archive-nl.com » NL » H » HEFPUNT.NL

Total: 80

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nieuw bestuur Hefpunt
  van een Noordelijk Belastingkantoor samen met de belastingafdeling van de gemeente Groningen in de vergadering aan de orde geweest De nieuwe bestuursleden zijn positief gestemd over een Noordelijk Belastingkantoor en geloven in een vruchtbare samenwerking Uiteindelijk zal dat onze inwoners ten goede komen omdat de kosten per opgelegde aanslag minder hard stijgen Het nieuwe bestuur betreurt de ontstane commotie van de afgelopen periode en maakt daarom een plan voor betere communicatie Het bestuur heeft met elkaar afgesproken dat er een communicatielijn komt die er voor zorgt dat er helder tijdig en eenduidig wordt gecommuniceerd vanaf nu Het nieuwe bestuur wil met een duidelijke communicatielijn dit soort communicatiemisverstanden in de toekomst voorkomen Het bestuur beseft dat het vertrouwen in Hefpunt bij belastingbetalers en bij de algemeen besturen van de aangesloten waterschappen is aangetast Het is een belangrijke opgave in de komende jaren dit vertrouwen te herstellen De nieuwe bestuurders willen zich daarom inzetten voor een goede en tijdige informatievoorziening richting de aangesloten waterschappen en burgers en op een efficiënte bedrijfsvoering binnen Hefpunt Het nieuwe bestuur is samengesteld uit bestuursleden van de waterschappen Elk waterschap levert drie bestuursleden aan Hefpunt uit hun eigen bestuur Graag stellen we ons nieuwe algemeen bestuur en

  Original URL path: http://www.hefpunt.nl/actueel/nieuws/296-nieuw-bestuur-hefpunt (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Jakob Bartelds keert niet terug in het bestuur van Hefpunt
  is ontstaan Een regeling die overigens volledig past in de daarvoor geldende wet en regelgeving Door verdergaande samenwerking met gemeenten zal de nieuwe directeur samen met het MT en de medewerkers verdere besparingen realiseren voor de burgers van Noord Nederland Het nieuwe algemeen bestuur van Hefpunt wordt op 3 juli benoemd en kiest uit hun midden een dagelijks bestuur Terug naar het nieuwsoverzicht Digitaal loket bezwaar maken automatische incasso aanvragen

  Original URL path: http://www.hefpunt.nl/actueel/nieuws/290-jakob-bartelds-keert-niet-terug-in-het-bestuur-hefpunt (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waarom betalen aan Hefpunt?
  van de oprichting heeft Hefpunt haar bestaansrecht bewezen besparen van kosten Zelfs meer dan waar op was gerekend Noordelijke waterschappen Inwoners en bedrijven binnen het beheergebied van de onderstaande drie waterschappen ontvangen een aanslag voor waterschapsbelastingen van Hefpunt De drie waterschappen bestrijken Groningen Fryslân en het noorden van Drenthe Wetterskip Fryslân Waterschap Hunze en Aa s Waterschap Noorderzijlvest Wat doen de waterschappen met uw geld Meer dan de helft van ons land ligt lager dan de zee U kunt hier veilig wonen werken en recreëren omdat de waterschappen maatregelen nemen om het water te beheersen Voor dit waterschapswerk betaalt u waterschapsbelastingen watersysteemheffing en zuiveringsheffing Dit geld gebruikt het waterschap om wateroverlast overstromingen en watertekort te voorkomen Met de opbrengsten uit de watersysteemheffing houden wij het oppervlaktewater schoon en op het juiste peil Met dit geld zorgen we ook voor goede dijken gemalen en waterbergingen Met de opbrengsten uit de zuiveringsheffing maken we uw afvalwater schoon in rioolwaterzuiveringsinstallaties Samenwerking loont Hefpunt kan ook de gemeentelijke belastingen verzorgen Door ook de gemeentelijke belastingwerkzaamheden in samenwerking met Hefpunt uit te voeren kunnen gemeenten en waterschappen verder besparen op uitvoeringskosten Dit gebeurt bij veel gemeenten al op het gebied van kwijtschelding Belastingbetalers kunnen daar

  Original URL path: http://www.hefpunt.nl/hefpunt/waarom-betalen-aan-hefpunt (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zuiveringsheffing
  stoffen uit het afvalwater Het schoon gemaakte water lozen de waterschappen vervolgens op het oppervlaktewater Loost u uw afvalwater via het riool Dan betaalt u voor de zuiveringsheffing Het waterschap dekt met de opbrengst van deze belasting de kosten voor het zuiveren van afvalwater in zuiveringsinstallaties van het waterschap Alle huishoudens en bedrijven die afvalwater lozen op het riool betalen zuiveringsheffing Berekening zuiveringsheffing De hoogte van de zuiveringsheffing is gekoppeld aan het aantal vervuilingseenheden Vervuiling van het water ontstaat door af te wassen de was te doen en het toilet door te spoelen De zuiveringsheffing gaat uit van een gemiddelde vervuiling per jaar Dat noemen we een vervuilingseenheid Een huishouden ontvangt een aanslag van drie vervuilingseenheden Voor bedrijven geldt een andere berekening Uitgangspunt is het aantal personen dat op het adres is ingeschreven in de Basisregistratie Persoonsgegevens BRP op 1 januari van het belastingjaar Gaat u in de loop van het belastingjaar over van een meerpersoonshuishouden naar een eenpersoonshuishouden dan betaalt u voor dat hele jaar drie vervuilingseenheden Pas in het belastingjaar daarop betaalt u dan voor 1 vervuilingseenheid Dat geldt ook andersom Betaalt u op 1 januari 1 vervuilingseenheid en gaat uw huishouden over op een meerpersoonshuishouden dan betaalt

  Original URL path: http://www.hefpunt.nl/waterschapsbelastingen/zuiveringsheffing (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Verontreinigingsheffing
  een vervuilingseenheid Een huishouden ontvangt een aanslag van drie vervuilingseenheden Uitgangspunt is het aantal personen dat op het adres is ingeschreven in de Basisregistratie Persoonsgegevens BRP op 1 januari van het belastingjaar Gaat u in de loop van het belastingjaar over van een meerpersoonshuishouden naar een eenpersoonshuishouden dan betaalt u voor dat hele jaar drie vervuilingseenheden Pas in het belastingjaar daarop betaalt u dan voor één vervuilingseenheid Dat geldt ook

  Original URL path: http://www.hefpunt.nl/waterschapsbelastingen/verontreinigingsheffing (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Watersysteemheffing
  in sloten en zwem plassen schoon te houden Berekening De watersysteemheffing ingezetenen is een vast bedrag per woonruimte En betaalt iedereen De watersysteemheffing gebouwd ontvangen mensen met een eigen woning of bedrijfspand Het bedrag is gebaseerd op de WOZ waarde Deze WOZ waarde stelt uw gemeente vast Bent u eigenaar van grond waar geen woning op staat dan betaalt u voor de watersysteemheffing ongebouwd Het bedrag is gebaseerd op het

  Original URL path: http://www.hefpunt.nl/waterschapsbelastingen/watersysteemheffing (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Individuele Behandeling Afvalwater (IBA)
  rendement Bij het Van Hall Instituut in Leeuwarden en TNO in Apeldoorn worden de IBA s per klasse gecertificeerd Wat betaalt u als u een IBA heeft Als het waterschap de beheerder is van een IBA systeem dan is de bewoner de belastingplichtige voor de zuiveringsheffing De lozing vindt dan namelijk plaats op een zuiveringsinstallatie die in beheer is bij het waterschap Op de zuiveringsheffing is geen aanpassing van het aantal vervuilingseenheden mogelijk Met de opbrengst van de zuiveringsheffing verzorgt het waterschap het beheer en onderhoud van de IBA Als de bewoner de beheerder is van een IBA systeem dan is de bewoner belastingplichtig voor de verontreinigingsheffing In deze situatie vindt de lozing via een overloop van de IBA plaats op het oppervlaktewater Enkel bij lozing via een gecertificeerde IBA II en III is op verzoek aanpassing van de vervuilingswaarde naar één vervuilingseenheid mogelijk Bij lozing via een IBA systeem I is het rendement onvoldoende voor een aanpassing van het aantal vervuilingseenheden Een IBA I is een septictank met een inhoud van 6 m3 IBA s en Besluit lozing afvalwater huishoudens Met een gecertificeerde IBA I II of III voldoet de bewoner van een perceel aan het Belsuit lozing afvalwater

  Original URL path: http://www.hefpunt.nl/waterschapsbelastingen/individuele-behandeling-afvalwater-iba (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Algemeen
  u op de website van het desbetreffende waterschap Hoe vraag ik een DigiD aan U vraagt op het digitaal loket een DigiD aan U kunt daar klikken op aanvragen van uw DigiD Volg de stappen op het scherm Heeft u al een DigiD dan kunt u met dezelfde knop inloggen Houd uw gebruikersnaam en wachtwoord bij de hand Uw gebruikersnaam en uw wachtwoord zal Hefpunt bij niemand opvragen Houd ze strikt voor u zelf Ik ben alleenwonend waar moet ik het verzoek voor 1 vervuilingseenheid indienen U kunt uw verzoekschrift indienen bij Hefpunt U komt hiervoor in aanmerking als u op 1 januari alleenwonend bent en als alleenwonend staat geregistreerd in de Basisregistratie Persoonsgegevens BRP Uw verzoekschrift stuurt u naar Hefpunt Postbus 88 9700 AB Groningen Ik ben het niet eens met de tarieven wat moet ik doen U kunt geen bezwaar indienen tegen de tarieven De tarieven zijn door het bestuur van uw waterschap vastgesteld Ik ben na 1 januari alleenwonend vermindert Hefpunt de aanslag Nee Als u in de loop van het jaar alleenwonend bent dan verandert er niets In het volgende belastingjaar krijgt u 1 vervuilingseenheid opgelegd U moet dan wel op de peildatum van 1 januari van dat jaar alleenwonend zijn Ik ben verhuisd verandert de aanslag Nee de aanslag houdt rekening met de peildatum van 1 januari Als u de eigenaar bent op 1 januari maar u verhuist in de loop van het jaar dan past Hefpunt de aanslag niet aan De notaris verrekent deze aanslag meestal bij de overdracht van de woning Ik heb een aanslag ontvangen die op naam staat van de vorige eigenaar bewoner U kunt de aanslag retour zenden naar Hefpunt Antwoordnummer 212 9700VB Groningen Ik woon hier maar met twee personen waarom 3 vervuilingseenheden VE Het aantal vervuilingseenheden heeft niets

  Original URL path: http://www.hefpunt.nl/meest-gestelde-vragen/algemeen (2015-12-02)
  Open archived version from archive