archive-nl.com » NL » H » HOVOSENIORENACADEMIE.NL

Total: 147

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Muziek en theater
  de Seniore Locaties Muziek en theater Helder Water Korte voorjaarscursus over Jean Sibelius de grootste componist van Finland Hoewel Sibelius als componist van evergreens als Finlandia en de Valse triste geen onbekende in ons muziekleven is prijken zijn grootste werken niet zo vaak op concertprogramma s Ooit merkte Sibelius op dat het succes van zijn collega s Richard Strauss en Maurice Ravel bestond in het feit dat zij cocktails serveerden ik bied zuiver water voegde hij eraan toe en misschien is dit wel de beste typering die hij ooit van zijn eigen muzikale stijl heeft gegeven verwacht van Sibelius geen muziek waarvan je dronken wordt door de klankschoonheid Sibelius begon weliswaar in een robuuste romantische stijl waarin vooral de invloed van Tsjaikovski te beluisteren viel niet verwonderlijk in een land dat op dat moment overvleugeld werd door tsaristisch Rusland maar samen met zijn jaargenoot schilder Akseli Gallen Kallela ontwikkelde hij zich rond de vorige eeuwwisseling tot een leidinggevende stem in de roep om de politieke zelfstandigheid van Finland Op zoek naar de wortels van de eigen cultuur stuitte ook hij op de Kalevala het Finse volksepos dat Elias Lönnrot had samengesteld uit talloze oude volkszangen De vertellingen over Väinämöinen Kullervo

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=29&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=525 (2016-01-05)
  Open archived version from archive


 • Natuurwetenschappen
  microben met zich mee Van alleen met een electronen microscopie zichtbare virusdeeltjes tot ontkiemende sporen van schimmels Een uitstekende aanleiding om als Seniorenacademie Hovo een introductiecursus microbiologie aan te bieden Aan de basis van het leven staan eencellige organismen Onzichtbaar overal aanwezig en in een zodanige veelvoud dat er geen dag voorbij gaat met alweer nieuwe soorten en inzichten Vroeger was het zo eenvoudig er waren bacteriën eencellige beestjes protisten planten en dieren En dan waren er nog virussen die getoond werden als uitgeklede micro beestjes met wat DNA of RNA Tegenwoordig blijkt het toch iets anders Microben vallen uiteen in grote groepen niet of nauwelijks aan elkaar verwante oer of echte bacteriën Eencelligen blijken wel eukaryoten met celkern te zijn maar daar houdt de verwantschap dan ook mee op En grote of kleine schimmels zijn helemaal geen planten zonder bladgroen maar staan in de boom van het leven dichter bij ons dan ergens anders Helemaal lastig wordt het als we teruggegaan naar de indeling van Linnaeus Eencelligen die kunnen bewegen met zweephaartjes waren dieren volgens hem Maar wat als ze nu ook bladgroenkorrels hebben De scheidslijn tussen planten en dieren vervaagt en verdwijnt tenslotte achter de horizon Deze cursus

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=30&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=308 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Natuurwetenschappen
  het R S S James Cook wordt het Atlantisch profiel gevaren en opgenomen tussen Antigua Antillen en Tenerife Canarische eilanden Deze expeditie vindt plaats van 17 maart tot eind april 2016 De cursus Lage Landen Diepe Gronden 16GW29 moet daarom worden ingekort tot zes in plaats van tien bijeenkomsten in februari maart Het hoofdbestand blijft zeventig miljoen jaar Nederlandse Aardgeschiedenis in dagzoom van koraalzee tot delta Na de algemene inleiding en het practicum over Nederlandse steensoorten komen Nederlandse oudere en nieuwe grondsoorten aan de orde met hun versteende leven en hun economisch nut De in overleg te plannen dagexcursie gaat zeker door De collegedagen worden nu 1 8 15 22 februari en 7 14 maart De cursuskosten bedragen 120 00 Cursusinhoud Geologie was ooit een bergbeklimmersvak Op harde rotsen flitste de hamer vanaf alpiene toppen beschouwde men het modderige laagland Sinds we weten dat bergruggen kreukelzones zijn waar ooit continenten op elkaar botsten is het perspectief omgekeerd Juist een vlak land als het onze is een schatkamer van aardgeschiedenis In rustige bekkens vinden we de steengeworden archieven van de wording van onze aarde van het oerleven terug De diepste formaties van Nederland opgeboord in Uithuizermeeden meer dan 6 km diep werden 380 miljoen jaar geleden gevormd als riffen langs de verdwenen Japetusoceaan Toen die dichtgeschoven werd door de continental drift woekerden in binnenwateren de steenkoolmoerassen Hun broeigas trok in de daaroverheen afgezette stuifzanden van de langdurige navolgende woestijntijden en steenzoutlagen dekten die af Met het gestaag nu nog voortgaande openscheuren van de Atlantische Oceaan groeide een nieuwe nu nog herkenbare situatie In een uitbochting ontstond het Noordzeebekken met op de boden dikke lagen klei en krijtkalksteen In het zuidoosten zo n 10 miljoen jaar terug ontsteeg Nederland geleidelijk de zee Tijdens de IJstijd lag zelfs de Noordzee droog In de

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=30&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=510 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Natuurwetenschappen
  brengen Al in de Middeleeuwen verschijnen er kaarten die het landschap van onze streken afbeelden Aanvankelijk vertonen deze nogal wat afwijkingen maar de cartografie ontwikkelt zich gestaag en met de introductie van de driehoeksmeting in de 16e eeuw worden de landkaarten steeds betrouwbaarder Tegenwoordig is de nauwkeurigheid van de landkaarten zeer hoog Bovendien zijn veel kaarten inmiddels in digitale vorm beschikbaar en gekoppeld aan een uniform geografisch informatiesysteem GIS Heel bijzonder is de kleurrijke en zeer gevoelige digitale hoogtekaart die op internet ahn nl vrij te bekijken is Een geheel nieuw element vormen de paleogeografische kaarten die worden afgebeeld en beschreven in de Atlas van Nederland in het Holoceen Deze kaarten reconstrueren vanaf 9000 v Chr de vorming van ons landschap In deze unieke reeks kaarten die voor de Waddenkust in 2014 nog eens extra gedetailleerd werden uitgewerkt is de kennis van bodemkunde archeologie reliëf en topografie samengebracht Maar er zijn meer manieren om het landschap in kaart te brengen Magneetscans of radarbeelden van archeologische terreinen maar ook verspreidingskaarten van wilde planten veldnamen of familienamen kunnen het kaartbeeld aanvullen Programma Na een inleiding en een overzicht over de beschikbare kaarten en de betreffende boekwerken en websites gaan we de landschappen verkennen We gaan allereerst op zoek naar de restanten van de drie laatste ijstijden De Saale en Weichsel ijstijd lieten in het landschap duidelijke sporen na in de vorm van smeltwaterdalen dekzanden pingo s uitblaaskuilen enz De Elster ijstijd laat zich wat moeilijker in de hoogteverschillen herkennen maar hier helpt de verspreiding van de Bosanemonen ons op weg Voor de archeoloog is de moderne kartografie een belangrijk hulpmiddel Diverse voorbeelden hiervan zullen de revue passeren Luchtfoto s en hoogtekaarten geven soms haarscherpe beelden van karrensporen bronstijdakkertjes grafheuvels en verdwenen kasteelterreinen Op hoogtekaarten kan men aflezen hoe wierden en terpen langs

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=30&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=515 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Natuurwetenschappen
  gezegd Bij alles wat er gebeurt wordt de wanorde groter Op grond van de tweede hoofdwet voorspelde de Engelse natuurkundige Lord Kelvin dat het heelal in enig stadium de entropiedood zou sterven Uiteindelijk gelukkig duurt dat nog even is er alleen nog maar chaos Voor toestanden van hoge orde en dus lage entropie zoals bijvoorbeeld levende wezens kan daarin natuurlijk geen plaats meer zijn Verbazingwekkend bij dit alles is dat tijdens de afgelopen honderden miljoenen jaren zich op aarde een steeds complexere biosfeer heeft ontwikkeld Hoe verhoudt zich dat met de tweede hoofdwet In deze cursus wordt een overzicht van de thermodynamica geboden We zullen ingaan op de hoofdwetten van de thermodynamica praktische voorbeelden worden behandeld Ook aan de historische ontwikkeling wordt enige aandacht besteed en we zullen uiteindelijk ook de uitspraak van Lord Kelvin nader onder de loep nemen Bij de cursus is enige wiskunde differentiëren integreren logaritme e macht nodig die traditioneel in de hogere klassen van HBS B of Gymnasium B aan de orde kwam Aan deze wiskunde zal de nodige aandacht worden besteed Programma Temperatuur en ideale gassen Energiebehoud bij processen de eerste hoofdwet van de thermodynamica Macrotoestanden en microtoestanden Toename van entropie wanorde de tweede

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=30&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=514 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Taal en literatuur
  uit tot de belangrijkste voertaal waaruit onze voorouders veel woorden overnamen Nog steeds zit het Nederlands vol met woorden en zinnen die uit het Latijn afkomstig zijn Latijn betekent vooral kennismaken met de wortels van onze eigen cultuur In de wintercursus 2016 worden de colleges vervolgd die in oktober 2005 zijn gestart als een cursus voor beginners Momenteel zijn we bezig met Livius verhalen over bekende Romeinen o a Coriolanus en Lucretia Zij hebben veel invloed gehad op schilders schrijvers en componisten uit latere tijden Denk aan de ouverture Coriolan van Beethoven De zelfdoding van Lucretia heeft door de eeuwen heen veel stof doen opwaaien en zal dat ook bij de Latinisten doen Inmiddels is de behandeling van inscripties die door de cursisten worden ingebracht een gezellige traditie geworden Na elke les wordt als toetje naar een film met een Romeins onderwerp gekeken Programma Deze cursus biedt niet alleen de mogelijkheid tot het vertalen van beroemde Latijnse schrijvers maar ook tot discussie over de interpretatie van de teksten de effecten van de stilistische middelen en de tijdsomstandigheden waarin de teksten geschreven zijn Ruimte dus voor historische en culturele achtergronden Als u al een redelijke basiskennis van de Latijnse grammatica en

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=31&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=221 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Taal en literatuur
  Drenthe Docenten Nieuws Nieuwsbrief Gelieerd aan de Seniore Locaties Taal en literatuur Vervolgcursus autobiografisch schrijven Deze cursus is volgeboekt Als u zich inschrijft wordt u op een wachtlijst geplaatst Wat herinnert u zich nog van vroeger Hoe maakt u van een dierbare herinnering een mooi verhaal En hoe zorgt u ervoor dat u lijn aanbrengt in de verhalen die u schrijft Schrijft u graag over de buurt waar u bent opgegroeid Of liever over alle banen die u hebt gehad Over bijzondere mensen die u hebt ontmoet In deze vervolgcursus autobiografisch schrijven krijgt u handreikingen om uw teksten te ordenen Veel mensen schrijven over hun belevenissen gedachten en ervaringen Met behulp van opdrachten haalt u in deze cursus herinneringen naar boven U leert zo te schrijven dat het voor vrienden of geïnteresseerden of voor uw klein kinderen boeiend is om te lezen U krijgt iedere week een opdracht die u prikkelt uw eigen levensverhaal te schrijven De teksten van alle cursisten worden in de groep besproken en u leert veel door de reacties van anderen Natuurlijk krijgt u ook technische aanwijzingen van uw docent U kunt meedoen aan deze cursus als u al eerder een schrijfcursus heeft gevolgd Ook mensen

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=31&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=516 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Taal en literatuur
  Taal en literatuur Friesland Drenthe Docenten Nieuws Nieuwsbrief Gelieerd aan de Seniore Locaties Taal en literatuur Zeven levende dichteressen Nieuwe gedichten en interviews Wie zijn belangrijke dichteressen van de laatste tijd Wat willen ze Hoe is hun poëzie We lezen samen gedichten van en interviews met Hester Knibbe Esther Jansma Marjoleine de Vos Maria Barnas Lieke Marsman Kira Wuck en Ellen Deckwitz Uiteraard kunnen de deelnemers zelf een gedicht van

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=31&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=519 (2016-01-05)
  Open archived version from archive