archive-nl.com » NL » H » HOLLANDSOLAR.NL

Total: 1386

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Holland Solar
  House PV SEC 2012 20 9 2012 Dumpingpraktijken vanuit China 19 9 2012 SunDay2012 op 7 november registratie is open 1 2 3 4 De zonne energiesector is volop in beweging En juist daarom organiseren Agentschap NL Energieonderzoek Centrum Nederland ECN Stichting FOM Holland Solar en Shell Research op woensdag 7 november 2012 voor het vierde opvolgende jaar de SunDay Sinds oktober vorig jaar is er veel gebeurd in de markt van zonne energie Zo komt niet alleen de Nederlandse markt tot wasdom maar is als gevolg van de wereldwijd concurrentie tussen fabrikanten van zonne energiesystemen de prijs van zonne energiesystemen sterk gedaald Iets voor u De SunDay 2012 belooft weer een veelzijdig programma met nationale en internationale sprekers met een gebruikelijke R D en praktijkgerichte component De bijeenkomst begint om 10 uur met enkele keynote speeches Vervolgens kunt u in vier workshoprondes verder praten over meerdere onderwerpen Deze lopen uiteen van technische thema s als silicium en dunne filmzonnecellen gebouwgeïntegreerde zonne energietoepassingen en meer praktische thema s als zonne energie voor huurwoningen collectieve inkoopacties en saldering Het formele programma wordt plenair afgesloten met aansluitend de gelegenheid om tijdens de borrel na te praten met uw collega s en nieuwe

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/nieuws-van-2012-pagina2-a119-sunday2012-op-7-november-registratie-is-open.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive


 • Holland Solar
  als het gaat om Energiebeleid uit Den Haag Wat is de visie en welke doelstellingen willen deze kandidaten nastreven verslag door ODE Als de huidige opiniepeilingen daadwerkelijk worden vertaald naar de Tweede Kamerverkiezingen is er een ruime politieke meerderheid voor een onbeperkte saldering van eigen energie Eigenaars van een duurzame energie opwekkingsinstallatie zullen dan geen energiebelasting hoeven te betalen over de zelf gebruikte eigen stroom De onbeperkte saldering zal alleen gelden voor eigenaars die deze eigen energie zelf verbruiken en niet commercieel exploiteren Dat is gebleken uit het eerste verkiezingsdebat over energie in het kader van de Tweede Kamer verkiezingen in Utrecht In het debat dat is georganiseerd door de Organisatie voor Duurzame Energie werd verder duidelijk dat er in een nieuwe Tweede Kamer veel meer werk gemaakt zal worden van Windmolenparken op zee en een veel hoger tempo zal worden gerealiseerd op land Er was breed draagvlak voor de amsterdamse aanpak waarbij lokaties vergunningklaar worden aanbesteed Vergunningvrij neerzetten van opwekkingsinstallaties van duurzame energie op of bij eigen woning of bedrijf ging echter de meeste partijen nog te ver Er is bijna unaniem draagvlak voor een lange termijnvisie op energietransitie waarbij de landelijke politiek een grote verantwoordelijkheid heeft in het uitleggen dat de consequentie van meer duurzame energie inhoudt dat het Nederlandse landschap zal veranderen Er is ook draagvlak voor een nieuwe belasting op CO2 door energieproducten Het afschaffen of aanpassen van de energiebelasting is niet te verwachten in een komende kabinetsperiode De voorzitter van ODE Wouter de Jong sloot het debat af met een oproep aan de landelijke politiek de burger meer vrijheid te geven voor eigen duurzame energieproductie Neem de wettelijke belemmeringen weg en stop met oneerlijke fiscale behandeling Subsidie is niet nodig duurzame energie is rendabel In samenwerking met de Stichting Spaar het Klimaat Duurzame Energie Koepel

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/nieuws-van-2012-pagina3-a118-verslag-28-augustus-9-politieke-partijen-in-debat-in-utrecht.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Holland Solar
  in de Staatscourant Agentschap NL bereidt op dit moment de uitvoering van de regeling voor die particulieren moet stimuleren om duurzame elektriciteit te produceren met zonnepanelen zon PV De subsidieregeling is vanaf 2 juli 2012 9 00 uur aan te vragen De subsidie zal digitaal met DigiD aan te vragen zijn bij Agentschap NL De tegemoetkoming voor de aanschaf van zonnepanelen is alleen beschikbaar voor particulieren Het subsidiebedrag is 15 van het aankoopbedrag van een zon PV installatie Daaronder vallen de kosten voor het materiaal bijvoorbeeld de aanschaf van de panelen en ondersteunende apparatuur zoals omvormers Arbeidskosten voor installatie komen niet in aanmerking voor subsidie Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten particulieren een zonne installatie aanschaffen groter dan 0 6 kilo Wattpiek De hoogte van het subsidiebedrag is maximaal 650 Particulieren kunnen op de pagina subsidieregeling zonnepanelen uitzoeken of zij daadwerkelijk in aanmerking komen voor subsidie De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld Subsidie aanvragen Particulieren die erover denken om subsidie aan te vragen kunnen zich daar al op voorbereiden Zij kunnen vooraf aan 2 juli 2012 al een offerte opvragen voor de aanschaf van de zon PV installatie Op 2 juli 2012 of erna kunnen zij de offerte ondertekenen en digitaal meesturen met de subsidieaanvraag De subsidie is aan te vragen vanaf 2 juli 2012 om 9 00 uur met DigiD Particulieren die nog geen DigiD hebben dit alvast regelen op de website van DigD Vervolgens is vanaf 2 juli 2012 via het elektronisch loket van Agentschap NL de subsidieaanvraag in te dienen De subsidie kan alleen worden uitbetaald op rekening van de aanvrager Er wordt niet op andere rekeningen uitbetaald om er voor te zorgen dat het subsidiebedrag altijd terecht komt bij de persoon voor wie deze is bedoeld Kijk voor meer informatie over de

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/nieuws-van-2012-pagina3-a115-publicatie-subsidie-regeling-in-de-staatscourant.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Holland Solar
  informatie die nu gegeven is over de regeling lijkt het mee te vallen mede door de tussentijdse contacten van ons met de politiek en het ministerie We houden echter enig voorbehoud Niet alle uitvoeringsaspecten en gevolgen van de regeling zijn nog duidelijk Via onze contacten hebben we informeel antwoord op enkele vragen Alleen voor particulieren De regeling is echt bedoeld voor particulieren en dus niet voor VVE s en woningcorporaties De regeling wordt beperkt tot 650 per aanvraag en berekend over maximaal 3 5 kWp De subsidie wordt uitgekeerd aan de particulier en niet aan de leverancier zoals abusievelijk rondzingt Omdat we er vanuit gaan dat de subsidie alleen gericht is op particulieren zal de regeling in 2012 waarschijnlijk niet leiden tot een beperking van de afzet Natuurlijk is het niet helemaal uit te sluiten dat tegen het budget voor het einde van 2012 uitgeput is Dat zal dan wel een negatieve invloed kunnen hebben op orderportefeuilles Het budget voor 2013 is naar verwachting onvoldoende voor de verwachte afzet Dit zou er toe kunnen leiden dat in de loop van 2013 geen subsidie aanvragen meer worden toegekend Indien dan ook expliciet duidelijk wordt dat er geen nieuw budget of subsidieregeling meer komt kan de autonome groei weer worden opgepakt Zo bezien kan de schade dan meevallen Het is bijzonder jammer dat de subsidieregeling beperkt is tot zonnestroom producten De zonnewarmtesector leidt hierdoor in ieder geval imagoschade zonnestroom is nu eenzijdig in de publiciteit Door de beperkingen in de subsidieregeling wordt echter geen grootschalig verdringen van zonnewarmte verwacht de afzet voor zonnestroom zal door de regeling immers niet significant groeien en het is alleen gericht op particulieren en niet op woningcorporaties Er zijn toch ook zorgen In een eerste lezing van de berichten lijkt het een hele nieuwe regeling De uitvoering

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/nieuws-van-2012-pagina3-a114-holland-solar-houdt-subsidie-regeling-scherp-in-de-gaten.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Holland Solar
  installatie wordt maximaal 3 5 kWp gesubsidieerd hetgeen overeenkomt met een maximum subsidiebedrag van 650 Met 3 5 kWp kan een huishouden met een gemiddeld elektriciteitsverbruik ruim in zijn eigen elektriciteitsbehoefte voorzien Hiermee wordt voldaan aan de wens van de vijf partijen die betrokken zijn bij het Begrotingsakkoord om met de regeling het belang van opwekking van duurzame energie dichtbij de mensen te stimuleren Openingsdatum De regeling zal opengaan op 2 juli 2012 De aangekondigde datum van 1 juli is namelijk een zondag en valt ook gelijk met de finale van het Europees Kampioenschap voetbal Ik vermoed daarom dat veel Nederlanders op die dag andere bezigheden hebben Eenvoudige uitvoering De regeling is zodanig vormgegeven dat deze tot zo min mogelijk uitvoeringslasten voor aanvragers en installateurs zal leiden Tegelijkertijd zijn wel afdoende waarborgen tegen misbruik opgenomen De uitvoering gaat als volgt Particulieren kunnen subsidie aanvragen met DigiD via het elektronisch loket van Agentschap NL met de digitale versie van een getekende overeenkomst gedateerd op of na 2 juli 2012 Het budget is gelimiteerd er is geen sprake van een open einde regeling Om te voorkomen dat consumenten ongewenst vastzitten aan een overeenkomst terwijl zij niet meer in aanmerking zouden komen voor subsidie in verband met overtekening van het subsidiebudget adviseer ik consumenten en leveranciers met klem om een ontbindende voorwaarde in de aankoopovereenkomst op te nemen Die voorwaarde moet inhouden dat de klant de overeenkomst kan ontbinden indien door de minister van Economische Zaken Landbouw en Innovatie geen subsidie wordt verstrekt voor de in de overeenkomst genoemde producten Na openstelling van de regeling zal Agentschap NL een inschatting publiceren over de termijn waarop aanvragers een beschikking mogen ontvangen Dit is namelijk afhankelijk van het aantal aanvragen en de volledigheid daarvan Direct na beschikking wordt het subsidiebedrag uitbetaald De installatie moet binnen

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/nieuws-van-2012-pagina3-a113-subsidieregeling-voor-zonnepanelen.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Holland Solar
  bepleiten dat deze maatregel zich ook uitstrekt over verduurzaming van de energievoorziening voor alle technologieën zowel over de apparatuur als over het installatiewerk Ondersteuning groene investeringen Alhoewel de partijen blij zijn met de voorgestelde ondersteuning in de financiering verwachten de ondertekenaars dat het genoemde bedrag relatief snel uitgeput zal zijn De 2 organisaties zijn minder gelukkig met de formulering dat er te veel onbekendheid zou zijn projecten te kleinschalig zouden zijn of dat er te hoog risicoprofiel zou zijn Nederland past in een internationale context en de marktpartijen hebben zeker al royale ervaring met dergelijke projecten opgedaan Daarom bepleiten de partijen om toegang tot deze groene investeringen te creeren voor alle initiatieven en hierin niet te clausuleren Saldering pilot 2013 Onverdeeld positief zijn de 2 organisaties over de erkenning van saldering als vorm van verduurzaming van decentrale energieopwekking Hier ligt heel veel potentieel en ligt ook groot maatschappelijk draagvlak bij burgers en MKB De maatregel zien de organisaties liever al ingaan in 2012 Daarnaast bepleiten de 2 organisaties dat in de onderhandelingen voor het nieuwe regeerakkoord na de verkiezingen in september 2012 fors ingezet wordt op het opschalen van de mogelijkheden voor salderen en zelfleveren al vanaf 2013 Voorwaarden voor succesvolle subsidie of alternatief Holland Solar en de Duurzame Energie Koepel zijn al lange tijd voorstander van het vergroenen van belastingen financieringen in de vorm van revolving fund of andere groenfinancieringen Zeker zijn zij voorstander van het toestaan van nieuwe vormen van salderen en zelfleveren De 2 organisaties reageren niet onverdeeld positief op een nieuwe subsidievorm omdat veel consumenten ook zonder kunnen Groene leningen zullen meer effect geven en meer investeringen uitlokken De voorgestelde subsidie is zeer vermoedelijk ook tijdelijk van aard Voorwaarden voor een succesvolle subsidie die wel goed uitpakt vinden de ondertekenaars van dit persbericht dat de consument

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/nieuws-van-2012-pagina3-a112-overwegend-positieve-reactie-uit-duurzame-energiesector-op-lenteakkoord-paar-suggesties-voor-concretisering.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Holland Solar
  energie 1 2 3 4 Holland Solar is verrast door de uitgelekte berichten van de onderhandelingtafel Uit deze berichten blijkt dat de verlaging van het BTW tarief op zonne energie voorlopig van de baan is Vandaag hebben we het volgende persbericht uitgestuurd PERSBERICHT Subsidie voor zonne energie is niet duurzaam 21 mei 2012 Holland Solar is verheugd met de overduidelijke aandacht van de onderhandelaars voor een groene economie binnen het Lenteakkoord Ook vanuit de samenleving blijkt een groeiende interesse in duurzame energie Na het uitlekken van het plan om onderzoek te doen naar BTW verlaging voor zonne energie lijkt nu opnieuw informatie te lekken vanaf de onderhandelingtafel Er lijkt sprake van een subsidieregeling voor zonne energie ter vervanging van het gesneuvelde plan voor BTW verlaging Dit stond in diverse landelijke media te lezen Interne bronnen bevestigen dat de BTW verlaging op de korte termijn van de baan is vanwege de technische complexiteit van de invoering ervan Eventuele subsidies worden pas officieel bekend gemaakt wanneer het akkoord 1 juni in de Voorjaarsnota gepresenteerd wordt Holland Solar laat weten dat de sector niet gebaat is bij een nieuwe subsidieregeling voor particulieren en vindt het niet wenselijk dat dit opgenomen wordt in het Lenteakkoord Het zou voor de marktontwikkeling en een duurzame groene economie beter zijn om de indirecte subsidies aan de fossiele sector verder af te bouwen een betere werking van de regelgeving te organiseren en te werken aan een groene hervorming van de energiebelasting Zo ontstaan positieve prikkels en een gelijk speelveld Een subsidievorm zal op dit moment een marktverstorend effect hebben er is immers al sprake van een autonome groei Ook afnemers van zonne energie zijn gebaat bij continuïteit in de marktontwikkeling Momenteel zijn er rendabele producten en diensten te koop Daarbij past volgens Holland Solar geen nieuwe subsidievorm We

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/nieuws-van-2012-pagina3-a111-dossier-btw-tarief-zonne-energie-3.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Holland Solar
  2012 subsidieregeling voor zonnepanelen 25 5 2012 Overwegend positieve reactie uit duurzame energiesector op Lenteakkoord paar suggesties voor concretisering 21 5 2012 dossier BTW tarief zonne energie 3 16 5 2012 dossier BTW tarief zonne energie 2 15 5 2012 The Solar Future NL 14 5 2012 Signaal mei 2012 10 5 2012 dossier BTW tarief zonne energie 1 2 3 4 woensdag 16 mei Politiek Den Haag heeft vandaag bij monde van minister De Jager van Financiën bekend gemaakt dat er een begrotingsakkoord is tussen de Lente Akkoord partners De Lente Akkoord partners wachten de doorberekeningen van het Centraal Plan Bureau CPB af voordat details over het akkoord naar buiten kunnen komen Deadline voor het CPB om met de goedkeuring van de plannen te komen is 1 juni Dan worden ook de details bekend gemaakt over de maatregelen op zonne energie Voor nu geldt wederom dat er een beroep wordt gedaan op het geduld totdat de doorrekening door het CPB eind mei is afgerond Deel via Publicaties Alle Zonnestroom Zonnewarmte Solar thermal and concentrated solar power barometer 2015 Rapport Ruimte voor zonne energie in Nederland 2020 2050 Introduction Solar PV could be a game changer for the utility industry

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/nieuws-van-2012-pagina3-a110-dossier-btw-tarief-zonne-energie-2.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive