archive-nl.com » NL » H » HOVOSENIORENACADEMIE.NL

Total: 147

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Friesland
  EU iets doet of juist nalaat Deze cursus helpt u de Europese Unie te doorgronden en op waarde te schatten De hedendaagse Europese integratie startte als een poging de broze vrede na de tweede wereldoorlog te consolideren Sindsdien heeft de Europese integratie een tumultueuze geschiedenis gekend met successen en dieptepunten heen en weer slingerend tussen sterke economische groei en vrees voor boze Brusselse bureaucraten tussen effectiever beleid op Europees niveau en richtlijnen over kromme bananen en rechte komkommers Ook de visies op de toekomst van de EU varieren sterk Droomden aanvankelijk velen van een brede federatie tegenwoordig is dat voor anderen vooral het ugly F word Zo lijkt het eindbeeld steeds onduidelijker te worden In deze cursus zullen wij uitgaande van een verkenning van de ontstaansgeschiedenis van de unie de doelstellingen van de Europese integratie proberen te begrijpen Tevens zullen enkele theorieen over Europese integratie op hun waarde beoordeeld worden We gaan in op de instituties van de Europese Unie en op de evenwichten binnen dit bouwwerk Wie heeft de macht Is het de Europese Commissie door velen ten onrechte gezien als een soort regering van de unie of is het de Europese Raad of het parlement Of meer concreet hoe verloopt de besluitvorming binnen de unie en wie spelen daarin een rol Waarmee houdt de EU zich bezig en hoe verhoudt dit zich tot de rol van de nationale staten In samenhang daarmee zal ingegaan worden op de kwaliteit van de democratie de rol van het Europese Parlement andere meer informele processen die van invloed zijn op de kwaliteit van de democratie Europese burgerschap lobbying etc Tenslotte moet in een cursus als deze ruimte zijn voor actualiteiten en discussie Slechts zo is een dieper begrip van de materie te verkrijgen Programma Een politieke geschiedenis van de Europese Integratie sinds

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=20&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=506 (2016-01-05)
  Open archived version from archive


 • Friesland
  het zelf op zeer verschillende manieren verbeeld vanuit diverse invalshoeken en disciplines De verschillende theorieen vullen elkaar soms aan maar spreken elkaar minstens zo vaak tegen waardoor er op de vraag naar wat dat zelf is geen eenduidig antwoord is Dit leidt in ons dagelijks leven niet zelden tot verwarring Enerzijds worden we aangespoord tot zelfverwerkelijking en zelfontplooiing om te worden wie we zijn anderzijds houdt de neurologie ons voor dat de vrije wil niet bestaat en dat we ons brein zijn Enerzijds moeten we onze eigen verantwoordelijkheid nemen anderzijds weten ook we dat genetische en omgevingsfactoren ons zelf bepalen De vraag naar ons zelf speelt in diverse thema s een cruciale rol vrije wil en ethiek in hoeverre zijn we moreel verantwoordelijkheid voor ons handelen het nature nurture debat in hoeverre zijn we bepaald door genetische of omgevingsfactoren subjectiviteit objectiviteit bestaat alleen datgene wat de wetenschap meet brein activiteit de rol van taal cultuur in hoeverre wordt ons zelf begrip bepaald door de taal die ons vormt de evolutie van zelf bewustzijn is er een continuum tussen natuur en cultuur Natuurwetenschappen als de evolutionaire psychologie en de neurologie hebben ons zelf beeld de afgelopen decennia danig ondergraven Ons zelf zou een fictie zijn die in de common sense van het dagelijks leven betekenis heeft maar die wetenschappelijk niet te staven is De wetenschap zou aantonen dat het brein uit slechts neuronen axonen synapsen dendrieten en ionen bestaat voor niet fysieke geestelijke krachten is er geen plaats is in de wetenschap De gangbare kritiek op deze materialistische benadering is dan vaak dat we meer zijn dan ons brein dat geest niet te reduceren is tot het lichamelijke maar dat het zelf de baas is in het brein Zodoende lijkt het denken over dit thema de afgelopen eeuwen nog niet echt

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=20&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=521 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Friesland
  Het bestaat uit Greidhoek Bouwhoek en buitendijks kwelderland Wel en niet horen ook de Wadden en de eilanden erbij Het is het resultaat van een voortgaand proces van menselijk ingrijpen Er is veel verandering maar ook veel continuïteit In deze cursus wordt zijn geschiedenis behandeld voor de periode van 800 tot 1800 In veel opzichten is het een geschiedenis van Friesland zelf Dat komt doordat de klei lang dominant was en de aandacht in de cursus niet alleen naar het landschap zelf uitgaat maar ook naar de maatschappelijke ontwikkelingen en verhoudingen die ermee samenhingen Veel van wat we nu zien en zijn vindt zijn oorsprong in die tijd Voor 800 is er nauwelijks iets nieuws over het onderwerp te zeggen na 1800 is er teveel om in een cursus te omvatten Soms lukt het om iets heel ver in de tijd terug te volgen maar vaak is bij gebrek aan gegevens een aaneengeschakelde behandeling niet mogelijk Dan laat een oudere situatie zich slechts reconstrueren Dat geldt zeker voor de tijd tot omstreeks het jaar 1200 Om greep te krijgen op het abstracte thema is de stof ingedeeld in een aantal deelonderwerpen Ze worden in hun ontwikkeling door de eeuwen heen besproken Indien van toepassing wordt een onderwerp gedifferentieerd naar sociale categorieën in het bijzonder van adel patriciaat en boeren De onderwerpen betreffen zaken met een eigen dynamiek maar bepaald worden ze ook door de permanente wil tot verbetering en vooruitgang en door externe invloeden en omstandigheden Belangrijke externe krachten zijn de verhouding tot het water sociale differentiatie en toenemende specialisatie Programma 1 Karakteristiek van het landschap en het landschap als beeld van zijn bewoners De beleving van het landschap ook in literatuur en beeldende kunst 2 Veldindeling terpen en streekbebouwing hemriken en maren Buurschappen dorpen en steden verbindingen 3 Waterbeheersing

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=20&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=511 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Friesland
  kunstwerk Reden genoeg dus om aandacht te besteden aan dit fundamentele onderwerp We praten over drie boeken Vragen die aan bod komen zijn onder meer wat is vriendschap en welke waarden zoek je daarin Hoe kun je een ander als Ander Levinas ontmoeten En wat heeft vriendschap met zelfkennis en zelfontwikkeling te maken In deze zes werk en discussiecolleges bespreken we eerst de filosofische boeken van Catharina de Haas en Wil Derkse die ook een persoonlijke kant hebben Vriendschap is een godendrank schrijft De Haas En voor Derkse is het mooie van vriendschap dat die niet over nut of voordeel gaat maar eenvoudig over de vreugde van het bij elkaar willen zijn Hun boeken dienen tevens als handvat om op de laatste twee bijeenkomsten Connie Palmens roman over vriendschap met andere ogen te bezien In Palmens roman worden filosofische en psychologische vragen aangekaart als weet een vriend in dingen over je die je zelf niet weet Vul je elkaar in een vriendschap aan of ben je eerder elkaars tegenhanger Kun je te afhankelijk van de ander worden We zullen de visies van de auteurs open en zonder oordeel bespreken Vriendschap gaat over een zelfgekozen verbintenis en daarom over een zelfgekozen betekenis schrijft Palmen En dat maakt vriendschap tot zo n prachtige invalshoek voor het bereiken van meer levenskunst Programma tevens cursusmateriaal zelf aanschaffen en lezen 1 Bespreking van Catharina de Haas Vriendschap Een tweede ik Schiedam 2012 ISBN 978 90 5594 884 0 2 Verdere bespreking van het boek van Catharina de Haas 3 Bespreking van Wil Derkse Over vriendschap Verkenningen van een zone zonder gevaar Tielt 2010 ISBN 978 90 209 8638 9 4 Verdere bespreking van het boek van Wil Derkse 5 Bespreking van Connie Palmen De vriendschap Amsterdam 2005 ISBN 90 446 0751 0 6 Verdere bespreking

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=20&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=505 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Friesland
  Napoleon als militair leider en zijn rol in Europa hebben generaties van historici gefascineerd Zijn persoonlijkheid en zijn roem als geniaal strateeg bereikten haast mythische proporties Maar hoe was de werkelijkheid Had de keizer ook zijn zwakke kanten Drie belangrijke momenten in zijn carrière worden speciaal uitgelicht het moment van Glorie de Drie keizersslag bij Austerlitz 1805 het moment van de Grote Nederlaag zijn rampzalige veldtocht in Rusland 1812 en de Ondergang Slag bij Waterloo en vervolgens Napoleons einde op het eiland St Helena 1821 De Franse keizer bleef na zijn dood leven Hoe valt de grote populariteit van Napoleon een dictator met name in Frankrijk te verklaren Het Napoleontische tijdperk heeft tevens een duidelijk stempel op ons land gedrukt Hoe verging het Nederland onder Napoleon en welke erfenis heeft hij hier nagelaten Het laatste college wordt geheel aan Nederland gewijd Programma Prof dr Hans Renner geeft de eerste vier colleges prof dr Doeko Bosscher verzorgt het college over Nederland Tijdens de colleges is er ruimte voor vragen De sprekers staat geen klassieke kennisoverdracht van feiten en gebeurtenissen voor ogen Hieraan zijn talrijke handboeken gewijd Volgens hun opvatting moeten geschiedeniscolleges meer zijn dan dat Zij moeten de toehoorders een helder

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=20&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=479 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Friesland
  de geschiedenis van Rome en de rol die de stad gespeeld heeft op het toneel van de wereldgeschiedenis Deze lieux de mémoire zullen in tien colleges door een aantal specialisten op het betreffende gebied behandeld worden Na de traditionele stichtingsdatum van 753 v Chr groeide de eenvoudige nederzetting die Rome was al heel snel uit tot een stad en daarna tot een staat die bijna de hele toenmalig bekende wereld de oecumene zou gaan beheersen In de eerste fase in de oudheid was dat vooral in militair opzicht maar met de komst van het christendom werd Rome ook het religieuze centrum van een machtig imperium Hoewel na het uiteenvallen van het Romeinse Rijk de politieke en militaire macht van Rome langzaam verkommerde werd de stad Urbs als religieus middelpunt steeds belangrijker als symbool van de eenheid van de christelijke wereld Orbis Er is geen stad in de wereld die zoveel betekend heeft als Rome Niet alleen de architectuur van de stad en de beeldende kunsten zijn maatgevend gebleken maar ook in de ideeëngeschiedenis heeft Rome met zijn literatuur een grote rol gespeeld Begrippen als Capitool Senaat en Forum en vele andere die gebaseerd zijn op locaties in Rome zouden zonder Rome niet bestaan hebben Programma 28 januari drs Sjef Kemper Richtingwijzers van Rome de obelisken 4 februari Dr Thea L Heres Het Rome van Romulus van huttendorp naar stadsvorming 11 februari Prof dr Hans Renner en drs Sjef Kemper D e Witte Bergen in Rome Santa Maria della Vittoria 3 maart Dr Henk Schoonhoven en voor Augustus de telg van de goden een Altaar des Vredes 10 maart Dr Jan Willem Drijvers De boog van Constantijn 17 maart Drs Sjef Kemper De eerste Kerktempel het Pantheon 24 maart Dr Zweder von Martels De triomftocht van de heilige apostel Andreas door

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=20&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=481 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Friesland
  Albert Sichterman de Koning van Groningen Zij lieten tastbare herinneringen na uit de tijd dat ze voor de VOC werkten Het is opvallend dat ook uit de 19e eeuw Nederlands erfgoed te vinden is in met name Calcutta Zo verbleef prins Hendrik in 1837 1838 in Calcutta en was daarmee de eerste Nederlandse en Europese prins ooit die Brits Indië bezocht Waarom bezocht hij Calcutta Agra en Delhi waardoor zijn verblijf niet een week duurde zoals gepland maar drie maanden In 1894 doorkruist ook mr Willem Karel baron van Dedem India Hij was burgemeester van Hoorn en later minister van Koloniën Zijn maandenlange reis eindigt in Calcutta waar hij op 3 april 1895 plotseling overlijdt Bestaat zijn speciaal door architect Pierre Cuypers Rijks Museum gemaakte grafmonument nog altijd Zelfs van architect Willem Dudok Raadhuis Hilversum is er werk in Calcutta te vinden Hij krijgt tijdens de crisisjaren in de jaren 30 van de Engelsen in Calcutta het aanbod om een cinema annex flatgebouw te bouwen En een unieke villa Hoe staat zijn werk erbij na bijna tachtig jaar De cursus is gebaseerd op eigen onderzoek en beeldmateriaal dat verdeeld wordt over vijf hoorcolleges waarbij in chronologische volgorde het materieel en immaterieel erfgoed aan de orde komt In 2011 heeft Omrop Fryslân 2 documentaires gemaakt onder de titel In Fries yn India Nederlands ondertiteld Programma Het VOC erfgoed in de provincies Gujarat Malabar Coromandel en Bengalen De brieven van predikant Jacobus Canter Visscher Cochin Malabar De miniaturen van koopman Adrianus Canter Visscher Masulipatnam Coromandel Jan Albert Sichterman en het verhaal van neushoorn Clara Chinsurah Bengalen Jan Willem Hessing het imposantste grafmonument van een Nederlander in den vreemde In de voetsporen van prins Hendrik aan de hand van unieke tekeningen scheepsjournalen en brieven Vanuit Calcutta reist hij in 1837 door Noord India

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=20&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=528 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Friesland
  minder bekende kunstwerken aan bod komen In deze serie is vaker gekozen voor een topmuseum buiten Europa waardoor u ook kunt kennis maken met de grote musea uit Afrika en Azië Behalve aan de mooiste en belangrijkste werken in de collecties wordt er aandacht besteed aan de geschiedenis van de musea zelf of aan het bijzondere gebouw en de tot standkoming van de collecties Programma Galleria degli Uffizi Florence Museo

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=20&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=522 (2016-01-05)
  Open archived version from archive