archive-nl.com » NL » H » HUISARTSENPENSIOEN.NL

Total: 303

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Deeltijdpensioen
  dienstverband Aio s Financiële planning Vraag antwoord Nieuwsberichten Downloads Deeltijdpensioen De SPH pensioenregeling biedt u de mogelijkheid om vanaf uw 62ste jaar met deeltijdpensioen te gaan Voor het deel dat u minder bent gaan werken kunt u alvast pensioen laten uitkeren terwijl u voor het percentage dat u blijft werken de pensioenopbouw continueert Wilt u na uw 67ste gebruik maken van deeltijdpensioen dus de uitkering van een deel van het pensioen juist uitstellen dan geldt dat u werkzaam moet blijven voor het deel van het pensioen dat u wilt uitstellen Wanneer u kiest voor deeltijdpensioen dan heeft u daarbij de mogelijkheid om uw ouderdomspensioen in te laten gaan voor 20 40 60 of 80 Een eenmaal gemaakte keuze kan niet worden teruggedraaid wel kan men het percentage deeltijd stapsgewijs verhogen Uiterlijk op 72 jaar eindigt de mogelijkheid van deeltijdpensioen en zal het ouderdomspensioen volledig ingaan tenzij u pensioenaanspraken heeft opgebouwd bij een keuzeverzekeraar In dat geval eindigt de mogelijkheid van deeltijdpensioen uiterlijk op uw 70ste Extra keuzemogelijkheden Ook bij deeltijdpensionering kunt u gebruik maken van de overige keuzemogelijkheden van SPH zoals uitruil en conversie Een gemaakte keuze hiervoor bij deeltijdpensioen blijft gelden ook voor de resterende opgebouwde pensioenaanspraken wanneer u

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/index/Pensioenthemas/Bijnametpensioen/Keuzemogelijkheden/Deeltijdpensioen.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Conversie
  alleen voor een andere verdeling van uw pensioen Een eenmaal gemaakte keuze voor conversie kunt u niet meer wijzigen Het gevolg van deze keuze is dat jaarlijks op 1 januari de hoogte van uw pensioenuitkering met circa 2 25 verlaagd zal worden Zolang de jaarlijkse verhogingen groter zijn dan 2 25 zullen uw pensioenuitkeringen toch jaarlijks kunnen stijgen Indien in enig jaar de verhoging minder dan 2 25 bedraagt zal

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/index/Pensioenthemas/Bijnametpensioen/Keuzemogelijkheden/Conversie.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  1 90 1 90 Jaarverslag 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 90 FlippingBook

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-1.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Inhoudsopgave - SPH Jaarverslag 2012
  resultaten 29 2 7 Financieel beleid en resultaten 38 2 8 Kosten van het pensioenfonds 45 2 9 Vooruitzichten 50 3 Jaarrekening 53 3 1 Balans 55 3 2 Staat van baten en lasten 56 3 3 Kasstroomoverzicht 57 4 Toelichting op de jaarrekening 59 4 1 Inleiding 60 4 2 Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling 60 4 3 Toelichting op de balans 64 4 4 Toelichting op de

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/toc.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Unknown page id either this page has not been published yet or it has been deleted

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/Renderers/Page.aspx?pageId=cc2c7f95-0b81-4e11-8124-163a7eb26a70 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  2 6 Financieel beleid en resultaten 26 2 7 Beleggingsbeleid en resultaten 32 2 8 Kosten 38 2 9 Vooruitzichten 42 3 Jaarrekening 43 3 1 Balans 44 3 2 Staat van baten en lasten 45 3 3 Kasstroomoverzicht 46 4 Toelichting op de jaarrekening 47 4 1 Inleiding 48 4 2 Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling 48 4 3 Toelichting op de balans 52 4 4 Toelichting op

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/toc.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  7 Beleggingsbeleid en resultaten 32 2 8 Kosten 38 2 9 Vooruitzichten 42 3 Jaarrekening 43 3 1 Balans 44 3 2 Staat van baten en lasten 45 3 3 Kasstroomoverzicht 46 4 Toelichting op de jaarrekening 47 4 1 Inleiding 48 4 2 Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling 48 4 3 Toelichting op de balans 52 4 4 Toelichting op de staat van baten en lasten 75 5

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-2.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  de pensioenaanspraken te verhogen met 3 45 per 1 januari 2015 Deze verhoging is al verwerkt in deze dekkingsgraad Aanscherping beleggingsbeleid Het bestuur heeft in 2014 een nieuwe ambitie gedefinieerd en vervolgens ook nieuwe beleggings overtuigingen en een nieuwe risicobereidheid geformuleerd Op basis hiervan en op basis van een nieuwe ALM studie is een aanzienlijke vereen voudiging van de beleggingsportefeuille gerealiseerd waardoor deze ook minder risicovol is geworden Door een passievere benadering van de portefeuille zijn aanzienlijke besparingen op de kosten van vermogensbeheer gerealiseerd Deze besparingen zijn structureel van aard Daarnaast zijn de aanbeve lingen van De Nederlandsche Bank op basis van het in 2013 gehouden beleggingsonderzoek bij SPH grotendeels geïmplementeerd De aanscherping van het beleggingsbeleid is gerealiseerd in nauwe samenwerking met PGGM Ook zijn de bestuurs commissies aangepast aan de ontwikkelingen binnen het fonds Verder is besloten om in 2015 een tweede externe bestuurder aan te trekken De ontwikkeling van de uitvoeringskosten is ook in 2014 een belangrijk onderwerp geweest voor het bestuur De kosten van het vermogensbeheer zijn sterk gedaald en zijn nu grotendeels vrij van prestatiebeloningen Hierdoor zijn de kosten beter voorspelbaar Dit zal na de volledige transitie van de beleggingsportefeuille ook in de beleggingsover zichten zichtbaar worden Nieuwe fiscale wetgeving Sinds 1 januari 2015 vallen beroepspensioenfondsen onder nieuwe fiscale wetgeving Pensioenopbouw moet binnen de gestelde fiscale grenzen blijven In 2014 is gekeken wat hiervan de gevolgen zijn voor de pensioenregeling van SPH Het bestuur heeft rekening houdend met de belangen van de deelnemers een evenwichtige afweging gemaakt rond het normpensioen en het toeslagenbeleid Beide componenten zijn verlaagd Daarnaast is de pensioenregeling nog op een aantal andere punten aangepast Zo is de pensioenrichtleeftijd verschoven naar 67 jaar De pensioenregeling van SPH voldoet hiermee aan het fiscale kader In december 2014 is de Ministeriële aanwijzing ontvangen Ontwikkeling deelnemersbestand

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-3.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •