archive-nl.com » NL » H » HOEKANHETOOKBETER.NL

Total: 186

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Het wilde vlees :: Hoe kan het ook beter? :: Ondernemen in ontwikkeling van organisatie
  Meegaan of dwarsliggen Paul Watzlawick De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie Het kan anders Steven D Levitt Stephen J Dubner Freakonomics Willem Middelkoop Als de dollar valt Wim van Dinten Met gevoel voor realiteit Het wilde vlees Hoe worden onze hartstochten gemanipuleerd Waarom is angst de kern van moderne bedrijven Waarom moet je van iedereen gelukkig worden Waarom walgen we steeds minder Joep Schrijvers vertelt het allemaal in dit boek en legt opnieuw verbanden die anders onopgemerkt blijven De samenleving is een groot logistiek imperium geworden dat zelfs haar invloed uitoefent op het privéleven de dromen en vooral de hartstochten van mensen Iedereen is gestoord bezig met het rondpompen van geld goederen informatie en sperma Vele passiestrategieën zijn werkzaam om de emoties van mensen op te poken te dempen of te kanaliseren Iedereen staat onder controle en toezicht De tomtomisering is definitief doorgedrongen Mensen moeten nuttig en doelgericht blijven De vraag is of dit erg is Schrijvers meent van wel We leven onder het juk van een utilitair fundamentalisme met totalitaire trekken Het spreadsheet is onze sharia Dit boek geeft aan dat ontsnappen mogelijk is en dat de existentiële dimensie van het leven heroverd kan worden Je moet dan wel een principiële geluksweigeraar worden Het wilde vlees is een boek dat ogen opent die anders gesloten blijven Gedachte Er is geen inhoud zonder betrekking Dagbladen Brit krijgt 6 weken cel voor spotten met spraakgebrek Juffermans volgt Ket op bij KNSB Wories verder op EK Ik ben heel tevreden Woede over wegblijven FIFA kandidaten Amateurarcheoloog vindt eeuwenoude gesp bij Oudewater Vishandelaar uit Urk krijgt boete voor gijzelen oplichters TT Ronaldo toch duurder dan Bale Hiddink ziet Amerikaans international naar Chelsea komen Stamceldonoren in de rij voor 4 jarige Bade Kabinet pakt malafide doorverkoop kaartjes Adele aan Geen carnaval op kleuterschool

  Original URL path: http://www.hoekanhetookbeter.nl/literatuur/joep-schrijvers/het-wilde-vlees/ (2016-01-27)
  Open archived version from archive


 • Karl E. Weick :: Hoe kan het ook beter? :: Ondernemen in ontwikkeling van organisatie
  118 hem bijvoorbeeld als een theoreticus die met ambiguïteit en paradoxen weet om te gaan Weicks procesbenadering van organiseren bood een alternatief voor de overheersende structuurbenaderingen van organisaties Het denken van Weick betreft processen van organiseren en is daarom niet specifiek voor bepaalde organisaties Zijn eigen voorbeelden variëren van jazzorkesten tot vliegtuigongelukken en hebben slechts gemeen dat mensen met elkaar organiseren Op voorhand is er dus geen reden waarom zijn denken beter op het bedrijfsleven dan op de overheid van toepassing zou zijn In Nederland werd het werk van Weick vooral bekend via het werk van een groep onderzoekers rond de sociaal psycholoog H J van Dongen werkzaam aan de inter faculteit bedrijfskunde te Delft later te Rotterdam Van Dongen droeg zijn interpretatie van Weick vooral over via zijn promovendi met name W de Laat en A J J A Maas Ook had Van Dongen belangrijke invloed op het denken van Nederlandse organisatieadviseurs via SIOO en als kerndocent van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur de NSOB In het werk van Van Dongen en de zijnen worden belangrijke thema s en begrippen uit het werk van Weick overgenomen Zo deelt men Weicks procesmatige denken waarin processen logisch aan structuren vooraf gaan en waarin menselijke interactie de basis is voor organiseren Maar het denken van de groep rond Van Dongen is radicaler dan dat van Weick en krijgt tevens een ethische kleur Organiseren onderscheidt zich wezenlijk van organisatie als structuur omdat organiseren gefundeerd is in de menselijke interactie die voor Van Dongen en de zijnen een ethische kwaliteit heeft Waar mensen werkelijkheden veronderstellen die buiten de menselijke interactie om bestaan maken zij zich schuldig aan reïficatie Zo loopt het procesdenken uit Delft en Rotterdam uit op een strategie voor interventie in organisatieprocessen Het gaat erom geblokkeerde situaties te deblokkeren door de

  Original URL path: http://www.hoekanhetookbeter.nl/literatuur/karl-e-weick/ (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Making sense of the organization :: Hoe kan het ook beter? :: Ondernemen in ontwikkeling van organisatie
  ik een adviseur eruit Mary Jo Hatch Organization Theory Mintzberg Ahlstrand Lampel Strategy Safari Morris Tabaksblat De regels en het spel P de Roode Meegaan of dwarsliggen Paul Watzlawick De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie Het kan anders Steven D Levitt Stephen J Dubner Freakonomics Willem Middelkoop Als de dollar valt Wim van Dinten Met gevoel voor realiteit Making sense of the organization Dit boek brengt de bekendste en de invloedrijkste artikelen op het gebied van sensemaking betekenisgeving samen door één van haar voornaamste exponenten Karl Weick Weick onderzoekt het proces hoe organisaties ontdekken dat zij belangrijke beslissingen moeten nemen Dikwijls hebben organisaties besprekingen om te zien wat zij denken of handelen om te zien wat zij willen voordat zij er zelfs bewust van zijn dat er een beslissing gemaakt moet worden De doeltreffende organisatie begrijpt dit proces van sensemaking en leert het met wijsheid te leiden Hoe mensen dat doen wordt in verschillende hoofdstukken van dit boek aan de hand van praktijk onderzoek gedemonstreerd Deze belangrijke verzameling verzorgt een waardevolle toevoeging aan de internationale literatuur op het vakgebied van de organisatie theorie en zal door studenten en onderzoekers gewaardeerd worden Gedachte Karakter maakt u zelf Dagbladen Brit krijgt 6 weken cel voor spotten met spraakgebrek Juffermans volgt Ket op bij KNSB Wories verder op EK Ik ben heel tevreden Woede over wegblijven FIFA kandidaten Amateurarcheoloog vindt eeuwenoude gesp bij Oudewater Vishandelaar uit Urk krijgt boete voor gijzelen oplichters TT Ronaldo toch duurder dan Bale Hiddink ziet Amerikaans international naar Chelsea komen Stamceldonoren in de rij voor 4 jarige Bade Kabinet pakt malafide doorverkoop kaartjes Adele aan Geen carnaval op kleuterschool om rolbevestigende kostuums Columns Banksy commerciële maatschappijkritiek Er is altijd plaats voor koffie Vakantie Daarom activistische communicatie Het Trojka bed De Cyclus van Aandacht op zijn Rijnlands Achterdocht

  Original URL path: http://www.hoekanhetookbeter.nl/literatuur/karl-e-weick/making-sense-of-the-organization/ (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Sensemaking in organizations :: Hoe kan het ook beter? :: Ondernemen in ontwikkeling van organisatie
  het spel P de Roode Meegaan of dwarsliggen Paul Watzlawick De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie Het kan anders Steven D Levitt Stephen J Dubner Freakonomics Willem Middelkoop Als de dollar valt Wim van Dinten Met gevoel voor realiteit Sensemaking in organizations Karl Weick auteur van The Social Psychology of Organizing is een der origineelste denkers in de organisatietheorie Sensemaking in Organizations is een toegankelijker maar niet eenvoudig vervolg op zijn eerste boek Weicks ideeën staan nogal eens loodrecht tegenover de overheersende ideeën maar zijn daarmee niet minder juist Zo stelt hij in zijn onderzoek niet de structuur van de organisatie maar de handelende mensen centraal Zij creëren door hun handelingen betekenis aan de werkelijkheid wat tot uitdrukking wordt gebracht met de term sensemaking Deze term staat in schril contrast met de term besluitvorming Immers deze laatste term impliceert dat er bepaalde problemen danwel vragen zijn op te lossen Weick daarentegen definieert het kernprobleem van organiseren als het stellen van de juiste vragen en het bepalen welke vragen ertoe doen Dit leidt tot een fundamenteel andere organisatietheorie dan we gewend zijn Weicks belangrijkste bijdrage is dat organisaties zich veel meer moeten bezighouden met processen in plaats van structuren In dit boek wordt die boodschap zoals uiteengezet in The Social Psychology of Organizing verder uitgewerkt Gedachte De wereld is niet redelijk Dagbladen Brit krijgt 6 weken cel voor spotten met spraakgebrek Juffermans volgt Ket op bij KNSB Wories verder op EK Ik ben heel tevreden Woede over wegblijven FIFA kandidaten Amateurarcheoloog vindt eeuwenoude gesp bij Oudewater Vishandelaar uit Urk krijgt boete voor gijzelen oplichters TT Ronaldo toch duurder dan Bale Hiddink ziet Amerikaans international naar Chelsea komen Stamceldonoren in de rij voor 4 jarige Bade Kabinet pakt malafide doorverkoop kaartjes Adele aan Geen carnaval op kleuterschool om rolbevestigende kostuums Columns

  Original URL path: http://www.hoekanhetookbeter.nl/literatuur/karl-e-weick/sensemaking-in-organizations/ (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • The social psychology of organizing (1969 - 1979) :: Hoe kan het ook beter? :: Ondernemen in ontwikkeling van organisatie
  werkelijkheid en een theorie over organiseren dient met dit gegeven rekening te houden Organiseren is een proces waarbij mensen door middel van een wederzijds bevestigende grammatica dubbelzinnigheid reduceren door middel van een koppeling van elkaars gedrag Organiseren is daarmee een sociaal proces van beïnvloeden en beïnvloed worden Tijdens dit proces scheppen mensen door middel van zinvolle gedragskoppelingen langzamerhand een werkelijkheid Dit gebeurt in een vier door elkaar lopende fasen Ecologische veranderingen vormen een bron van de enactable omgeving het ruwe materiaal van ervaring door individuen Uit de schier oneindige hoeveelheid variaties die optreden door ecologische veranderingen worden sommige wel en sommige niet opgepikt door de leden van de organisatie Dit proces waarbij bepaalde veranderingen afgezonderd worden van de rest wordt enactment genoemd Enactment leidt als het ware tot een verbondenheid van een individu of groep mensen met de omgeving De enacted omgeving kan altijd op meerdere manieren worden geïnterpreteerd Het interpretatieschema dat uiteindelijk onbewust wordt gebruikt leidt tot een selectie van de enacted omgeving Vervolgens worden de resultaten van de selectie opgeslagen in het geheugen wat aangeduid wordt met de term retentie Dit leidt tot een verdere vermindering van de dubbelzinnigheid omdat aansluiting wordt gezocht bij de zogenaamde causale kaarten Aangezien het organiseren plaatsvindt vanuit het perspectief van de leden van de organisatie en de werkelijkheid zo die er is het resultaat is van een interpretatieproces waarbij dubbelzinnigheden worden gereduceerd is het onmogelijk algemeen geldende uitspraken te doen over organisaties Organisaties bestaan bij de gratie van de mensen door wie zij gevormd worden En om die reden wordt gesproken van de sociale psychologie van het organiseren Gedachte Goed gereedschap maakt gemakkelijk werk Dagbladen Brit krijgt 6 weken cel voor spotten met spraakgebrek Juffermans volgt Ket op bij KNSB Wories verder op EK Ik ben heel tevreden Woede over wegblijven FIFA

  Original URL path: http://www.hoekanhetookbeter.nl/literatuur/karl-e-weick/the-social-psychology-of-organizing-1969-1979/ (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Marinus Knoope :: Hoe kan het ook beter? :: Ondernemen in ontwikkeling van organisatie
  Het kan anders Steven D Levitt Stephen J Dubner Freakonomics Willem Middelkoop Als de dollar valt Wim van Dinten Met gevoel voor realiteit Marinus Knoope Marinus Knoope 1947 fysicus hield zich jarenlang bezig met de vraag in hoeverrre en op welke wijze de mens invloed heeft op zijn eigen levensomstandigheden Hij werd gefascineerd door het natuurkundige verschijnsel dat werkelijkheid pas lijkt te ontstaan zodra ze wordt waargenomen In 1989 ontdekte hij de creatiespiraal een verrassend eenvoudige heldere en praktisch bruikbare beschrijving van de natuurlijke weg waarlangs de mens zijn eigen wensen realiseert Van zijn gelijknamige boek De Creatiespiraal zijn inmiddels bijna 100 000 exemplaren verkocht Het aantal lezingen over de Creatiespiraal nadert de tweeduizend Zijn nieuwe boek De Ontknooping komt naar verwachting in het voorjaar van 2008 uit De creatiespiraal Gedachte Oplossing en oorzaak worden vaak verwisseld Dagbladen Brit krijgt 6 weken cel voor spotten met spraakgebrek Juffermans volgt Ket op bij KNSB Wories verder op EK Ik ben heel tevreden Woede over wegblijven FIFA kandidaten Amateurarcheoloog vindt eeuwenoude gesp bij Oudewater Vishandelaar uit Urk krijgt boete voor gijzelen oplichters TT Ronaldo toch duurder dan Bale Hiddink ziet Amerikaans international naar Chelsea komen Stamceldonoren in de rij voor 4 jarige

  Original URL path: http://www.hoekanhetookbeter.nl/literatuur/marinus-knoope/ (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • De creatiespiraal :: Hoe kan het ook beter? :: Ondernemen in ontwikkeling van organisatie
  anders Steven D Levitt Stephen J Dubner Freakonomics Willem Middelkoop Als de dollar valt Wim van Dinten Met gevoel voor realiteit De creatiespiraal Zoals de bloesem in de lente een voorbode is van het fruit in de zomer zo zijn wensen en verlangens van mensen een voorbode van hetgeen ze later kunnen realiseren Zoals fruitbomen over precies die kwaliteiten beschikken die ze in staat stellen de eigen fruitsoort te creeren zo beschikken mensen over precies die kwaliteiten die ze nodig hebben om hun eigen wensen en verlangens te kunnen realiseren Zoals er in de natuur een vaste route is van bloesem naar vrucht en van zaad naar oogst zo is er in de natuur ook een welbepaalde weg van wens naar werkelijkheid Marinus Knoope beschrijft deze weg in twaalf stappen Gedachte Iedere vooruitgang kost oude gebruiken Dagbladen Brit krijgt 6 weken cel voor spotten met spraakgebrek Juffermans volgt Ket op bij KNSB Wories verder op EK Ik ben heel tevreden Woede over wegblijven FIFA kandidaten Amateurarcheoloog vindt eeuwenoude gesp bij Oudewater Vishandelaar uit Urk krijgt boete voor gijzelen oplichters TT Ronaldo toch duurder dan Bale Hiddink ziet Amerikaans international naar Chelsea komen Stamceldonoren in de rij voor 4 jarige Bade

  Original URL path: http://www.hoekanhetookbeter.nl/literatuur/marinus-knoope/de-creatiespiraal/ (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Martijn van Oorschot & Michiel Hogerhuis :: Hoe kan het ook beter? :: Ondernemen in ontwikkeling van organisatie
  van Oorschot Michiel Hogerhuis Dekunstrueren van kennismanagement Hoe gooi ik een adviseur eruit Mary Jo Hatch Organization Theory Mintzberg Ahlstrand Lampel Strategy Safari Morris Tabaksblat De regels en het spel P de Roode Meegaan of dwarsliggen Paul Watzlawick De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie Het kan anders Steven D Levitt Stephen J Dubner Freakonomics Willem Middelkoop Als de dollar valt Wim van Dinten Met gevoel voor realiteit Martijn van Oorschot Michiel Hogerhuis Dekunstrueren van kennismanagement Hoe gooi ik een adviseur eruit Gedachte Mooi spreken is iets anders dan mooi handelen Dagbladen Brit krijgt 6 weken cel voor spotten met spraakgebrek Juffermans volgt Ket op bij KNSB Wories verder op EK Ik ben heel tevreden Woede over wegblijven FIFA kandidaten Amateurarcheoloog vindt eeuwenoude gesp bij Oudewater Vishandelaar uit Urk krijgt boete voor gijzelen oplichters TT Ronaldo toch duurder dan Bale Hiddink ziet Amerikaans international naar Chelsea komen Stamceldonoren in de rij voor 4 jarige Bade Kabinet pakt malafide doorverkoop kaartjes Adele aan Geen carnaval op kleuterschool om rolbevestigende kostuums Columns Banksy commerciële maatschappijkritiek Er is altijd plaats voor koffie Vakantie Daarom activistische communicatie Het Trojka bed De Cyclus van Aandacht op zijn Rijnlands Achterdocht als managementdrijfveer Het nieuwe leiderschap Hoe

  Original URL path: http://www.hoekanhetookbeter.nl/literatuur/martijn-van-oorschot-michiel-hogerhuis/ (2016-01-27)
  Open archived version from archive •