archive-nl.com » NL » H » HUISARTSENPENSIOEN.NL

Total: 303

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pagina 35 - SPH Jaarverslag 2012
  van bedrijfs obligaties in de vastrentende waardenportefeuille profiteerde ook SPH van deze ontwikkeling Inflation Linked Bonds In de passief beheerde portefeuille van Inflation Linked Bonds ILB s hebben zich in de loop van 2012 geen wijzigingen voorgedaan Deze porte feuille met leningen die gebaseerd zijn op inflatie percentages bestaat voor ongeveer 1 3 uit UK gerelateerde ILB s en voor 2 3 uit US gerelateerde ILB s De ILB portefeuille heeft een rendement van 4 9 behaald in 2012 De portefeuille profiteerde van de daling van de reële rente in zowel de VS US als in Groot Brittanië UK Het rendement van het US gedeelte kwam inclusief de valuta hedge uit op 5 6 Voor het UK gedeelte kwam het rendement inclusief de valutahedge uit op 3 6 Vastgoed Per 1 maart 2012 is een wijziging doorgevoerd in de weging van de portefeuille Beursgenoteerd vastgoed wordt los van de weging van niet beurs genoteerd vastgoed beheerd De strategische verhouding beursgenoteerd versus niet beurs genoteerd vastgoed is per die datum aangepast van 15 85 naar 30 70 Voor beursgenoteerd vastgoed zijn de mandaten voor Europa en de VS op 1 maart 2012 omgezet in één wereldwijd mandaat voor een manager van

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page35.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Pagina 42 - SPH Jaarverslag 2012
  sterfte rente en administratie en excassokosten Als de werkelijke resultaten afwijken van de gehanteerde veronder stellingen ontstaan positieve of negatieve resulta ten voor het pensioenfonds Eventuele positieve resultaten op het verzekerde nominale norm pensioen worden via een winstdelingsregeling ten gunste van de normpensioenen gebracht De winstdeling over de bij het pensioenfonds verzekerde pensioenen wordt standaardwinst deling genoemd De winstdeling van keuzeverzekeraars kan afwijken van de standaardwinstdeling van het pensioenfonds Over

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page42.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 90 - SPH Jaarverslag 2012
  een externe beheerder in 2011 voor drie kwartalen in de kosten en de toegenomen waarde van de beleggingsportefeuille Kosten van vermogensbeheer x 1 000 2012 2011 Beheerkosten beleggingen 13 814 12 273 Bewaarloon 5 834 4 325 Kosten uitvoeringsorganisatie 2 130 2 228 Vrijval t g v kosten uitvoeringsorganisatie 6 581 6 064 Kosten bestuur en bestuursbureau 1 206 1 064 Totaal kosten vermogensbeheer 29 565 25 954 4 4

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page90.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 84 - SPH Jaarverslag 2012
  wordt beheerst door in het beleggingsbeleid rekening te houden met het aan kunnen houden van voldoende ruimte voor liquiditeitsposities per manager en per categorie indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven Daarbij wordt rekening gehouden met de vrijkomende middelen uit directe beleggings opbrengsten en andere inkomsten zoals premies Ultimo 2012 zijn er voldoende obligaties die onmiddellijk te gelde kunnen worden gemaakt om eventuele onvoorziene uitstroom van geld middelen te financieren Kredietrisico Kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor het fonds als gevolg van faillissement of betalingsonmacht van tegenpartijen waarop het fonds potentiële vorderingen heeft Hierbij kan onder meer worden gedacht aan partijen die obligatieleningen uitgeven banken waar deposito s worden geplaatst of marktpartijen waarmee OTC derivatenposities worden aangegaan Een voor beleggingsactiviteiten specifiek onderdeel van kredietrisico is het settlementrisico Dit heeft betrekking op het risico dat partijen waarmee het fonds transacties is aangegaan niet meer in staat zijn hun daaruit voortvloeiende financiële ver plichtingen na te komen waardoor het fonds verliezen kan lijden Beheersing vindt bij SPH plaats door het stellen van limieten aan tegenpartijen op totaalniveau dat wil zeggen met inachtneming van alle posities die een tegenpartij heeft ten opzichte van het fonds het opvragen van zekerheden zoals onderpand collateral die de actuele marktwaarde overstijgt Dit onderpand wordt zowel in obligaties met een minimale rating van AA als in liquiditeitsposi ties Euro of US dollar ontvangen Toetsing van de volledige dekking wordt dagelijks opnieuw uitgevoerd om onderdekking te voorkomen het beleggen in markten waar een voldoende betrouwbaar clearing en settlementsysteem functioneert Voordat in nieuwe markten wordt belegd wordt eerst onderzoek gedaan naar de waarborgen op dit gebied bij niet beursgenoteerde beleggingen met name OTC derivaten wordt door het fonds enkel gewerkt met tegenpartijen waarmee ISDA CSA overeenkomsten zijn afgesloten zodat posities van het fonds adequaat worden afgedekt door onderpand Naast

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page84.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 107 - SPH Jaarverslag 2012
  fondsen investeringen gedaan worden in infra structurele projecten zoals tolwegen tunnels ISDA International Swaps Derivatives Association Vereniging van handelaren in over the counter derivaten die onder meer een standaardcontract heeft opgesteld met een set van algemene voor waarden ISAE 3402 Internationaal Standard on Assurance Engagement Internationale standaard waarmee het management van een serviceorganisatie verantwoording aflegt over de opzet en de werking van de beheersmaat regelen ten aanzien van de verleende diensten ISAE 3402 is de opvolger van de SAS70 verklaring L Langlevenrisico Het risico dat deelnemers in een pensioenfonds langer leven dan verondersteld in de aannames met name de overlevingstafels die gebruikt worden bij het bepalen van pensioen voor zieningen LHV De Landelijke Huisartsen Vereniging LHV behartigt de belangen van bijna 11 000 huisartsen in Nederland Daarnaast geeft zij vorm aan de ontwikkeling van de zorg in het algemeen en van de huisartsenzorg in het bijzonder de huisarts en de patiënt staan centraal M MVB Maatschappelijk verantwoord beleggen Uitgangspunten en doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en ethisch beleggen als aan vulling op rendementsdoelstellingen van het beleggingsbeleid Marktwaarde Waardering van activa tegen de verkoopwaarde die op het moment van waardering op de markt geldt Men spreekt ook wel van directe

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page107.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 33 - SPH Jaarverslag 2012
  12 4 9 2 3 2 Inflation Linked Bonds 4 9 4 9 0 0 Vastgoed 4 8 5 0 0 2 Niet beursgenoteerd 0 4 0 4 0 0 Beursgenoteerd 20 6 22 0 1 5 Commodities 4 5 5 5 1 0 Hedgefunds 6 8 3 5 3 2 Private equity 7 8 3 2 11 0 Infrastructuur 14 8 5 3 9 5 Totaal beleggingsportefeuille hedged 12 2 10 0 2 2 Rentebescherming 1 2 1 2 Inflatiebescherming 0 2 0 2 Strategische Positie Vastrentende waarden 0 2 0 2 Strategische Short Positie Aandelen 0 6 0 6 Verlaging Strategische Currency Hedge 0 3 0 3 Overig Totaal van de hedges 0 1 0 1 0 0 Totaal generaal hedged 12 1 9 9 2 2 De rendementen op aandelen werden in het eerste kwartaal vooral gedreven door de beter dan verwachte macro economische cijfers uit de VS Ondanks het minder goede macro economisch nieuws later in het jaar en het sterk opspelen van de zorgen over de Europese schuldencrisis sloot de categorie aandelen het jaar 2012 positief af met een mooi rendement van 16 9 De outperfor mance op deze portefeuille was 1 7 procentpunt Het

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page33.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 34 - SPH Jaarverslag 2012
  ingenomen op Amerikaanse bedrijfsobliga ties en zogenaamde Core Plus managers managers 34 Bestuursverslag Aandelenportefeuille naar regio ultimo jaar in portefeuille in strategische mix 2012 in bandbreedte 2012 2011 Aandelen 22 3 20 1 20 3 Vastrentende waarden 36 8 39 8 39 7 Inflation Linked Bonds 7 5 5 5 6 5 Vastgoed 27 2 26 3 25 0 7 5 Hedgefunds 3 7 4 2 4 5 Private equity

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page34.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 91 - SPH Jaarverslag 2012
  1 456 1 187 Controle en toezichtkosten 606 528 Advieskosten 266 328 Overige kosten 362 302 Totaal kosten bestuur en bestuursbureau 3 452 3 120 Waarvan kosten t b v vermogensbeheer 1 206 1 064 Totaal pensioenuitvoeringskosten bestuur en bestuursbureau 2 246 2 056 Pensioenkosten uitvoeringsorganisatie 6 223 6 690 Totaal pensioenuitvoeringskosten 8 469 8 746 Toelichting op de jaarrekening 91 4 4 4 Pensioenuitkeringen x 1 000 2012 2011

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page91.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •