archive-nl.com » NL » H » HUISARTSENPENSIOEN.NL

Total: 303

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pagina 89 - SPH Jaarverslag 2012
  395 Derivaten 183 66 172 380 65 609 Alternatieve beleggingen 5 393 24 436 3 797 26 032 Overige beleggingen 3 797 1 142 4 939 Totale beleggingsresultaat 222 325 665 343 29 565 858 103 Beleggingsresultaten 2011 x 1 000 directe beleggings opbrengsten indirecte beleggings opbrengsten kosten van vermogens beheer totaal Aandelen 52 480 261 176 12 190 220 886 Vastrentende waarden 130 253 231 829 6 822 355

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page89.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Pagina 85 - SPH Jaarverslag 2012
  249 9 6 138 908 9 1 A 325 857 20 0 296 508 19 4 BBB 691 447 42 5 633 983 41 5 BB 130 170 8 0 134 500 8 8 B 113 281 7 0 111 690 7 3 B 31 877 2 0 19 632 1 3 Geen rating 119 716 7 3 127 662 8 3 1 626 864 100 0 1 528 586

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page85.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 106 - SPH Jaarverslag 2012
  en financiële markten van ontwikke lingslanden die zich kenmerken door snelle maar ook onstabiele economische groei en daarmee gepaard gaande beleggingsrisico s Ervaringssterfte Towers Watson Towers Watson doet al meer dan vijftien jaar onderzoek naar ervaringssterfte Op basis van de gegevens van circa negen miljoen deelnemers van pensioenfondsen wordt onderzocht hoe de sterfte onder de pensioenfondsen zich verhoudt tot de sterfte onder de gehele bevolking Naar aanleiding van nieuwe prognosetafels worden de onderzoeks resultaten geactualiseerd hetgeen leidt tot de meest recente opgave van de Towers Watson Ervaringssterfte F FIRM Financiële Instellingen Risicoanalyse methode Door DNB ontwikkeld model dat erop gericht is om de risico s en beheersing te beoordelen van de onder toezicht staande instellingen Hierbij staan voor pensioenfondsen de volgende toezichtsdoel stellingen centraal solvabiliteit organisatie en beheersing en integere bedrijfsvoering FTK Financieel Toetsingskader Het FTK is het onderdeel van de Wet verplichte beroepspensioenregeling Wvb waarin de wette lijke financiële eisen aan beroepspensioenfondsen zijn vastgelegd Het FTK is opgebouwd rond de principes van marktwaardering risicogebaseerde financiële eisen en transparantie Future Op de beurs verhandeld termijncontract met verplichte levering van onderliggende waarden of goederen in de toekomst tegen een vooraf vast gestelde prijs De onderliggende waarde kan een obligatie zijn of

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page106.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  1 1 Stand per 31 december 2014 188 252 64 2013 in mln Contract omvang Marktwaarde derivaten activa Marktwaarde derivaten passiva Totale marktwaarde 2013 Aandelenderivaten 74 1 1 Valutaderivaten 2 374 36 36 Rentederivaten 1 472 15 33 18 Kredietderivaten 263 7 7 Inflatiederivaten 715 1 47 46 Commoditiesderivaten 467 17 15 2 Futures 642 34 21 13 Liquide middelen Stand per 31 december 2013 110 117 7 De in

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-59.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  van een tweetal fund of hedge funds beschikt SPH over twee beleggings fondsen op de Kaaimaneilanden Mesirow V Domtoren Fund Ltd en Prisma Domtoren Fund Ltd SPH streeft hiermee geen fiscale doelen na Op basis van het karakter van deze beleggingsfondsen worden ze verantwoord in de desbetreffende beleggings categorie hedge funds In de categorie commodities maakt SPH uitsluitend gebruik van derivaten waarbij de ingenomen positie exposure wordt afgedekt met een

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-60.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  De deelneming was gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde Deelnemingen in mln 2014 2013 Waarde deelneming 1 januari 2 Verkoop 2 Stand per 31 december 4 3 3 Vorderingen en overlopende activa Vorderingen en overlopende activa in mln 2014 2013 Vordering op deelnemers 2 4 Totaal pensioenactiviteiten per 31 december 2 4 Af te wikkelen beleggingstransacties 29 Totaal beleggingsactiviteiten per 31 december 29 Totaal 31 4 4 3 4 Overige activa Overige

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-61.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  236 miljoen is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Solvabiliteit De FTK regelgeving stelt eisen aan berekeningen van vereist en minimaal vereist eigen vermogen om inzicht te geven in de solvabiliteit van een pensioenfonds De berekeningen van de solvabiliteit geven de volgende cijfers waarin de technische voorzieningen zijn opgenomen Solvabiliteit in mln 2014 2013 Minimaal vereist vermogen 7 391 6 325 Vereist vermogen 8 284 7 510 Aanwezig vermogen 9 516 8

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-62.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPH Jaarverslag 2014
  op basis van een vaste rekenrente van 4 Dit is het effect op de VPV van de in het verslagjaar opgebouwde nominale aanspraken op OP en PP Verder is hierin begrepen het effect van de individuele inkomensontwikkeling Toeslagverlening SPH streeft ernaar om de pensioenrechten en de pensioenaanspraken de inkomensontwikkeling te laten volgen conform hetgeen daarover vastgelegd is in de pensioenregeling en Abtn Uitgangspunt voor het vaststellen van de zogenoemde toeslag coëfficiënt voorheen aanpassingscoëfficient is de stijging van het CBS indexcijfer voor de overheid Deze ontwikkeling wordt getoetst aan de ontwikke ling van het brutoberoepsinkomen van de huisarts Daarnaast kan het bestuur besluiten tot extra verhoging rekening houdend met de financiële situatie de omgevingsfactoren en de toekomst verwachting De totale toeslag over 2014 bedraagt 3 45 2013 3 4 Rentetoevoeging voorziening pensioen verplichtingen Rentetoevoeging aan de VPV vindt plaats op basis van de voorgeschreven eenjaarsrente uit de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur DNB RTS ad 0 379 per 1 januari 2014 2013 0 351 Onttrekking voor pensioenuitkeringen Verwachte toekomstige pensioenuitkeringen worden vooraf actuarieel berekend en opgenomen in de VPV De onder dit hoofd opgenomen afname van de VPV betreft het bedrag van de uitbetaling van de pensioenen in de verslagperiode Het verschil

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202014%20v2/files/assets/basic-html/page-63.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •