archive-nl.com » NL » H » HUNZEENAAS.NL

Total: 760

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Regelgeving
  Baggeren Veelerdiep en vijvers Ter Apel Aanleg Rioolwatertransportleiding Nieuw Buinen Gasselternijveen Actueel Nieuws Agenda Bekendmakingen Waarschuwing Scheepvaart en zwemmen Aanbestedingen Waterschapsverkiezingen Leren over water Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Volwassenen Home Regelgeving Print pagina Regelgeving Pagina inhoud Iedereen heeft recht op een schoon milieu Om van dat recht gebruik te maken is het handig om te weten hoe het met het milieu in uw leefomgeving staat gesteld Hier vindt u informatie over watermilieu Regels van het waterschap beleidsmaatregelen plannen onderzoeksgegevens over lozingen op oppervlaktewater en milieuvoorschriften Een deel van de gegevens is rechtstreeks beschikbaar Maar er is ook informatie die u via een e mail kunt opvragen Overzichtsafbeelding Waterwet De waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater En verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening Meer over waterwet Keur De keur is een verordening waarin aangegeven staat welke activiteiten bij of in water mogen Of wat verplicht is De regels zijn zo opgesteld dat Meer over de keur Handhaving Het waterschap verstrekt vergunningen en controleert of aanvragers deze ook naleven De handhavers van Hunze en Aa s Meer over handhaving Dwangsom en beroep Op 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen van kracht geworden Deze wet geeft de mogelijkheid het Meer over dwangsom en beroep Pagina inhoud2 Regelgeving Waterwet Keur Handhaving Dwangsom en beroep Verordeningen Reglement Activiteitenbesluit Bruikleen onderhoudspaden Bruikleenregeling stopgezet Bloeiende akkerranden in Oost Groningen https t co Z1r6chiIyE Volg ons op Facebook Twitter YouTube Veelgestelde vragen Wat doet waterschap Hunze en Aa s Waarom betaal ik waterschapsbelasting Ik wil weten waar ik veilig kan zwemmen Ik heb dode vissen gezien Wat moet ik doen Wat moet ik doen bij hoog water Ik ben journalist en heb een vraag over het waterschap Ik ga verhuizen aan wie moet ik dat doorgeven Meer

  Original URL path: http://www.hunzeenaas.nl/regelgeving/Paginas/default.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterwet
  Delfzijl Buiten Nieuwediep herstel kaden en aanleg natuurvriendelijke oevers Blauwe Passage Beekherstel Hunze deelgebied Bonnerklap Baggeren Veelerdiep en vijvers Ter Apel Aanleg Rioolwatertransportleiding Nieuw Buinen Gasselternijveen Actueel Nieuws Agenda Bekendmakingen Waarschuwing Scheepvaart en zwemmen Aanbestedingen Waterschapsverkiezingen Leren over water Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Volwassenen Home Regelgeving Waterwet Print pagina Waterwet Pagina inhoud De waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater En verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening Met de waterwet is de overheid beter uitgerust om wateroverlast watertekort en waterverontreiniging tegen te gaan Eén vergunning Een belangrijk gevolg van de waterwet is dat er maar één watervergunning bestaat Wel zo gemakkelijk voor u als gebruiker Voor handelingen in het watersysteem moet een watervergunning worden aangevraagd Het kan gaan om de volgende handelingen Lozen van afvalwater op oppervlaktewater Onttrekken van grondwater Bouwen van een steiger Dempen van een sloot Voor meer informatie over aanvragen van vergunningen kijkt u op de pagina vergunningen Wilt u meer weten over de waterwet kijkt u dan op www waterwet nl Pagina inhoud2 Regelgeving Waterwet Keur Handhaving Dwangsom en beroep Verordeningen Reglement Activiteitenbesluit Bruikleen onderhoudspaden Bruikleenregeling stopgezet Zie ook Vergunning aanvragen Vergunningen Vragen Heeft u vragen over dit onderwerp Bel ons op 0598 69 38 00 Werkdagen 08 30 17 00 Stel uw vraag Bel mij terug Bloeiende akkerranden in Oost Groningen https t co Z1r6chiIyE Volg ons op Facebook Twitter YouTube Veelgestelde vragen Wat doet waterschap Hunze en Aa s Waarom betaal ik waterschapsbelasting Ik wil weten waar ik veilig kan zwemmen Ik heb dode vissen gezien Wat moet ik doen Wat moet ik doen bij hoog water Ik ben journalist en heb een vraag over het waterschap Ik ga verhuizen aan wie moet ik dat doorgeven Meer veelgestelde vragen Contact Bezoekadres Aquapark 5 9641 PJ Veendam Routebeschrijving Contactgegevens Telefoon 0598 69

  Original URL path: http://www.hunzeenaas.nl/regelgeving/Paginas/Waterwet.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Keur
  het waterschap een watervergunning op basis van de Keur aanvragen De volledige Keur kunt u in de rechterbalk downloaden Algemene regels Keur Het waterschap Hunze en Aa s vervangt zoveel mogelijk de watervergunningen Keur door algemene regels Als degene die een bepaald werk of activiteit wil uitvoeren zich houdt aan die algemene regels dan heeft hij geen watervergunning nodig Soms moet nog wel een melding worden gedaan zodat het waterschap zo nodig op de hoogte blijft van wat waar wordt gedaan Daarvoor kunnen de meldingsformulieren worden gebruikt Per 1 september 2014 gelden in plaats van de vergunningplicht Algemene regels voor steigers wel melden vlonders in een schouwsloot beschoeiing of een damwand in een schouwsloot drainage beregening uit oppervlaktewater en bijbehorende onttrekkingsvoorziening wel melden zie toelichting Algemene regel 5 lozen vanaf verhard oppervlak en bijbehorende voorziening wel melden kabels of leidingen in of nabij watergangen zonder waterkering wel melden dammen met duikers wel melden dempen van een schouwsloot en van bermsloten e d wel melden overhangende beplanting en verharding langs watergangen grondwateronttrekking wel melden Algemene regels Keur en bijlagen 1 Steiger pdf 218 KB 2 Vlonder in schouwsloot pdf 192 KB 3 Beschoeiing op damwand in schouwsloot pdf 216 KB 4 Drainagemiddelen pdf 158 KB 5 Beregening uit oppervlaktewater en bijbehorende onttrekkingsvoorziening pdf 10 MB 6 Lozen verhard oppervlak en bijbehorende voorziening pdf 164 KB 7 Kabel of leiding in of nabij oppervlaktewaterlichaam zonder waterkering pdf 171 KB 8 Dam duiker pdf 167 KB 9 Dempen schouwsloot en overig oppervlaktewaterlichaam pdf 691 KB 10 Overhangende beplanting en langsliggende verharding oppervlaktewaterlichaam pdf 153 KB 11 Grondwateronttrekking pdf 9 MB Pagina inhoud2 Regelgeving Waterwet Keur Handhaving Dwangsom en beroep Verordeningen Reglement Activiteitenbesluit Bruikleen onderhoudspaden Bruikleenregeling stopgezet Zie ook Tarieven Downloads Keur pdf 195 KB Toelichting Keur pdf 1 MB Vragen Heeft u vragen

  Original URL path: http://www.hunzeenaas.nl/regelgeving/Paginas/Keur.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Handhaving
  in hoofd watergangen Herstel Deurzerdiep Anreeperdiep Groot onderhoud waterkering Farmsum Delfzijl Buiten Nieuwediep herstel kaden en aanleg natuurvriendelijke oevers Blauwe Passage Beekherstel Hunze deelgebied Bonnerklap Baggeren Veelerdiep en vijvers Ter Apel Aanleg Rioolwatertransportleiding Nieuw Buinen Gasselternijveen Actueel Nieuws Agenda Bekendmakingen Waarschuwing Scheepvaart en zwemmen Aanbestedingen Waterschapsverkiezingen Leren over water Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Volwassenen Home Regelgeving Handhaving Print pagina Handhaving Pagina inhoud Het waterschap verstrekt vergunningen en controleert of aanvragers deze ook naleven De handhavers van Hunze en Aa s gaan op pad op te controleren of aan de afspraken wordt voldaan Voor de watergunning betekent dit dat tijdens bedrijfsbezoeken de lozingssituatie wordt gecontroleerd Maatregelen Bij overtredingen is het waterschap bevoegd om maatregelen te treffen De kosten van die maatregelen komen voor rekening van de overtreder Het waterschap is bevoegd tot het opleggen van een dwangsom en tot het intrekken van de vergunning ontheffing Ook kan er strafrechtelijk worden opgetreden Vies water duidt op een illegale lozing Pagina inhoud2 Regelgeving Waterwet Keur Handhaving Dwangsom en beroep Verordeningen Reglement Activiteitenbesluit Bruikleen onderhoudspaden Bruikleenregeling stopgezet Downloads Presentatie wijzigingen activiteitenbesluit pdf 856 KB Vragen Heeft u vragen over dit onderwerp Bel ons op 0598 69 38 00 Werkdagen 08 30 17 00 Stel uw vraag Bel mij terug Bloeiende akkerranden in Oost Groningen https t co Z1r6chiIyE Volg ons op Facebook Twitter YouTube Veelgestelde vragen Wat doet waterschap Hunze en Aa s Waarom betaal ik waterschapsbelasting Ik wil weten waar ik veilig kan zwemmen Ik heb dode vissen gezien Wat moet ik doen Wat moet ik doen bij hoog water Ik ben journalist en heb een vraag over het waterschap Ik ga verhuizen aan wie moet ik dat doorgeven Meer veelgestelde vragen Contact Bezoekadres Aquapark 5 9641 PJ Veendam Routebeschrijving Contactgegevens Telefoon 0598 69 38 00 Bereikbaar van 08 30 17 00 Meer contactgegevens

  Original URL path: http://www.hunzeenaas.nl/regelgeving/Paginas/Handhaving.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Dwangsom en beroep
  over water Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Volwassenen Home Regelgeving Dwangsom en beroep Print pagina Dwangsom en beroep Pagina inhoud Op 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen van kracht geworden Deze wet geeft de mogelijkheid het waterschap een dwangsom op te leggen wanneer het waterschap te laat beslist op uw aanvraag Bij onder meer de volgende besluiten is deze wet van toepassing Watervergunning Beslissing op een bezwaarschrift Handhavingsbesluit Subsidiebesluit Verzoek om informatie WOB verzoek Besluit over nadeelcompensatie bij rechtmatig handelen van het waterschap Besluit op basis van de Aansluitverordening van het waterschap Wat te doen Als blijkt dat de beslistermijn is overschreden dan kunt u de volgende actie ondernemen U kunt het waterschap via een brief mededelen een dwangsom te betalen aan u vanwege ingebrekestelling Daarvoor kunt u de formulieren ingebrekestelling gebruiken die hieronder staan ingebrekestelling aanvraag formulier pdf ingebrekestelling bezwaarschrift formulier pdf U kan het formulier invullen uitprinten ondertekenen en op de post doen Vragen Als u vragen hebt over de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen dan kunt u bellen of mailen naar onze bedrijfsjurist Janny Zandvoort telefoonnummer 0598 693823 e mailadres j zandvoort hunzeenaas nl Alle informatie over de wet vindt u ook op www rijksoverheid nl Pagina inhoud2 Regelgeving Waterwet Keur Handhaving Dwangsom en beroep Verordeningen Reglement Activiteitenbesluit Bruikleen onderhoudspaden Bruikleenregeling stopgezet Vragen Heeft u vragen over dit onderwerp Bel ons op 0598 69 38 00 Werkdagen 08 30 17 00 Stel uw vraag Bel mij terug Bloeiende akkerranden in Oost Groningen https t co Z1r6chiIyE Volg ons op Facebook Twitter YouTube Veelgestelde vragen Wat doet waterschap Hunze en Aa s Waarom betaal ik waterschapsbelasting Ik wil weten waar ik veilig kan zwemmen Ik heb dode vissen gezien Wat moet ik doen Wat moet ik doen bij hoog water

  Original URL path: http://www.hunzeenaas.nl/regelgeving/Paginas/Dwangsom-en-beroep.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Verordeningen
  Nieuw Buinen Gasselternijveen Actueel Nieuws Agenda Bekendmakingen Waarschuwing Scheepvaart en zwemmen Aanbestedingen Waterschapsverkiezingen Leren over water Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Volwassenen Home Regelgeving Verordeningen Print pagina Verordeningen Pagina inhoud Op deze pagina vindt u onze verordeningen en beleidregels Inspraakverordening pdf Beleidsregel Schadevergoeding bij verleggen van kabels en leidingen Het waterschap heeft bij het uitvoeren van werkzaamheden zoals het versterken van kades soms te maken met noodzakelijke verlegging van kabels en leidingen van anderen De discussie doet zich dan voor wie de kosten daarvan moet betalen het waterschap of degene van wie de kabel of leiding is In de Beleidsregel schadevergoeding kabels en leidingen is opgenomen wie in de verschillende situaties welke kosten betaalt De Beleidsregel maakt o a onderscheid tussen de vergoeding voor langsliggende en voor kruisende kabels en leidingen en voor kabels en leidingen binnen het zgn beheersgebied waar het waterschap bevoegd is vergunningen te verlenen en daarbuiten Vaststelling Beleidsregel schadevergoeding kabels en leidingen pdf Verordeningen Kostentoedeling 2014 pdf 124 KB Watersysteemheffing 2015 pdf 212 KB Zuiveringsheffing 2015 pdf 264 KB Verordening inspraak en elektronische bekendmakingen pdf 237 KB Verontreinigingsheffing 2015 pdf 219 KB Bijlagen verordeningen I II 2015 pdf 202 KB Legesverordening pdf 77 KB Pagina inhoud2 Regelgeving Waterwet Keur Handhaving Dwangsom en beroep Verordeningen Reglement Activiteitenbesluit Bruikleen onderhoudspaden Bruikleenregeling stopgezet Vragen Heeft u vragen over dit onderwerp Bel ons op 0598 69 38 00 Werkdagen 08 30 17 00 Stel uw vraag Bel mij terug Bloeiende akkerranden in Oost Groningen https t co Z1r6chiIyE Volg ons op Facebook Twitter YouTube Veelgestelde vragen Wat doet waterschap Hunze en Aa s Waarom betaal ik waterschapsbelasting Ik wil weten waar ik veilig kan zwemmen Ik heb dode vissen gezien Wat moet ik doen Wat moet ik doen bij hoog water Ik ben journalist en heb een vraag over het waterschap Ik

  Original URL path: http://www.hunzeenaas.nl/regelgeving/Paginas/Verordeningen.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Reglement
  Herstel Deurzerdiep Anreeperdiep Groot onderhoud waterkering Farmsum Delfzijl Buiten Nieuwediep herstel kaden en aanleg natuurvriendelijke oevers Blauwe Passage Beekherstel Hunze deelgebied Bonnerklap Baggeren Veelerdiep en vijvers Ter Apel Aanleg Rioolwatertransportleiding Nieuw Buinen Gasselternijveen Actueel Nieuws Agenda Bekendmakingen Waarschuwing Scheepvaart en zwemmen Aanbestedingen Waterschapsverkiezingen Leren over water Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Volwassenen Home Regelgeving Reglement Print pagina Reglement Pagina inhoud Reglement waterschap Hunze en Aa s pdf Pagina inhoud2 Regelgeving Waterwet Keur Handhaving Dwangsom en beroep Verordeningen Reglement Activiteitenbesluit Bruikleen onderhoudspaden Bruikleenregeling stopgezet Vragen Heeft u vragen over dit onderwerp Bel ons op 0598 69 38 00 Werkdagen 08 30 17 00 Stel uw vraag Bel mij terug Bloeiende akkerranden in Oost Groningen https t co Z1r6chiIyE Volg ons op Facebook Twitter YouTube Veelgestelde vragen Wat doet waterschap Hunze en Aa s Waarom betaal ik waterschapsbelasting Ik wil weten waar ik veilig kan zwemmen Ik heb dode vissen gezien Wat moet ik doen Wat moet ik doen bij hoog water Ik ben journalist en heb een vraag over het waterschap Ik ga verhuizen aan wie moet ik dat doorgeven Meer veelgestelde vragen Contact Bezoekadres Aquapark 5 9641 PJ Veendam Routebeschrijving Contactgegevens Telefoon 0598 69 38 00 Bereikbaar van 08 30 17 00

  Original URL path: http://www.hunzeenaas.nl/regelgeving/Paginas/Reglement.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Activiteitenbesluit
  De belangrijkste regel is dat u altijd moet voorkomen dat verontreiniging van oppervlaktewater plaats vindt Waterschappen controleren dat met steekproeven Aangepaste regels Schoonmaken werktuigen Kuilvoer en mestopslag Gewasbeschermingsmiddelen Teeltvrije zones Schoonmaken werktuigen Werktuigen waarmee gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast kunt u het beste overdekt stallen op verhard oppervlak Zo voorkomt u dat op moment van neerslag de gewasbeschermingsmiddelen met het hemelwater wegspoelen Ook voor het reinigingswater van deze werktuigen gelden beperkingen Zie onderstaand schema Klik voor vergroting Kuilvoer en mestopslag Opgevangen vocht uit kuilvoer en mestopslag mag niet op het oppervlaktewater worden geloosd U mag het wel gelijkmatig verspreiden over de bodem Voor het lozen op riolering is maatwerk van toepassing Opslag tussen 2 weken en 6 maanden mag op onverharde ondergrond Bij opslag op onverharde ondergrond is een absorberende onderlaag en afgedekte opslag verplicht Zo wordt het weglopen van vocht voorkomen Bestaande opslag krijgt uitstel van aanpassingen tot 2027 een nieuwe opslag moet meteen voldoen De afstand tussen opslag en de insteek van het oppervlaktewater is tenminste 5 meter tenzij het afgedekt is zodat hemelwater niet in contact kan komen met de opgeslagen stoffen Bij verwijderen van opslag dient u ook de onderlaag te verwijderen Opslag langer dan 6 maanden verharde ondergrond verplicht Bij opslag op verharde ondergrond is een opvangput verplicht Bestaande opslag krijgt uitstel van aanpassingen tot 2027 een nieuwe opslag moet meteen voldoen Gewasbeschermingsmiddelen Spuitapparatuur Uw spuitapparatuur moet uiterlijk 1 januari 2017 zijn voorzien van een drukregistratievoorziening Deze druklogger moet de spuitdruk minimaal een uur registreren en bewaren De gegevens moeten uitleesbaar zijn voor controleurs van het waterschap en de Nederlands Voedsel en Warenautoriteit Veldspuit Gebruikt u een veldspuit met uitsluitend venturidoppen uit de 50 reductieklasse dan is een druklogger niet nodig Axiaal en dwarsstroomspuit Gebruikt u een axiaal en dwarsstroomspuit dan is de druklogger alleen verplicht als u geen windsingel heeft langs de watergang en u gebruik maakt van 50 of 75 driftarme doppen met een spuitdruk lager dan 5 bar en in combinatie met een teeltvrije zone van minimaal 4 5 meter 90 of 95 driftarme doppen met een spuitdruk lager dan 5 bar en in combinatie met een teeltvrije zone van minimaal 3 meter Bekijk ook de film Emissie ook niet op het erf Verkleinen teeltvrije zones Naast de sloot moet u een teelt mest en spuitvrije zone aanhouden De breedte van deze zone is afhankelijk van het gewas het gebruik van driftarme doppen en verbeterde spuittechnieken Bij braakliggend land is een spuit en mestvrije zone van 50 cm verplicht Bij sloten die tussen 1 april en 1 oktober droog staan is zo n zone niet nodig Op helpdeskwater nl vindt u een actuele lijst met deze spuitdoppen en technieken Meer weten over het Activiteitenbesluit Website InfoMil Een melding doen op grond van het activiteitenbesluit Pagina inhoud2 Regelgeving Waterwet Keur Handhaving Dwangsom en beroep Verordeningen Reglement Activiteitenbesluit Bruikleen onderhoudspaden Bruikleenregeling stopgezet Zorgvuldige omgang met gewasbeschermingsmiddelen is belangrijk Zeker op het erf Downloads Persbericht film erfemissie pdf 157 KB Presentatie wijzigingen activiteitenbesluit pdf 856 KB Vragen

  Original URL path: http://www.hunzeenaas.nl/regelgeving/Paginas/Activiteitenbesluit.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive