archive-nl.com » NL » H » HUISARTSENPENSIOEN.NL

Total: 303

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • SPH Jaarverslag 2014
  analyse uitvoeren naar het integriteitsbeleid van SPH en daarin de aanbevelingen van de visitatiecom missie en DNB meenemen d De verbetering van de UPO informatie zal in 2015 projectmatig worden aangepakt e De besturen van SPH en de BPV hebben veel vertrouwen in de huidige omvang en samenstel ling van het verantwoordingsorgaan en zullen hierin geen wijzigingen aanbrengen f Het bestuur neemt de aanbeveling ten aanzien van de functieprofielen voor

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-86.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Pagina 4 - SPH Jaarverslag 2012
  Pagina 4 SPH Jaarverslag 2012 Basis HTML versie Inhoudsopgave Klik hier om de volledige versie 4 Jaarverslag 2012 Pagina 5 Pagina 3

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page4.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 6 - SPH Jaarverslag 2012
  Pagina 6 SPH Jaarverslag 2012 Basis HTML versie Inhoudsopgave Klik hier om de volledige versie Pagina 7 Pagina 5

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page6.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 9 - SPH Jaarverslag 2012
  ten behoeve van de verplichtstelling lag bij de laatste meting op circa 89 en ligt daarmee ver boven de vereiste grens van 60 Het bestuur van de BPV huisartsen werd in 2012 gevormd door H Groenwold voorzitter S O Ypma D W M Lucassen A M Bootsma de Langen R H L Morshuis J C B M Rensing secretaris en met ingang van 1 juli 2012 M M van Halteren De BPV huisartsen heeft een aantal taken op het gebied van het toezicht op de uitvoering van de beroepspensioenregeling voor huisartsen De BPV huisartsen kent een Vergadering van Afgevaardigden VvA Dit orgaan is het hoogste orgaan binnen de vereniging en daarmee ook voor het pensioenfonds De VvA heeft als belangrijkste taken het aanvragen tot verplichtstelling van de pen sioenregeling of het wijzigen of intrekken ervan het aanwijzen schorsen en ontslaan van bestuurders van SPH en BPV huisartsen het aangaan en eventueel wijzigen van de uitvoeringsovereenkomst met SPH het geven van gevraagd of ongevraagd advies aan het bestuur van SPH De leden van de BPV huisartsen en daarmee ook de VvA zijn onderverdeeld in clusters gebaseerd op een regionale indeling In 2011 is invulling gegeven aan uitbreiding van de vertegenwoordiging van

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page9.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 15 - SPH Jaarverslag 2012
  in Figuur 3 Verloop rendement in 2012 maandelijks in DEC 2011 JAN 2012 FEB 2012 MRT 2012 APR 2012 MEI 2012 JUN 2012 JUL 2012 AUG 2012 SEP 2012 OKT 2012 NOV 2012 DEC 2012 Nominale dekkingsgraad Vereiste dekkingsgraad Gewogen rekenrente 2 0 2 2 2 4 2 8 3 0 120 124 128 132 136 140 Bestuursverslag 15 14 12 10 8 6 4 2 0 2 4 6

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page15.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 18 - SPH Jaarverslag 2012
  J D Doets zelfstandig adviseur oud directievoorzitter ING Vastgoed C J Jepma hoogleraar energie duurzaamheid Rijksuniversiteit Groningen J Mensonides zelfstandig adviseur voormalig directeur vermogensbeheer ABP Bestuursbureau Th J F Meister A J Enting W van Maanen A v d Meer tot 1 april Vertegenwoordigers uitvoeringsorganisatie Bestuurscommissie Pensioenen en communicatie Bestuursleden J Verhaar voorzitter H Schoffelmeer Kapinga H L M Willemse Externe deskundigen E M F Schols van Oppen zelfstandig pensioenjurist G Verheij voormalig secretaris pensioenzaken VNO NCW Bestuursbureau Th J F Meister J A M Backx M A van Tricht Huls A S J Dekker Vertegenwoordigers uitvoeringsorganisatie Bestuurscommissie Audit en risicomanagement Bestuursleden H J Reesink voorzitter A van Luijk H L M Willemse H Schoffelmeer Kapinga Externe deskundigen A C M Groeneveld voormalig directeur beleggingen SPF Beheer J H M Janssen Daalen directeur DUFAS Bestuursbureau Th J F Meister P A M Kremers A S J Dekker Vertegenwoordigers uitvoeringsorganisatie Externe accountant en certificerend actuaris Bestuurscommissie Balansmanagement Bestuursleden H L M Willemse voorzitter P J M van den Berg H J Reesink Externe deskundigen J H R van de Poel voormalig financieel directeur ABP emeritus hoogleraar risicomanagement Universiteit van Maastricht J Mensonides zelfstandig adviseur voormalig directeur vermogensbeheer ABP T Kocken B

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page18.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 16 - SPH Jaarverslag 2012
  naast de stijging van de aanpassings coëfficiënt 1 72 nog extra verhoogd als gevolg van de stijgende levensverwachting Bij de aanpassing van de sterftegrondslagen is in 2011 besloten de premie daarvoor in een termijn van drie jaren aan te passen De tweede verhoging is per 1 januari 2012 doorgevoerd en bedraagt voor de deelnemers met een partner 0 7 en voor de deelnemers zonder een partner 6 1 De premie voor de huisartsen in dienstverband is ook verhoogd als gevolg van de stijgende levens verwachting en bedraagt per 1 januari 2012 18 04 over de pensioengrondslag 2 1 4 Toeslagbeleid Het bestuur neemt ieder jaar in de maand novem ber een besluit over een eventuele verhoging van de pensioenaanspraken en uitkeringen per 1 januari van het volgende jaar Deze verhoging kan uit twee componenten bestaan een stijging van de aanpassingscoëfficiënt en indien de financiële positie van het pensioenfonds dat toelaat een extra verhoging De aanpassingscoëfficiënt is op basis van het indexcijfer over 2012 per 1 januari 2013 met 0 902 gestegen Het bestuur heeft voorts besloten een extra verhoging toe te kennen van 2 398 waarmee de totale verhoging per 1 januari 2013 uitkwam op 3 3 De financiële effecten van deze verhoging zijn in de voorziening pensioen verplichtingen van 31 december 2012 verwerkt 2 1 5 Pensioenreglement Het pensioenreglement is in 2012 op een aantal plaatsen gewijzigd Zo zijn de flexibiliserings mogelijkheden beperkt die mogelijk waren bij de keuze voor zelfstandige rechten bij echtscheiding Verder zijn bepalingen aangepast om het proces van het vervroegen van de pensioeningang efficiënter te maken Ook is er meer eenduidigheid gebracht in de termijnen die gelden bij keuzes voor de flexibiliseringsmogelijkheden in de regeling Naast deze aanpassingen zijn er nog enkele kleinere vaak redactionele aanpassingen in het reglement geweest 2 1 6 Risicomanagement De

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page16.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 23 - SPH Jaarverslag 2012
  van het normpensioen gekoppeld aan een toeslagambitie en een aantal flexibele onderdelen zoals conversie vervroeging en uitstel is robuust gebleken ook in de voorbije woelige jaren Het is belangrijk om te beoordelen of de regeling ook in de toekomst voldoende waarborg geeft voor de doelstellingen van SPH In 2012 is door SPH een financieel crisisplan opgesteld conform de beleidsregel van DNB In dit plan wordt vastgelegd wat het bestuur als een crisissituatie ziet en welk maatregelen het treft als het fonds zich in de richting van een dergelijke crisis beweegt SPH vindt dat er sprake is van een crisis wanneer een aantal aaneengesloten jaren geen toeslag verleend kan worden De uitwerking van dit plan en de uitkomsten van de ALM studie over 2012 hebben het bestuur aangezet tot het herijken van de ambitie De eerste contouren zullen aan de hand van een nieuwe ALM studie en de recente economische verwachtingen in 2013 nader getoetst worden SPH zal vervolgens in overleg met de BPV bezien of en zo ja welke maatregelen noodzakelijk zijn De uitkomsten zijn tevens belangrijke input voor de opzet van het nieuwe pensioencontract waarbij SPH als uitgangspunt heeft haar huidige opzet nominale opbouw en gedoseerd toeslagbeleid zoveel mogelijk

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page23.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive