archive-nl.com » NL » H » HOLLANDSOLAR.NL

Total: 1386

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Holland Solar
  beweging zetten 5 De geïnventariseerde projecten van de initiatiefnemers zijn door het wegnemen van de beschreven belemmeringen potentieel succesvol kunnen op korte termijn resultaten opleveren en kunnen uitmonden in nieuwe economische activiteiten of kostenbesparingen op korte of langere termijn voor het bedrijfsleven De resultaten van deze green deal kunnen daarna toepasselijk zijn op andere vergelijkbare projecten waardoor de reikwijdte van de Green Deal kan worden vergroot zonder dat daar specifieke ondersteuning vanuit de rijksoverheid tegenover staat De Green Deal tussen beschreven partijen bestaat uit de volgende afspraken Green Deal initiatief Zonne energie is een decentrale hernieuwbare energiebron die een bijdrage levert aan de verduurzaming van de energievoorziening Zonne energie is hard op weg om concurrerend te worden met conventionele energie Het is nu zaak om een sterke markt op te bouwen voor de uitrol van zonne energie in de vorm van elektriciteit of warmte in Nederland Het vereenvoudigen van regelgeving en procedures kan daarbij een belangrijke rol spelen Holland Solar representeert bedrijven die zich bezighouden met de implementatie van zonne energie en draagt op verschillende manieren bij aan versterking van de sector en het vergroten van de Nederlandse zonne energiemarkt Holland Solar zet zich in voor de uitrol van zonne energie door 1 Ontwikkeling en implementatie van een plan voor kwaliteit promotie en technische ondersteuning Holland Solar zet een breed systeem op dat voorziet in kwaliteitsborging promotie en technische ondersteuning Hierin wordt ten minste opgenomen een certificeringssysteem voor installateurs van duurzame energiesystemen in de gebouwde omgeving met breed draagvlak in de markt Holland Solar zorgt voor de inbreng van de installatiebedrijven die zich bezig houden met zonne energie Het certificeringssysteem voldoet aan de verplichtingen hiervoor in de Richtlijn Duurzame Energie wordt afgestemd op de Nederlandse marktsituatie en op de wijze waarop andere Europese landen deze verplichting interpreteren Een dergelijk plan zorgt er voor dat er duidelijkheid komt voor consumenten met betrekking tot kwaliteit en vermindert zodoende aarzelingen om te investeren Daarnaast wordt zonne energie door de sector gezamenlijk gepromoot en ontstaat er infrastructuur voor gezamenlijke ondersteuning De bijdrage vanuit de zonne energie wordt getrokken door Holland Solar De certificering voor zonne energie moet passen binnen de totale certificeringsystematiek voor de verschillende betrokken duurzame energie technieken in de gebouwde omgeving Hiervoor zijn de betrokken partijen gezamenlijk verantwoordelijk 2 Informatievoorziening Holland Solar stelt objectieve factsheets op met betrekking tot de kosteneffectiviteit van zonne energie en verzamelt en verspreidt monitoringsgegevens Holland Solar levert eventuele vragen over beleid aan bij de overheid Holland Solar zal op constructieve wijze reactief en proactief input geven op nieuw en bestaand beleid Tegenprestatie Rijksoverheid Bij het versterken van de zonne energie sector kan ook de Rijksoverheid een rol spelen De Rijksoverheid wil decentrale energieopwekking bijvoorbeeld met zonne energie eenvoudiger maken De overheid zet zich daarom als volgt in 1 Ontwikkeling en implementatie van een plan voor kwaliteit promotie en technische ondersteuning De Richtlijn Duurzame Energie vraagt onder meer om de implementatie van een certificeringssysteem voor installateurs op het gebied van duurzame energie in de gebouwde omgeving Het ministerie

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/publicaties-pagina3-a95-greendeal-tussen-holland-solar-en-rijksoverheid.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive


 • Holland Solar
  te wekken 05 6 2015 Utrecht verdient de titel Solar City 2015 01 6 2015 Delft Utrecht en Wageningen genomineerd voor verkiezing tot Solar City 2015 21 5 2015 Factchecker zonnestroom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Open of download het bestand met de Green Deal voorstellen van Holland Solar Deel via Downloads Green Deal voorstellen Holland Solar

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/publicaties-pagina3-a89-green-deal-voorstellen-holland-solar.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Holland Solar
  op te wekken 05 6 2015 Utrecht verdient de titel Solar City 2015 01 6 2015 Delft Utrecht en Wageningen genomineerd voor verkiezing tot Solar City 2015 21 5 2015 Factchecker zonnestroom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Open of download het bestand voor de reactie van Holland Solar op SDE Deel via Downloads Reactie Holland Solar SDE

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/publicaties-pagina3-a84-samenvattende-reactie-op-sde-van-holland-solar.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Holland Solar
  21 5 2015 Factchecker zonnestroom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Oproep door beleidsmedewerker Amelie Veenstra van Holland Solar Hooggeachte heer van der Ham en leden van de Kamercommissie Energie Holland Solar brancheorganisatie voor de Nederlandse zonne energie sector vraagt aandacht voor het feit dat het Ministerie van EL I het bij publicatie toegezegde budget van 20 miljoen euro voor het laatste jaar van de stimuleringsregeling duurzame warmte nog niet heeft vrijgeven Holland Solar spreekt namens haar leden en branchegenoten die zonneboilersystemen leveren haar grote zorg uit over het uitblijven van de vrijgave Ondanks vragen uit het AO Energie op 30 maart 2011 geeft de Minister aan dat consequenties van het nieuwe kabinetsbeleid op de regeling pas ergens voor de zomer duidelijk zal worden Dit is voor de branche zeer schadelijk De markt blijft op slot met dit uitstel Orders worden uitgesteld tot dat er meer duidelijkheid is over de continuering van de regeling Dit betekent voor de branche dat er ontslagen zullen volgen en sommige bedrijven dreigen in ernstige financie le moeilijkheden te komen De ondertekenaars roepen de Minister via de commissieleden op tot het per direct

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/publicaties-pagina3-a82-brief-aan-leden-vaste-kamercommissie-energie-over-subsidie-duurzame-warmte.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Holland Solar
  vooruitzichten voor Nederland met gebouw geintegreerde zonnepanelen 08 6 2015 Alle Nederlandse daken samen in staat om minimaal 50 miljard kWh zonne energie op te wekken 05 6 2015 Utrecht verdient de titel Solar City 2015 01 6 2015 Delft Utrecht en Wageningen genomineerd voor verkiezing tot Solar City 2015 21 5 2015 Factchecker zonnestroom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/publicaties-pagina4-a88-10-mythes-over-zonne-energie.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Holland Solar
  kennis en wij hebben de technologie om het beter te doen De kernfusieprocessen aan de oppervlakte van de zon zijn een van de belangrijkste bronnen van onze energievoorziening Fossiele brandstoffen zijn niets anders dan opgeslagen fotovoltaïsche energie wind ontstaat door warmteverschillen op de aardoppervlakte Bij zonne energie geeft de naam al de inhoud van het programma aan Met behulp van de zon zou het mogelijk zijn om ons energieprobleem op te lossen Om de dertig minuten neemt de aarde namelijk voldoende zonlicht op om de hele wereld een jaar lang van energie te voorzien Om de dertig minuten Hier ligt onze uitdaging Dit potentieel moeten we benutten Hier kunnen wij de krachten van de natuur in ons voordeel gebruiken En u dames en heren u speelt hierbij een belangrijke rol In Saksen heeft zich in de afgelopen twintig jaar een vruchtbaar innovatieklimaat ontwikkeld voor de fotovoltaïsche industrie Grote spelers hebben zich hier gevestigd en het onderzoekslandschap biedt een hoge mate van kwaliteit en diversiteit Industrie en wetenschap hebben hun krachten gebundeld en synergieën zijn ontstaan Op deze manier zijn niet alleen innovaties en belangrijke technologische ontwikkelingen tot stand gekomen maar heeft de hele regio economische dynamiek gewonnen Dergelijke innovatieve oplossingen ontstaan mijns inziens het best in een sfeer van nieuwsgierigheid van passie voor nieuwe ideeën en van geëngageerd ondernemerschap Een dergelijke sfeer proef ik hier Bij mijn bezoek vandaag aan SolarWatt heb ik mij er zelf van kunnen overtuigen welke resultaten deze synergie en dynamiek tot stand brengen Tijdens mijn gesprekken heb ik vernomen dat de chipindustrie in Saksen een belangrijk technologieveld is In de afgelopen twintig jaar is bewezen dat een groot deel van de kennis uit de chipindustrie ook voor de ontwikkeling van efficiëntere zonnepanelen gebruikt kan worden Deze benadering heeft Saksen tot een pionier op het gebied van de fotovoltaïsche technologie gemaakt Een vergelijkbare ontwikkeling heeft ook in de Nederlandse chipindustrie plaatsgevonden Mede hierdoor behoren Duitsland en Nederland vandaag tot de technologische leiders op dit gebied Wij kunnen het ons niet veroorloven op onze lauweren te rusten Wij kunnen ons alleen staande houden in de concurrentiestrijd met andere economieën als het ons lukt deze technologische voorsprong te behouden Als wij samenwerken en onze knowhow met elkaar delen kan dat de positie van onze beider economieën versterken Kennis kent immers geen grenzen Een goed voorbeeld voor een dergelijke samenwerking is de coöperatie tussen het Nederlandse onderzoeksinstituut ECN en de Duitse onderneming Roth Rau Samen hebben zij een installatie ontwikkeld waarmee de blauwe antireflectielaag op de zonnepanelen aangebracht wordt Roth Rau heeft met dit geheel door ECN ontwikkeld proces tot dusver wereldwijd ongeveer twintig productielijnen verkocht met een productiecapaciteit van circa 500 megawatt peak per jaar Dat komt overeen met ongeveer 140 miljoen zonnepanelen per jaar en met circa tien procent van de wereldwijde productiecapaciteit De goede ervaringen in de Duits Nederlandse samenwerking sterken ons in ons vertrouwen om ook de volgende stappen te ondernemen Laten wij samen verder werken aan het nog doelmatiger en doeltreffender maken van zonnepanelen

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/publicaties-pagina4-a87-prins-willem-alexander-over-zonne-energie.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Holland Solar
  Warmte 2008 2011 Geacht kamerlid Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laat de zonnewarmtebranche in het ongewisse over wanneer de toegezegde financiering voor 2011 van de regeling Duurzame Warmte beschikbaar gesteld wordt deze regeling valt onder gebouwde omgeving Elk moment kan al maanden opgemaakt worden uit de berichtgeving van Agentschap NL Een aanvraag indienen kan wel De uitvoerder van de regeling weet al evenmin waarom de publicatie op zich laat wachten Deze regeling staat in het Nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen dat eind juni 2010 is aangeboden aan de Europese Commissie De Subsidie Duurzame Warmte is sinds 2008 van kracht en loopt tot en met eind 2011 Het blijft onduidelijk waarom de door het kabinet toegezegde 20 miljoen voor 2011 op zich laat wachten Dit veroorzaakt onrust en vertraging in de markt De sector wil graag meedenken over nieuw beleid voor de toekomst Want zoveel is duidelijk het vaststellen van een regeling en vervolgens uitstellen van toegezegde subsidies maakt de sector zeer kwetsbaar Burgers die zelf duurzame energie willen opwekken wordt het moeilijk gemaakt Holland Solar neemt aan dat dat niet de bedoeling is van minister Donner en minister Verhagen Door het uitblijven van publicatie stopt de verkoop van zonneboilers in Nederland Veel burgers willen graag een zonneboiler Dit is te merken aan de recordaantallen van zo n 12 000 installaties per jaar De Nederlandse zonnewarmtesector komt hierdoor goed op stoom Dit betaalt zich uit met een toename van 7 miljoen CO2 reductie per jaar Ons totale energieverbruik in Nederland gaat voor 50 naar warmte Voor een duurzame energievoorziening is duurzame warmte en dus zonnewarmte onmisbaar Kopers wachten logischerwijs tot de inmiddels bekende subsidie er weer is De angst is dat particulieren die al verplichtingen zijn aangegaan straks met een flinke financie le strop komen te zitten

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/publicaties-pagina4-a83-vraag-om-verheldering-toegezegde-middelen-regeling-duurzame-warmte-2008-2011.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Holland Solar
  PV sector 15 6 2015 Zonnige vooruitzichten voor Nederland met gebouw geintegreerde zonnepanelen 08 6 2015 Alle Nederlandse daken samen in staat om minimaal 50 miljard kWh zonne energie op te wekken 05 6 2015 Utrecht verdient de titel Solar City 2015 01 6 2015 Delft Utrecht en Wageningen genomineerd voor verkiezing tot Solar City 2015 21 5 2015 Factchecker zonnestroom 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Original URL path: http://www.hollandsolar.nl/publicaties-pagina4-a85-roadmap-zon-op-nederland.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive •