archive-nl.com » NL » H » HUISARTSENPENSIOEN.NL

Total: 303

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pagina 74 - SPH Jaarverslag 2012
  Deze ontwikkeling wordt getoetst aan de ontwikkeling van het bruto beroepsinkomen van de huisarts Daarnaast kan het bestuur besluiten tot extra verhoging rekening houdend met de financiële situatie de omgevings factoren en de toekomstverwachting De totale toeslag over 2012 bedraagt 3 3 2011 2 0 Rentetoevoeging voorziening pensioen verplichtingen Rentetoevoeging aan de voorziening pensioen verplichtingen vindt plaats op basis van de voorgeschreven éénjaarsrente uit de DNB RTS 1 544 per 1 januari 2012 2011 1 296 Onttrekking voor pensioenuitkeringen Verwachte toekomstige pensioenuitkeringen worden vooraf actuarieel berekend en opgenomen in de voorziening pensioenverplichtingen De onder dit hoofd opgenomen afname van de voor ziening betreft het bedrag van de uitbetaling van de pensioenen in de verslagperiode Het verschil tussen de verwachte en de werkelijke uitbetaling van de pensioenen in de verslagperiode wordt bij het technische resultaat getoond Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten Toekomstige pensioenuitvoeringskosten excasso kosten worden vooraf actuarieel berekend en opgenomen in de voorziening pensioen verplichtingen De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening betreft het bedrag dat vrij is gekomen ten behoeve van de uitbetaling van de kosten van de verslagperiode Wijziging marktrente Jaarlijks wordt per 31 december de marktwaarde van de technische voorzieningen herrekend door toepassing van de actuele rentetermijnstructuur Het effect van de verandering van de rentetermijn structuur wordt verantwoord onder het hoofd wijziging marktrente Aanpassing overlevingsgrondslagen Bij het vaststellen van de voorziening pensioen verplichtingen per 31 december 2012 is rekening gehouden met de AG prognosetafels 2012 2062 en met een correctie op de sterftekansen conform de Towers Watson ervaringssterfte 2012 voor zowel verzekerden als nabestaanden Als gevolg van het hanteren van de nieuwe overlevingsgrondslagen is de voorziening pensioenverplichtingen gedaald Toekomstig resultaat conversie en vervroeging Als gevolg van een verschil tussen de gehanteerde grondslagen overlevingstafels toekomstige toeslag en rekenrente bij de reglementair vastgelegde flexibiliseringsfactoren en de factoren op basis

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page74.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Pagina 73 - SPH Jaarverslag 2012
  langlopend karakter Voorziening pensioenverplichtingen Met de toepassing van het FTK worden uitsluitend onvoorwaardelijke pensioentoezeggingen als voorziening opgenomen Het deel van de voor ziening dat bestemd is voor de toekomstige welvaartsvastheidsbescherming is opgenomen in de bestemmingsreserve Solvabiliteit x 1 000 2012 2011 Minimaal vereist vermogen 6 414 316 5 867 424 Vereist vermogen 7 565 209 6 785 820 Aanwezig vermogen 8 198 396 7 440 542 Mutatieoverzicht voorziening pensioenverplichtingen x

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page73.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 72 - SPH Jaarverslag 2012
  232 502 232 502 Stand per 31 december 2012 633 187 1 403 522 2 036 709 Vorderingen en overige activa x 1 000 2012 2011 Vordering op deelnemers 4 953 3 805 Beleggingsdebiteuren 13 485 Overige vorderingen 244 1 246 Stand per 31 december 5 197 18 536 Liquide middelen x 1 000 2012 2011 Liquide middelen 9 559 8 346 4 3 6 Liquide middelen Onder de liquide

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page72.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 71 - SPH Jaarverslag 2012
  Fund Ltd en Prisma Domtoren Fund Ltd SPH streeft hiermee geen fiscale doelen na Op basis van het karakter van deze beleggingsfondsen worden ze verantwoord in de desbetreffende beleggingscategorie hedgefunds In de categorie commodities maakt SPH uitsluitend gebruik van derivaten waarbij de ingenomen positie exposure wordt afgedekt met een gereserveerde cash positie Op grond van richtlijn 610 van de Raad voor de Jaarverslaggeving dienen alle deriva ten separaat te worden gepresenteerd en is het niet toegestaan deze onder de betreffende beleggings categorie op te nemen De marktwaarde van de categorie commodities is derhalve onder derivaten opgenomen paragraaf 4 3 1 4 De benodigde cash backing om leverage te vermijden is op genomen onder de liquide middelen 4 3 2 Deelnemingen Op 31 december 2011 bezat SPH 100 van de aandelen in Doctors Pension Funds Services B V DPFS Begin 2012 is 49 van de aandelen DPFS verkocht aan PGGM waardoor ultimo 2012 een belang van 51 resteert Naast de verkoop begin 2012 van 49 van de aandelen aan PGGM zijn eveneens afspraken met PGGM gemaakt over de verkoop van de resterende aandelen in DPFS De deelneming is gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde Het verloop van de waarde van de deelneming gedurende

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page71.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 70 - SPH Jaarverslag 2012
  balans opgenomen zijn 4 3 1 5 Alternatieve beleggingen 70 Toelichting op de jaarrekening Alternatieve beleggingen x 1 000 2012 2011 Infrastructuur fondsen 107 893 97 342 Hedgefunds 312 929 302 913 Private Equity 41 955 46 559 GTAA fondsen 66 382 83 203 Overlopende activa Liquide middelen 23 117 11 922 Totaal 552 276 541 939 Derivatenposities per 31 december 2012 x 1 000 contract omvang marktwaarde derivaten activa

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page70.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 69 - SPH Jaarverslag 2012
  2 Hotels 6 906 1 3 7 467 1 4 Parkeergelegenheid 19 291 3 7 Totaal 524 791 100 0 524 124 100 0 Vastgoed naar regio 2012 2011 x 1 000 x 1 000 Europa 299 150 38 8 332 386 53 6 Verenigde Staten 319 680 41 4 243 149 39 2 Azië Australië 144 507 18 7 44 670 7 2 Overig 8 383 1 1 Totaal

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page69.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 68 - SPH Jaarverslag 2012
  100 0 629 576 100 0 De afbouw van de Duitse obligaties en de opbouw van het Canadese en Australische belang als risicomaatregel in het kader van de schuldencrisis heeft plaatsgevonden door middel van future posities dus zonder verkoop van Duitse obligaties zelf Omdat volgens de regels voor de jaarverslag geving derivatenposities gescheiden van de fysieke beleggingen weergegeven moeten worden in de jaarrekening komt de afbouw in deze specificatie niet

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/SPH%20Jaarverslag%202012/files/assets/basic-html/page68.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •