archive-nl.com » NL » H » HUISARTSENPENSIOEN.NL

Total: 303

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • SPH Jaarverslag 2014
  Het jaar 2014 op hoofdlijnen 2 2 Bestuur 2 3 Risicomanagement 2 4 Pensioenbeleid 2 5 Communicatie 2 6 Financieel beleid en resultaten 2 7 Beleggingsbeleid en resultaten 2 8 Kosten 2 9 Vooruitzichten 1 7 8 9 10 11

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-12.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • SPH Jaarverslag 2014
  Leeuwarden De heer J Schipper Leek Cluster 7 Bestaat uit huisartsen in dienstverband 3 afgevaardigden Mevrouw M D Klein Leugemors Apeldoorn Mevrouw D Van Sleeuwen Utrecht Mevrouw P A M Westbroek Baarn Cluster 8 Bestaat uit waarnemend huisartsen 3 afgevaardigden De heer B Aldewereld Velp Mevrouw J Labohm Haren Mevrouw C A Lindeboom Rotterdam Cluster 9 Bestaat uit gepensioneerde huisartsen 10 afgevaardigden De heer L G M van Berkestijn Utrecht

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-90.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • HTML Branding Page
  have gained flip book market recognition for their quality and functionality In many ways this has been possible due to a special approach to our users the people who support our work and suggest valuable improvements We rely on Mediaparts Interactive for our marketing needs We strongly appreciate the high quality of their work and the unconventional approach they apply to promoting our flip book products on the market We

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/flipbook.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 3 - SPH Jaarverslag 2012
  beleid en resultaten 38 2 8 Kosten van het pensioenfonds 45 2 9 Vooruitzichten 50 3 Jaarrekening 53 3 1 Balans 55 3 2 Staat van baten en lasten 56 3 3 Kasstroomoverzicht 57 4 Toelichting op de jaarrekening 59 4 1 Inleiding 60 4 2 Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling 60 4 3 Toelichting op de balans 64 4 4 Toelichting op de staat van baten en lasten

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page3.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 5 - SPH Jaarverslag 2012
  speelt kostenbewustzijn een steeds belangrijker rol Vandaar dat u in dit jaarverslag ook een nieuwe paragraaf zult aantreffen waarin wij uitgebreid stilstaan bij de ontwikkelingen op het gebied van kostentransparantie en de wijze waarop SPH daarmee wil omgaan De financiële situatie van SPH ontwikkelde zich zodanig dat een toeslag van 3 3 gegeven kon worden Hierbij bleef de dekkingsgraad nagenoeg gelijk 133 1 ultimo 2012 Eind 2011 was de dekkingsgraad 132 0 De toeslag van 3 3 en de stabiele dekkingsgraad wijzen er andermaal op dat de regeling zoals SPH die kent tot nu toe crisisbestendig is Ook in 2012 stond de pensioenwereld volop in de schijnwerpers van de publieke aandacht Er is toenemende urgentie om maatregelen te nemen gericht op het waar borgen van de toekomst bestendigheid van pensioenfondsen De maat schappelijke veranderingen die zich in steeds sneller tempo voltrekken geven hiertoe voldoende aanleiding En hoewel de pensioenregeling van SPH nu al goed op de maatschappelijke ontwikke lingen zoals individualisering en langer leven ingericht lijkt te zijn zullen deze ontwikkelingen ook SPH niet ongemoeid laten Het onderzoek naar de maatregelen en de mogelijke gevolgen daarvan voor SPH is in 2012 in gang gezet en zal in 2013 afgerond moeten worden Het bestuur zal zich blijven inzetten om de regeling die SPH op dit moment kent zo veel mogelijk te handhaven De afgelopen jaren hebben laten zien dat deze regeling goed in staat is het hoofd te bieden aan ongunstiger economische omstandigheden Verder willen we één andere belangrijke ontwik keling zeker niet onvermeld laten Dat betreft de wijze waarop SPH de uitvoering van onze pensioen regeling en ons vermogensbeheer vorm geeft De strategische samenwerking tussen SPH DPFS en PGGM is in 2012 uitgebreid en heeft zich verdiept Daarmee wordt het streven van SPH om de continuïteit en de kwaliteit van

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page5.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 7 - SPH Jaarverslag 2012
  Pagina 7 SPH Jaarverslag 2012 Basis HTML versie Inhoudsopgave Klik hier om de volledige versie Profiel van het pensioenfonds Pagina 8 Pagina 6

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page7.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 8 - SPH Jaarverslag 2012
  1 Missie en hoofddoelstelling SPH is het pensioenfonds van voor en door huisartsen SPH heeft als hoofddoelstelling het leveren van een betrouwbaar pensioen op basis van een heldere regeling een kostendekkende premie een goed rendement en een kosteneffec tieve uitvoering Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen streeft SPH in haar beleggingsbeleid naar een zo goed mogelijke balans tussen de ambitie om welvaartsvaste pensioenen te behalen de ontwikkeling van de verplichtingen de risico houding en de financiële marktomstandigheden SPH kent geen aandeelhouders of andere externe belanghebbenden Daardoor komen de netto beleggingsopbrengsten volledig ten goede aan de deelnemers van SPH Het beleid van SPH is gericht op het streven naar welvaartsvaste pensioenen Dat wil zeggen dat de pensioenopbouw en het daadwerkelijke pensioen stijgen als ook de inkomens stijgen Om de inkomens ontwikkeling te volgen stelt het bestuur jaarlijks de zogenaamde aanpassingscoëfficiënt vast De jaarlijkse wijziging van de aanpassings coëfficiënt is gebaseerd op het indexcijfer van de CAO lonen van werknemers bij de overheid en wordt getoetst aan de inkomensontwikkeling van de huisartsen Het bestuur kan bij de aanpassing van de pensioe nen afwijken van de ontwikkeling van het index cijfer als de financiële positie van het fonds hiertoe aanleiding geeft Indien

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page8.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 10 - SPH Jaarverslag 2012
  heeft de heer Willemse afscheid genomen als voorzitter en als bestuurslid en is de heer Reesink benoemd tot voorzitter Mevrouw Schoffelmeer Kapinga is per 1 januari 2013 teruggetreden als bestuurslid Per 1 januari 2013 is de heer Schreuder benoemd tot plaatsvervangend secretaris De heer Binnekamp is per 1 januari 2013 benoemd tot bestuurslid en plaatsvervangend penning meester Bestuursbureau Th J F Meister Directeur A S J Dekker Bestuurssecretaris J A

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page10.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive