archive-nl.com » NL » H » HUISARTSENPENSIOEN.NL

Total: 303

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Begrippenlijst
  Aio s Financiële planning Vraag antwoord Nieuwsberichten Downloads A B C D E F G H I J L M N O P R S T V W Notariële samenlevingsovereenkomst Document dat door een notaris is opgesteld en ondertekend Uit

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/Overig/Begrippenlijst.aspx?Letter=N (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Begrippenlijst
  L M N O P R S T V W Obligatie Bewijs van een geldlening aan een overheid supranationale organisatie of bedrijf geeft recht op rentevergoeding coupon en aflossing van de hoofdsom aan het einde van de looptijd beursgenoteerd Omkeerregel Niet de aanspraken op grond van een pensioenregeling horen tot het fiscaal belastbare loon maar de pensioenuitkeringen Dit betekent dat niet de pensioenaanspraak wordt belast maar de te zijner tijd

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/Overig/Begrippenlijst.aspx?Letter=O (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Begrippenlijst
  J L M N O P R S T V W Pensioen en Spaarfondsenwet PSW De Pensioen en Spaarfondsenwet is in 1952 van kracht geworden om de pensioenverwachtingen bij werknemers te waarborgen Is van toepassing op pensioentoezeggingen die een werkgever doet aan personen die zijn verbonden aan zijn onderneming Vanaf 2007 gaat de nieuwe Pensioenwet van kracht een aantal zaken van deze wet is ook voor de beroepspensioenfondsen van belang

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/Overig/Begrippenlijst.aspx?Letter=P (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Begrippenlijst
  dat moment 3 per jaar Na een jaar is het geldvermogen van deze belegger door de ontvangen rente 8 groter geworden Maar door de inflatie is elke euro 3 minder waard geworden Per saldo is de belegger er dus 5 beter op geworden Reglementaire ingangsdatum Ingangsdatum waarop het ouderdomspensioen ingaat volgens het reglement Bij geen keuze voor een eerdere of latere ingangsdatum wordt derhalve deze datum gehanteerd voor het laten

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/Overig/Begrippenlijst.aspx?Letter=R (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Begrippenlijst
  Huisartsen in dienstverband Aio s Financiële planning Vraag antwoord Nieuwsberichten Downloads A B C D E F G H I J L M N O P R S T V W Solvabiliteit Het vermogen van de pensioenuitvoerder om op langere

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/Overig/Begrippenlijst.aspx?Letter=S (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Begrippenlijst
  huisartsen Waarnemend huisartsen Huisartsen in dienstverband Aio s Financiële planning Vraag antwoord Nieuwsberichten Downloads A B C D E F G H I J L M N O P R S T V W Tactisch beleggingsbeleid Beleggingsbeleid voor de kortere termijn 1 jaar Trappensysteem Het is mogelijk om bij een lager inkomen dan het vastgestelde beroepsinkomen in 2006 162 040 te kiezen voor een lagere verplichte pensioenopbouw Er zijn 4

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/Overig/Begrippenlijst.aspx?Letter=T (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Begrippenlijst
  N O P R S T V W Valuta risico Het risico dat de beleggingen en de daaruit voortvloeiende opbrengsten in euro s minder waard worden als gevolg van dalende wisselkoersen van vreemde valuta t o v de euro Vastrentende waarden Waardepapieren zoals obligaties hypotheken banktegoeden geven recht op vaste rentevergoeding en aflossing aan einde van de looptijd Verkrapping Poging van de centrale bank om de inflatie omlaag te krijgen

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/Overig/Begrippenlijst.aspx?Letter=V (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Begrippenlijst
  ingang of premievrijmaking jaarlijks worden verhoogd of verlaagd met het percentage waarmee een bepaalde prijsindex in een bepaalde periode is gestegen of gedaald Wachttijd Periode die een deelnemer moet wachten om in aanmerking te komen voor premieovername bij arbeidsongeschiktheid Welvaartsvast pensioen Pensioenaanspraken zijn welvaartsvast indien zij na ingang of premievrijmaking jaarlijks worden verhoogd of verlaagd met het percentage waarmee een bepaalde loonindex in een bepaalde periode is gestegen of gedaald Veelal worden dalingen niet direct doorgevoerd maar op de lat geschreven tot het tijdstip waarop latere stijgingen deze dalingen hebben gecompenseerd Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Deze wet regelt dat de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd wordt verdeeld verevend over degene die de rechten op pensioen heeft opgebouwd en de ex partner De vereveningsgerechtigde de ex partner krijgt hierdoor een rechtstreekse vordering op de pensioenuitvoerder van de vereveningsplichtige de opbouwer van het pensioen De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet VPS is 1 mei 1995 in werking getreden De Wet VPS heeft als doel de regeling van de pensioenverdeling volgens het Boon Van Loon arrest te vervangen door een wettelijke regeling De wet is van toepassingen op echtscheidingen die hebben plaatsgevonden op

  Original URL path: https://www.huisartsenpensioen.nl/Overig/Begrippenlijst.aspx?Letter=W (2015-12-02)
  Open archived version from archive