archive-nl.com » NL » H » HUNZEENAAS.NL

Total: 760

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Schouwkaarten
  met de rechtermuisknop te klikken op het bestand in de lijst onderaan en te kiezen voor Doel opslaan als Het waterschap stelt jaarlijks schouwkaarten vast waarop sloten zijn aangegeven die worden geschouwd Schouwen betekent dat het waterschap controleert of de aanliggende eigenaren de sloten goed onderhouden Schouw vindt ieder jaar plaats in november en december In het gebied ten oosten van de A 28 dat binnen de herinrichting Haren valt zijn de schouw sloten het afgelopen jaar opnieuw geïnventariseerd en geactualiseerd De wijzigingen zijn verwerkt op onze schouwkaarten 2015 De vastgestelde schouwkaarten zijn vanaf 21 september 2015 week 39 gedurende zes weken digitaal in te zien op deze pagina Tevens liggen de schouwkaarten gedurende deze periode ter inzage in het waterschapshuis te Veendam op werkdagen van 9 00 tot 16 00 uur Nadat het definitieve besluit is genomen bestaat er nog de mogelijkheid voor belanghebbenden die zich niet met dit besluit kunnen verenigen om gedurende de periode van ter inzagelegging van dit besluit beroep in te stellen bij de bestuursrechter In beginsel kan slechts beroep worden ingesteld door diegenen die een zienswijze hebben ingebracht tegen de conceptschouwkaarten Downloads 2015 schouwkaarten vastgesteld A1 pdf 976 KB 2015 schouwkaarten vastgesteld A2 pdf 1 MB 2015 schouwkaarten vastgesteld A3 pdf 2 MB 2015 schouwkaarten vastgesteld A4 pdf 900 KB 2015 schouwkaarten vastgesteld B1 pdf 2 MB 2015 schouwkaarten vastgesteld B2 pdf 3 MB 2015 schouwkaarten vastgesteld B3 pdf 3 MB 2015 schouwkaarten vastgesteld B4 pdf 2 MB 2015 schouwkaarten vastgesteld C1 pdf 2 MB 2015 schouwkaarten vastgesteld C2 pdf 3 MB 2015 schouwkaarten vastgesteld C3 pdf 3 MB 2015 schouwkaarten vastgesteld C4 pdf 2 MB 2015 schouwkaarten vastgesteld D2 pdf 560 KB 2015 schouwkaarten vastgesteld D3 pdf 1 MB 2015 schouwkaarten vastgesteld D4 pdf 853 KB vastgestelde schouwkaart 2015 dxf zip 11 MB

  Original URL path: http://www.hunzeenaas.nl/about/voldoendewater/schouw/Paginas/Schouwkaarten.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Watersystemen
  altijd voldoende water is Bij te veel voeren we het af bij te weinig voeren we het aan We onderhouden de watergangen zodanig optimaal dat de aan en afvoerfunctie gegarandeerd blijft en dat de waterkwaliteit aansluit bij de eisen gesteld aan ons gebied Meerdere systemen Het beheersgebied dat hoort bij het stroomgebied Nedereems is daarom ingedeeld in meerdere watersystemen Voor de grensbepaling van deze systemen is de loop van het water gevolgd We kennen de volgende watersystemen Drentsche Aa Duurswold Hunze Oldambt Fiemel Veenkoloniën Westerwolde Schoon en gezond water Voor ieder watersysteem is een plan opgesteld Doelen maatregelen en kosten zijn verwerkt in zogenaamde factsheets Deze factsheets maken deel uit van de beslisnota Schoon en gezond water in Noord Nederland opgesteld door de provincies Groningen en Drenthe Deze nota is de basis voor het Regionaal Stroomgebiedsbeheersplan het Provinciaal Omgevingsplan POP en het beheerplan van het waterschap Planning toekomst De uitgevoerde maatregelen per plan moeten in 2015 gerealiseerd zijn Het waterschap is in 2012 begonnen met het verzamelen van alle gegevens om de stand van zaken per plan te evalueren In 2013 zijn de evaluatiepunten met de omgeving besproken en nieuwe punten geïnventariseerd In 2014 is de fase van een vervolgplan gestart voor de verschillende watersystemen in relatie tot de nieuwe inzichten van de klimaatverandering Pagina inhoud2 Over ons Veiligheid Voldoende water Watersystemen Onderhoud Stedelijk waterbeheer Droogte Schouw slootcontrole Schoon water Laboratorium Organisatiestructuur Ons bestuur Duurzaamheid Historisch archief Internationale samenwerking Ontwerp Beheerprogramma 2016 2021 Waterschapsspiegel vergelijkend onderzoek waterschappen Ons Water Vragen Heeft u vragen over dit onderwerp Bel ons op 0598 69 38 00 Werkdagen 08 30 17 00 Stel uw vraag Bel mij terug Bloeiende akkerranden in Oost Groningen https t co Z1r6chiIyE Volg ons op Facebook Twitter YouTube Veelgestelde vragen Wat doet waterschap Hunze en Aa s Waarom betaal

  Original URL path: http://www.hunzeenaas.nl/about/voldoendewater/Paginas/Watersystemen.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Onderhoud
  totaal over een afstand van 7000 kilometer We doen dit om de aan en afvoer van water in het gebied te garanderen Een goed waterpeil kan alleen als de doorstroming van het water in de sloten goed is Drie onderhoudsniveaus Op basis van drie onderhoudsniveaus maaien we de watergangen in ons gebied We bepalen dit aan de hand van verschillende afvoercriteria hoeveel water moet er door de sloot en hoe groot is de oppervlakte 1 Hoog onderhoudsniveau sloot moet schoon zijn om aan en afvoerfunctie te vervullen 2 Basis onderhoudsniveau sloot mag voor 50 begroeid zijn 3 Laag onderhuodsniveau sloot mag voor 70 tot 90 begroeid zijn Flora en fauna Tijdens het maaien letten we op de flora en fauna langs de sloten in het landbouwgebied de natuurgebieden en de bossen Onze machinisten weten waar belangrijke planten en dieren zich bevinden Daar houden ze rekening mee We geven dieren de ruimte om te verschuilen of te broeden en planten kunnen nog even doorbloeien De flora en fauna hebben er baat bij Gedragscode Door alle waterschappen is een gedragscode ontwikkeld Daarin staat hoe en wanneer het onderhoud aan de watergangen wordt uitgevoerd Wij voeren ons onderhoud uit volgens de gedragscode Flora en faunawet van de waterschappen Deze is in de rechterbalk te downloaden Pagina inhoud2 Over ons Veiligheid Voldoende water Watersystemen Onderhoud Stedelijk waterbeheer Droogte Schouw slootcontrole Schoon water Laboratorium Organisatiestructuur Ons bestuur Duurzaamheid Historisch archief Internationale samenwerking Ontwerp Beheerprogramma 2016 2021 Waterschapsspiegel vergelijkend onderzoek waterschappen Ons Water Downloads Gedragscode pdf 5 MB Veldgids onderhoud pdf 4 MB Vragen Heeft u vragen over dit onderwerp Bel ons op 0598 69 38 00 Werkdagen 08 30 17 00 Stel uw vraag Bel mij terug Bloeiende akkerranden in Oost Groningen https t co Z1r6chiIyE Volg ons op Facebook Twitter YouTube Veelgestelde vragen Wat

  Original URL path: http://www.hunzeenaas.nl/about/voldoendewater/Paginas/Onderhoud.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Stedelijk waterbeheer
  Voldoende water Stedelijk waterbeheer Print pagina Stedelijk waterbeheer Pagina inhoud In het stedelijk gebied zijn we samen met de gemeente verantwoordelijk voor een goed waterbeheer Steeds vaker krijgt het water bij de inrichting van nieuwe stedelijke gebieden een steeds prominentere rol Toenemende neerslag Door klimaatverandering hebben we te maken met toenemende neerslag Het waterschap en gemeenten werken samen aan maatregelen om stedelijk gebied hierop in te richten Het gaat om maatregelen op het gebied van Stedelijke waterberging Grondwateroverlast Baggeren Afkoppelen Waterkwaliteit Wateroverlast beperken Water maakt deel uit van lokale en regionale watersystemen Daarom is het een gezamenlijke taak van waterschap en gemeenten Samen met burgers is er overleg voor een duurzame inrichtingsontwikkeling en over hun rol om wateroverlast te beperken Dit wordt weergegeven in een stedelijke wateropgave Drie belangrijke onderdelen De stedelijke wateropgave bestaat uit drie onderdelen Wateroverlast uit oppervlaktewater neerslag door klimaatverandering op verschillende manieren opvangen Water op straat aanleg van gescheiden rioolsystemen zodat regewater direct naar oppverlaktewater wordt afgevoerd Grondwateroverlast oplossingen voor grondwateroverlast in tuinen en afvoer In de notitie stedelijk waterbeheer leest u alles over ons beleid Kun u downloaden in de rechterbalk Pagina inhoud2 Over ons Veiligheid Voldoende water Watersystemen Onderhoud Stedelijk waterbeheer Droogte Schouw slootcontrole Schoon water Laboratorium Organisatiestructuur Ons bestuur Duurzaamheid Historisch archief Internationale samenwerking Ontwerp Beheerprogramma 2016 2021 Waterschapsspiegel vergelijkend onderzoek waterschappen Ons Water Zie ook Gastlessen stedelijk water Downloads Notitie stedelijk waterbeheer pdf 5 MB Vragen Heeft u vragen over dit onderwerp Bel ons op 0598 69 38 00 Werkdagen 08 30 17 00 Stel uw vraag Bel mij terug Bloeiende akkerranden in Oost Groningen https t co Z1r6chiIyE Volg ons op Facebook Twitter YouTube Veelgestelde vragen Wat doet waterschap Hunze en Aa s Waarom betaal ik waterschapsbelasting Ik wil weten waar ik veilig kan zwemmen Ik heb dode vissen gezien Wat

  Original URL path: http://www.hunzeenaas.nl/about/voldoendewater/Paginas/Stedelijk-waterbeheer.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Droogte
  en vijvers Ter Apel Aanleg Rioolwatertransportleiding Nieuw Buinen Gasselternijveen Actueel Nieuws Agenda Bekendmakingen Waarschuwing Scheepvaart en zwemmen Aanbestedingen Waterschapsverkiezingen Leren over water Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Volwassenen Home Over ons Voldoende water Droogte Print pagina Droogte Pagina inhoud Droogte wordt veroorzaakt doordat er in de zomer meer water verdampt dan het regent Dit komt de laatste jaren steeds vaker voor Om droogte te bestrijden moeten we water aanvoeren uit het IJsselmeer Droogte kan leiden tot verdroging en dat zorgt voor verschraling van de natuur Water vasthouden Oplossingen voor verdroging zijn water vasthouden in eigen gebeid Zo mogen beken buiten de oevers treden in natte natuurgebieden Ook gebruiken we waterbergingsgebieden als het niet anders kan We bestrijden hiermee het watertekort Water aanvoeren Bij een direct tekort van water voeren we water aan vanuit het IJsselmeer Dat komt ons gebied binnen via Friesland en Drenthe Dat water gebruiken we voor De industrie Op peil houden van watergangen Voeden van de Ruiten Aa Beregening van landbouw Doorspoeling verzilting of vervuiling Boeren beregenen bij droogte Pagina inhoud2 Over ons Veiligheid Voldoende water Watersystemen Onderhoud Stedelijk waterbeheer Droogte Schouw slootcontrole Schoon water Laboratorium Organisatiestructuur Ons bestuur Duurzaamheid Historisch archief Internationale samenwerking Ontwerp Beheerprogramma 2016 2021 Waterschapsspiegel vergelijkend onderzoek waterschappen Ons Water Vragen Heeft u vragen over dit onderwerp Bel ons op 0598 69 38 00 Werkdagen 08 30 17 00 Stel uw vraag Bel mij terug Bloeiende akkerranden in Oost Groningen https t co Z1r6chiIyE Volg ons op Facebook Twitter YouTube Veelgestelde vragen Wat doet waterschap Hunze en Aa s Waarom betaal ik waterschapsbelasting Ik wil weten waar ik veilig kan zwemmen Ik heb dode vissen gezien Wat moet ik doen Wat moet ik doen bij hoog water Ik ben journalist en heb een vraag over het waterschap Ik ga verhuizen aan wie moet ik dat

  Original URL path: http://www.hunzeenaas.nl/about/voldoendewater/Paginas/Droogte.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Tussenstand schooljaar 2015/2016
  Apel Noord Herstellen oeververdediging in hoofd watergangen Herstel Deurzerdiep Anreeperdiep Groot onderhoud waterkering Farmsum Delfzijl Buiten Nieuwediep herstel kaden en aanleg natuurvriendelijke oevers Blauwe Passage Beekherstel Hunze deelgebied Bonnerklap Baggeren Veelerdiep en vijvers Ter Apel Aanleg Rioolwatertransportleiding Nieuw Buinen Gasselternijveen Actueel Nieuws Agenda Bekendmakingen Waarschuwing Scheepvaart en zwemmen Aanbestedingen Waterschapsverkiezingen Leren over water Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Volwassenen Home Leren over water Voortgezet onderwijs Shit Happens Tussenstand schooljaar 2015 2016 Print pagina Tussenstand schooljaar 2015 2016 Pagina inhoud De score wordt bepaald op basis van de goede antwoorden en de tijd die de groepen nodig hebben om de vragen te beantwoorden 1 Downies 190 punten Namen deelnemers Nick Jan Lisa Falco School Drenthe College Klas 1 Havo 2 Bier 168 punten Namen deelnemers Jasper Bram Erwin School Drenthe College Klas 1 Havo 2 Ta3al 160 punten Namen deelnemers Mojtaba Boyd Glenn Brennie School Drenthe College Klas 1 Havo Pagina inhoud2 Leren over water Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Lessen en excursies Jeugdwaterschap Contactformulier WaterXplorelab Shit Happens Tussenstand schooljaar 2015 2016 Eindstand schooljaar 2014 2015 Volwassenen Vragen Heeft u vragen over dit onderwerp Bel ons op 0598 69 38 00 Werkdagen 08 30 17 00 Stel uw vraag Bel mij terug Bloeiende akkerranden in Oost Groningen https t co Z1r6chiIyE Volg ons op Facebook Twitter YouTube Veelgestelde vragen Wat doet waterschap Hunze en Aa s Waarom betaal ik waterschapsbelasting Ik wil weten waar ik veilig kan zwemmen Ik heb dode vissen gezien Wat moet ik doen Wat moet ik doen bij hoog water Ik ben journalist en heb een vraag over het waterschap Ik ga verhuizen aan wie moet ik dat doorgeven Meer veelgestelde vragen Contact Bezoekadres Aquapark 5 9641 PJ Veendam Routebeschrijving Contactgegevens Telefoon 0598 69 38 00 Bereikbaar van 08 30 17 00 Meer contactgegevens Nieuwsbrief Meld u aan voor één van

  Original URL path: http://www.hunzeenaas.nl/educatie/voortgezetonderwijs/shithappens/Paginas/Schooljaar-2015-2016.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Eindstand schooljaar 2014/2015
  ieder groepslid 1 I 3ijsthee 168 punten Namen deelnemers Tirza Maaike Lieke Lotte Alies School Winkler Prins Veendam Klas 3 VMBO 2 Zzzzzz 166 punten Namen deelnemers Hizkia Harm Olaf Ryan Josra School Dr Nassau college Assen Klas 1 VMBO 3 Wasabix 166 punten Namen deelnemers Roy Dennis Lars School Winkler Prins Veendam Klas 3 VMBO 4 Waailapn 166 punten Namen deelnemers Bas Gert Jan Nick Rick Jeroen School Winkler Prins Veendam Klas 3 VMBO 5 Je Moeder 164 punten Namen deelnemers Kim Neville Niels Rick Enrico School Dr Nassau College Assen Klas 1 VMBO 6 FC Koekten 162 punten Namen deelnemers Pjotr Roy Arian Jeffrey Wesley School Winkler Prins Veendam Klas 3 VMBO 7 Toxi 160 punten Namen deelnemers Bas Sven Keven Dirk Willen Tox School Winkler Prins Veendam Klas 3 VMBO 8 FC Knudde 159 punten Namen deelnemers Rob Timmer Mulder Fritsie School Noorderpoort Stadskanaal Klas 2 MBO Bouwkunde 9 Purple Haze 157 punten Namen deelnemers Cheyenne Robin Nirwan Lennie School Noorderpoort Stadskanaal Klas 1 MBO Bouwkunde 10 K3TA 156 punten Namen deelnemers Martijn Nick Freddie Lars Wesley School Winkler Prins Veendam Klas 3 VMBO 11 De Gekkemannenclub en vrouw 155 punten Namen deelnemers Stijn Josef Jordy Danique Dillon School Dr Nassau College Assen Klas 1 VMBO 12 Deschijtgangsters 154 punten Namen deelnemers Tim Dana Tom Melvin School Winkler Prins Veendam Klas 3 VMBO 13 De poepstampers 152 punten Namen deelnemers Damian Wilian Justin Jeffrey Rodney School Winkler Prins Veendam Klas 3 VMBO 14 Team Pokkel 149 punten Namen deelnemers Jeroen Franck Remco Jesse Elroyk School Noorderpoort Stadskanaal Klas 1 MBO Bouwkunde 15 Bouwkunde 4 0 148 punten Namen deelnemers Marjolein Ricardo Kevin Pascal Mark School Noorderpoort Stadskanaal Klas 2 MBO Bouwkunde 16 Groboys 145 punten Namen deelnemers Onur Jasper Furkan Souheil Kadir School Winkler Prins Veendam Klas 3 VMBO 17 Wausies 136 punten Namen deelnemers Tuukie School Winkler Prins Veendam Klas 3 VMBO 18 Kip 3 136 punten Namen deelnemers Florian Omilio Robin Attilio Roy School Winkler Prins Veendam Klas 3 VMBO 19 Woarom dat den 135 punten Namen deelnemers Denzel Barry Erwin Herwin Martijn School Winkler Prins Veendam Klas 3 VMBO 20 Vliegende Hollander 133 punten Namen deelnemers Maxim Niels Giel Michael Rodney Tayfun School Winkler Prins Veendam Klas 3 VMBO 21 KPN 127 punten Namen deelnemers Kevin Wesley Willem Jeffrey School Winkler Prins Veendam Klas 3 VMBO 22 The Matties 126 punten Namen deelnemers Sander Jasper Kyra Juliano Jordana School Dr Nassau College Assen Klas 1 VMBO 23 MDIEB 124 punten Namen deelnemers Mees Demi Izaigeny Emilia Bjorn School Pro Assen Klas 3 VMBO 24 Appeltaart 118 punten Namen deelnemers Thom Dennis Julian Laurent Joren School Winkler Prins Veendam Klas 3 VMBO 25 De Rioolinspecteurs 115 punten Namen deelnemers Reina Lars Meiring Rutger Mark Bernt School Noorderpoort Stadskanaal Klas 1 MBO Bouwkunde 26 Club Kevin 78 punten Namen deelnemers Kevin Verolien Iris Britney Anna School Pro Assen Klas 3 VMBO Pagina inhoud2 Leren over water Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Lessen en excursies Jeugdwaterschap Contactformulier WaterXplorelab Shit

  Original URL path: http://www.hunzeenaas.nl/educatie/voortgezetonderwijs/shithappens/Paginas/Tussenstand.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Algemeen bestuur
  kaden en aanleg natuurvriendelijke oevers Blauwe Passage Beekherstel Hunze deelgebied Bonnerklap Baggeren Veelerdiep en vijvers Ter Apel Aanleg Rioolwatertransportleiding Nieuw Buinen Gasselternijveen Actueel Nieuws Agenda Bekendmakingen Waarschuwing Scheepvaart en zwemmen Aanbestedingen Waterschapsverkiezingen Leren over water Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Volwassenen Home Over ons Ons bestuur Vergaderingen Algemeen bestuur Print pagina Algemeen bestuur Pagina inhoud Kies hieronder de vergaderingen waarvan u de stukken wil zien Vergaderstukken 11 november 2015 30 september 2015 24 juni 2015 13 mei 2015 26 maart 2015 24 maart 2015 11 maart 2015 4 februari 2015 19 november 2014 24 september 2014 02 juli 2014 28 mei 2014 16 april 2014 19 maart 2014 18 december 2013 20 november 2013 30 oktober 2013 25 september 2013 3 juli 2013 29 mei 2013 17 april 2013 13 maart 2013 6 februari 2013 19 december 2012 21 november 2012 3 oktober 2012 4 juli 2012 30 mei 2012 25 april 2012 28 maart 2012 15 februari 2012 Pagina inhoud2 Over ons Veiligheid Voldoende water Schoon water Laboratorium Organisatiestructuur Ons bestuur Vergaderingen Dagelijks bestuur Algemeen bestuur Commissies Reglementen Duurzaamheid Historisch archief Internationale samenwerking Ontwerp Beheerprogramma 2016 2021 Waterschapsspiegel vergelijkend onderzoek waterschappen Ons Water Vragen Heeft u vragen over dit onderwerp Bel ons op 0598 69 38 00 Werkdagen 08 30 17 00 Stel uw vraag Bel mij terug Bloeiende akkerranden in Oost Groningen https t co Z1r6chiIyE Volg ons op Facebook Twitter YouTube Veelgestelde vragen Wat doet waterschap Hunze en Aa s Waarom betaal ik waterschapsbelasting Ik wil weten waar ik veilig kan zwemmen Ik heb dode vissen gezien Wat moet ik doen Wat moet ik doen bij hoog water Ik ben journalist en heb een vraag over het waterschap Ik ga verhuizen aan wie moet ik dat doorgeven Meer veelgestelde vragen Contact Bezoekadres Aquapark 5 9641 PJ Veendam Routebeschrijving Contactgegevens

  Original URL path: http://www.hunzeenaas.nl/about/bestuur/vergaderingen/AB/Paginas/default.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive •