archive-nl.com » NL » H » HOVOSENIORENACADEMIE.NL

Total: 147

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Geschiedenis en archeologie
  de prehistorie van Europa wonen de Kelten vooral in centraal Europa ten noorden en westen van de Alpen De Oude Grieken menen echter dat er Kelten wonen in zowel het brongebied van de Donau als in het achterland van Massilia Marseille en zelfs in Iberia en zuidelijk Portugal Door de eeuwen heen komen de Kelten voor in Griekse en Romeinse geschriften als keltoi galli en celtae Met deze namen werden de verschillende Keltische stammen benoemd die destijds in grote delen van Europa te vinden waren Maar noch in etnisch noch in politiek opzicht vormden zij eenheid Toch blijkt uit de materiële nalatenschap van de Kelten een gemeenschappelijke identiteit een verwantschap die zich uitdrukt in het bouwen van heuvelforten het smelten en bewerken van metaal het controleren van lange afstandshandel Er zijn grote overeenkomsten in kunst en handwerk taal en religie De basis voor hun economische activiteiten lag in de winning van zout en later ijzererts Traditioneel worden de Hallstatt en Latène kulturen onderscheiden De cursus geeft een overzicht vanaf het moment dat de Kelten in de Europese geschiedenis opduiken van het eerste millennium voor Christus tot het begin van onze jaartelling Behandeld worden de bekende perioden van Hallstatt en La

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=25&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=529 (2016-01-05)
  Open archived version from archive


 • Geschiedenis en archeologie
  in de oudheid al gezien als bijzonder Daar kwam in later tijd nog bij dat hun taal niet ontcijferd kon worden Kortom de Etrusken vormden een mysterie dat moest worden opgelost De Etrusken worden omstreeks 700 v Chr voor het eerst herkenbaar Vanaf die tijd worden korte inscripties in het Etruskisch op gebruiksvoorwerpen aangetroffen Helaas zijn er geen lange teksten in het Etruskisch bekend Daarom is onze historische kennis gebaseerd op wat Grieken en Romeinen over de Etrusken hebben geschreven Deze verhalen hebben geleid tot veel discussies onder andere over de herkomst en de vreemde gebruiken van de Etrusken De Italiaanse archeoloog Massimo Pallottino heeft benadrukt dat de Etrusken niet van elders zijn gekomen maar dat hun cultuur zich in Italië heeft ontwikkeld Toch blijven vragen over de herkomst van de Etrusken steeds weer opduiken Ook met de nieuwste methodes van onderzoek kan een antwoord op die vraag niet zonder voorbehoud gegeven worden Archeologisch is er gelukkig heel veel van de Etrusken bewaard gebleven Ook worden in Etrurië nog steeds bijzondere archeologische ontdekkingen gedaan Die maken mogelijk om een meer gevarieerd beeld van de Etrusken te krijgen Programma Tijdens deze cursus wordt in vijf colleges ingegaan op de herkomst van de Etrusken en op de ontwikkeling van de Etruskische cultuur Het eerste college zal een introductie zijn op de geschiedenis van het onderzoek naar het geheim van de Etrusken In de daaropvolgende colleges zullen de verschillende cultuurperioden van de Etrusken worden behandeld Villanova Oriëntaliserend Archaïsch Klassiek en Hellenistisch Bij de bestudering van deze verschillende periodes zal aandacht worden besteed aan de materiële cultuur Daarbij komen niet alleen voorwerpen aan bod die gemaakt zijn van verschillende soorten materiaal zoals goud brons of gebakken klei maar wordt ook aandacht besteed aan grafschilderingen en tempelsculptuur Verder zullen Etruskische steden huizen en verschillende grafgebruiken

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=25&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=9 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Geschiedenis en archeologie
  Europa vanaf de Steentijd tot in de vroege middeleeuwen hun sporen hebben achtergelaten We beginnen in het Neolithicum en gaan via het Indo Europees de megalieten en rotstekeningen naar de Picten en hun kunstig bewerkte stenen monumenten en de beeldstenen van het Zweedse eiland Gotland We eindigen de cursus met diverse archaïsche uitingen van schrift in de vorm van inscripties met de nadruk op het runenschrift De serie begint met de neolithische revolutie komst van landbouw en veeteelt en de opkomst van de Indo Europese talen de grondslag van de meeste huidige Europese talen Monumenten die met het neolithicum en de daarop volgende metaalculturen samenhangen zijn de megalieten in West Europa de rotstekeningen in Scandinavië en het Alpengebied de symboliek van de beeldstenen op Gotland en de bijzondere sculpturen van de Picten De Picten waren een raadselachtig volk dat leefde in Schotland en door de Romeinen Picti genoemd werd misschien omdat men zich beschilderde Tot hun culturele erfenis behoren rijk versierde stenen monumenten en sieraden Hun Keltische taal is verwant aan het Welsh en Breton We eindigen de cursus met de focus op inscripties en het runenschrift Een logische afsluiting naast figuren ook schrift Het is niet toevallig dat al

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=25&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=482 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Geschiedenis en archeologie
  verlaten in deze cursus dit eeuwenoude stereotype en bekijken hoe de middeleeuwen door tegenwoordige historici ervaren worden èn hoe verschillend in veel opzichten die periode was van onze eigen tijd De cursus begint met het christendom vanwege de grote invloed op het denken en leven van de middeleeuwse mens bijbel religie en samenleving waren geheel met elkaar verweven Dat is o a te zien aan de wijze waarop men de tijd en de wereld beschouwde Geschiedenis heelal en aarde bevolkt met echte en imaginaire wezens en de menselijke samenleving waren op God gericht en op weg naar het Laatste Oordeel De middeleeuwse wereldkaarten met Jeruzalem in het centrum toonden de reiziger de route Dat de vergankelijke wereld in dienst stond van het onvergankelijke Goddelijke werd overtuigend getoond in de kunst De leefwereld van de middeleeuwse mens was vol gevaren een vijandige natuur met wouden en wolven hongersnoden overstromingen oorlogen en ziekten Om greep te krijgen op die wereld bedacht hij oplossingen bossen werden landbouwareaal wilde dieren uitgeroeid dijken gebouwd en de godsvrede uitgeroepen Maar waar schop en spade niet voldoende waren hielpen hem de heiligen en hun wonderen Hun gebeente dat de aarde met de hemel verbond bezat wonderkracht Verder wordt uitgebreid aandacht besteed aan de leefstijl van de middeleeuwers geordend naar de drie standen waarin de samenleving was ingedeeld de geestelijkheid met name de monniken de ridders en de boeren Vanaf de 11 e 12 e eeuw kwam hier een nieuwe bevolkingsgroep bij de stedelingen De stad bracht economische bedrijvigheid nieuwe soorten bouwwerken een eigen cultuur en instituties als scholen ziekenhuizen en liefdadigheidsinstellingen Bijna alle uitvindingen en vernieuwingen in de late middeleeuwen vonden hun oorsprong in de middeleeuwse stad Ook in de kunst kwam verandering men begon perspectief te gebruiken waardoor de voorstellingen reëler en aardser werden Vrouwen kinderen

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=25&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=518 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Geschiedenis en archeologie
  de hoge cultuur maar ook de populaire cultuur had toen een spectaculair niveau Geen andere metropool in Europa trok zoveel briljante kunstenaars intellectuelen revolutionairen en mensen met een alternatieve levensstijl aan Maar hoe gouden waren deze jaren werkelijk Berlijn was immers ook de stad van dramatische armoede werkloosheid en de opkomst van de nazi s Hoe zijn deze tegenstellingen te rijmen De zes hoorcolleges behandelen de Berlijnse jaren twintig en de contrasten die deze periode zo aangrijpend maken Met het beroemde filmlied uit die tijd kun je terecht zeggen Das gibt s nur einmal das kommt nicht wieder Daarom is er ook een college gewijd aan het einde van deze unieke bloeiperiode en het exil van Berlijners in Nederland Het accent van de cursus ligt op de populaire cultuur van cabaret tot film en van variété tot nachtclub Denk daarbij ook aan de vermaarde film Cabaret 1972 met Liza Minnelli die een prachtige terugblik op dit wereldje geeft Verder krijgt u informatie over de politiek economische achtergronden We zullen eveneens tijd besteden aan stukjes van de jaren twintig die nog zichtbaar zijn in het Berlijn van nu Elk college wordt verlevendigd met veel powerpointbeelden De hoorcolleges zijn zowel bedoeld voor enthousiastelingen met weinig voorkennis als voor degenen die hun kennis van deze flamboyante periode willen verdiepen Programma In de hoorcolleges komen vele kanten van de Berlijnse jaren 20 aan bod 1 De stad Berlijn in de jaren 20 en de Kurfürstendamm als het grootste koffiehuis van Europa 2 Het uitgaansleven van variété tot nachtclubs van het Nelson Cabaret tot de Comedian Harmonists 3 Marlene Dietrich de Ufa filmmaatschappij en Der Blaue Engel 4 Politiek economische achtergronden o a het nieuwe levensgevoel de beurskrach van 1929 en Ufa directeur Hugenberg als hulpje van Hitler 5 Exil het vertrek van Berlijnse intellectuelen

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=25&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=399 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Geschiedenis en archeologie
  Unie met een eigen munteenheid vlag en volkslied Hoewel de prestaties van Europa op het juridische en institutionele vlak groot zijn lijkt enthousiasme voor Europa onder haar burgers ver te zoeken Dat vraagt om een nadere beschouwing Die beschouwing is wat deze cursus tot doel heeft Allereerst wordt het idee ontkracht dat Europa na 1945 volledig uit de lucht kwam vallen Want al reeds vóór de Tweede Wereldoorlog waren er ideeën over Europa en ze er uit moest zijn Daarna vervolgt de cursus met de geschiedenis van de Europese integratie hoe heeft een aanvankelijk bescheiden Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal die enkel over een deelsegment van industriebeleid jurisdictie had en slechts zes leden kende kunnen uitgroeien tot de huidige Europese Unie met zeggenschap over een veelvoud aan beleidstermijnen en een lidmaatschap van achtentwintig Europese landen Die geschiedenis van Europese integratie heeft diverse historische juridische en theoretische filosofische aspecten die besproken moeten worden Uiteraard moet worden ingegaan op hetgeen de Europese Unie bijzonder maakt nog nooit in de geschiedenis hebben staten op vrijwillige basis dermate veel van hun kenmerkende element hun soevereiniteit afgestaan aan een internationale entiteit Europa is echter niet alleen een succesverhaal Zowel Eurosceptici als Eurofielen hebben de nodige kritiek gehad op de ontwikkeling van het project Europa Ook deze kritieken zullen een plaats krijgen in dit college Het verschaft de cursisten over voldoende achtergrondkennis de wereld van het verafgelegen Brussel beter te begrijpen als deze in de media ter sprake komt Ook kan de cursus goed dienen als achtergrondkennis bij het in het voorjaar van 2016 te houden referendum over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne dat door de manier waarop het geframed wordt ongetwijfeld zal verworden tot een referendum voor of tegen Europa Programma Inleiding Wat is Europa Het idee van Europa concepties over Europa

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=25&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=393 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Geschiedenis en archeologie
  Een belangrijke interpretatie gaat uit van de veronderstelling dat Rusland zich separaat van het Westen heeft ontwikkeld en dat die ontwikkeling heeft geleid tot een Russische eigenheid In deze lezingencyclus wil ondergetekende ingaan op de vraag hoe West en Oost uit elkaar groeiden en waarom Rusland in de fameuze woorden van Churchill een riddle wrapped in a mystery inside an enigma werd Hierbij wordt gepoogd zoveel mogelijk in te gaan op de specifieke kenmerken van de Russische samenleving de wisselwerking kerk staat en de moeizame relatie tussen het Russische centrum het Kremlin en de periferie Vanzelfsprekend zal er brede aandacht zijn voor de Russische 20ste eeuw een tijdvak dat de Russische staat ingrijpend heeft veranderd Oftewel 1000 jaar Russische geschiedenis in tien colleges waarbij tevens uitgebreid zal worden ingegaan op de ontwikkeling van de Russisch Nederlandse betrekkingen door de eeuwen heen Programma Het oude Roes de oorsprong van de eerste Russische staat het Kievse Roes De Russische bekering tot het christendom en de ambivalente relatie met Byzantium Het ontstaan van een nieuwe Russische staat Moskovië de Russische middeleeuwen Twee expansieve Russische tsaren Ivan III en Ivan IV De Tijd van de Troebelen Smoeta en de eerste Romanov monarchen Rusland zoekt

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=25&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=314 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Godsdienstwetenschap en religie
  Matteuspassie ergens in de weken voor Pasen in een kerk in een concertzaal slechts zelden in een liturgische setting Je zou haast vergeten dat het een liturgisch muziekstuk is dat gespeeld hoort te worden op Goede Vrijdag in de dienst Het is kerkmuziek net als het Requiem van Mozart het Te Deum van Charpentier en bijvoorbeeld het Stabat Mater van Pergolesi In deze cursus wordt de muziek in zijn liturgische context geplaatst en betekenis gegeven door het te vergelijken met beeld Immers de kerkelijke inhoud van de muziekstukken wordt ook in beeld in de kerk tot uitdrukking gebracht Het Requiem gaat over het zielenheil en Laatste Oordeel de Messiah gaat over de beloftes in het Oude Testament over de komst van de Messias Dit zijn thema s die ook in beeld zijn gebracht door de kerk Het doel van deze cursus is uitdrukkelijk niet om u musicologische kennis over de behandelde stukken te geven Het doel is om de muziekstukken in een beeldende context te plaatsen misschien gaat u er anders door luisteren of kijken Zinnestrelend voor oog en oor zal het zeker worden Programma 1 Te deum Charpentier en Gloria Vivaldi over God en Drie eenheid 2 Mattheuspassion Bach

  Original URL path: http://www.hovoseniorenacademie.nl/index.php?id=26&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=507 (2016-01-05)
  Open archived version from archive