archive-nl.com » NL » H » HUNZEENAAS.NL

Total: 760

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Beregenen uit grondwater
  vastgesteld dat in deze gebieden grondwater kan worden onttrokken voor beregening zonder dat dit schade toebrengt aan bebouwing en natuur of aan veengebieden Meer informatie leest u op onze website in onze keur Ook de kaart is daarin opgenomen In die keur staan ook de algemene regels voor grondwateronttrekking Als u aan die algemene regels voldoet hoeft u geen vergunning aan te vragen Dat scheelt u en ons veel extra werk Buiten de Veenkoloniën is beregenen uit grondwater alleen toegestaan als er geen geschikt oppervlaktewater beschikbaar is om uit te beregenen Het Drents plateau is echter weer een uitzondering op deze regel Hier is in een groot gebied beregenen uit grondwater helemaal niet toegestaan voor gewone landbouw Dit vanwege de vele natuurgebieden die hier voorkomen De kaart met dit verbodsgebied staat ook in onze keur De situatie met verschillende kaarten is nu soms nog wat verwarrend We gaan daarom de komende jaren één kaart voor ons hele gebied maken waarop staat aangegeven waar men mag beregenen uit grondwater Zodra die kaart klaar is plaatsen we die in deze nieuwsbrief Pagina inhoud2 Nieuwsbrief November 2015 Augustus 2015 Juni 2015 Mei 2015 April 2015 Februari 2015 Januari 2015 December 2014 November 2014 September 2014 Juni 2014 Mei 2014 Maart 2014 Februari 2014 December 2013 November 2013 September 2013 Juni 2013 Mei 2013 April 2013 Maart 2013 Februari 2013 Januari 2013 December 2012 November 2012 Oktober 2012 Landbouw februari 2014 Landbouw juni 2014 Landbouw maart 2015 Pilot Spaarwater bij familie Noordam Hoe voorkomt u plasvorming op uw perceel Beregenen uit grondwater Vernieuwde site activiteitenbesluitagrarisch nl Voldoet huidig mestbeleid aan normering Rapportage glastuinbouw over emissies naar water steeds beter Landbouw juni 2015 Landbouw oktober 2015 Downloads Kaart grondwateronttrekking pdf 2 MB Dit bericht delen Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Vragen Heeft u vragen over dit

  Original URL path: http://www.hunzeenaas.nl/nieuwsbrief/landbouwmaart2015/Paginas/beregenen.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Vernieuwde site activiteitenbesluitagrarisch.nl
  en wordt goed bezocht Bezoekers keren na het eerste bezoek vaker terug en blijven ook langer op de site Uit navraag bij gebruikers blijkt dat de website voorziet in de behoefte De website biedt in boerentaal informatie over de regels en voorschriften van het Activiteitenbesluit Daarnaast zijn diverse milieutechnieken maatregelen aandachtspunten en tips toegevoegd die men direct in de praktijk kan toepassen De indeling en de lay out zijn sterk verbeterd Door een onderverdeling in modules selecteren gebruikers beter en eenvoudiger informatie die zij willen lezen Daarnaast is www goedboerenerf nl aan de site toegevoegd In het voorjaar van 2015 is de module Duurzame erf van de toekomst aan de site toegevoegd Redenen genoeg om de website met enige regelmaat te bezoeken Meer informatie Jan Broos T 0527 611 555 M 06 224 618 68 Broos Water BV Reaal 9J 8305 BP EMMELOORD www brooswater nl Pagina inhoud2 Nieuwsbrief November 2015 Augustus 2015 Juni 2015 Mei 2015 April 2015 Februari 2015 Januari 2015 December 2014 November 2014 September 2014 Juni 2014 Mei 2014 Maart 2014 Februari 2014 December 2013 November 2013 September 2013 Juni 2013 Mei 2013 April 2013 Maart 2013 Februari 2013 Januari 2013 December 2012 November 2012 Oktober 2012 Landbouw februari 2014 Landbouw juni 2014 Landbouw maart 2015 Pilot Spaarwater bij familie Noordam Hoe voorkomt u plasvorming op uw perceel Beregenen uit grondwater Vernieuwde site activiteitenbesluitagrarisch nl Voldoet huidig mestbeleid aan normering Rapportage glastuinbouw over emissies naar water steeds beter Landbouw juni 2015 Landbouw oktober 2015 Dit bericht delen Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Vragen Heeft u vragen over dit onderwerp Bel ons op 0598 69 38 00 Werkdagen 08 30 17 00 Stel uw vraag Bel mij terug Bloeiende akkerranden in Oost Groningen https t co Z1r6chiIyE Volg ons op Facebook Twitter YouTube Veelgestelde vragen Wat doet waterschap

  Original URL path: http://www.hunzeenaas.nl/nieuwsbrief/landbouwmaart2015/Paginas/brooswater.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Voldoet huidig mestbeleid aan normering?
  hebben op de waterkwaliteit De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en hebben bepaald hoe hoog de concentraties maximaal mogen zijn In 2015 wordt een tweede analyse uitgevoerd met de meetresultaten van 2011 tot en met 2014 Waarom dit meetnet Op deze manier monitoren we waar meststoffen invloed hebben op de waterkwaliteit Door het treffen van maatregelen bestaat de mogelijkheid de waterkwaliteit te verhogen Daarbij is het volgende van belang Zijn trends in de kwaliteit van het regionale oppervlaktewater te zien als gevolg van het gevoerde mestbeleid Worden de gebiedsgerichte normen voor nutriënten stikstof en fosfor gehaald Wat zijn onze meetpunten Hunze en Aa s heeft voor dit meetnet resultaten aangeleverd van elf meetpunten Drie in Duurswold in het noordwestelijk deel tegen het Eemskanaal aan Zes in het Drentsche Aa gebied Twee meetpunten in het Hunze stroomgebied in de bovenloop van de Hunze In 2011 voldeden twee van de 10 meetpunten niet aan de gebiedsgerichte norm voor stikstof en fosfor Beide meetpunten liggen in twee zijbeken van de Drentsche Aa waar bovenstrooms voornamelijk landbouwgebied op afwatert In 2015 verwachten we nieuwe resultaten waarover we u in een volgende landbouw nieuwsbrief over informeren Eindconclusie Het meetnet MNLSO geeft zicht op het effect van het landbouwbeleid Het meetnet geeft aan waar verbetering van de waterkwaliteit nog nodig is door extra inzet vanuit de landbouw Ons beheersgebied scoort in 2011 relatief gunstig ten opzichte van het landelijke beeld wanneer we kijken naar de door landbouw beïnvloedde meetpunten Pagina inhoud2 Nieuwsbrief November 2015 Augustus 2015 Juni 2015 Mei 2015 April 2015 Februari 2015 Januari 2015 December 2014 November 2014 September 2014 Juni 2014 Mei 2014 Maart 2014 Februari 2014 December 2013 November 2013 September 2013 Juni 2013 Mei 2013 April 2013 Maart 2013 Februari 2013 Januari 2013 December 2012 November 2012 Oktober 2012 Landbouw

  Original URL path: http://www.hunzeenaas.nl/nieuwsbrief/landbouwmaart2015/Paginas/landelijk-meetnet.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Rapportage glastuinbouw over emissies naar water steeds beter
  was dit ongeveer 60 Een enorme verbetering Dit jaar zullen waterschappen en omgevingsdiensten RUD s er actief op toezien dat alle glastuinbouwbedrijven voldoen aan de rapportageverplichting uit het Activiteitenbesluit Daarnaast gaat het bevoegd gezag dit jaar extra letten op de kwaliteit van de rapportages Aandachtspunt is of alle afvalwaterstromen meegenomen zijn in de rapportage Stromen die soms vergeten worden zijn a spoelwater van bijvoorbeeld een zand filter Dit moet worden gerapporteerd als het zand filter met drainwater wordt gespoeld b incidentele lozingen als gevolg van bijvoorbeeld teeltwisselingen c lozingen van drainwater bij calamiteiten bijvoorbeeld bij ziektes in het gewas Waarom emissienormen en een rapportageverplichting De glastuinbouwsector zet in op verdere verduurzaming van de teelt De glastuinbouwsector LTO en de overheden Rijksoverheid gemeenten en waterschappen hebben afgesproken om in 2027 een nagenoeg nulemissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen te bereiken Doel van het beleid is onder meer om de kwaliteit van het oppervlaktewater in de glastuinbouwgebieden te verbeteren In het Activiteitenbesluit zijn daartoe voorschriften opgenomen waaraan de ondernemer moet voldoen Het gaat daarbij niet alleen om meet registratie en rapportageverplichtingen maar ook om emissienormen substraatteelt en gebruiksnormen grondteelt Deze emissienormen zijn sinds 01 01 2013 van kracht en betreffen de maximale hoeveelheid stikstof die per hectare kasoppervlak per jaar via het drainwater mag worden geloosd Bij de gebruiksnormen gaat het over de maximale hoeveelheid stikstof en fosfor die per hectare mag worden gebruikt Pagina inhoud2 Nieuwsbrief November 2015 Augustus 2015 Juni 2015 Mei 2015 April 2015 Februari 2015 Januari 2015 December 2014 November 2014 September 2014 Juni 2014 Mei 2014 Maart 2014 Februari 2014 December 2013 November 2013 September 2013 Juni 2013 Mei 2013 April 2013 Maart 2013 Februari 2013 Januari 2013 December 2012 November 2012 Oktober 2012 Landbouw februari 2014 Landbouw juni 2014 Landbouw maart 2015 Pilot Spaarwater bij familie Noordam

  Original URL path: http://www.hunzeenaas.nl/nieuwsbrief/landbouwmaart2015/Paginas/rapporteren.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Landbouw juni 2015
  waterschap op bescheiden schaal de aanleg van akkerranden Dit doen we in twee gebieden Lees verder Hilbrand Sinnema aan het woord Hilbrand Sinnema is geen onbekende binnen ons waterschap Na de laatste verkiezingen is hij een plekje opgeschoven van het algemeen bestuur naar Lees verder Voorkomen lekke mestbassins Vorig jaar hebben wij alle landbouwers in ons gebied een brief gestuurd over het voorkomen van lekke mestbassins We constateerden toen dat er minder Lees verder More crop per dop pilots in Drenthe Bij vier ondernemers in Drenthe zijn een aantal pilots met dripirrigatie en fertigatie aangelegd Met deze voor de akkerbouw nieuwe techniek willen we Lees verder Aangepast maaibeheer Hunze en Aa s In het gebied van Hunze en Aa s is 380 kilometer watergang geselecteerd voor aangepast maaibeheer Na uitvoering van een twee jaar durende Lees verder Aankondiging demonstratie zuiveringssystemen Munnekezijl Wilt u verschillende zuiveringssystemen bekijken kom dan naar de demonstratie op 7 juli 2015 op de proefboerderij Kollumerwaard van de Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw Hooge Zuidwal 1 9853 TJ Munnekezijl Verdere informatie over deze dag volgt zo spoedig mogelijk op onze website Pagina inhoud2 Nieuwsbrief November 2015 Augustus 2015 Juni 2015 Mei 2015 April 2015 Februari 2015 Januari 2015 December 2014 November 2014 September 2014 Juni 2014 Mei 2014 Maart 2014 Februari 2014 December 2013 November 2013 September 2013 Juni 2013 Mei 2013 April 2013 Maart 2013 Februari 2013 Januari 2013 December 2012 November 2012 Oktober 2012 Landbouw februari 2014 Landbouw juni 2014 Landbouw maart 2015 Landbouw juni 2015 Gaat u beregenen Meld het ons FAB randen in Hunze en Aa s gebied Hilbrand Sinnema aan het woord Voorkomen lekke mestbassins More crop per dop pilots in Drenthe Aangepast maaibeheer Hunze en Aa s Landbouw oktober 2015 Vragen Heeft u vragen over dit onderwerp Bel ons op 0598 69

  Original URL path: http://www.hunzeenaas.nl/nieuwsbrief/landbouwjuni2015/Paginas/default.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Gaat u beregenen? Meld het ons
  Verlengde Hoogeveensche vaart wordt water naar ons beheersgebied gevoerd Het aangevoerde water gebruiken wij om het waterpeil in sloten en kanalen te verhogen naar het zomerpeil Daarnaast kan het water worden gebruikt voor beregening Voor beregening uit grond en oppervlakte water is een watervergunning vereist Meldingsplicht Om voor iedereen het gebruik van oppervlaktewater mogelijk te maken moeten wij dat water in het gebied verdelen Daarbij is het van het grootste belang dat wij weten waar er wordt beregend en hoeveel water u verbruikt Aan uw watervergunning is daarom een meldingsplicht gekoppeld Dit betekent dat u het waterschap inlicht als u gaat beregenen uit oppervlaktewater Met uw melding kan het waterschap zorgen voor voldoende wateraanvoer Uw melding is daarom voor ons erg belangrijk Tijdstip melding U dient ons twee dagen van tevoren te melden als u wilt gaan beregenen op welke locatie en hoeveel kuub u gemiddeld verbruikt U kunt deze gegevens doorgeven aan het waterschap via telefoonnummer 0598 69 38 00 of via beregening hunzeenaas nl Pagina inhoud2 Nieuwsbrief November 2015 Augustus 2015 Juni 2015 Mei 2015 April 2015 Februari 2015 Januari 2015 December 2014 November 2014 September 2014 Juni 2014 Mei 2014 Maart 2014 Februari 2014 December 2013 November 2013 September 2013 Juni 2013 Mei 2013 April 2013 Maart 2013 Februari 2013 Januari 2013 December 2012 November 2012 Oktober 2012 Landbouw februari 2014 Landbouw juni 2014 Landbouw maart 2015 Landbouw juni 2015 Gaat u beregenen Meld het ons FAB randen in Hunze en Aa s gebied Hilbrand Sinnema aan het woord Voorkomen lekke mestbassins More crop per dop pilots in Drenthe Aangepast maaibeheer Hunze en Aa s Landbouw oktober 2015 Dit bericht delen Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Vragen Heeft u vragen over dit onderwerp Bel ons op 0598 69 38 00 Werkdagen 08 30 17 00 Stel uw vraag

  Original URL path: http://www.hunzeenaas.nl/nieuwsbrief/landbouwjuni2015/Paginas/beregenen.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • FAB randen in Hunze en Aa’s gebied
  FAB akkerranden in het Groningse deel van ons beheergebied in het project Bloeiend Bedrijf niet verloren laten gaan Wat zijn FAB akkerranden De afkorting FAB staat voor Functionele Agrobiodiversiteit Dit zijn bloemenrijke randen met een breedte tussen de 3 en 6 meter Deze bloemenranden trekken zogenaamde plaag bestrijdende insecten aan Het aanwezige nectar en stuifmeel in de bloemenranden biedt een extra voedselbron voor deze insecten De mengsels zijn zo samengesteld dat de hele zomer bloeiende planten aanwezig zijn om insecten aan te trekken De randen mogen niet bespoten bemest of bereden worden In het project Bloeiend bedrijf 2011 2013 gingen 600 akkerbouwers aan de slag met bloeiende randen langs akkers Met welk doel worden ze aangelegd De FAB akkerranden bieden een goed thuis voor allerlei natuurlijke vijanden van plaaginsecten Een bekend voorbeeld hiervan is het lieveheersbeestje dat bladluizen opeet Maar ook verschillende soorten spinnen loopkevers en sluipwespen zijn erg nuttige natuurlijke vijanden Hierdoor is het mogelijk het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op de naastgelegen akkergrond te verminderen Uit onderzoek is gebleken dat deze randen vooral bij graan en aardappelpercelen een positief effect hebben op natuurlijke insectenbestrijding Dit leidt dan weer tot minder insecticidegebruik waarbij de boer gewasinspecties gebruikt om vast te stellen of een schadedrempel al is overschreden of niet Kennis en kunde van aanwezige insecten is daarvoor nodig Bewustwording bij de boer over de staat van het gewas is een must om FAB randen een succes te laten zijn FAB randen voor natuurlijke plaagonderdrukking Er kan een dusdanig ecologisch evenwicht ontstaan dat het spuiten van insecticiden niet of veel minder nodig is En juist dit soort gewasbeschermingsmiddelen kunnen wanneer ze in het oppervlaktewater terecht komen een bedreiging vormen voor de beestjes in het water Om de ervaring die in het drie jarige project is opgedaan in ons beheergebied niet verloren te laten gaan hebben we in beide gebieden de agrarischer natuurverenigingen aangeboden binnen hun netwerk van deelnemers aan bloeiend bedrijf te vragen wie er mee verder wilde gaan Door ook subsidie van de verenigingen zelf en van de RABO bank kon er een bescheiden lengte aan rand gerealiseerd worden Door een brede strook aan te leggen vindt naast natuurlijke plaagbestrijding vermindering van drift van Gewasbeschermingsmiddelen naar het water plaats Maar ook bij hevige buien zullen de middelen minder gemakkelijk via afspoeling over de bodem in het water terecht komen Naast deze effecten stimuleert het ook een grotere verscheidenheid aan insecten vogels klein gedierte etc En voor langsfietsende recreanten is het een feest Pagina inhoud2 Nieuwsbrief November 2015 Augustus 2015 Juni 2015 Mei 2015 April 2015 Februari 2015 Januari 2015 December 2014 November 2014 September 2014 Juni 2014 Mei 2014 Maart 2014 Februari 2014 December 2013 November 2013 September 2013 Juni 2013 Mei 2013 April 2013 Maart 2013 Februari 2013 Januari 2013 December 2012 November 2012 Oktober 2012 Landbouw februari 2014 Landbouw juni 2014 Landbouw maart 2015 Landbouw juni 2015 Gaat u beregenen Meld het ons FAB randen in Hunze en Aa s gebied Hilbrand Sinnema aan het woord Voorkomen lekke

  Original URL path: http://www.hunzeenaas.nl/nieuwsbrief/landbouwjuni2015/Paginas/fab.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Hilbrand Sinnema aan het woord
  vervullen Het waterschap zorgt voor een goed waterbeheer dat betekent afvoeren bij te veel en aanvoeren bij te weinig water vertelt Sinnema Boeren moeten goed op de bodem passen vervolgt hij zijn verhaal Ervoor zorgen dat de grond goed bewortelbaar is zodat de planten bij het water kunnen komen In de Veenkoloniën zijn we bezig met innovaties op dat gebied Met sensoren op grondbewerkingswerktuigen meet je waar je de grond los moet maken Als je daar de grond losmaakt dan zorgen wij als waterschap voor water waar dat kan In je portefeuille zit peilbeheer en voldoende water Wat kunnen landbouwers van je verwachten In ieder geval een op het gebruik toegesneden peilbeheer Voor natuur is het peilbeheer anders afgestemd dan bij boerenland Daar waar het kan richten wij ons peilbeheer op het gebruik van het land Er komen nog een aantal peilbesluiten aan de komende tijd Via de plaatselijke krant nodigen wij betrokkenen uit op bijeenkomsten om reacties te geven Wil je de agrariërs nog wat meegeven Het is belangrijk dat boeren goed betrokken zijn bij de waterbeheersing Hun inkomen is voor een aanzienlijk deel afhankelijk van dat waterbeheer Ik wil ze dan ook aanmoedigen om ons beleid te blijven volgen en naar voorlichtingsbijeenkomsten te gaan Onze gezamenlijke uitdaging is om ons gebied veilig en gezond te houden We maken allemaal onderdeel uit van de samenleving Pagina inhoud2 Nieuwsbrief November 2015 Augustus 2015 Juni 2015 Mei 2015 April 2015 Februari 2015 Januari 2015 December 2014 November 2014 September 2014 Juni 2014 Mei 2014 Maart 2014 Februari 2014 December 2013 November 2013 September 2013 Juni 2013 Mei 2013 April 2013 Maart 2013 Februari 2013 Januari 2013 December 2012 November 2012 Oktober 2012 Landbouw februari 2014 Landbouw juni 2014 Landbouw maart 2015 Landbouw juni 2015 Gaat u beregenen Meld het ons FAB

  Original URL path: http://www.hunzeenaas.nl/nieuwsbrief/landbouwjuni2015/Paginas/sinnema.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive •