archive-nl.com » NL » H » HOLLANDINTEGRITYGROUP.NL

Total: 92

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Fysieke beveiliging - Holland Integrity GroupHolland Integrity Group
  vermogen Financieel economische criminaliteit BIBOB NIEUWS OVER ONS CONTACT Nederlands English Home Fysieke beveiliging Fysieke beveiliging Holland Integrity Group staat een integrale benadering van het risico en veiligheidsbeleid voor Dat houdt in dat wij op strategisch tactisch én operationeel niveau opdrachtgevers kunnen adviseren welke maatregelen genomen kunnen worden om hun eigendommen gebouwen en mensen accuraat te beveiligen Dit varieert van het opstellen van risicoanalyses tot het opstellen en controleren van

  Original URL path: http://www.hollandintegritygroup.nl/fysieke-beveiliging/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive


 • Financials - Holland Integrity GroupHolland Integrity Group
  de rug Veel nieuwe wet en regelgeving toegenomen aandacht van toezichthouders strengere kapitaaleisen omvangrijke portefeuilles met probleemkredieten technologische ontwikkelingen en een geschade reputatie zijn slechts enkele uitdagingen waar de sector voor wordt gesteld Vertrouwen terugwinnen Het vertrouwen van het publiek in banken pensioenfondsen en verzekeraars is de afgelopen jaren door diverse incidenten naar een dieptepunt gezakt Maatschappelijke discussies over de hoogte van bonussen nationalisaties en staatssteun woekerpolissen en kortingen op pensioenen door een te lage dekkingsgraad hebben ertoe geleid dat toezichthouders onder druk van de politiek en de publieke verontwaardiging strenger zijn gaan optreden De financiële sector zal actie moeten nemen om het brede vertrouwen te herstellen Nieuwe wet en regelgeving De vertaling van wet en regelgeving naar een toegesneden en beheerste bedrijfsvoering op het terrein van integriteit en financieel economische criminaliteit zoals fraude corruptie en witwassen blijkt voor sommige financiële instellingen in de praktijk toch nog lastig te zijn De lijst van relevante Nederlandse en buitenlandse nieuwe wetten is lang Wet op het Financieel Toezicht Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme Alternative Investment Fund Managers Directive Bribery Act Foreign Account Tax Compliance Act Arms Export Control Act Foreign Asset Control Regulations Foreign Corruption Practices Act en

  Original URL path: http://www.hollandintegritygroup.nl/financials/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Openbaar bestuur - Holland Integrity GroupHolland Integrity Group
  wordt het algemeen belang afgewogen tegen vele vormen van individueel belang De decentralisatie van zorgtaken het op orde brengen van grondposities het stimuleren van de woningbouw en het bieden van openbare orde en veiligheid zijn slechts enkele voorbeelden van zaken waar belangen kunnen botsen Deze ontwikkelingen en de hiermee gemoeide middelen trekken ook partijen aan die mogelijk een ander belang dienen dan het algemene of het publieke belang Voorkomen is beter dan genezen De burger verwacht van een overheid die besluiten neemt over zaken die hem of haar aangaan dat deze zelfde overheid integer handelt en dat zichtbaar waarborgt Wordt het vertrouwen geschaad dan kost het veel moeite en soms veel leergeld om geloofwaardigheid opnieuw op te bouwen Door preventief in te zetten op het waarborgen van de ambtelijke en de bestuurlijke integriteit wordt financiële en reputatieschade voorkomen Het formuleren van een integraal integriteitsbeleid en het voeren van risicomanagement zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden Zorgvuldig onderzoek Wordt de integriteit geschonden of moet dat worden onderzocht dan is houding en gedrag hierbij van groot belang Een gedegen onderzoek professioneel uitgevoerd en kwalitatief geborgd is van cruciaal belang om feiten en omstandigheden boven tafel te krijgen en te kunnen presenteren in de gewenste

  Original URL path: http://www.hollandintegritygroup.nl/openbaar-bestuur/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Vastgoed & Bouw - Holland Integrity GroupHolland Integrity Group
  bij woningcorporaties en bouwbedrijven hebben geleid tot parlementaire enquêtes maatschappelijke discussies en de introductie van nieuwe wet en regelgeving welke zowel inhoudelijk als qua capaciteit druk op de organisatie legt Nu meer dan ooit is de noodzaak en bereidheid om te bouwen aan het vertrouwen cruciaal Woningcorporaties Woningcorporaties hebben een verhuurdersheffing opgelegd gekregen en zien zich genoodzaakt om in een moeilijke periode delen van hun bezittingen te verkopen Een periode

  Original URL path: http://www.hollandintegritygroup.nl/vastgoed-bouw/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Transport & Logistiek - Holland Integrity GroupHolland Integrity Group
  per lang of regio De verwachting is dat ook bij lage economische groei de logistieke sector op zijn minst gelijk van omvang zal blijven Internationale wet en regelgeving zorgt voor harmonisatie van regels met het doel transport nog efficiënter te maken Grenzen vervagen of zijn verdwenen Internationale handelstransacties worden met betrokken partijen in de cloud gedeeld en betalingen volgen soms fiscaal gedreven routes waarbij een veelheid aan landen betrokken kan zijn Wet en regelgeving In het kader van internationaal geldende sanctiewetgeving zijn voorwaarden en restricties aan producenten afnemers vervoerders bankiers en verzekeraars opgelegd voor de handel in het vervoer de financiering en de verzekering van bepaalde goederen In sommige gevallen mogen militaire of nucleaire goederen of hoogwaardige technologieën niet aan bepaalde landen worden geleverd De eisen die aan de handel in deze goederen worden gesteld kunnen een behoorlijke impact op de business van organisaties hebben Het niet voldoen aan deze geldende sanctiewet en regelgeving kan verstrekkende consequenties hebben Criminaliteit Uit onderzoek blijkt dat de economische crisis ertoe heeft geleid dat de drempel voor personen en bedrijven om zich in te laten met criminaliteit lager is geworden Het is een gegeven dat criminelen voor een belangrijk deel gebruikmaken van bestaande handelsinfrastructuren

  Original URL path: http://www.hollandintegritygroup.nl/transport-logistiek/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Energie & Voorzieningen - Holland Integrity GroupHolland Integrity Group
  vitale infrastructuur van Nederland onmisbare onderdelen van onze maatschappij en economie en het leidt tot ontwrichtende gevolgen wanneer deze uit zouden vallen Het risicoprofiel van dergelijke organisaties is hoog en de belangen zijn groot Lange termijnvisie De energiemarkt is zeer competitief en staat voor grote uitdagingen De wereld is bezig met een transitie naar een duurzamer energiesysteem Geopolitieke ontwikkelingen en op termijn uitputtende fossiele brandstoffen hebben directe invloed op de

  Original URL path: http://www.hollandintegritygroup.nl/energie-voorzieningen/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Telecom, Media & Technologie - Holland Integrity GroupHolland Integrity Group
  BIBOB NIEUWS OVER ONS CONTACT Nederlands English Home Telecom Media Technologie Telecom Media Technologie Ontwikkelingen in de technologie media en telecomsector volgen elkaar razendsnel op en hebben grote invloed op mensen en organisaties Kleine maar ook zeker grote partijen zijn continu bezig hun marktaandeel te vergroten investeringen te doen en hun technologieën te verbeteren De snelheid waarmee dit gebeurt zal enkel toenemen Intellectueel eigendom Niet zelden staan bedrijven die actief

  Original URL path: http://www.hollandintegritygroup.nl/telecom-media-technologie/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Farma & Gezondheidszorg - Holland Integrity GroupHolland Integrity Group
  Farma Gezondheidszorg De farma en life science sector wordt worden gekenmerkt door lange aanlooptijden grote investeringen en onzekerheid of innovaties daadwerkelijk op de markt gebracht zullen worden Lange en complexe trajecten die bovendien sterk gereguleerd zijn Bescherming van intellectueel eigendom IT beveiliging en de integriteit van medewerkers zijn belangrijke gebieden van aandacht voor spelers in de farmaceutische sector Veranderingen De gezondheidszorg is eveneens volop in beweging In een tijd dat

  Original URL path: http://www.hollandintegritygroup.nl/farma-gezondheidszorg/ (2014-12-07)
  Open archived version from archive •