archive-nl.com » NL » H » HOLLANDSOLAR.NL

Total: 1386

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Holland Solar
  korte termijn versneld toegepast worden bij huishoudens recreatie sport wellness en de agrarische sector Voor de langere termijn is er veel potentie voor zonnewarmte in de industrie o a in de foodsector en het invoeden in warmtenetten vanuit zonnecollectorvelden Potentieel zonnestroom Het potentieel voor zonnestroom wordt in Nederlands grotendeels bepaald door 400 km2 dakoppervlak 200 km2 civiele werken en 200 km2 parkeerterreinen Opstellingen in het open veld zijn buiten beschouwing gelaten Ruimtelijk potentieel Zonnestroom technieken kunnen op korte termijn vooral groeien bij de grondgebonden woningen in particulier bezit Daarnaast is er een groot potentieel bij utiliteit scholen en ander maatschappelijk vastgoed en agrarische sector Er wordt voorts een groot potentieel gezien in combinatie parkeerruimte en elektrisch vervoer alsook toepassingen op civiele werken Om het ruimtelijk potentieel goed te kunnen benutten voor zonne energie worden een aantal aanbevelingen gedaan in het kader van ruimtelijke taken van de overheid Het gebruik van ruimte op en rond civiele werken zal eenvoudiger gerealiseerd moeten kunnen worden Een passend ruimtelijk ordeningskader hiervoor is dan noodzakelijk Sturing op gebruik van parkeergarages en terreinen voor zonnestroom in combinatie met elektrisch vervoer is nodig Eisen in het bouwbesluit zouden aangepast moeten voor het verzekeren van optimale mogelijkheden voor toepassingen van zonne energie Denk hierbij aan ruimte voor installaties en opslag dak doorvoeren ruimte op daken enz Onderzocht zou moeten worden welke mogelijkheden er zijn voor het garanderen van schaduwvrijheid voor eigenaren van zonne energie installaties Er is behoefte aan actuele data over energieverbruik en opwekking per regio en landelijk Dit versnelt het vermarkten van duurzame decentrale energie Rol voor de overheid De ontwikkeling van zonne energie vraagt in Nederland verder een level playing field en een consistent langer termijn beleid voor regelgeving en fiscale of financiële instrumenten Met relatief weinig moeite vanuit de overheid kan er een grote

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/publicaties-zonnewarmte-pagina1-a302-rapport-ruimte-voor-zonne-energie-in-nederland-2020-2050.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive


 • Holland Solar
  Alle Nederlandse daken samen in staat om minimaal 50 miljard kWh zonne energie op te wekken 05 6 2015 Utrecht verdient de titel Solar City 2015 01 6 2015 Delft Utrecht en Wageningen genomineerd voor verkiezing tot Solar City 2015 21 5 2015 Factchecker zonnestroom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nationaal Actieplan Zonnestroom 2013 door DNV KEMA De weg naar 4000 MWp zonnestroom Het Nationaal Actieplan Zonnestroom is een actieplan dat barrières voor de grootschalige uitrol van zonnestroom in Nederland adresseert Dit marktinitiatief onder leiding van energiekennisbedrijf DNV KEMA is een breed gedragen plan door onder meer producenten leveranciers kennisinstellingen netwerkbeheerders energieleveranciers banken verzekeraars en belangenorganisaties In dit actieplan zijn zowel uitgevoerde acties te vinden als acties die op dit moment actueel zijn en in de komende jaren een rol zullen spelen In 2013 blijft de doelstelling van 4 000 MWp in 2020 die in 2011 gesteld is gehandhaafd Het geïnstalleerde vermogen aan zonnestroom is in 2013 weer sterk toegenomen waarbij de grens van zeker 500 MWp overschreden is Deel via Downloads Nationaal Actieplan Zonnestroom 2013 Final pdf Publicaties Alle Zonnestroom Zonnewarmte Solar thermal and concentrated solar

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/publicaties-zonnewarmte-pagina1-a231-nationaal-actieplan-zonnestroom-2013.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Holland Solar
  weigeren van rechter 17 6 2015 Grote stijging aantal aanvragen voor zonne energie binnen de SDE 17 6 2015 Export kansen voor de PV sector 15 6 2015 Zonnige vooruitzichten voor Nederland met gebouw geintegreerde zonnepanelen 08 6 2015 Alle Nederlandse daken samen in staat om minimaal 50 miljard kWh zonne energie op te wekken 05 6 2015 Utrecht verdient de titel Solar City 2015 01 6 2015 Delft Utrecht en Wageningen genomineerd voor verkiezing tot Solar City 2015 21 5 2015 Factchecker zonnestroom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Het rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2013 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990 2013 Aan bod komen de productie en het verbruik van elektriciteit warmte en transportbrandstoffen uit hernieuwbare energiebronnen Verder worden per energiebron de recente ontwikkelingen en de waarnemingsmethode toegelicht Deel via Publicaties Alle Zonnestroom Zonnewarmte Solar thermal and concentrated solar power barometer 2015 Rapport Ruimte voor zonne energie in Nederland 2020 2050 Nationaal Actieplan Zonnestroom 2013 CBS Hernieuwbare energie in Nederland 2013 Evaluatie van het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening SEV III Solar Heat Worldwide Markets and Contribution to the

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/publicaties-zonnewarmte-pagina1-a235-cbs-hernieuwbare-energie-in-nederland-2013.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Holland Solar
  zonnestroom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 De resultaten van de eerste tussentijdse evaluatie van het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening SEV III Het SEV III dat in werking is getreden op 17 september 2009 heeft tot doel het waarborgen van voldoende ruimte voor grootschalige productie en transport van elektriciteit gebaseerd op de verwachte vraag naar elektriciteit Daartoe bevat het huidige SEV III de bestaande en voorziene nieuwe vestigingsplaatsen die geschikt zijn voor elektriciteitsproductie met een vermogen van 500 megawatt en hoger de globale tracés van bestaande en voorziene nieuwe hoogspanningsverbindingen met een spanning van 220 kilovolt en hoger de locaties waar het waarborgingsbeleid kernenergie in Nederland van toepassing is inrichtingsprincipes t a v elektriciteitsinfrastructuur o a met betrekking tot bundelen en combineren van hoogspanningsverbindingen magnetische velden en het uitruilbeginsel Het SEV III is alleen bindend voor het Rijk De beoogde doorwerking met uitzondering van de nieuwe verbindingen gebeurt via het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening Barro1 Het Barro verplicht decentrale overheden bij de opstelling of aanpassing van hun ruimtelijke plannen de gereserveerde vestigingsplaatsen voor productie en bestaande elektriciteitsverbindingen in acht te nemen Deel via Downloads aanbiedingsbrief evaluatie van het

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/publicaties-zonnewarmte-pagina1-a181-evaluatie-van-het-derde-structuurschema-elektriciteitsvoorziening-sev-iii.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Holland Solar
  the collector area respectively the capacity installed the contributions of solar thermal systems towards the supply of energy and the reduction of CO2 were ascertained The 56 countries included in this report represent 4 3 billion people which is round 61 of the world s population The installed capacity in these countries is estimated to represent 95 of the solar thermal market worldwide Summary Total installed capacity in operation worldwide by the end of 2011 By the end of 2011 an installed capacity of 234 6 GWth corresponding to a total of 335 1 million square meters1 of collector area was in operation in the 56 countries recorded in this report These 56 countries represent 4 3 billion people which is 61 of the world s population The installed capacity in these countries represents more than 95 of the solar thermal market worldwide The vast majority of the total capacity in operation was installed in China 152 2 GWth and Europe 39 3 GWth which together accounted for 81 6 of the total installed The remaining installed capacity was shared between the United States and Canada 16 7 GWth Asia excluding China 9 6 GWth Latin America 6 3 GWth Australia and New Zealand 4 9 GWth the MENA2 countries Israel Jordan Lebanon Morocco and Tunisia 4 7 GWth as well as between some Sub Sahara African countries 0 9 GWth namely Mozambique Namibia South Africa and Zimbabwe The breakdown of the cumulated capacity in operation in 2011 by collector type is 27 9 glazed flat plate collectors 62 3 evacuated tube collectors 9 2 unglazed water collectors and 0 7 glazed and unglazed air collectors The leading countries in cumulated unglazed and glazed water collector capacity in operation in 2011 per 1 000 inhabitants were Cyprus 542 kWth 1

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/publicaties-zonnewarmte-pagina1-a184-solar-heat-worldwide-markets-and-contribution-to-the-energy-supply-2011-edition-2013.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Holland Solar
  2015 Nog volop groeimogelijkheden voor zonne energie 19 6 2015 Belastingdienst mag salderen blijven weigeren van rechter 17 6 2015 Grote stijging aantal aanvragen voor zonne energie binnen de SDE 17 6 2015 Export kansen voor de PV sector 15 6 2015 Zonnige vooruitzichten voor Nederland met gebouw geintegreerde zonnepanelen 08 6 2015 Alle Nederlandse daken samen in staat om minimaal 50 miljard kWh zonne energie op te wekken 05 6 2015 Utrecht verdient de titel Solar City 2015 01 6 2015 Delft Utrecht en Wageningen genomineerd voor verkiezing tot Solar City 2015 21 5 2015 Factchecker zonnestroom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Solar Thermal Barometer Water Heater and CSP data for 2012 for EU 27 Deel via Downloads 201306Solar Thermal Barometer Water Heater and CSP data for 2012 for EU 27 pdf Publicaties Alle Zonnestroom Zonnewarmte Solar thermal and concentrated solar power barometer 2015 Rapport Ruimte voor zonne energie in Nederland 2020 2050 Nationaal Actieplan Zonnestroom 2013 CBS Hernieuwbare energie in Nederland 2013 Evaluatie van het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening SEV III Solar Heat Worldwide Markets and Contribution to the Energy Supply 2011 EDITION 2013 Solar Thermal

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/publicaties-zonnewarmte-pagina1-a185-solar-thermal-barometer---water-heater-and-csp-data-for-2012-for-eu-27.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Holland Solar
  het tempo van energiebesparing wordt versneld Import is risicovol Het rapport van Ecofys getiteld Costs and risks of the import of RES statistics by the Dutch government toont aan dat een import strategie risicovol is grote onzekerheden kent en niet goedkoper is dan zelf opwekken van duurzame energie De verwachte prijs van import van duurzame energie zal volgens Ecofys uitkomen in een range van 5 tot 10 eurocent per kWh dat is alléén voor de bonnetjes de statistieken dus excl de elektriciteitsprijs Deze range is vergelijkbaar met de huidige kosten onrendabele top voor wind op land de lage kant tot de kosten voor wind op zee de hoge kant in Nederland De prijs van het importeren van duurzame energie is hoger omdat de prijs in de aanloop naar 2020 zal stijgen Ieder land dat tegen 2020 nog niet aan de EU norm voldoet zal alsnog duurzame energie willen inkopen wat een prijsopdrijvend effect heeft Ron Wit manager Klimaat Energie van Natuur Milieu Misschien is de kostprijs van groene stroom in het buitenland wel lager in een land als Zweden kun je goedkoper een windmolen neerzetten maar de marktprijs kan stukken hoger liggen die wordt gewoon door vraag en aanbod bepaald Nu snelheid nodig Nederland kan tegen 2020 niet op laatste moment alsnog beslissen om te kiezen voor meer duurzame energieproductie van eigen bodem in plaats van import om aan de 16 doelstelling te voldoen Dit komt doordat de ontwikkeling van projecten jaren duurt het aanleggen van een windpark op zee kost gemiddeld 6 jaar Ron Wit Het is nu erop of eronder voor kabinet Rutte II Dit is het eerste kabinet dat de duurzame energie doelstelling niet meer voor zich uit kan schuiven Door lange lead times kan Nederland alleen onafhankelijk zijn van import en de daar bijhorende financiële risico s als het kabinet Rutte II direct begint met voldoende aanbestedingen in alle duurzame energie technieken zoals wind op zee Economisch voordeel Het zelf opwekken van duurzame energie kent nog een ander groot economisch voordeel Het levert Nederland banen en innovaties op Daar komt bij dat in 2020 de wereld niet stopt en de behoefte aan duurzame energie in de toekomst alleen maar groter zal zijn Een duurzame energie infrastructuur is daarom de basis om na 2020 verder te groeien Wat zijn RES statistics Kabinet Rutte II heeft in het regeerakkoord een doelstelling van 16 duurzame energie afgesproken De wijze waarop het nieuwe kabinet deze doelstelling wil halen is echter onduidelijk en wacht op uitwerking Het risico bestaat dat bij het uitblijven van een snelle en krachtige invulling het importeren van duurzame energie de enige mogelijkheid wordt om de doelstelling te halen Dit is echter onaantrekkelijk De Europese richtlijn duurzame energie RED biedt deze mogelijkheid door onder meer het importeren van Renewable Energy Statistics RES in plaats van zelf duurzame Energie op te wekken in Nederland Nederland mag afspraken maken over de statistische overdracht van een bepaalde gespecificeerde hoeveelheid hernieuwbare energie van een bepaalde lidstaat naar Nederland of vice versa

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/publicaties-zonnewarmte-pagina1-a143-costs-and-risks-of-the-import-of-res-statistics-by-the-dutch-government-ecofys.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Holland Solar
  van HollandSolar A Bestaande bouw energieneutraal in 2050 HollandSolar is van mening dat het Rijk zich fors dient in te spannen om de energiebesparing in de bestaande bebouwing te stimuleren met als einddoel energieneutrale gebouwde omgeving in 2050 Concrete maatregelen hiervoor 1 Zo snel mogelijk handhaving invoeren van het energieprestatielabel 2 Een extra stimulans of bonus in het label brengen voor echte groene energie opwekking 3 Betere waardering voor innovaties in het energieprestatielabel 4 Beleid energiebesparing bestaande bouw doorpakken en innovaties stimuleren 5 Alle belemmeringen opruimen zoals lastige procedures bij plaatsing en benutting van energieopwekkende technieken 6 Verplicht aandeel duurzame energie bij aanmerkelijke renovaties 50 duurzame opwekking warmte en 20 duurzame opwekking elektriciteit 7 Revolving funds voor het verbeteren van de energieprestatie van de bestaande bouw 8 Stimulering van kwaliteit van installatiewerk en controle hierop in de branche B Nieuwbouw energie leverend vanaf 2030 HollandSolar vindt dat het Rijk zich onverminderd in moet zetten op daadwerkelijk energiezuinig bouwen Concrete maatregelen hiervoor 1 Controle op werkelijke energieprestatie van bouwwerken in relatie tot de bouwvergunning 2 Verplicht aandeel duurzame energie in het bouwbesluit 50 duurzame opwekking warmte en 20 duurzame opwekking elektriciteit 3 Innovatieve technieken zoals comfortmaatregelen waarderen in de EPN Energie Prestatie Norm 4 Invoeren van toets op zonpotentieel van zowel bestemmingsplan als verkavelingsplan als gebouwontwerp 5 Plicht voor solar prepared bouwen 6 Stimulering van kwaliteit van installatiewerk en controle hierop in de branche C Energie infrastructuur gelijk spel en speelveld uiterlijk 2020 De energieinfrastructuur voor gas warmte en elektra dienen gestoeld te worden op het principe van gelijk speelveld voor alle opwekkers en alle gebruikers 1 Er is een transparante en eerlijke beprijzing nodig voor de infrastructuur en leveringen inclusief distributienetten inclusief energiebelasting btw en transportkosten zodat ook decentrale opwekkers en gebruikers van gas elektriciteit of warmte eerlijke ruimte krijgen

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/publicaties-zonnewarmte-pagina1-a125-standpunten-dossier-holland-solar-bij-vormen-regering-2012.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive