archive-nl.com » NL » H » HOVOSENIORENACADEMIE.NL

Total: 147

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Drenthe
  Drenthe 2016 Relatie van Midden en Oost Europa tot Rusland na de Val van de Muur een nieuwe Koude Oorlog in zicht Sinds de Val van de Muur in 1989 behoort het communisme tot het verleden maar de erfenis van vier decennia communistische dictatuur blijkt taai De voormalige Oostbloklanden thans democratieën zijn onafhankelijk en leden van de NAVO en van de Europese Unie Toch is hun relatie tot Rusland de erfgenaam van de Sovjetunie grondig verstoord En het wantrouwen jegens dit land werd na de annexatie van de Krim 2014 de sluipende militaire confrontatie in Oost Oekraïne en het neerhalen van MH17 door een Russische BUK raket 2015 alleen maar groter Waarom vertrouwen de Polen de Balten en de andere volkeren van de voormalige sovjetinvloedssfeer het Rusland van president Poetin niet En waarin verschilt hun houding met de onze in Nederland Wacht ons in Europa een nieuwe periode van Koude Oorlog In zijn lezing zal Hans Renner op deze en andere vragen een antwoord trachten te geven Over de docent Prof dr Hans Renner is emeritus hoogleraar Midden en Oost Europese geschiedenis aan de Rijksuniversiteit in Groningen en gespecialiseerd in de problematiek van de Sovjetunie Rusland en van de voormalige

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=21&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=214 (2016-01-05)
  Open archived version from archive


 • Drenthe
  van de Oude Steentijd Midden Paleolithicum en zijn rond 130 000 jaar geleden gemaakt door Neanderthalers Ook de rendierjagers uit het einde van de laatste ijstijd enkele tienduizenden jaren na het uitsterven van de Neanderthaler en jagers vissers verzamelaars uit de Midden Steentijd Mesolithicum hebben er regelmatig hun kamp opgeslagen vaak op dekzandverhogingen in de buurt van water Met de introductie van landbouw maakt de nomadische levenswijze geleidelijk plaats voor meer honkvaste gemeenschappen en begint de periode die we het Neolithicum Nieuwe Steentijd noemen In deze korte cursus komen achtereenvolgens het Midden Paleolithicum het Jong Paleolithicum en het Mesolithicum in Noord Nederland aan bod Vanwege de vele vindplaatsen en het prominente karakter van het gebied ligt de nadruk op het Drents Friese keileemplateau dat ook delen van Groningen en Overijssel omvat We gaan in op de archeologische resten van de verschillende culturen en tradities zoals bewerkte vuurstenen en haardplaatsen maar ook op de betekenis hiervan voor de reconstructie van menselijk gedrag in het verleden Voor aanvullende gegevens kijken we ook naar vindplaatsen en vondsten in andere delen van Nederland en daarbuiten Ook zullen we het studiegebied plaatsen in een breder Noordwest Europees kader Vanwege het belang voor de bewoningsmogelijkheden wordt ook aandacht besteed aan de klimatologische en landschappelijke ontwikkelingen Tijdens de cursus kunnen de deelnemers prehistorische artefacten waaronder een aantal bijzondere Neanderthaler voorwerpen uit Drenthe op de hand bekijken Behalve een lijst met literatuursuggesties worden ook enkele hand outs uitgedeeld Foto Vuistbijl uit het Midden Paleolithicum afkomstig van een Neanderthaler kampement in Drenthe De ouderdom bedraagt minimaal 50 000 jaar Foto F de Vries ToonBeeld Stiens Programma Inleiding tot de cursus De invloed van ijstijden op de bewoningsmogelijkheden in Noord Nederland de Neanderthaler en het Midden Paleolithicum Het Jong Paleolithicum het einde van de laatste ijstijd en de eerste moderne

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=21&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=395 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Drenthe
  oorlogse verzorgingsstaat t o v voorgaande eeuwen een gerealiseerde utopie verlichtingsidealen als de emancipatie van het individu alsmede technologische en maatschappelijke vooruitgang hebben de burger vrij en mondig gemaakt en gezorgd voor meer kans gelijkheid en ongekende welvaart Met de economische krimp van de jaren 80 ontstaat er een ander beeld de stagnerende verzorgingstaat is onbetaalbaar en haar betutteling smoort ondernemingszin en creëert zo afhankelijke en calculerende burgers Met het Reagan Thatcher tijdperk en de val van het communisme draait de politieke wind en leidt het neo liberalisme tot deregulering en privatiseringen De wetten van de economie zijn een uitdrukking van de logica volgens welke onze samenleving functioneert zo is de overtuiging De liberaal democratie belichaamt daarom het einde van de sociale ideologieën en daarmee het einde van de geschiedenis Niet de Grote Verhalen van idealisten maar de wetenschap leidt ons de weg De politiek lijkt dit te reflecteren wetenschappelijke instanties als het CBS het CPB de SER en de WRR bepalen tot op grote hoogte het regeringsbeleid alsmede de partijprogramma s En ook op andere terreinen onderwijs zorg cultuur lijken niet ideeën maar productie cijfers de agenda te bepalen Programma Is onze huidige maatschappij een gerealiseerde utopie waar vroegere generaties alleen maar van konden dromen Of duidt het geloof in wetenschap koopkrachtcijfers leerlingvolgsysteem medicalisering juist op de armoedige staat van onze verbeelding Is het tijd voor een nieuwe Verlichting een hernieuwde moed om ons te bedienen van ons eigen verstand Als wetenschap en economie het beleid dicteren bepalen wat mogelijk is en wat niet en stellen dat er geen alternatieven zijn wat is dan nog de rol van de democratie Leven we dan niet in een technocratie Deze vragen hebben de afgelopen jaren geleid tot tal van nieuwe sociale bewegingen en burger initiatieven waarbij verbeelding en visie centraal staan

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=21&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=520 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Drenthe
  Preusse denn aus Not und ist er s geworden dankt er Gott Ook is Pruisen het land van grote denkers als Kant en geleerden als Von Humboldt Verschillende koningen van Pruisen hebben zich ingezet voor het bevorderen van kunst en kultuur In Berlijn en Potsdam is nog veel uit de tijd van Pruisen te bewonderen We zullen zien hoe Pruisen van onbetekenend staatje aan de oostelijke rand van het middeleeuwse Duitse keizerrijk kon uitgroeien tot een Europese grootmacht in 1786 Dankzij slimme dynastieke huwelijken en staatsverdragen slaagt het land erin de onbetwiste stichter en leider van het nieuwe Keizerrijk van 1871 te worden Vanaf 1871 heerste bij historici de gedachte dat vanaf de kroning van Friedrich I in Königsberg in 1701 Pruisen niet anders kon dan de leiding te nemen bij de totstandkoming van de Duitse eenheid Het bijna tenondergaan van Pruisen in 1761 7 jarige oorlog en 1806 Napoleon bewijst het tegendeel Wij besteden veel aandacht aan Friedrich II Bismarck en Kaiser Wilhelm II Programma 1 Opkomst Frederik I uit het geslacht Hohenzollern wordt in 1417 benoemd tot keurvorst van Brandenburg De Grote Keurvorst Friedrich Wilhelm 1640 1688 waagt de grote sprong voorwaarts De staat wordt opgebouwd en het territorium vergroot Zijn zoon Friedrich III laat zich in 1701 kronen tot koning ín Pruisen De schepper van het grote en goedgedrilde leger is de soldatenkoning Friedrich Wilhelm I 2 Voorspoed Friedrich II de Grote 1740 1786 zet Pruisen definitief op de Europese Kaart In 3 oorlogen verwerft hij Schlesien en zorgt voor een goed geordende staatsbureaucratie 3 Neergang Friedrich Wilhelm II 1786 1797 heeft niet de begaafdheid de wil en de energie om de erfenis van zijn grote oom Friedrich II verder te beheren 4 Dieptepunt In 1806 moet het land meer dan de helft van zijn grondgebied afstaan

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=21&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=523 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Drenthe
  besproken worden Sterrenkunde is een tak van de natuurkunde maar astronomen kunnen alleen kijken niets aanraken Dat is wezenlijk anders dan het doen van ingewikkelde experimenten in een laboratorium Bouw van instrumenten en verrichten van simulaties zijn de gereedschappen van astronomen Er is in de laatste tientallen jaren een enorme vooruitgang geweest op beide terreinen Instrumenten I ontwerpen II toegepaste technieken en materialen III gebruikte computers en software IV Gegevensverwerking simulaties I betere en gecompliceerdere software II veel en veel krachtiger computers De presentaties zullen vrijwel zonder formules zijn en vaktaal zal vermeden worden maar enige basiskennis van de natuurkunde is wel noodzakelijk Tijdens de colleges zal ruim de gelegenheid zijn om vragen te stellen Programma De Boer Zon en planeten Wesselius Sterren De Boer Telescopen Wesselius Levenspad van Sterren Wesselius Sterrenstelsels De Boer Ontstaan van het Heelal Het wordt de cursisten aangeraden om tenminste éénmaal een bezoek te brengen aan een Sterrenkijkavond van de Blaauw Sterrenwacht http www rug nl research kapteyn sterrenwacht publieks avonden We willen het Eise Eisinga planetarium in Franeker op een zaterdagochtend bezoeken Inschrijven Cursusnummer 16WD05 Docent en Wesselius dr Paul Boer drs Jan de paulwess home nl j a de boer rug nl Cursusvorm

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=21&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=508 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Drenthe
  Meninas van Velàzquez in het Prado Picasso s Demoiselles d Avignon in het MoMA New York In deze cursus krijgt u per college een rondleiding vanuit uw stoel door een topmuseum het Louvre het Hermitage het Metropolitan Museum of Art U ziet de highlights in de collecties van topmusea over de hele wereld Behalve aan de mooiste en belangrijkste werken in de collecties wordt er aandacht besteed aan de musea zelf aan het bijzondere gebouw zoals de Hermitage of de bijzondere architectuur van het Guggenheim van Frank Lloyd Wright en de totstandkoming van de collecties Het Rijksmuseum is ontstaan vanuit een koninklijke verzameling evenals de Hermitage De Amerikaanse musea ontstonden vanuit privécollecties geschonken door mecenassen zoals de Rockefellers en de Guggenheims Sommige kunstwerken hebben zelf een bijzondere geschiedenis en nemen een speciale plaats in zoals de Nikè van Samotrace in het Louvre of de Hellepoort van Rodin in het Musée d Orsay Programma Musea en collecties die tijdens de colleges aan de orde komen Nederland Rijksmuseum Nederland Mauritshuis Engeland Tate Gallery en Tate Modern Frankrijk het Louvre Frankrijk Musée d Orsay Italië Vaticaanmuseum Spanje Prado St Petersburg Hermitage New York VS Gugenheim Museum New York VS Metropolitan Museum of Art

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=21&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=527 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Inschrijven
  in de kerk 16WG19 Kunst van Nu 16WG20 Vroegnederlandse schilderkunst de grondleggers 16WG21 Hedendaagse beeldhouwkunst 16WG22 Inleiding in de psychologie 16WG23 Leeskamer 16WG24 De Russen en de zee 16WG25 Zes strijkkwartetten voor een zelfstandig Hongarije 16WG26 Muziek in de lijdensweek 2016 16WG27 Helder Water 16WG28 De onzichtbare wereld 16WG29 Lage Landen Diepe Gronden 16WG30 Landschappen op de kaart 16WG31 Thermodynamica 16WG32 Latijn 16WG33 Vervolgcursus autobiografisch schrijven 16WG34 Zeven levende dichteressen 16WG35 Perspectief en plot 16WG36 De Duitse Romantiek 16WG37 Het Byzantijns Alexandergedicht Cursus 2 16WD01L Voorjaarslezing Drenthe 2016 16WD02 Van mammoetjagers tot vroege boeren 16WD03 Verbeelding van de samenleving 16WD04 Pruisen de zandbak van de Duitse Keizer 1701 1918 16WD05 Beginnerscursus Astronomie en Astrofysica 16WD06 Topmusea van de wereld 16WF01L Voorjaarslezing Friesland 2016 door Pieter Nanninga 16WF02 Schrijfvarianten 16WF03 Over woordenboeken hun makers en hun gebruikers 16WF04 Van cel tot bloem 16WF05 Schilderkunst in de Nederlanden in de 15de en 16de eeuw 16WF06 Europese Integratie 16WF07 De verbeelding van het zelf 16WF08 Geschiedenis van het landschap van de Friese klei van 800 tot 1800 16WF09 Leeskamer 16WF10 Napoleon en zijn tijdperk 16WF11 Rome 16WF12 Nederlands VOC erfgoed in India in de 18e 19e en 20ste eeuw 16WF13 Topmusea van de wereld Vervolgcursus 16WG01L Vijftiende Jan Snijderslezing 16WG02 Een empathische samenleving 16WG03 Cultuurhistorie van het menselijk lichaam 16WG04 Niet alle filosofie begint bij Plato 16WG04w Werkcollege bij cursus Niet alle filosofie begint bij Plato 16WG05 De opstand van de massamens een perspectief op de moderne mens van Ortega y Gasset 16WG05w Werkcollege bij de cursus Opstand van de massamens 16WG06 De brede en de smalle weg en atomen tegen goden 16WG07 De verbeelding van het zelf 16WG08 Levensfilosofische vraagstukken 16WG09 Immanuel Kant 16WG09w Werkcollege bij cursus Kant 16WG10 De Weg naar de Geschiedenis 16WG11 De Kelten 16WG12 De Etrusken 16WG13 Prehistorische culturen 16WG14 Het leven in de middeleeuwen 16WG15 De gouden jaren twintig in Berlijn 16WG16 Het mysterie van Europa 16WG17 Rusland een isolementsgeschiedenis 16WG18 Zinnestrelend muziek en beeld in de kerk 16WG19 Kunst van Nu 16WG20 Vroegnederlandse schilderkunst de grondleggers 16WG21 Hedendaagse beeldhouwkunst 16WG22 Inleiding in de psychologie 16WG23 Leeskamer 16WG24 De Russen en de zee 16WG25 Zes strijkkwartetten voor een zelfstandig Hongarije 16WG26 Muziek in de lijdensweek 2016 16WG27 Helder Water 16WG28 De onzichtbare wereld 16WG29 Lage Landen Diepe Gronden 16WG30 Landschappen op de kaart 16WG31 Thermodynamica 16WG32 Latijn 16WG33 Vervolgcursus autobiografisch schrijven 16WG34 Zeven levende dichteressen 16WG35 Perspectief en plot 16WG36 De Duitse Romantiek 16WG37 Het Byzantijns Alexandergedicht Cursus 3 16WD01L Voorjaarslezing Drenthe 2016 16WD02 Van mammoetjagers tot vroege boeren 16WD03 Verbeelding van de samenleving 16WD04 Pruisen de zandbak van de Duitse Keizer 1701 1918 16WD05 Beginnerscursus Astronomie en Astrofysica 16WD06 Topmusea van de wereld 16WF01L Voorjaarslezing Friesland 2016 door Pieter Nanninga 16WF02 Schrijfvarianten 16WF03 Over woordenboeken hun makers en hun gebruikers 16WF04 Van cel tot bloem 16WF05 Schilderkunst in de Nederlanden in de 15de en 16de eeuw 16WF06 Europese Integratie 16WF07 De verbeelding van het zelf 16WF08 Geschiedenis van het landschap van de Friese klei van 800

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=4&tx_powermail_pi1%5Buid17%5D=16WG01L&vol=0 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Inschrijven
  in de kerk 16WG19 Kunst van Nu 16WG20 Vroegnederlandse schilderkunst de grondleggers 16WG21 Hedendaagse beeldhouwkunst 16WG22 Inleiding in de psychologie 16WG23 Leeskamer 16WG24 De Russen en de zee 16WG25 Zes strijkkwartetten voor een zelfstandig Hongarije 16WG26 Muziek in de lijdensweek 2016 16WG27 Helder Water 16WG28 De onzichtbare wereld 16WG29 Lage Landen Diepe Gronden 16WG30 Landschappen op de kaart 16WG31 Thermodynamica 16WG32 Latijn 16WG33 Vervolgcursus autobiografisch schrijven 16WG34 Zeven levende dichteressen 16WG35 Perspectief en plot 16WG36 De Duitse Romantiek 16WG37 Het Byzantijns Alexandergedicht Cursus 2 16WD01L Voorjaarslezing Drenthe 2016 16WD02 Van mammoetjagers tot vroege boeren 16WD03 Verbeelding van de samenleving 16WD04 Pruisen de zandbak van de Duitse Keizer 1701 1918 16WD05 Beginnerscursus Astronomie en Astrofysica 16WD06 Topmusea van de wereld 16WF01L Voorjaarslezing Friesland 2016 door Pieter Nanninga 16WF02 Schrijfvarianten 16WF03 Over woordenboeken hun makers en hun gebruikers 16WF04 Van cel tot bloem 16WF05 Schilderkunst in de Nederlanden in de 15de en 16de eeuw 16WF06 Europese Integratie 16WF07 De verbeelding van het zelf 16WF08 Geschiedenis van het landschap van de Friese klei van 800 tot 1800 16WF09 Leeskamer 16WF10 Napoleon en zijn tijdperk 16WF11 Rome 16WF12 Nederlands VOC erfgoed in India in de 18e 19e en 20ste eeuw 16WF13 Topmusea van de wereld Vervolgcursus 16WG01L Vijftiende Jan Snijderslezing 16WG02 Een empathische samenleving 16WG03 Cultuurhistorie van het menselijk lichaam 16WG04 Niet alle filosofie begint bij Plato 16WG04w Werkcollege bij cursus Niet alle filosofie begint bij Plato 16WG05 De opstand van de massamens een perspectief op de moderne mens van Ortega y Gasset 16WG05w Werkcollege bij de cursus Opstand van de massamens 16WG06 De brede en de smalle weg en atomen tegen goden 16WG07 De verbeelding van het zelf 16WG08 Levensfilosofische vraagstukken 16WG09 Immanuel Kant 16WG09w Werkcollege bij cursus Kant 16WG10 De Weg naar de Geschiedenis 16WG11 De Kelten 16WG12 De Etrusken 16WG13 Prehistorische culturen 16WG14 Het leven in de middeleeuwen 16WG15 De gouden jaren twintig in Berlijn 16WG16 Het mysterie van Europa 16WG17 Rusland een isolementsgeschiedenis 16WG18 Zinnestrelend muziek en beeld in de kerk 16WG19 Kunst van Nu 16WG20 Vroegnederlandse schilderkunst de grondleggers 16WG21 Hedendaagse beeldhouwkunst 16WG22 Inleiding in de psychologie 16WG23 Leeskamer 16WG24 De Russen en de zee 16WG25 Zes strijkkwartetten voor een zelfstandig Hongarije 16WG26 Muziek in de lijdensweek 2016 16WG27 Helder Water 16WG28 De onzichtbare wereld 16WG29 Lage Landen Diepe Gronden 16WG30 Landschappen op de kaart 16WG31 Thermodynamica 16WG32 Latijn 16WG33 Vervolgcursus autobiografisch schrijven 16WG34 Zeven levende dichteressen 16WG35 Perspectief en plot 16WG36 De Duitse Romantiek 16WG37 Het Byzantijns Alexandergedicht Cursus 3 16WD01L Voorjaarslezing Drenthe 2016 16WD02 Van mammoetjagers tot vroege boeren 16WD03 Verbeelding van de samenleving 16WD04 Pruisen de zandbak van de Duitse Keizer 1701 1918 16WD05 Beginnerscursus Astronomie en Astrofysica 16WD06 Topmusea van de wereld 16WF01L Voorjaarslezing Friesland 2016 door Pieter Nanninga 16WF02 Schrijfvarianten 16WF03 Over woordenboeken hun makers en hun gebruikers 16WF04 Van cel tot bloem 16WF05 Schilderkunst in de Nederlanden in de 15de en 16de eeuw 16WF06 Europese Integratie 16WF07 De verbeelding van het zelf 16WF08 Geschiedenis van het landschap van de Friese klei van 800

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=4&tx_powermail_pi1%5Buid17%5D=16WG02&vol=0 (2016-01-05)
  Open archived version from archive