archive-nl.com » NL » H » HEFPUNT.NL

Total: 80

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zakelijk loket
  versturen naar Hefpunt Postbus 88 9700 AB Groningen Let op Denkt u om het invullen van uw inlog formuliernummer en uw subjectnummer Zie hiervoor uw uitnodigingsbrief Download het aangifteformulier 2012 100 76 KB Download de t oelichting 2012 221 54 KB Download het a angifteformulier 2013 134 85 KB Download de t oelichting 2013 221 46 KB Download het aangifteformulier 2014 134 37 KB Download de toelichting 2014 220 98

  Original URL path: http://www.hefpunt.nl/zakelijk (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Over Hefpunt
  de activiteiten Hefpunt verzorgt de waterschapsbelastingen voor Wetterskip Fryslân Waterschap Hunze en Aa s Waterschap Noorderzijlvest Missie en visie Hefpunt is een flexibel ingerichte overheidsorganisatie Zij staat voor de verzorging van gemeentelijke en waterschapsbelastingen tegen de laagst mogelijke kosten en een marktconforme kwaliteit De organisatie maakt hierbij optimaal gebruik van automatiseringsmogelijkheden en beschouwt haar medewerkers als belangrijk kapitaal om haar doelen te bereiken Digitaal loket bezwaar maken automatische incasso aanvragen

  Original URL path: http://www.hefpunt.nl/hefpunt (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Actueel
  om stage te lopen en als er vacatures zijn vindt u die hier Onder Aanbestedingen gaat u naar de aanbestedingskalender en kunt u onze aanbestedingen vinden Bij Bestuur vindt u de data van vergaderingen en onze bestuursbesluiten Onder Bekendmakingen leest u welke bekendmakingen ter inzage liggen Digitaal loket bezwaar maken automatische incasso aanvragen wijzigen of stopzetten kwijtschelding aanvragen betalingen raadplegen lees meer inloggen Home Waterschapsbelastingen Zuiveringsheffing Verontreinigingsheffing Watersysteemheffing Individuele Behandeling

  Original URL path: http://www.hefpunt.nl/actueel (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Eigen woning
  verhuisd naar een adres buiten het gebied krijg ik ook vermindering Als u buiten het verzorgingsgebied van het waterschap gaat wonen dan heeft u recht op vermindering van de zuiveringsheffing U kunt een bezwaar indienen via het digitaal loket op www hefpunt nl U heeft daarvoor wel een DigiD nodig Of u stuurt een brief naar Hefpunt postbus 88 9700 AB Groningen Het kan ook zijn dat de zuiveringsheffing al over de goede periode is berekend Controleer daarom eerst goed uw aanslagbiljet voordat u bezwaar indient Hoe komt u aan mijn WOZ waarde Hefpunt is verplicht om de WOZ waarde van uw gemeente over te nemen Uw gemeente geeft de WOZ waarde aan ons door Dit is wettelijk zo geregeld Hoe weet ik of ik buiten het gebied van het waterschap ben komen te wonen Dan ontvangt u een aanslag van een ander waterschap op uw nieuwe adres U kunt vermindering van uw oude aanslag zelf aanvragen via de post of het digitaal loket Ik heb bezwaar tegen mijn WOZ waarde hoe kan ik die indienen U kunt bij de gemeente bezwaar indienen tegen de WOZ waarde Als de gemeente uw bezwaar toekent volgt er automatisch een verrekening bij Hefpunt U hoeft hiervoor niets te doen Wie stelt de WOZ waarde vast De gemeente stelt de WOZ waarde vast Het is de waarde op de peildatum van 1 januari van het vorige jaar Ik ben na 1 januari alleenwonend vermindert Hefpunt de aanslag Nee Als u in de loop van het jaar alleenwonend bent dan verandert er niets In het volgende belastingjaar krijgt u één vervuilingseenheid opgelegd U moet dan wel op de peildatum van 1 januari van dat jaar alleenwonend zijn Kan ik bij Hefpunt bezwaar maken tegen de WOZ waarde U kunt alleen bij uw gemeente bezwaar maken tegen de WOZ waarde niet bij Hefpunt Als de gemeente uw bezwaar toekent volgt er automatisch een verrekening bij Hefpunt U hoeft hiervoor niets te doen Ik ben niet op het riool aangesloten maar krijg toch een aanslag zuiveringsheffing wat te doen In dit geval kunt u het beste bezwaar indienen bij Hefpunt Hefpunt beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor vermindering U krijgt hiervoor waarschijnlijk een aanslag verontreinigingsheffing omdat u direct loost U kunt via het digitaal loket bezwaar maken Hier heeft u wel een DigiD voor nodig Of u stuurt een brief naar Hefpunt Postbus 88 9700AB Groningen Ik heb een eigen woning krijg ik ook kwijtschelding Als u overwaarde heeft op uw woning krijgt u geen kwijtschelding Als u een eigen woning bezit krijgt u alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kwijtschelding Neem hiervoor contact op met Hefpunt Ik ben verhuisd wat gebeurt er met de aanslag watersysteemheffing ingezetenen Als u na de peildatum van 1 januari bent verhuisd dan is de aanslag correct De watersysteemheffing ingezetenen is namelijk een vast bedrag per jaar Verhuist u voor 1 januari en heeft u geen woonruimte meer in het waterschapsgebied dan is uw aanslag onterecht U kunt dan via

  Original URL path: http://www.hefpunt.nl/meest-gestelde-vragen/eigen-woning (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Huurwoning
  het jaar alleenwonend bent dan verandert er niets In het volgende belastingjaar krijgt u één vervuilingseenheid opgelegd U moet dan wel op de peildatum van 1 januari van dat jaar alleenwonend zijn Ik ben niet op het riool aangesloten maar krijg toch een aanslag zuiveringsheffing wat te doen In dit geval kunt u het beste bezwaar indienen bij Hefpunt Hefpunt beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor vermindering U krijgt hiervoor waarschijnlijk een aanslag verontreinigingsheffing omdat u direct loost U kunt via het digitaal loket bezwaar maken Hier heeft u wel een DigiD voor nodig Of u stuurt een brief naar Hefpunt Postbus 88 9700AB Groningen Ik ben verhuisd wat gebeurt er met de aanslag watersysteemheffing ingezetenen Als u na de peildatum van 1 januari bent verhuisd dan is de aanslag correct De watersysteemheffing ingezetenen is namelijk een vast bedrag per jaar Verhuist u voor 1 januari en heeft u geen woonruimte meer in het waterschapsgebied dan is uw aanslag onterecht U kunt dan via het digitaal loket bezwaar maken Hier heeft u wel een DigiD voor nodig Of u stuurt een brief naar Hefpunt Postbus 88 9700 AB Groningen Ik heb een recreatiewoning maar maak er weinig gebruik van krijg ik vermindering van de zuiveringsheffing Als u op jaarbasis 20 m³ of minder water verbruikt dan kunt u vermindering aanvragen Als u voor 3 vervuilingseenheden een aanslag heeft ontvangen kan Hefpunt uw aanslag naar 1 vervuilingseenheid aanpassen U dient uw waterverbruik aan te tonen met het overzicht van uw waterverbruik volgens het waterbedrijf Bij een verbruik van 20 m³ of minder is het laagste tarief 1 vervuilingseenheid U kunt vermindering aanvragen door een brief te sturen naar Hefpunt Postbus 88 9700 AB Groningen Ik heb in de loop van het jaar geen woonruimte meer in het gebied van het waterschap wat nu In dit geval heeft u recht op vermindering van de zuiveringsheffing U kunt hiervoor een brief sturen naar Hefpunt Ook kunt u het via het digitaal loket doorgeven U heeft hiervoor wel een DigiD nodig Hefpunt houdt rekening met uw verhuisdatum Ik heb op 1 januari geen woonruimte meer in het gebied van het waterschap krijg ik ook vermindering Als u op de peildatum van 1 januari geen woonruimte in het gebied heeft dan kunt u bezwaar indienen Dit kan via het digitaal loket Hiervoor heeft u wel een DigiD nodig of u kunt een brief sturen naar Hefpunt Postbus 88 9700 AB Groningen Ik woon in een verzorgingstehuis krijg ik dan een aanslag Alleen als uw woonruimte zelfstandig is krijgt u een aanslag Als uw verzorgingstehuis al een aanslag voor de woonruimte krijgt behoort u geen aanslag te krijgen Heeft u onterecht een aanslag ontvangen dan kunt u via het digitaal loket een bezwaar indienen Hier heeft u wel een DigiD voor nodig Of u kunt een brief sturen naar Hefpunt Postbus 88 9700 AB Groningen Een zelfstandige wooneenheid beschikt over een eigen toilet keuken en douche Ik zuiver mijn afvalwater zelf krijg ik vermindering

  Original URL path: http://www.hefpunt.nl/meest-gestelde-vragen/huurwoning (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zakelijk
  krijgt het bedrijfsgedeelte ook een aanslag Als u vanuit de bedrijfsruimte afvalwater loost krijgt u een aparte aanslag U hebt dan zelfstandige sanitaire voorzieningen voor uw bedrijfsruimte Ik ben niet op het riool aangesloten maar krijg toch een aanslag zuiveringsheffing wat te doen In dit geval kunt u het beste bezwaar indienen bij Hefpunt Hefpunt beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor vermindering Stuur uw bezwaar naar Hefpunt Postbus 88 9700 AB Groningen Ik heb lekkage gehad krijg ik dan vermindering U kunt een brief schrijven en vermelden waar de lekkage heeft plaats gevonden Graag een kopie van uw waternota bijvoegen Als blijkt dat de aanslag door de lekkage te hoog is dan kan Hefpunt besluiten de aanslag aan te passen Stuur uw brief naar Hefpunt Postbus 88 9700 AB Groningen Ik heb mijn bedrijf dit jaar verkocht krijg ik dan vermindering Als u het bedrijf in de loop van het jaar heeft verkocht en u ook geen gebruiker meer bent van de bedrijfsruimte dient u schriftelijk bezwaar in Hefpunt kan uw aanslag zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing verminderen Stuur uw bezwaar naar Hefpunt Postbus 88 9700 AB Groningen Ik zuiver mijn afvalwater zelf krijg ik vermindering van de aanslag Ik zuiver mijn afvalwater met een IBA Mag Hefpunt een aanslag over voorgaande jaren opleggen Ja dat mag De aanslag moet binnen drie jaren na het ontstaan van de belastingplicht zijn opgelegd Dit is een wettelijke termijn Waarom betaal ik meer dan vijf vervuilingseenheden Uw aanslag is gebaseerd op uw waterverbruik Hoe meer waterverbruik hoe hoger uw aanslag Bijvoorbeeld 220 m³ x 0 023 5 1 vervuilingseenheden Waarom betaal ik voor één of voor drie vervuilingseenheden Wij noemen dat een forfaitaire aanslag omdat uw aanslag gebaseerd is op een gemiddelde vervuilingswaarde Voor de meeste bedrijven klasse 8 alleen lozing huishoudelijk afvalwater is de afvalwatercoëfficiënt 0 023 per m³ ingenomen water Kleine lozers ontvangen de volgende aanslagen Waterverbruik minder dan 44 m³ één vervuilingseenheid Waterverbruik vanaf 44 en minder dan 218 m³ drie vervuilingseenheden Waarom betaal ik verontreinigingsheffing U betaalt verontreiningsheffing als u direct loost op het oppervlaktewater en u de gebruiker bent van de bedrijfsruimte of via een IBA in eigen beheer Wat is het verschil tussen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing Betaalt u voor de zuiveringsheffing dan gaat uw afvalwater door het riool naar een zuiveringsinstallatie van het waterschap Betaalt u voor verontreinigingsheffing dan loost u uw afvalwater direct op het oppervlaktewater Welke mogelijkheid heb ik als ik het niet eens ben met de beslissing op mijn bezwaarschrift Dan dient u binnen zes weken na de dagtekening van die beslissing beroep aan te tekenen bij de rechtbank Meer informatie hierover kunt u lezen in de door u ontvangen uitspraak op uw bezwaarschrift Ik heb alleen natuurterreinen waarom betaal ik het tarief voor ongebouwd De Waterschapswet geeft de volgende definitie van natuur ongebouwde onroerende zaken waarvan de inrichting en het beheer geheel of nagenoeg geheel is 90 of meer en duurzaam zijn afgestemd op het behoud of de ontwikkeling van natuur Uw waterschap

  Original URL path: http://www.hefpunt.nl/meest-gestelde-vragen/zakelijk (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Betalen
  U heeft de aanslag niet betaald Omdat andere invorderingsmaatregelen niet hebben gezorgd voor betaling van uw aanslag zijn wij overgegaan tot beslaglegging op uw loon Neemt u hiervoor contact op met Hefpunt Waarom krijg ik extra kosten voor een dwangbevel Omdat u na de herinnering en aanmaning nog niet heeft betaald verstuurt Hefpunt een postdwangbevel Hiervoor moet Hefpunt extra administratiekosten maken die moet u betalen De hoogte van invorderingskosten zijn wettelijk vastgelegd in de Kostenwet Waarom moet ik aanmaningkosten betalen U betaalt extra kosten omdat u niet op tijd heeft betaald Hefpunt maakt extra administratiekosten voor het aanmaken en versturen van aanmaningen U kunt bezwaar indienen tegen de kosten als u vindt dat de aanmaning ten onrechte is verstuurd Waarom ontvang ik een betalingsherinnering Als u de nota niet betaalt sturen wij u een betalingsherinnering Betaal dan de aanslag zo snel mogelijk In ieder geval binnen 7 werkdagen na de dagtekening van de betalingsherinnering U voorkomt daarmee extra kosten van een aanmaning of een dwangbevel Let op U bent er zelf verantwoordelijk voor dat het verschuldigde bedrag op tijd op rekening van Hefpunt staat Eventuele vertraging buiten uw schuld bijvoorbeeld door een technische storing is dus geheel voor uw eigen risico Ik heb een eigen woning krijg ik ook kwijtschelding Als u overwaarde heeft op uw woning krijgt u geen kwijtschelding In deze situatie krijgt u alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kwijtschelding Kan ik ook hulp krijgen met het invullen van het kwijtscheldingsformulier U kunt op werkdagen het kantoor van Hefpunt bezoeken tussen 8 00 uur en 17 00 uur Rozenburglaan 15 in Groningen Het gebouw ligt aan de A7 Mijn kwijtschelding is afgewezen wanneer moet ik betalen Als uw kwijtscheldingsverzoek is afgewezen en de laatste vervaldag van de aanslagen is verstreken dan dient u uw aanslag binnen 10 dagen

  Original URL path: http://www.hefpunt.nl/meest-gestelde-vragen/betalen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Bekendmakingen Hefpunt op Internet
  Het dagelijks bestuur van Hefpunt stelt de beleidsregels van Hefpunt vast Wilt u automatisch op de hoogte blijven van onze bekendmakingen abonneert u zich dan gratis via overheid nl U vindt Hefpunt bij Blad gemeenschappelijke regeling De website overheid nl is de toegang tot alle informatie van de Nederlandse overheid op internet Terug naar het nieuwsoverzicht Digitaal loket bezwaar maken automatische incasso aanvragen wijzigen of stopzetten kwijtschelding aanvragen betalingen raadplegen

  Original URL path: http://www.hefpunt.nl/actueel/nieuws/301-bekendmakingen-hefpunt-op-internet (2015-12-02)
  Open archived version from archive