archive-nl.com » NL » H » HUNZEENAAS.NL

Total: 760

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Voorkomen lekke mestbassins
  nemen dan leest u hieronder een paar tips uit de brief Mestbassin onderhouden Steeds vaker zien we onkruid op mestbassins staan Check uw mestbassin regelmatig en verwijder onkruid tijdig Op deze manier voorkomt u dat er beschadigingen ontstaan Afsluiter ontoegankelijk maken In het verleden zijn op verschillende plaatsen afsluiters gestolen of open gezet De mest kan dan vrij uitstromen in de naastliggende sloot Wij adviseren u de afsluiter minder toegankelijk te maken en de hoofdkraan af te sluiten na gebruik De afsluiter minder toegankelijk maken doet u door de toegangsweg af te sluiten met een hek of slagboom een constructie rond de afsluiter te plaatsen bijvoorbeeld van beton Voorkom overvulling mestbassin Een ander voorkomend probleem is dat de bassins vaak overvol zijn Dit is op te lossen door alert te zijn bij het vullen van het mestbassin Attendeer uw mesttransporteur daar op en zorg ervoor dat het bassin niet te vol komt Als het toch gebeurt Door een bord te plaatsen bij uw mestbassin met daarop uw naam en telefoonnummer bent u sneller te bereiken Stroomt er mest uit uw bassin probeer de lekkage te stoppen en dam de eventuele verontreiniging direct af Hiermee voorkomt u verdere verspreiding Bel vervolgens direct het waterschap 0598 69 38 00 Pagina inhoud2 Nieuwsbrief November 2015 Augustus 2015 Juni 2015 Mei 2015 April 2015 Februari 2015 Januari 2015 December 2014 November 2014 September 2014 Juni 2014 Mei 2014 Maart 2014 Februari 2014 December 2013 November 2013 September 2013 Juni 2013 Mei 2013 April 2013 Maart 2013 Februari 2013 Januari 2013 December 2012 November 2012 Oktober 2012 Landbouw februari 2014 Landbouw juni 2014 Landbouw maart 2015 Landbouw juni 2015 Gaat u beregenen Meld het ons FAB randen in Hunze en Aa s gebied Hilbrand Sinnema aan het woord Voorkomen lekke mestbassins More crop per dop

  Original URL path: http://www.hunzeenaas.nl/nieuwsbrief/landbouwjuni2015/Paginas/mestbassins.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • More crop per dop: pilots in Drenthe
  er gebeurt in de bodem Hiervoor zijn diverse sensoren in de gewassen geplaatst die de vochtstromen en de mineralenstromen in kaart brengen Op basis van die gegevens gaan we de water en mineralengiften sturen Er zijn nog genoeg vragen zoals Wat is het effect op de opbrengst en de kwaliteit van de producten Kunnen we de inhoudsstoffen van aardappelen beter sturen doordat we de meststoffen heel gericht en heel dichtbij de wortels brengen Beperken we ook de afspoeling van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater doordat we de bodem vochtiger houden en er bij grote buien niet veel water afspoelt Hoe houdt de bodemstructuur zich bij dripirrigatie Onderstaande partijen gaan dit samen met de ondernemers in 2015 ervaren Kern blijft dat dit nieuwe systeem wat best een andere manier van werken en management vraagt financieel uit moet kunnen De deelnemende partijen zijn Broere Beregening Netafim DLV Plant Yara RMA Agrometius LWM De pilots worden gefinancierd door de provincie Drenthe de Praktijknetwerken regeling van het ministerie van EZ de waterschappen Hunze en Aa s Reest en Wieden en Vechtstromen De pilots vinden plaats bij het bedrijf Scholtenszathe in Klazienaveen voor consumptieaardappelen het vernieuwingsbedrijf Op de Es te Zeijen voor zetmeelaardappelen bij Mts Speelman te 1e Exloërmond voor uien bij Fam van der Heijden te Vledder voor lelies Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacob Dogterom DLV Plant 06 53389507 of Sigrid Arends DLV Plant 06 53151828 Pagina inhoud2 Nieuwsbrief November 2015 Augustus 2015 Juni 2015 Mei 2015 April 2015 Februari 2015 Januari 2015 December 2014 November 2014 September 2014 Juni 2014 Mei 2014 Maart 2014 Februari 2014 December 2013 November 2013 September 2013 Juni 2013 Mei 2013 April 2013 Maart 2013 Februari 2013 Januari 2013 December 2012 November 2012 Oktober 2012 Landbouw februari 2014 Landbouw juni 2014 Landbouw maart

  Original URL path: http://www.hunzeenaas.nl/nieuwsbrief/landbouwjuni2015/Paginas/more-crop.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Aangepast maaibeheer Hunze en Aa's
  drie zaken belangrijk bij het maaien van slootkanten 1 Peilbeheer 2 Gedragscode Flora en faunawet waterschappen 3 Veilig werken Hunze en Aa s zocht een efficiëntere manier van maaien waarbij we een goed peilbeheer garanderen we de Flora en faunawet naleven en we zorgen voor de veiligheid van onze medewerkers Deze efficiëntere manier van werken pasten we toe op zes proeftrajecten Hier werkten we twee jaar lang volgens het beeld in onderstaande tekening klik op de afbeelding voor een vergroting In elk proeftraject werd een deel op de aangepaste en een deel op de traditionele manier gemaaid Zodat we deze verschillende manieren van onderhoud goed met elkaar kunnen vergelijken Nu na twee jaar zijn de resultaten veelbelovend We dachten dat deze sloten sneller dicht zouden groeien maar dat valt heel erg mee En de af en aanvoer van water blijft gegarandeerd voor een juist peilbeheer Door de maaipaden kort te houden bleef de veiligheid gegarandeerd Een belangrijk voordeel was dat moerasplanten onder het talud de gelegenheid kregen om beter te groeien Deze planten wortelen onder water en geven zo steun aan het talud zodat deze minder inzakken Flora en faunawet Onze hoofdtaak is goed peilbeheer Onze landbouwers rekenen daar op We werken hierbij wel volgens de gedragscode Flora en faunawet voor waterschappen In deze gedragscode staan regels om beschermde dier en plantensoorten te ontzien bij het maaien We hebben daarvoor een Veldgids gemaakt Daarin zijn 107 planten en diersoorten opgenomen die we moeten beschermen Dat is niet altijd eenvoudig We hanteren een onderhoudsconcept waarbij we zoveel mogelijk ruimte geven aan beschermde soorten Dat doen we door de taluds minder vaak te maaien en de watergang iets meer dicht te laten groeien aan de zijkanten maar het middenstuk goed open te houden Op deze manier is er plek voor deze beschermde soorten Het garanderen van goed peilbeheer het opvolgen van de Flora en faunawet en onze medewerkers een veilige werkomstandigheid bieden blijkt te werken We gaan door met deze proef Zes proefgebieden De zes proeftrajecten zijn 1 De Benninksloot Hamweg Harkstede 2 De watergang bij gemaal Nonnegaat Heemweg Woldendorp 3 De watergang ontsluitingsweg Pekel zuidkant te Alteveer 4 De watergang Wischluiweg te Sellingen 5 Het Amerdiep Bosmaatweg te Grolloo 6 De watergang aan de Zandvoort te Eexterveen Voorbeeld van een normaal onderhouden watergang links en met aangepast onderhoud rechts Pagina inhoud2 Nieuwsbrief November 2015 Augustus 2015 Juni 2015 Mei 2015 April 2015 Februari 2015 Januari 2015 December 2014 November 2014 September 2014 Juni 2014 Mei 2014 Maart 2014 Februari 2014 December 2013 November 2013 September 2013 Juni 2013 Mei 2013 April 2013 Maart 2013 Februari 2013 Januari 2013 December 2012 November 2012 Oktober 2012 Landbouw februari 2014 Landbouw juni 2014 Landbouw maart 2015 Landbouw juni 2015 Gaat u beregenen Meld het ons FAB randen in Hunze en Aa s gebied Hilbrand Sinnema aan het woord Voorkomen lekke mestbassins More crop per dop pilots in Drenthe Aangepast maaibeheer Hunze en Aa s Landbouw oktober 2015 Dit bericht delen Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

  Original URL path: http://www.hunzeenaas.nl/nieuwsbrief/landbouwjuni2015/Paginas/maaien.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Landbouw oktober 2015
  zoetwaterbel van vier miljoen liter Vreugde bij boeren en waterschappen Het Waddenfonds komt over de brug met een subsidie van 700 000 euro Hierdoor kunnen boeren in de kuststreek nog Lees verder Schoon drinkwater ook in de toekomst De Drentsche Aa is een stroomdalgebied met een oppervlaktewaterwinning voor drinkwaterbereiding De vergunning daarvoor werd al in 1879 verleend Lees verder Stimuleringsbudget emissiebeperking glastuinbouw Waterschappen maken flink werk van het verminderen van de emissies binnen de glastuinbouw De Kaderrichtlijn Water KRW eist dat de glastuinbouw in 2027 Lees verder Teeltwisseling Stop op tijd met de watergift aan het gewas zodat de substraatmatten al zoveel mogelijk droogtrekken door het gewas en uitdrogen Lees verder Monitoringsgegevens gewasbeschermingsmiddelen Recent hebben we onze monitoringsresultaten van dit jaar tot en met juli 2015 geanalyseerd De resultaten vindt u op de bijgevoegde kaart én in Lees verder Film vestigt aandacht op ondergrondverlichting Verdichting van de bodem is een onderschat probleem in de landbouw Onder de ploegdiepte is het probleem vrijwel onomkeerbaar Daarom lanceren Lees verder Pagina inhoud2 Nieuwsbrief November 2015 Augustus 2015 Juni 2015 Mei 2015 April 2015 Februari 2015 Januari 2015 December 2014 November 2014 September 2014 Juni 2014 Mei 2014 Maart 2014 Februari 2014 December 2013 November 2013 September 2013 Juni 2013 Mei 2013 April 2013 Maart 2013 Februari 2013 Januari 2013 December 2012 November 2012 Oktober 2012 Landbouw februari 2014 Landbouw juni 2014 Landbouw maart 2015 Landbouw juni 2015 Landbouw oktober 2015 Vanaf 1 november controleren we de sloten Zilte boer heeft zoetwaterbel van vier miljoen liter Schoon drinkwater ook in de toekomst Stimuleringsbudget Emissie beperking Glastuinbouw voortgezet Wat doe je met percolaat lek en drainwater Monitoringsgegevens gewasbeschermingsmiddelen Film vestigt aandacht op ondergrondverdichting Vragen Heeft u vragen over dit onderwerp Bel ons op 0598 69 38 00 Werkdagen 08 30 17 00 Stel uw vraag

  Original URL path: http://www.hunzeenaas.nl/nieuwsbrief/oktober2015/Paginas/default.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Vanaf 1 november controleren we de sloten
  Een schone sloot zorgt ervoor dat water snel wordt afgevoerd en dat u geen wateroverlast krijgt Vanaf 1 november controleren we de sloten in stedelijk gebied vanaf 15 november doen we dit in landelijk gebied Bericht Als uw sloot niet op tijd schoon is dan krijgt u hier bericht over van het waterschap Er zal dan gevraagd worden om de sloot alsnog schoon te maken Als dit niet lukt dan zal het waterschap dit doen op uw kosten Deze kosten zijn hoger dan die van een loonbedrijf Gewassen op het land Als de gewassen nog op het land staan dan houden onze schouwers daar rekening mee Wij rekenen erop dat u uw sloot of sloten schoonmaakt als de gewassen van het land zijn gehaald Op de afbeelding hieronder ziet u waar een schone sloot aan moet voldoen Pagina inhoud2 Nieuwsbrief November 2015 Augustus 2015 Juni 2015 Mei 2015 April 2015 Februari 2015 Januari 2015 December 2014 November 2014 September 2014 Juni 2014 Mei 2014 Maart 2014 Februari 2014 December 2013 November 2013 September 2013 Juni 2013 Mei 2013 April 2013 Maart 2013 Februari 2013 Januari 2013 December 2012 November 2012 Oktober 2012 Landbouw februari 2014 Landbouw juni 2014 Landbouw maart 2015 Landbouw juni 2015 Landbouw oktober 2015 Vanaf 1 november controleren we de sloten Zilte boer heeft zoetwaterbel van vier miljoen liter Schoon drinkwater ook in de toekomst Stimuleringsbudget Emissie beperking Glastuinbouw voortgezet Wat doe je met percolaat lek en drainwater Monitoringsgegevens gewasbeschermingsmiddelen Film vestigt aandacht op ondergrondverdichting Dit bericht delen Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Vragen Heeft u vragen over dit onderwerp Bel ons op 0598 69 38 00 Werkdagen 08 30 17 00 Stel uw vraag Bel mij terug Bloeiende akkerranden in Oost Groningen https t co Z1r6chiIyE Volg ons op Facebook Twitter YouTube Veelgestelde vragen Wat doet waterschap

  Original URL path: http://www.hunzeenaas.nl/nieuwsbrief/oktober2015/Paginas/Schouw.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zilte boer heeft zoetwaterbel van vier miljoen liter
  Rioolwatertransportleiding Nieuw Buinen Gasselternijveen Actueel Nieuws Agenda Bekendmakingen Waarschuwing Scheepvaart en zwemmen Aanbestedingen Waterschapsverkiezingen Leren over water Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Volwassenen Home Nieuwsbrief Landbouw oktober 2015 Zilte boer heeft zoetwaterbel va Print pagina Zilte boer heeft zoetwaterbel van vier miljoen liter Pagina inhoud Vreugde bij boeren en waterschappen Het Waddenfonds komt over de brug met een subsidie van 700 000 euro Hierdoor kunnen boeren in de kuststreek nog drie jaar extra doorgaan met het project Spaarwater Op 12 september besteedde RTV Noord hier aandacht aan Pagina inhoud2 Nieuwsbrief November 2015 Augustus 2015 Juni 2015 Mei 2015 April 2015 Februari 2015 Januari 2015 December 2014 November 2014 September 2014 Juni 2014 Mei 2014 Maart 2014 Februari 2014 December 2013 November 2013 September 2013 Juni 2013 Mei 2013 April 2013 Maart 2013 Februari 2013 Januari 2013 December 2012 November 2012 Oktober 2012 Landbouw februari 2014 Landbouw juni 2014 Landbouw maart 2015 Landbouw juni 2015 Landbouw oktober 2015 Vanaf 1 november controleren we de sloten Zilte boer heeft zoetwaterbel van vier miljoen liter Schoon drinkwater ook in de toekomst Stimuleringsbudget Emissie beperking Glastuinbouw voortgezet Wat doe je met percolaat lek en drainwater Monitoringsgegevens gewasbeschermingsmiddelen Film vestigt aandacht op ondergrondverdichting Dit bericht delen Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Vragen Heeft u vragen over dit onderwerp Bel ons op 0598 69 38 00 Werkdagen 08 30 17 00 Stel uw vraag Bel mij terug Bloeiende akkerranden in Oost Groningen https t co Z1r6chiIyE Volg ons op Facebook Twitter YouTube Veelgestelde vragen Wat doet waterschap Hunze en Aa s Waarom betaal ik waterschapsbelasting Ik wil weten waar ik veilig kan zwemmen Ik heb dode vissen gezien Wat moet ik doen Wat moet ik doen bij hoog water Ik ben journalist en heb een vraag over het waterschap Ik ga verhuizen aan wie moet ik dat doorgeven Meer

  Original URL path: http://www.hunzeenaas.nl/nieuwsbrief/oktober2015/Paginas/waddenfonds.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Schoon drinkwater, ook in de toekomst
  en omgeving Zeven jaar actie Hunze en Aa s Waterbedrijf Groningen en provincie Drenthe ondernemen de komende zeven jaar actie voor de oppervlaktewaterwinning vanuit een schone Drentsche Aa Dat doen wij samen met gemeenten bedrijven agrariërs en inwoners van het gebied Eerder dit jaar presenteerden we het Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa Maatregelen Het aantal betrokken partijen was groot Inwoners bedrijven en agrariërs hebben geen wettelijke taak ten aanzien van de bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit maar ze hebben wel een rol Voorbeelden van de gezamenlijk opgestelde maatregelen zijn Inzetten op algemene voorlichting en bewustwording over activiteiten die de waterkwaliteit beïnvloeden Alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen stimuleren bij particulieren en gemeenten Actieve uitwisseling van kennis en innovatie bevorderen bij bedrijven langs de Drentsche Aa over milieuvriendelijk terreinbeheer Het onderzoeken van maatregelen bij agrariërs zoals het instellen van akkerranden het verduurzamen van de teelten en de vermindering van afspoeling en uitspoeling van erf en perceel Het actualiseren van spuitvrije zones en vul en spoelplaatsen in het gebied door de bevoegde gezagen Hunze en Aa s stelt een team samen dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa Pagina inhoud2 Nieuwsbrief November 2015 Augustus 2015 Juni 2015 Mei 2015 April 2015 Februari 2015 Januari 2015 December 2014 November 2014 September 2014 Juni 2014 Mei 2014 Maart 2014 Februari 2014 December 2013 November 2013 September 2013 Juni 2013 Mei 2013 April 2013 Maart 2013 Februari 2013 Januari 2013 December 2012 November 2012 Oktober 2012 Landbouw februari 2014 Landbouw juni 2014 Landbouw maart 2015 Landbouw juni 2015 Landbouw oktober 2015 Vanaf 1 november controleren we de sloten Zilte boer heeft zoetwaterbel van vier miljoen liter Schoon drinkwater ook in de toekomst Stimuleringsbudget Emissie beperking Glastuinbouw voortgezet Wat doe je met percolaat lek en drainwater Monitoringsgegevens gewasbeschermingsmiddelen Film vestigt aandacht op ondergrondverdichting Dit bericht

  Original URL path: http://www.hunzeenaas.nl/nieuwsbrief/oktober2015/Paginas/schoon-drinnkwater.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Stimuleringsbudget Emissie- beperking Glastuinbouw voortgezet
  nu toe zijn al diverse projecten financieel ondersteund Bij de selectie van projecten ligt de focus op het toepassen van beschikbare kennis en maatregelen door de ondernemer op zijn bedrijf Een onderwerp dat extra gestimuleerd wordt vanuit het fonds is Bewustwording van eigen handelen Ook blijft er ruimte voor andere projecten die kennis opleveren over emissiebeperking vanuit de glastuinbouw Ondernemers worden gestimuleerd om projecten in groepsverband op te pakken Voor wie door wie Er is 137 000 per jaar beschikbaar De Stichting toegepast onderzoek waterbeheer STOWA beheert het fonds De beoordelingscommissie van het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw beoordeelt of projecten in aanmerking komen voor een financiële bijdrage en hoe hoog die is Dit gebeurt drie keer per jaar Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de waterschappen Meedoen De beoordelingscommissie ontvangt graag projectvoorstellen die bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit in glastuinbouwgebieden De eerstvolgende beoordelingsronde vindt plaats op 10 december 2015 Het is nu al mogelijk hier projecten voor in te dienen De beoordelingscriteria en de wijze waarop projecten ingediend kunnen worden zijn te vinden op website van de STOWA via de link http www stowa nl projecten Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw Hier staat ook meer informatie over het fonds Vragen over het fonds en deelname kunnen gesteld worden via glaskas stowa nl Pagina inhoud2 Nieuwsbrief November 2015 Augustus 2015 Juni 2015 Mei 2015 April 2015 Februari 2015 Januari 2015 December 2014 November 2014 September 2014 Juni 2014 Mei 2014 Maart 2014 Februari 2014 December 2013 November 2013 September 2013 Juni 2013 Mei 2013 April 2013 Maart 2013 Februari 2013 Januari 2013 December 2012 November 2012 Oktober 2012 Landbouw februari 2014 Landbouw juni 2014 Landbouw maart 2015 Landbouw juni 2015 Landbouw oktober 2015 Vanaf 1 november controleren we de sloten Zilte boer heeft zoetwaterbel van vier miljoen liter Schoon drinkwater ook in

  Original URL path: http://www.hunzeenaas.nl/nieuwsbrief/oktober2015/Paginas/glastuinbouw.aspx (2015-12-02)
  Open archived version from archive