archive-nl.com » NL » H » HUISARTSENPENSIOEN.NL

Total: 303

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Winst uit onderneming
  maximale pensioenpremie bij een winst uit onderneming van 126 802 of meer Voor waarnemend huisartsen is dat bij een winst uit onderneming van 87 500 of meer Is uw winst uit onderneming lager dan worden ook uw pensioenpremie en pensioenopbouw evenredig lager vastgesteld Mijn inkomen en dus ook mijn winst uit onderneming kan per jaar sterk verschillen Wat betekent dat voor mijn pensioenpremie De pensioenpremie wordt bepaald op basis van de winst uit onderneming van drie jaar terug Als uw WUO per jaar in hoogte wisselt zal ook uw pensioenpremie en pensioenopbouw in hoogte verschillen Hierin zit steeds drie jaar vertraging Heeft u in enig jaar een hoge WUO dan zal u over drie jaar een navenante pensioenpremie moeten afdragen U kunt hierop anticiperen door alvast een bedrag te reserveren Kom ik in aanmerking voor de overgangsregeling Is uw winst van drie jaar terug niet representatief voor uw inkomen in 2016 dan heeft u de mogelijkheid om een beroep te doen op de overgangsregeling Dit houdt in dat u ervoor kiest om een schatting van uw WUO door te geven Dit mag alleen als de schatting van uw WUO lager is dan uw WUO van drie jaar terug Deze overgangsregeling geldt alleen nog voor 2016 en 2017 Daarna is in alle gevallen de winst uit onderneming van drie jaar terug leidend Hoe kan ik beroep doen op de overgangsregeling Geef allereerst uw daadwerkelijke WUO over 2013 door via de beveiligde omgeving van de website Dat kan in de periode van 1 november t m 12 december 2015 Vervolgens kunt u het bezwaarformulier invullen en naar ons opsturen Zodra wij het formulier van u hebben ontvangen verwerken wij uw schatting in onze administratie In januari 2016 ontvangt u van ons de nota Uw pensioenpremie is dan gebaseerd op uw schatting Wat gebeurt er als ik mijn WUO gegevens niet of niet op tijd doorgeef Geeft u uw WUO niet of niet tijdig door dan zijn gaan wij ervan uit dat u volledig werkt als huisarts met de maximale winst uit onderneming Dit betekent dat wij u inschalen voor de maximale pensioenopbouw en dus ook de maximale pensioenpremie U ontvangt in januari van ons een brief met de hoogte van uw premie Ik ben onlangs gestart als huisarts en ik beschik nog niet over de gevraagde inkomensgegevens Wat moet ik doorgeven U bent nog geen drie kalenderjaren werkzaam als vrijgevestigd of waarnemend huisarts en beschikt dus nog niet over financiële cijfers uit 2013 U kunt volstaan met een schatting van de winst uit onderneming over 2016 Ik ben Directeur Groot Aandeelhouder DGA Hoe wordt mijn premie vastgesteld Voert u uw praktijk in de vorm van een BV dan wordt u fiscaal gezien als huisarts in dienstverband Uw pensioenpremie is gekoppeld aan de bepalingen in de Wet op de loonbelasting en wordt afgeleid van het toegerekende inkomen uit arbeid Jaarlijks vragen wij u in het eerste kwartaal om uw definitieve salarisgegevens over het voorgaande jaar aan ons door te geven Heeft u begin

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/index/Vraagantwoord/Winstuitonderneming.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Uniform Pensioenoverzicht
  uw ouderdomspensioen dan is deze verdeling in dit UPO verwerkt Het deel dat naar uw ex partner is overgegaan vindt u niet terug in dit overzicht Het ouderdomspensioen dat hier staat vermeld is het ouderdomspensioen waarop u daadwerkelijk recht heeft Het opgenomen partnerpensioen is het partnerpensioen dat u opbouwt voor uw eventuele nieuwe partner Uw ex partner ontvangt eens in de vijf jaar een overzicht van het recht op bijzonder ouderdomspensioen Mijn pensioen en de keuzemogelijkheden 9 Waarom is mijn pensioenuitkering lager als ik eerder met pensioen ga dan 67 jaar Dat heeft drie oorzaken U bouwt over de jaren dat u eerder met pensioen gaat geen pensioen meer op Uw pensioen wordt over een langere periode uitgekeerd waardoor de uitbetaling per jaar lager is De waarde van uw totale pensioen wijzigt niet U mist over de periode van vervroegen een prognose van 1 2 en 4 10 Wat gebeurt er met mijn pensioenuitkering als ik later met pensioen ga dan 67 jaar Uw pensioenuitkering wordt in dat geval hoger Het opgebouwde pensioen wordt immers over een kortere periode uitbetaald 11 Zijn er voorwaarden verbonden aan het uitstellen van mijn pensioen De voorwaarde is dat u inkomen genereert uit arbeid Vanaf het moment dat u 67 jaar wordt betaalt u geen pensioenpremie meer Uitstel van uw pensioendatum heeft geen invloed op de hoogte van het partner of wezenpensioen 12 Kan ik het volledig opgebouwde partnerpensioen uitruilen Ja wel als u dit partnerpensioen heeft opgebouwd bij SPH Het tijdelijk aanvullend partnerpensioen kan niet worden uitgeruild Heeft u pensioen bij een keuzeverzekeraar opgebouwd neemt u dan contact op met de keuzeverzekeraar en informeer of uitruil mogelijk is 13 Hoe werkt deeltijdpensioen Het is mogelijk om vanaf 62 jaar uw pensioen gedeeltelijk te laten ingaan Als u gedeeltelijk blijft werken bouwt u voor dat deel nog pensioen op Desgewenst kunt u het percentage deeltijdpensioen stapsgewijs verhogen SPH hanteert vier percentages 20 40 60 of 80 U kunt het gekozen percentage niet meer verlagen als het deeltijdpensioen eenmaal is ingegaan Verhogen kan wel mits u natuurlijk minder gaat werken Vanaf 67 jaar kunt u geen premie meer inleggen voor verdere pensioenopbouw Deeltijdpensioen is mogelijk tot u 70 jaar bent daarna wordt het pensioen volledig uitgekeerd Deeltijdpensioen dient u 4 tot 6 maanden voor de gewenste pensioendatum aan te vragen bij SPH Factor A 14 Wat betekent de factor A De factor A is de aanduiding voor de pensioenaangroei in een bepaald kalenderjaar Deze factor A heeft u nodig voor de formule waarmee u kunt uitrekenen hoeveel lijfrentepremie u maximaal kunt aftrekken van de inkomstenbelasting 15 Is een wijziging van pensioenopbouw van invloed op de factor A Ja de pensioenaangroei is gebaseerd op de premie die hoort bij uw pensioenopbouw Als uw pensioenopbouw wijzigt dan wijzigt ook uw pensioenpremie en daarmee dus ook de factor A Wijzigingen in de pensioenregeling 16 Hoe wordt de opbouw vanaf 1 januari 2015 bepaald U betaalt als vrijgevestigd en waarnemend huisarts premie die is afgeleid van de winst uit

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/index/Vraagantwoord/upo.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Fiscale wetgeving
  stuur een e mail via ons contactformulier Blijft conversie mogelijk Ja vanaf 1 februari 2015 kunt u op uw pensioendatum kiezen voor geen of 2 25 conversie Conversie houdt in dat u kiest voor een hogere aanvangsuitkering Vervolgens wordt uw pensioenuitkering jaarlijks met 2 25 verlaagd Deze daling kan worden gecompenseerd door de voorwaardelijke jaarlijkse verhoging De totale waarde van uw opgebouwde pensioen blijft gelijk Met conversie kiest u alleen voor een andere verdeling van uw pensioen Op basis waarvan wordt de premie berekend voor vrijgevestigd en waarnemend huisartsen De premie voor vrijgevestigd huisartsen en waarnemend huisartsen wordt afgeleid van het pensioengevend inkomen Voorheen gebruikten we hiervoor het brutoberoepsinkomen Vanaf 2015 is dat winst uit onderneming WUO van drie jaar terug Startende huisartsen geven een schatting door van de winst uit onderneming van het huidige jaar De maximale premie voor vrijgevestigd huisartsen ligt in 2015 bij een winst uit onderneming van 126 802 Voor waarnemend huisartsen is dat vanaf een winst uit onderneming van 87 500 Is de winst uit onderneming lager dan deze bedragen dan zal ook de premie evenredig lager zijn Ik ben DGA met een aanmerkelijk belang Hoe wordt mijn premie vastgesteld DGA s nemen deel aan de pensioenregeling van SPH als vrijgevestigd huisarts Na 1 januari 2015 wordt de opbouw van uw pensioen gekoppeld aan de ondernemingsvorm Wij moeten deze nieuwe fiscale regelgeving volgen Op u zijn daarom vanaf 1 januari 2015 in de pensioenregeling van SPH de bepalingen van toepassing zoals die nu ook gelden voor huisartsen in dienstverband Uw pensioenpremie is gekoppeld aan de bepalingen in de Wet op de loonbelasting en wordt afgeleid van het toegerekende inkomen uit arbeid Blijft de voorwaardelijke jaarlijkse toeslag bestaan Ja de systematiek van SPH blijft in tact Het pensioen wordt bij SPH opgebouwd via een relatief lage

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/index/Vraagantwoord/FiscaleWetgeving.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Tijdelijk aanvullend partnerpensioen
  partnerpensioen tot hij zij de AOW leeftijd bereikt Hieronder vindt u de vragen die deelnemers hierover stellen Heeft u een andere vraag bel 030 277 96 40 of stuur een e mail via ons contactformulier Hoe meld ik me aan voor het aanvullend partnerpensioen U hoeft zich niet aan te melden Het aanvullend partnerpensioen gaat in op 1 januari 2015 Vanaf dan betaalt u premie en heeft uw partner ook

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/index/Vraagantwoord/aanvullendpartnerpensioen.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Mijn Pensioen
  wij u de website te openen met Mozilla Firefox vanaf versie 32 0 Google Chrome vanaf versie 37 0 Safari vanaf versie 5 1 7 Internet Explorer vanaf versie 10 Let op Wij hebben de inlogprocedure vereenvoudigd U kunt inloggen met uw relatienummer en wachtwoord Uw gebruikersnaam is nu uw relatienummer Beschikt u niet meer over uw wachtwoord Gaat u dan naar Wachtwoord vergeten voor het aanvragen van een nieuw

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/MijnPensioen.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Missie en doel
  basis van een heldere regeling een kostendekkende premie een goed beleggingsrendement en een kosteneffectieve uitvoering SPH wil dit bereiken door er naar te streven welvaartsvaste pensioenen te verzekeren dat wil zeggen pensioenen die stijgen als ook de inkomens stijgen Om de inkomensontwikkeling te volgen stelt het bestuur jaarlijks de zogenaamde aanpassingscoëfficiënt vast De jaarlijke wijziging van de aanpassingscoëfficiënt is gebaseerd op het indexcijfer van de CAO lonen van werknemers bij

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/index/OverSPH/MissieEnDoelstellingen.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Kerncijfers
  gegevens over het aantal deelnemers van SPH en informatie over onze beleggingen Deelnemers aantallen 2013 2014 Actieve deelnemers 10 336 10 449 Ex partners met zelfstandig recht op ouderdomspensioen 35 35 Gewezen deelnemers 1 157 1 179 Pensioengerechtigen 6 176 6 470 Verdeling beleggingsportefeuille in mln 2013 2014 Vastrentende waarden 3 312 5 222 Aandelen 3 312 2 769 Vastgoedbeleggingen 816 921 Derivaten 7 64 Overige beleggingen 1 039 634

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/index/OverSPH/Kerncijfers.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Jaarverslagen
  Organisatie Geschiedenis Het bestuur Bestuursbureau De pensioenregeling Vermogensbeheer Maatschappelijk Verantwoord beleggen Klachten en geschillen Over BPV Pensioen thema s Vrijgevestigd huisartsen Waarnemend huisartsen Huisartsen in dienstverband Aio s Financiële planning Vraag antwoord Nieuwsberichten Downloads Jaarverslagen Hieronder vindt u de meest recente jaarverslagen van SPH Ook vindt u hier het Jaarbericht 2014 Een kort verslag waarin wij de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar voor u op een rij hebben gezet

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/index/OverSPH/Jaarverslagen.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive •