archive-nl.com » NL » H » HOLLANDSOLAR.NL

Total: 1386

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Holland Solar
  Solexus junction box Uit analyse blijkt dat de problemen zich voordoen met toegepaste type junction boxes van verschillende leveranciers en worden veroorzaakt door een designfout van Scheuten Solar in de junction boxes die leidt tot fretting corrosie op de vertinde contacten Een van de diverse type junction boxes gebruikt door Scheuten Solar die nadelige consequenties ondervinden van deze designfout is de Solexus Junction boxes series 1104 Deze is door Alrack exclusief geleverd aan Scheuten Solar op basis van een specifiek gepatenteerd Scheuten Solar ontwerp en daarbijhorende stricte specificaties Alrack is in september 2011 door Scheuten Solar op de hoogte gesteld over mogelijke problemen met het Scheuten Solar ontwerp en heeft in opdracht van Scheuten Solar haar medewerking verleend aan controles van pv solar systemen en het onderzoeken van de oorzaak van het probleem De onderzoeken zijn nog niet afgerond Door uitschakeling van verdachte zonnepanelen zijn de problemen op korte termijn ondervangen Momenteel wordt door verschillende partijen aan een duurzame oplossing gewerkt Alrack hecht er grote waarde aan het door de NVWA opgeroepen beeld bij te stellen dat de problemen met de Solexus junction boxes van een geïsoleerde aard zouden zijn Daarnaast zijn bij Alrack geen definitieve rapportages van officiële instanties bekend waaruit naar voren komt dat de door de NVWA genoemde 15 branden in het buitenland veroorzaakt zijn door de vermeend gebrekkige aansluitingen in de door Scheuten Solar toegepaste junction boxes Aanvullend onderzoek van Alrack en onafhankelijke experts heeft aangetoond dat er naast de genoemde designfout diverse andere potentiële oorzaken zijn voor de problemen met solar modules PV componenten zijn zodanig ontworpen dat in geval van een onvolkomenheid in het PV systeem er geen schade ontstaat voor de omliggende onderdelen mits deze voldoende afstand hebben tot het PV systeem Inmiddels blijkt uit onderzoek dat er PV systemen zijn aangebracht in

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/nieuws-van-2013-pagina4-a150-statement-alrack.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive


 • Holland Solar
  dat de recente waarschuwing van de Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit gericht is op één merk Scheuten Solar Multisol P6 48 P6 54 P6 60 P6 66 De overige 99 van de geïnstalleerde zonnepanelen zijn dus niet verdacht Gelukkig is de NVWA zeer specifiek in het noemen van merk en type Eigenaren kunnen zo snel zien of hun panelen al dan niet verdacht zijn Wij verwijzen naar de website van de NVWA voor verdere informatie We raden eigenaren van bovengenoemde zonnepanelen aan contact op te nemen met hun leverancier De meeste zonnepanelen zijn voorzien van een of meer keurmerken Het is niet altijd even makkelijk om de waarde van dergelijke keurmerken te beoordelen Zeker niet voor een consument Om die reden werkt Holland Solar eraan om het installatiebedrijf goed in staat te stellen de juiste selectie van zonnepanelen te maken Dit zijn de deskundigen die hier inzicht in hebben Gelukkig kennen we in Nederland goede installatiebedrijven Om de markt transparanter te maken voor de consument heeft Holland Solar begin 2013 een keurmerk geïntroduceerd voor installatiebedrijven die controleerbaar verstand van zaken hebben de Zonnekeur Installateur Op dit moment zijn er veel bedrijven die zich hiervoor aan het voorbereiden zijn Dit is het sluitstuk van de uitvoering van het Masterplan Zonne energie dat Holland Solar in 2010 heeft opgesteld in nauwe samenwerking met UNETO VNI en de overheid Vorig jaar hebben we samen met de deskundigen uit de branche een Handboek Zonne energie gepubliceerd opleidingen ontwikkeld en landelijk erkende examens geïntroduceerd Elke groeiende markt vraagt veel aandacht voor kwaliteitsaspecten De zonne energie branche in Nederland werkt met hoog tempo en op een professionele wijze aan transparantie en kwaliteit In een groeiende markt zullen er steeds meer installatiebedrijven bijkomen De branche heeft de opleidingscapaciteit hiervoor paraat inclusief landelijk erkende examens Voor de consument

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/nieuws-van-2013-pagina5-a149-persbericht-kwaliteit-van-zonnepanelen-in-nederland.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Holland Solar
  systemen 07 1 2013 Subsidie op zonnepanelen ook in 2013 1 2 3 4 5 Stimulering Duurzame Energie regeling 2013 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 4 februari 2013 houdende aanwijzing van categorieën van productie installaties voor de stimulering van duurzame energieproductie in het jaar 2013 De regeling is hier in te zien Deel via Publicaties Alle Zonnestroom Zonnewarmte Solar thermal and concentrated solar power barometer 2015 Rapport

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/nieuws-van-2013-pagina5-a147-de-sde-2013-is-gepubliceerd.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Holland Solar
  Elektriciteit 17 1 2013 Nieuw Europees overzicht zonnestroom systemen 07 1 2013 Subsidie op zonnepanelen ook in 2013 1 2 3 4 5 Bouwgeintegreerde zonne energiesystemen Building Integrated Solar In hal 10 van de Bouwbeurs kunt u een overzicht krijgen van de technische oplossingen voor de integratie van zonne energieproducten in daken en gevels Op onze stand tonen verschillende Nederlandse specialisten welke producten momenteel beschikbaar zijn voor toepassing in bouwprojecten maar ook welke innovaties plaatsvinden om de bouwkundige en esthetische acceptatie van zonne energie in de bouw te vergroten Deze zeer informatieve stand is opgezet om architecten projectontwikkelaars en aannemers een beter beeld te geven van de mogelijkheden van gebouwgeintegreerde zonne energiesystemen en om hen te stimuleren om samen met bedrijven uit de Nederlandse PV sector nieuwe duurzame projecten met zonne energie te realiseren De bouwbeurs is te bezoeken van 4 9 februari 2013 in de Jaarbeurs in Utrecht U vind ons in Hal 10 Stand 10 C011 U vindt hieronder de pdf met een uitgebreide omschrijving van alle producten en producenten Deel via Downloads Wat kunnen bezoekers verwachten van de stand pdf Publicaties Alle Zonnestroom Zonnewarmte Solar thermal and concentrated solar power barometer 2015 Rapport Ruimte voor zonne energie

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/nieuws-van-2013-pagina5-a146-holland-solar-toont-innovatieve-zonne-energie-producten-op-de-bouwbeurs.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Holland Solar
  hooguit 1 à 2 Er zou 8 GW bijgeplaatst moeten worden bij de huishoudens om 50 te halen De sector streeft naar totaal 4 GW in 2020 De conclusies die getrokken worden zijn echter wel bedoeld als realistische conclusies waar beleid op te maken valt De beredenering bijt zichzelf helaas in de staart want de kostenbaten analyse blijkt erg gevoelig is voor de parameter leveringszekerheid zo wordt uitgelegd Kortom reken met een scenario 50 zonnestroom op de Nederlandse daken al in 2020 en logischerwijs volgt hier uit dat de voorzieningzekerheid en balans van het net in het geding is Overigens is dat ook maar de vraag want het huishoudelijk gebruik is maar 20 en de overige 80 werkt ook mee aan de voorzieningszekerheid Fiscale effecten ten onrechte als negatief bestempeld Het is onterecht dat het rapport spreekt van sterk negatieve fiscale effecten zoals toenemende uitgave van de SDE subsidie Hier zal geen sprake van zijn Ten eerste omdat burgers geen gebruik maken van deze subsidie en ten tweede omdat dit buiten elke politieke inschatting valt Men mag er voorts vanuit gaan dat in Nederland nooit substantieel ruimte ontstaat voor grondgebonden zonneparken Dit scenario met zonneparken heeft echter wel een sterk effect op de conclusies over de fiscale effecten De gedorven energiebelasting in het rapport worden voorts opgenomen als maatschappelijke kostenpost Dit kan niet vindt Holland Solar De energiebelasting heeft hier immers de juiste werking zoals bedoeld in EU richtlijnen De energiebelasting stimuleert immers de ontwikkeling van duurzame energie en energiebesparing Belastingderving kan derhalve niet als kostenpost opgevat worden Nederland BV is géén BV Het valt Holland Solar op dat gerekend wordt met Meer met Minder subsidieregelingen voor zonnepanelen We zijn benieuwd wat de auteurs van het rapport daarmee bedoelen Zover wij weten is deze regeling voor energiebesparing bedoeld en niet

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/nieuws-van-2013-pagina5-a145-kritische-blik-op-vng-studie-lokaal-energiek-decentrale-duurzame-elektriciteit.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Holland Solar
  in Spanje en Zweden de meest tijdrovende procedure hanteert In het overzicht is ook te zien dat het in de meeste landen complexer wordt bij installaties op commerciële en industriële gebouwen Daarnaast geeft de database inzicht door de mogelijkheid landen te vergelijken met indicatoren als wachttijd toelatingseisen voor systemen en benodigde juridisch administratieve inzet De PV GRID database is te vinden via de volgende link www pvgrid eu database De database zal gedurende de looptijd van het project regelmatig worden bijgewerkt door de verschillende partners Salderen Voor Nederland geldt dat er grote internationale interesse is voor het salderen zogenaamde net metering in het Engels Dit wordt gezien als een eenvoudige methode om zonnestroom te stimuleren Het ontbreken van voldoende mogelijkheden voor appartementen wordt als belemmering gezien Voor grotere systemen worden de nadelen van de SDE genoemd veranderlijkheid en de onzekerheid van de toekenning en de lage subsidiebedragen Grote systemen hebben voorts geen inbedding in de wet voor salderen waardoor bij grote parken de ruimtelijke procedures als zorgwekkend complex worden beoordeeld Holland Solar zal zorg dragen voor concrete adviezen vanuit dit consortium Over het project PV GRID PV GRID is een vervolg op het PV LEGAL een project dat werd uitgevoerd tussen juli 2009 en februari 2012 PV LEGAL maakt onderdeel uit van het Intelligent Energy for Europe programma zorgde ervoor dat technische en bureaucratische knelpunten bij de grootschalige koppeling van zonnestroomsystemen aan elektriciteitsdistributienetten in Europa zichtbaar of uit de weg geruimd werden PV GRID bestaande uit hetzelfde consortium bouwt voort op de samenwerking en expertise die tijdens PV LEGAL tot stand is gekomen met als doel de bureaucratische belemmeringen die ontstaan zijn door de snelle opkomst van deze techniek in Europa op te lossen Het PV GRID consortium bestaat uit verschillende partijen uit de elektriciteitdistributiesector waardoor zowel technische als organisatorische

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/nieuws-van-2013-pagina5-a142-nieuw-europees-overzicht-zonnestroom-systemen.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Holland Solar
  zonne energie producten op de bouwbeurs 01 2 2013 Kritische blik op VNG studie Lokaal Energiek Decentrale Duurzame Elektriciteit 17 1 2013 Nieuw Europees overzicht zonnestroom systemen 07 1 2013 Subsidie op zonnepanelen ook in 2013 1 2 3 4 5 In de begroting van 2013 staat de subsidie op zonnepanelen Volgend jaar is er 30 miljoen gereserveerd Pas aan het eind van 2012 werd duidelijk dat de begroting ook zo zal worden geeffectueerd tekst gepubliceerd door EL I EL I blijft de opwekking van duurzame energie stimuleren Hiervoor is volgend jaar 1 4 miljard beschikbaar in de stimuleringsregeling duurzame energieproductie SDE Dat draagt bij aan een evenwichtige mix van energie waarin het aandeel dat duurzame wordt geproduceerd groeit van 4 naar 14 in 2020 Particulieren die zonnepanelen aanschaffen om in hun eigen energiebehoefte te voorzien kunnen ook volgend jaar een deel van het aankoopbedrag terugkrijgen Hiervoor is 30 miljoen gereserveerd zie de begroting website van AgentschapNL de subsidie regeling Deel via Publicaties Alle Zonnestroom Zonnewarmte Solar thermal and concentrated solar power barometer 2015 Rapport Ruimte voor zonne energie in Nederland 2020 2050 Introduction Solar PV could be a game changer for the utility industry 3 IEA PVPS Snapshot of

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/nieuws-van-2013-pagina5-a133-subsidie-op-zonnepanelen-ook-in-2013.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Holland Solar
  De IPC Building Integrated PV BIPV 27 9 2012 Verslag Holland Solar workshop Regelgeving zonnestroom 26 9 2012 Holland Solar House PV SEC 2012 20 9 2012 Dumpingpraktijken vanuit China 19 9 2012 SunDay2012 op 7 november registratie is open 1 2 3 4 Meer nieuwe zonnepanelen dan eerder gedacht In 2011 is er een kleine 60 megawatt aan panelen voor zonnestroom bijgeplaatst Dit blijkt uit de definitieve cijfers 2011 van het CBS Dat is aanzienlijk meer dan de ruim 40 megawatt die het CBS eerder rapporteerde als voorlopig cijfer Productie voorbij grens 100 miljoen kWh Het totaal opgestelde vermogen voor zonnestroom eind 2011 komt nu uit op 145 megawatt en de elektriciteitsproductie uit zonnestroom op 100 miljoen kWh Dat komt overeen met een kleine 0 1 procent van het totale elektriciteitsverbruik Zonnepanelen naar sector Eind 2011 was het vermogen van de zonnestroominstallaties 145 megawatt Dit vermogen stond voor het merendeel bijna 60 procent opgesteld bij huishoudens De dienstensector was goed voor 18 procent en in de landbouw stond 11 procent van het opgestelde vermogen voor zonnestroom Het overige vermogen is terug te vinden bij energiebedrijven de industrie en de bouw bron CBS Statline Deel via Publicaties Alle Zonnestroom Zonnewarmte

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/nieuws-van-2012-pagina2-a144-cbs-meer-nieuwe-zonnepanelen-dan-eerder-gedacht.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive