archive-nl.com » NL » H » HUISARTSENPENSIOEN.NL

Total: 303

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Organisatie
  voor het beleid en de uitvoering van de pensioenregeling en legt hierover verantwoordelijkheid af aan de Beroepspensioenvereniging BPV huisartsen De Vergadering van Afgevaardigden vertegenwoordigt de leden van BPV huisartsen Zij fungeert als waardevol klankbord voor het bestuur van SPH en geeft daaraan gevraagd en ongevraagd adviezen De leden van de Vergadering van Afgevaardigden fungeren ook als orgaan voor het intern toezicht het Verantwoordingsorgaan De leden van Vergadering van Afgevaardigden worden

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/index/OverSPH/Organisatie.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Geschiedenis
  voor huisartsen bij pensionering en een financiële regeling voor achterblijvende partner en kinderen bij voortijdig overlijden In opdracht van de LHV ontwierp een technische commissie onder leiding van de heer H H J Bunschoten actuaris een eerste blauwdruk van een pensioenregeling voor huisartsen Er volgde nog een lang traject van overleg en verdere verfijning van de regeling tot uiteindelijk in 1973 de oprichting van SPH een feit was De systematiek die de oprichters onder leiding van de heer Bunschoten hebben neergezet heeft stand weten te houden tijdens de diverse stormen die inmiddels in pensioenland hebben gewoed Al in 1974 een jaar na de oprichting van SPH ontstond er een groot gevaar voor het huisartsenpensioen omdat het net aangetreden kabinet Den Uyl een nieuwe wet in de maak had die de fiscale aftrekbaarheid van de pensioenpremie aanzienlijk zou beperken Met veel actie richting Den Haag en op de televisie werd dit onheil gekeerd In 1992 deed de Wet Brede Herwaardering zijn intree Eén van de punten van die wet was om belasting te heffen over de reserves van het pensioenfonds Uiteindelijk pas in 2004 verdween deze dreiging nadat minister Zalm van financiën na veel overleg het wetsvoorstel weer introk In 1996 kwam het Paarse kabinet met de Operatie Marktwerking Deregulering en Wetgevingskwaliteit MDW Om meer economische dynamiek te krijgen wilde men bekijken of het wenselijk zou zijn de verplichtstelling voor deelname aan een collectief pensioenfonds op te heffen Gelukkig kon men de ministers duidelijk maken dat een verplichte collectieve beroepspensioenregeling een groot maatschappelijk goed is De verplichtstelling werd gehandhaafd Vanaf die tijd is het pensioenfonds zich als organisatie en qua aanbod wel gaan reorganiseren om meer klantgericht te worden en mee te kunnen bewegen met de veranderingen in de maatschappij Nieuwe wetgeving versterkte dit proces Het oorspronkelijke uitgangspunt met het kostwinnersmodel

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/index/OverSPH/Geschiedenis.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Het bestuur
  maximaal twee bestuursleden zijn extern deskundig op het gebied van pensioenbeheer of vermogensbeheer de overige bestuursleden zijn praktiserend huisarts Een bestuurslid wordt benoemd voor vier jaar Het bestuur voert op verzoek van de BPV huisartsen een pensioenregeling uit voor huisartsen en legt hierover verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan In al haar taken krijgt het SPH bestuur ondersteuning vanuit het bestuursbureau Het bestuur laat zich verder ondersteunen door een team van

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/index/OverSPH/HetBestuur.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Bestuursbureau
  De pensioenregeling Vermogensbeheer Maatschappelijk Verantwoord beleggen Klachten en geschillen Over BPV Pensioen thema s Vrijgevestigd huisartsen Waarnemend huisartsen Huisartsen in dienstverband Aio s Financiële planning Vraag antwoord Nieuwsberichten Downloads Het bestuursbureau Het bestuur van SPH laat zich in haar taak ondersteunen door een bestuursbureau Dit bestuursbureau is gevestigd in Driebergen en bestaat op dit moment uit een directeur een bestuurssecretaris en vijf beleidsmedewerkers op de verschillende aandachtsgebieden vermogensbeheer pensioenbeheer communicatie

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/index/OverSPH/Bestuursbureau.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • De pensioenregeling
  werkzaam zijn vrijgevestigd huisartsen waarnemend huisartsen en huisartsen in dienstverband Uitgezonderd zijn de huisartsen die werken in gezondheidscentra zonder winstoogmerk Systematiek van de regeling De pensioenregeling van SPH is een uitkeringsovereenkomst Jaarlijks bouwen deelnemers een vast bedrag op het normpensioen Vervolgens streeft SPH ernaar om het opgebouwde bedrag jaarlijks te verhogen Deze verhoging is voorwaardelijk en afhankelijk van de positie van het fonds De verhoging mag conform de fiscale wetgeving

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/index/OverSPH/Pensioenregeling.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Vermogensbeheer
  Van elke euro pensioen komt slechts 25 cent uit de ingelegde premie en 75 cent uit rendement Om voldoende rendement te behalen neemt SPH bewust beleggingsrisico s waarbij we het verwachte rendement altijd zorgvuldig afwegen tegen de mogelijke financiële risico s De beleggingsportefeuille van SPH bestaat uit 50 zakelijke waarden aandelen vastgoed en alternatieve beleggingen en 50 vastrentende waarden staatsobligaties en bedrijfsobligaties Beleggingsovertuigingen Het bestuur van SPH heeft vijf beleidsinhoudelijke beleggingsovertuigingen opgesteld naast twee van vooral technische aard die richting geven aan het beheer van de beleggingen 1 Kosten zijn een belangrijke overweging bij de keuze voor een belegging 2 Het nemen van beleggingsrisico s wordt beloond maar slechts een klein aantal risicopremies is de moeite waard 3 Diversificatie oftewel spreiding over verschillende beleggingscategorieën loont 4 Eenvoud is het uitgangspunt kies alleen voor complexiteit na overtuigende argumentatie 5 Maatschappelijk verantwoord beleggen is het kader waarbinnen SPH belegt We toetsen onze beleggingskeuzes steeds aan deze uitgangspunten Zo ontwikkelt SPH een consistent en herkenbaar beleggingsbeleid Het beheer van de beleggingen heeft SPH uitbesteed en ondergebracht bij vermogensbeheerders PGGM is de uitvoeringsorganisatie PGGM ondersteunt SPH bij de selectie en monitoring van vermogensbeheerders en rapporteert hierover aan het bestuur en de beleggingscommissie Jaarlijks stelt

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/index/OverSPH/Vermogensbeheer.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Maatschappelijk Verantwoord beleggen
  de inhoud Daarom hanteert SPH naast de PRI ook de UN Global Compact Hierin hebben de Verenigde Naties criteria vastgelegd om bedrijven op te kunnen beoordelen zoals corruptie mensenrechten en milieubeleid Kijk voor meer informatie op www unpri org en www unglobalcompact org Drie pijlers Het verantwoord beleggingsbeleid van SPH richt zich op drie pijlers uitsluiting van ondernemingen actief aandeelhouderschap en stemrecht beleggen in die ondernemingen die zich positief onderscheiden insluiting Uitsluiten van ondernemingen SPH hanteert criteria die op voorhand reden zijn om niet in een onderneming te beleggen Bedrijven die landmijnen of clustermunitie produceren en of distribueren zijn uitgesloten Dit geldt ook voor bedrijven die betrokken zijn bij de productie van kernwapens voor zover ze het Non Proliferatieverdrag schenden Ook sluit SPH ondernemingen uit die tabak produceren en of distribueren SPH publiceert een lijst met de namen van alle uitgesloten ondernemingen en de gronden waarop ze zijn uitgesloten Uitsluiten van overheden Als de overheid van een land onder relevante sancties van de Verenigde Naties valt sluit SPH beleggingen in staatsobligaties van dit land uit SPH publiceert een lijst met de namen van alle uitgesloten overheden en de gronden waarop ze zijn uitgesloten Actief aandeelhouderschap Actief aandeelhouderschap betekent dat SPH de dialoog met ondernemingen aangaat over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid Met deze actieve systematische en constructieve dialoog wil SPH ondernemingen ertoe aanzetten om hun bestuurscultuur maatschappelijke betrokkenheid en milieubeleid te verbeteren Bij deze dialoog vormen criteria voor corporate governance het voorkomen van omkoping en corruptie duurzaamheid en arbeidsomstandigheden een belangrijke basis De normen van de UN Global Compact spelen hierbij een bepalende rol BMO Asset Management Om deze dialoog effectief te kunnen voeren werkt SPH samen met BMO Asset Management voorheen F C een gerenommeerde partij op het gebied van verantwoord beleggen Namens SPH en ook andere beleggers die van hun

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/index/OverSPH/MaatschappelijkVerantwoordBeleggen.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Klachten en geschillen
  pensioenreglement dan kunt u deze klacht indienen bij het pensioenfonds Dat kan schriftelijk of per e mail In de klachtenprocedure kunt u lezen op welke wijze uw klacht zal worden afgehandeld Bent u het niet eens met de beslissing dan heeft u het recht in beroep te gaan bij het bestuur Ook heeft de klager de mogelijkheid zich te wenden tot de gewone rechter Een geschil is een verschil van

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/index/OverSPH/KlachtenEnGeschillen.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive