archive-nl.com » NL » H » HENGELSPORTSAPPEMEER.NL

Total: 629

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • www.hengelsportsappemeer.nl
  toezegging nieuwe producten 2016 Evezet Trabucco hengelsportsappemeer team is ook aanwezig WIJ ZIJN ZONDAG S EN OP MAANDAG GESLOTEN VRIJDAG KOOPAVOND TOT 20 00UUR EN TUSSEN DE MIDDAG VAN 12 00 13 00 UUR GESLOTEN M U V ZATERDAG Bestellen en b etalen door vooruitbetaling Order afhandeling gaat van start na ontvangst van uw betaling IBAN NL56 INGB0663 3410 78 BIC INGBNL2A t n v Hengelsport Sappemeer o v v

  Original URL path: http://www.hengelsportsappemeer.nl/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • www.hengelsportsappemeer.nl
  toezegging nieuwe producten 2016 Evezet Trabucco hengelsportsappemeer team is ook aanwezig WIJ ZIJN ZONDAG S EN OP MAANDAG GESLOTEN VRIJDAG KOOPAVOND TOT 20 00UUR EN TUSSEN DE MIDDAG VAN 12 00 13 00 UUR GESLOTEN M U V ZATERDAG Bestellen en b etalen door vooruitbetaling Order afhandeling gaat van start na ontvangst van uw betaling IBAN NL56 INGB0663 3410 78 BIC INGBNL2A t n v Hengelsport Sappemeer o v v

  Original URL path: http://www.hengelsportsappemeer.nl/epages/63728340.sf/nl_NL/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • www.hengelsportsappemeer.nl
  toezegging nieuwe producten 2016 Evezet Trabucco hengelsportsappemeer team is ook aanwezig WIJ ZIJN ZONDAG S EN OP MAANDAG GESLOTEN VRIJDAG KOOPAVOND TOT 20 00UUR EN TUSSEN DE MIDDAG VAN 12 00 13 00 UUR GESLOTEN M U V ZATERDAG Bestellen en b etalen door vooruitbetaling Order afhandeling gaat van start na ontvangst van uw betaling IBAN NL56 INGB0663 3410 78 BIC INGBNL2A t n v Hengelsport Sappemeer o v v

  Original URL path: http://www.hengelsportsappemeer.nl/epages/63728340.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/63728340/Categories (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Contactgegevens - www.hengelsportsappemeer.nl
  leeg Aanmelden Aanbiedingen Contactgegevens Openingstijden s Maandags gesloten Dinsdag 9 00uur 12 00 uur 13 00 18 00 uur Woensdag 9 00uur 12 00 uur 13 00 18 00 uur Donderdag 9 00uur 12 00 uur 13 00 18 00 uur Vrijdag 9 00uur 12 00 uur 13 00 20 00 uur Zaterdag 9 00uur 17 00 uur Zondags gesloten Adres Hengelsportsappemeer Noorderstraat 75 9611AB Sappemeer Nederland Telefoon 0598632874 Contactpersoon

  Original URL path: http://www.hengelsportsappemeer.nl/epages/63728340.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/63728340/Categories/Imprint (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Algemene voorwaarden
  data en zorgt hij voor een veilige webomgeving Indien de consument elektronisch kan betalen zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager meesturen a het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan b de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht c de informatie over garanties en bestaande service na aankoop d de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst e de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering Artikel 6 Herroepingsrecht Bij levering van producten Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies Zonder orginale staat en verpakking geen retourverplichting van ondernemer Bij levering van diensten Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies Artikel 7 Kosten in geval van herroeping Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening Indien de consument een bedrag betaald heeft zal de ondernemer dit bedrag verzendkosten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen Z onder orginale staat en verpakking geen retourverplichting van ondernemer Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3 De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten a die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument b die duidelijk persoonlijk van aard zijn c die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden d die snel kunnen bederven of verouderen e waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft f voor losse kranten en tijdschriften g voor audio en video opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten a betreffende logies vervoer restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode b waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken c betreffende weddenschappen en loterijen Artikel 9 De prijs Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en of diensten niet verhoogd behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft met variabele prijzen aanbieden Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn worden bij het aanbod vermeld Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en a deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of b de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw Artikel 10 Conformiteit en Garantie De ondernemer staat er voor in dat de producten en of diensten voldoen aan de overeenkomst de in het aanbod vermelde specificaties aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en of overheidsvoorschriften Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik Een door de ondernemer fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden Artikel 11 Levering en uitvoering De ondernemer zal de grootst

  Original URL path: http://www.hengelsportsappemeer.nl/epages/63728340.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/63728340/Categories/TermsAndConditions (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Hengels - www.hengelsportsappemeer.nl
  hengels IJsvis hengel W V R Rod Building Witvis Molens Karper Roofvis Zeevis Vliegvissen Forel Cadeau artikelen Viswedstrijden en evenementen wedstrijduitslagen Merken Vispas Outlet nieuw op op 2e hands youtube filmpjes Aanbiedingen Winkelimpressie Viswater foto s in de omgeving Winkelmandje Uw winkelmandje is leeg Aanmelden Aanbiedingen Afdrukken Categorieën Hengels Hengels In deze categorie de collectie van hengels Vaste hengels Cup Topkit Pickers Match hengels Feeders Karper hengels Roofvis hengels Vliegvis

  Original URL path: http://www.hengelsportsappemeer.nl/epages/63728340.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/63728340/Categories/hengels (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Witvis - www.hengelsportsappemeer.nl
  handle Nylon Braid lijn Voerkorven method Feeders Swivels Connectors Method accessoires Diversen Molens Karper Roofvis Zeevis Vliegvissen Forel Cadeau artikelen Viswedstrijden en evenementen wedstrijduitslagen Merken Vispas Outlet nieuw op op 2e hands youtube filmpjes Aanbiedingen Winkelimpressie Viswater foto s in de omgeving Winkelmandje Uw winkelmandje is leeg Aanmelden Aanbiedingen Afdrukken Categorieën Witvis Witvis Afsteekrollers Steunen Sticks Ziteilanden Stoelen plateau s Plateau eiland accessoires Dobbers Leefnetten weegschaal Haken Onderlijnen Elastiek Benodigdheden

  Original URL path: http://www.hengelsportsappemeer.nl/epages/63728340.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/63728340/Categories/Witvis (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Molens - www.hengelsportsappemeer.nl
  Cadeau artikelen Viswedstrijden en evenementen wedstrijduitslagen Merken Vispas Outlet nieuw op op 2e hands youtube filmpjes Aanbiedingen Winkelimpressie Viswater foto s in de omgeving Winkelmandje Uw winkelmandje is leeg Aanmelden Aanbiedingen Afdrukken Categorieën Molens Molens Hier het assortiment molens in

  Original URL path: http://www.hengelsportsappemeer.nl/epages/63728340.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/63728340/Categories/Molens (2016-02-17)
  Open archived version from archive •