archive-nl.com » NL » H » HOLLANDSOLAR.NL

Total: 1386

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Holland Solar
  branchevereniging voor ruim 100 bedrijven uit de zonne energiebranche Er is in toenemende mate interesse voor duurzame energieopwekking met zon en wind Burgers en MKB ers blijken bereid hierin te investeren En niet onterecht hun geld brengt zo meer op dan op de spaarrekening Vooruitzichten voor deze technieken zijn in Nederland dan ook aan het verbeteren en overheid burgers en bedrijven werken aan het oplossen van knelpunten in wetgeving en inpassing in de infrastructuur Zonnewarmte draagt veel bij aan duurzaamheid Om 16 gebruik van duurzame energie in 2020 te kunnen halen zal het bevorderen van duurzame opwekking door zonnewarmte van essentieel belang zijn Een zonnewarmtesysteem is een bewezen techniek waarmee een belangrijk aandeel in de duurzame energievoorziening kan worden gerealiseerd Zonnewarmte krijgt momenteel minder aandacht dan zonnestroom Dat is onterecht In Afbeelding 1 is te zien dat zonnewarmte nu al drie maal meer duurzame energie oplevert dan zonnestroom Ook mondiaal heeft zonnewarmte het grootste opgestelde vermogen meer dan windenergie en veel meer dan zonnestroom Eén vierkante meter collector bespaart 3 5 maal meer CO2 dan een vierkante meter zonnestroompaneel en biedt dus meer milieuvoordeel Zonnewarmte technieken kunnen dus een blijvend grote bijdrage doen aan duurzame productie van energie Zonnewarmte kent vele Nederlandse toepassingen Holland Solar stelt dat duurzame energie ook in Nederland binnen eigen grenzen opgewekt kan worden Dit is ook financieel het meest verantwoord is is onlangs aangetoond door Ecofys in hun rapport op 5 december 2012 Zelf opwekken duurzame energie goedkoper dan import wordt in dit rapport geconcludeerd Binnenlands opwekken levert daarbij ook de meeste economische voordelen zoals werkgelegenheid Dat de inzet van zonnewarmte toeneemt in Nederland is niet voor niets Zonthermische technieken bieden veel potentie voor onder andere de voedingsmiddelen industrie hotel wellness recreatie en agrarische sector en in huishoudens Ook het invoeren van zonnewarmte in warmtenetten is mogelijk met zonnecollectoren Dit wordt gedaan bij Zoneiland in Almere en het wordt ook veelvuldig in Denemarken en Oostenrijk toegepast De jaarlijkse warmwatervraag van een bedrijf of huishouden kan voor de helft uit de zon gehaald worden Als 50 van de huishoudens een eenvoudig systeem met 4 m2 collector zou hebben zouden we 1 6 miljoen ton CO2 minder uitstoten Nederlandse huishoudens stoten in totaal 17 miljoen ton uit Holland Solar stelt dat 20 van de totale nationale warmtevraag door zonnewarmtesystemen kan worden geleverd met de huidige stand der techniek Met een gerichte inzet op innovaties in warmteopslag is er nog meer potentieel Op dit moment wordt 0 1 van de warmtevraag gedekt door zonthermische technieken Er zijn dus nog vele warme mogelijkheden te ontginnen Zie het kader voor voorbeelden Op www hollandsolar nl leden kunnen zonnewarmte bedrijven gevonden worden Voorbeelden zonnewarmte in industrie en huishoudens Een huishouden kan 40 50 van het water laten verwarmen door de zon en bespaart daarmee zo n 10 15 op het totale gasverbruik De zon kan ook helpen bij het verwarmen van de woning wat nog eens 10 15 besparing oplevert Extra mogelijkheid is het vullen van wasmachine en vaatwasser met warm

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/nieuws-van-2012-pagina3-a141-warmte-van-de-zon-nodig-voor-realisatie-16-duurzame-energie-in-2020.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive


 • Holland Solar
  zien dat zonnewarmte nu al drie maal meer duurzame energie oplevert dan zonnestroom Ook mondiaal heeft zonnewarmte het grootste opgestelde vermogen meer dan windenergie en veel meer dan zonnestroom Eén vierkante meter collector bespaart 3 5 maal meer CO2 dan een vierkante meter zonnestroompaneel en biedt dus meer milieuvoordeel Zonnewarmte technieken kunnen dus een blijvend grote bijdrage doen aan duurzame productie van energie Zonnewarmte kent vele Nederlandse toepassingen Holland Solar stelt dat duurzame energie ook in Nederland binnen eigen grenzen opgewekt kan worden Dit is ook financieel het meest verantwoord is is onlangs aangetoond door Ecofys in hun rapport op 5 december 2012 Zelf opwekken duurzame energie goedkoper dan import wordt in dit rapport geconcludeerd Binnenlands opwekken levert daarbij ook de meeste economische voordelen zoals werkgelegenheid Dat de inzet van zonnewarmte toeneemt in Nederland is niet voor niets Zonthermische technieken bieden veel potentie voor onder andere de voedingsmiddelen industrie hotel wellness recreatie en agrarische sector en in huishoudens Ook het invoeren van zonnewarmte in warmtenetten is mogelijk met zonnecollectoren Dit wordt gedaan bij Zoneiland in Almere en het wordt ook veelvuldig in Denemarken en Oostenrijk toegepast De jaarlijkse warmwatervraag van een bedrijf of huishouden kan voor de helft uit de zon gehaald worden Als 50 van de huishoudens een eenvoudig systeem met 4 m2 collector zou hebben zouden we 1 6 miljoen ton CO2 minder uitstoten Nederlandse huishoudens stoten in totaal 17 miljoen ton uit Holland Solar stelt dat 20 van de totale nationale warmtevraag door zonnewarmtesystemen kan worden geleverd met de huidige stand der techniek Met een gerichte inzet op innovaties in warmteopslag is er nog meer potentieel Op dit moment wordt 0 1 van de warmtevraag gedekt door zonthermische technieken Er zijn dus nog vele warme mogelijkheden te ontginnen Zie het kader voor voorbeelden Op www hollandsolar nl

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/nieuws-van-2012-pagina4-a141-warmte-van-de-zon-nodig-voor-realisatie-16-duurzame-energie-in-2020.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Holland Solar
  een certificeringssysteem moet zijn voor duurzame energie gericht op de kwaliteit van het installatiewerk Europa vraagt dit niet voor niets zowel de leden van Holland Solar als haar klanten vragen om duidelijke kwaliteitsgaranties in de markt Holland Solar voert de regie over dit programma in samenwerking met Uneto VNI en AgentschapNL Kopers van zonne energiesystemen met dit certificaat weten dan dat de installatiekwaliteit goed is Hierdoor zal het vertrouwen in zonne energie geborgd blijven Verder worden de procedures voor het toepassen van zonne energie voor burgers en bedrijven vereenvoudigd Momenteel is het onduidelijk voor een particulier waar je aan moet denken als je zonnestroom in het net wilt stoppen Holland Solar zal samen met de netbeheerders werken aan het toegankelijker maken van deze informatie zodat het salderen met het eigen energieverbruik zonder problemen verloopt en de particulier rendement kan halen Het oplossen van knelpunten bij de vergunningsprocedure bij toepassen zonne energie bij monumenten en beschermd stadsgezicht is ook onderdeel van de GreenDeal met Holland Solar Dit loopt in de gemeentelijke praktijk vaak onduidelijk voor de aanvragers Vanuit het Rijk zal men met een uniforme richtlijn werken voor gemeenten Met het oplossen van deze knelpunten zal er een betere marktwerking ontstaan iets dat Holland Solar met grote interesse zal volgen en de betrokken ministeries bij zal adviseren Het verzoek van Holland Solar om binnen een GreenDeal groepen burgers toe te staan gezamenlijk te leveren aan het net kon niet gehonoreerd worden door de overheid Holland Solar vindt echter onverminderd dat het salderen door groepen zonder heffing van energiebelasting mogelijk moet worden op zo kort mogelijke termijn Dat zou de ontwikkeling van decentrale duurzame energie en daarmee de groene economie een enorme boost geven Holland Solar wil marktpartijen verder uitdagen om initiatief te nemen tot het toepassen van zonnestroom op geluidsschermen De

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/nieuws-van-2011-pagina1-a94-greendeal-getekend-door-holland-solar.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Holland Solar
  LEGAL project Echter in veel EU landen is een aanzienlijke verbetering van de administratieve processen en procedures nog steeds hard nodig Zonder deze aanpassingen in sommige delen van Europa kan de planning en realisatie van een PV systeem en de koppeling aan het elektriciteitsnet verscheidene jaren duren De nieuwe PV LEGAL publicatie Key recommendations definieert procedures en stelt manieren voor om de barrières te verwijderen en netkoppeling van PV systemen te vereenvoudigen Enkel door vermindering van administratieve belemmeringen kan PV zijn volledige potentieel bereiken en concurreren in de markt voor energie zei Thomas Chrometzka van BSW Solar de Duitse zonne energie belangenorganisatie en coördinator van het project Door het identificeren van de belangrijkste bureaucratische barrières voor de succesvolle implementatie van PV en het formuleren van concrete aanbevelingen om ze te verwijderen biedt PV LEGAL een uitgebreide verzameling van oplossingen ter verbetering van wettelijke en administratieve kaders De EU richtlijn voor de bevordering van hernieuwbare energiebronnen geeft voor elke lidstaat bindende doelstellingen voor hernieuwbare energie in 2020 en bevat sterke bepalingen over de vermindering en de vereenvoudiging van administratieve belemmeringen en over de toegang tot het elektriciteitsnet voor hernieuwbare energiesystemen Door de volledige uitvoering van de richtlijn door alle lidstaten kunnen veel van de door het PV LEGAL consortium vastgestelde barrières worden opgelost De belangrijkste barrières zijn onder andere toelatingsprocedures en technische normen voor netkoppeling en capaciteitsproblemen van het net Voor elke barrière maakt het PV LEGAL rapport concrete aanbevelingen voor het stroomlijnen en verbeteren van de procedures De aanbevelingen omvatten onder andere Afslanken en passend maken van uitvoeringsprocedures en een one stop shop procedure voor alle benodigde vergunningen en toestemmingen Vaststellen van termijnen binnen procedures Betrekken van de PV industrie in organen die belast zijn met de vaststelling van technische normen Technische normen en regelgeving betreffende netkoppeling bindend en exclusief maken Stroomlijnen van netkoppelingsprocedures en het instellen van sancties bij het niet naleven van de termijnen Serieuze aanpak van problemen in de netcapaciteit op basis van een beoordeling van de kosten voordelen en het potentieel voor uitbreiding en verbetering van het elektriciteitsnet en de ontwikkeling van strategische netconcepten rekening houdend met het potentieel van te koppelen hernieuwbare energie De nieuwe publicatie is beschikbaar via http www pvlegal eu fileadmin free PVLEGAL Key recommendations short version Sept 2011 pdf PV LEGAL informatiebronnen Een database met analyses van wettelijke en administratieve processen in 12 EU landen BG CZ D E F GR I NL PL P SI UK is beschikbaar in een uitgebreide PV LEGAL database http www pvlegal eu database html Aanbevelingen voor de 12 EU landen voor verbeteringen op nationaal en regionaal niveau zijn beschikbaar via http www pvlegal eu results advisory papers html De laatste resultaten in elk land zijn beschikbaar op http www pvlegal eu en results progresses html Over PV LEGAL Het PV LEGAL project wordt met steun van de Europese Commissie Intelligent Energy for Europe program uitgevoerd door een groep van 13 nationale PV brancheorganisaties de belangenorganisatie voor de Europese PV industrie EPIA en Eclareon Management

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/nieuws-van-2011-pagina1-a93-pv-legal-publiceert-aanbevelingen.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Holland Solar
  wijze van fossiel energiegebruik vermijden Bovendien het heeft een enorm potentieel Daarbij stelt Holland Solar dat zonneboilers niet te duur zijn ze zijn voor burgers vaak juist een kosteneffectieve investering De subsidie van ongeveer 20 van de kostprijs was vooral om kopers over de streep te trekken en dat werkte goed in de praktijk Dat is niet hoe de Minister het ziet Te duur en niet effectief zo luidt het oordeel van de Minister In het Energierapport en in het advies van het Topteam Energie staat te lezen waarom dit Kabinet wil goedkope centraal geproduceerde energie Deze keuze geldt ook voor in EU verband afgesproken duurzame energie doelstellingen Elke vorm van decentrale energieopwekking lijkt dan al snel te duur en daarom zo beargumenteert de Minister gaat beschikbare subsidie enkel naar heel kosteneffectieve maatregelen zoals bio energie of wind op land Opwekking van duurzame warmte in woningen voor de douche en verwarming krijgt daarom geen subsidie meer Ook decentrale elektriciteitsopwekking voor individuele particulieren bijvoorbeeld met zonnestroom is daarom uitgesloten in de nieuwe SDE regeling die per 1 juli 2011 in is gegaan Holland Solar vindt dat de Minister niet kan rekenen en nodigt de minister uit om onder een goed kop koffie de rekensommen samen te maken Enkel productiekosten worden beschouwd in de uitgangspunten voor beleid er wordt niet met de prijs voor de uiteindelijke eindgebruiker gerekend Die is bij centrale opwekking altijd veel hoger dan de productieprijs Holland Solar vindt dat de Minister appels met peren vergelijkt Met name de Nederlandse zonne energiesector zal hiervan de wrange vruchten plukken vanwege mogelijke desinvesteringen De Minister komt met het besluit met terugwerkende kracht schrappen van subsidie terug op eerdere afspraken tussen de overheid en de branches het negatieve oordeel baseert hij op nieuwe uitgangspunten van het energiebeleid Dit oordeel staat haaks op de beweegredenen van zijn voorganger Minister Van der Hoeven waarmee het beleid wederom inconsistent is Verhagen claimt in zijn brief dat de sector de gewekte verwachtingen niet heeft kunnen waarmaken hij suggereert dat er afspraken zouden zijn over schaalvergroting en kostenreducties binnen een tijdshorizon van twee jaar Volgens Holland Solar was de subsidieregeling een tijdelijke subsidie om tot schaalvergroting te komen die tot kostenreductie op langere termijn leidt De overheid dicteerde daarbij een subsidieperiode van maximaal drie jaar Deze is uiteindelijk maar twee jaar geworden waarna de Minister de bedrijven wenst af te rekenen op een resultaatverplichting Dat de Minister dit als gelegenheidsargument gebruikt om zijn keuze te verantwoorden vindt Holland Solar ontluisterend Het gaat hier om leveranciers en installateurs die vaak fors hebben geïnvesteerd om de subsidieregeling tot een succes te maken Het gaat ook om goedwillende burgers die hun steentje dachten bij te dragen aan een duurzame samenleving en woningbouwcorporaties die de subsidieregeling constructief wilden aanwenden om hun woningbestand te verduurzamen Nederlanders die zelf duurzame energie op willen wekken moeten dit nu zonder subsidie doen maar betalen wel mee aan subsidie voor de grotere spelers in de markt kleingebruikers betalen immers de energiebelasting Ter afsluiting mogen we wel

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/nieuws-van-2011-pagina1-a92-zonneboilersector-heeft-genoeg-van-haagse-bakjes-en-nodigt-verhagen-uit-voor-rekensommen-onder-een-goede-kop-koffie.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Holland Solar
  tarief voor zonne energie 26 5 2011 Solar days attract half a million Europeans 19 5 2011 PV LEGAL project levert positieve resultaten op in verschillende EU landen 04 5 2011 European Solar Days 2011 beginnen dit weekend in Nederland 15 3 2011 Administratieve lastendruk vertraagt ontwikkeling en verhoogt kosten PV 24 2 2011 Burger loopt mogelijk miljoenen mis voor zonnewarmte Utrecht 21 juni 2011 Natuur Milieu heeft 21 juni uitgeroepen tot Dag van de Zon Vandaag start de organisatie een handtekeningenactie voor een lager BTW tarief op zonnepanelen en zonneboilers 89 van de Nederlandse bevolking wil af van het hoge BTW tarief zo blijkt uit marktonderzoek van Motivaction in opdracht van Natuur Milieu Opvallend is dat die steun in alle groepen van de samenleving groot is Natuur Milieu roept de vele energieke zonaanbidders in ons land op om samen het kabinet te overtuigen van de noodzaak van BTW verlaging voor zonne energie Op www zonzoektdak nl kan iedereen zijn steun hiervoor kenbaar maken Deel via Publicaties Alle Zonnestroom Zonnewarmte Solar thermal and concentrated solar power barometer 2015 Rapport Ruimte voor zonne energie in Nederland 2020 2050 Introduction Solar PV could be a game changer for the utility industry 3

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/nieuws-van-2011-pagina1-a91-teken-voor-een-laag-btw-tarief-voor-zonne-energie.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Holland Solar
  energy independence and security of supply While Mariusz Kawnik Energy Attache in the Permanent Representation of the Republic of Poland to the EU confirmed that progress in the area of renewable energy remains one of the key issues in the agenda of the forthcoming Presidency of the Council of the European Union EU Paolo Frankl Head of the IEA Renewable Energy Division stressed that a further push to efficiently deploy solar technology would considerably help the European Union reach its 20 20 20 energy targets Louis Palmer s solar taxi test drive was another highlight of the Brussels event Global environmental adventurer Louis Palmer is the first man to have completed a global tour in his solar powered car Palmer said It gave me real pleasure to see genuine interest in embracing solar powered technologies such as the solar taxi Energy independence remains one of the major challenges of our times yet my experience demonstrates that it only takes sheer conviction to implement the solar energy solution Embracing solar as a viable energy alternative remains key to building a sustainable Europe and achieving the EU s climate targets said Reinhold Buttgereit Secretary General of the European Photovoltaic Industry Association EPIA Today it is even more evident that the EU needs to increase its share of renewables We need to reassess our energy choices immediately or else we risk jeopardizing Europe s future energy independence and security of supply added Xavier Noyon Secretary General of the European Solar Thermal Industry Federation ESTIF The technology exists and as the Solar Days campaign shows consumers increasingly understand the benefits But without the wholehearted support of policy makers we will still face challenges in increasing solar energy s share in the EU energy mix the two representatives concluded In the context of the EU

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/nieuws-van-2011-pagina1-a90-solar-days-attract-half-a-million-europeans.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Holland Solar
  haar bevindingen De bijbehorende PV LEGAL database geeft voor Nederland en 11 andere Europese landen een omvangrijk overzicht van de situatie rond administratieve barrières die de ontwikkeling van PV tegenhouden De database geeft een realistisch beeld van de stappen die projectontwikkelaars en installateurs moeten doorlopen om PV systemen te realiseren zowel voor toepassing op woningen commerciële en industriële gebouwen en grootschalige implementatie in het open veld Voor elk van deze drie toepassingsgebieden geeft de database een gedetailleerde beschrijving van de procedures wettelijke verplichtingen en oplossingen looptijd en kosten De database is de meest omvangrijke openbaar beschikbare gegevensbron een ideaal hulpmiddel voor projectontwikkelaars en installateurs maar ook voor netbeheerders en nationale en Europese beleidsmakers Projectpartner Holland Solar de brancheorganisatie voor zonne energie in Nederland heeft aan de hand van de bevindingen uit het project voor Nederland duidelijke aanbevelingen voor de verbetering van wettelijke regelgeving en administratieve procedures geformuleerd Indien beleidsmakers en netbeheerders deze aanbevelingen zouden opvolgen kunnen vele onnodige barrières eenvoudig worden opgelost waardoor de kosten van stimuleringsregelingen kunnen worden verlaagd en de ontwikkeling van de toepassing van PV kan worden versneld aldus Arthur de Vries bestuurslid van Holland Solar PV LEGAL informatiebronnen Een analyse van wettelijke en administratieve processen in 12 EU landen BG CZ D E F GR I NL PL P SI UK is beschikbaar in een uitgebreide PV LEGAL database Zie http www pvlegal eu database html De samenvatting van de analyse is beschikbaar in het PV LEGAL rapport Engelstalig Zie http www pvlegal eu results status reports html Aanbevelingen voor de 12 EU landen voor verbeteringen op nationaal en regionaal niveau zijn beschikbaar via http www pvlegal eu results advisory papers html De laatste resultaten in elk land zijn beschikbaar op http www pvlegal eu en results progresses html Over PV LEGAL Het PV LEGAL project

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/nieuws-van-2011-pagina1-a80-pv-legal-project-levert-positieve-resultaten-op-in-verschillende-eu-landen.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive