archive-nl.com » NL » H » HVDBBL.NL

Total: 97

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HVDBBL - NIEUWS
  was vanaf 2006 doorbroken Het aantal actief woningzoekenden degenen die reageren op aangeboden woningen is met 13 afgenomen Dit wordt voor een deel veroorzaakt doordat woningzoekenden met een bruto gezinsinkomen boven 33 614 niet meer op woningen tot 652 52 kunnen reageren In 2011 hebben de corporaties 94 van hun woningen in de Stadsregio toegewezen aan huishoudens onder deze grens Om kansen te bieden aan alle woningzoekenden en de doorstroming te bevorderen werken de gemeenten in de stadsregio en de corporaties op dit moment aan wijziging van de regels voor het toewijzen van woningen Zo zijn er plannen om een klein percentage van de vrijkomende woningen via loting toe te wijzen en om de eis van regionale binding te laten vervallen Een huishouden hoeft dan niet meer in de regio te wonen of te werken om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning Kleine gemeenten krijgen dan wel de mogelijkheid om voorrang te verlenen aan hun eigen inwoners De rapportage Woonruimteverdeling wordt ieder jaar opgesteld door het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad en de Stadsregio Amsterdam Het volledige rapport is hier te downloaden Bron stadsregioamsterdam nl 13 april 2012 Rechter verbiedt uitvoering gluurverhoging De rechtbank in Den Haag heeft de Belastingdienst opgedragen per direct te stoppen met het verstrekken van inkomensindicaties aan verhuurders Daarmee is de invoering van 5 extra huurverhoging per 1 juli 2012 praktisch onmogelijk geworden Lees meer Woonbonddirecteur Ronald Paping reageert verheugd op het vonnis Het schenden van de privacy van bijna alle huurders in Nederland moet direct stoppen Volgens Paping is de uitspraak van de rechter een direct gevolg van de manier waarop deze wetgeving erdoor is gejaagd Minister Spies had zo n haast met het invoeren van de extra huurverhoging dat er geen sprake is geweest van een zorgvuldig proces Dat heeft de rechter nu terecht afgestraft Door de uitspraak van de rechter zijn alle verstrekte inkomensindicaties onwettig geworden en mag de belastingdienst geen nieuwe indicaties verstrekken voor de wet van kracht is De Woonbond verzet zich ertegen dat er een extra huurverhoging wordt mogelijk gemaakt met een maatregel die te koste gaat van de privacy en die niet het beoogde resultaat oplevert De gluurverhoging leidt niet tot doorstroming Het is een botte en ongenuanceerde maatregel die ten koste gaat van de koopkracht van 400 000 huishoudens waarvan slechts een klein deel scheef woont Paping De Woonbond heeft een goed alternatief voor dit plan om de doorstroming te bevorderen de zogenaamde huursombenadering We hopen dat Spies na deze uitspraak daarover met ons wil praten De rechter heeft de verstrekking van inkomensindicaties verboden omdat het een grove inbreuk van de privacy van huurders is die niet op wetgeving is gebaseerd Pas als de wet in werking is getreden mag de Belastingdienst de gegevens weer gaan verstrekken aan verhuurders Zie ook Huurdersvereniging Amsterdam 7 april 2012 Flink hogere huur is onvermijdelijk Een voelbare verhoging van de huren van sociale huurwoningen is onvermijdelijk maar moet geleidelijk worden ingevoerd Dit zegt Hans van Harten directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties AFWC Lees meer Door de vastgoedcrisis dreigt het verdienmodel van woningcorporaties vast te lopen zegt Van Harten in een interview met Het Parool over de problemen van woningcorporaties Tot nu toe verdienden corporaties tekorten op sociale huurwoningen terug met huizenverkoop Dat lukt niet meer Van Harten Woningen stijgen niet meer in waarde en ze worden minder verkocht Daardoor is er veel minder geld voor investeringen Financiering is moeilijker te krijgen Dan moet je moet je kosten drukken en opbrengsten vergroten door nog meer woningen te verkopen Het verlies op een sociale huurwoning bedraagt ongeveer 125 000 euro Van Harten pleit wel voor het behoud van sociale huren De huren moeten voor mensen betaalbaar blijven al zullen ze onontkoombaar gaan stijgen Zie het commentaar van de Huurdersvereniging Amsterdam de Woonbond 6 april 2012 Vraag naar huurwoningen neemt fors toe De vraag naar huurwoningen neemt de komende 8 jaar toe met 75 000 waar 2 jaar geleden nog werd uitgegaan van een daling van de vraag met 45 000 Lees meer Dat blijkt uit een onderzoeksrapport over de woningmarkt dat minister Liesbeth Spies Binnenlandse Zaken vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd Oorzaak van de stijgende vraag is onder meer de economische crisis waardoor minder mensen een huis durven te kopen Uit het rapport blijkt verder dat er meer vraag komt naar commerciële huurwoningen in de vrije sector en dat de gereguleerde huursector in omvang zal afnemen Sociale huurwoningen Mensen in steden of regio s met weinig huurwoningen en mensen die in de vrije sector huren moeten rekening houden met huurstijgingen die boven het inflatiecijfer uitkomen Vorige maand bleek uit onderzoek van de Nederlandse Woonbond al dat ook de huur van vrijkomende sociale huurwoningen fors omhooggaat Corporaties zullen hun huren de komende jaren gemiddeld met ruim 13 procent verhogen aldus de Woonbond Mislukking Volgens PvdA Kamerlid Jacques Monasch toont het rapport aan dat het kabinetsplan om corporaties driekwart van hun woningen aan de bewoners te laten verkopen failliet is Het woningmarktbeleid is volgens hem misschien wel de grootste mislukking van het kabinet Rutte Mensen verhuizen niet meer koopwoningen verliezen hun waarde de klopjacht op de huurder levert slechts hogere huren op aannemers gaan met bosjes tegelijk failliet en bouwvakkers raken in groten getale werkloos Het roer moet radicaal om je gaat toch niet massaal huurwoningen verkopen als de vraag ernaar stijgt en de verkoop van woningen stilligt aldus Monasch De Kamer debatteert volgende week weer met minister Spies over de woningmarkt Bron L nu nl 5 april 2012 Wet gluurverhoging wordt aangepast Minister Spies heeft woensdag in de Tweede Kamer toegezegd dat het inkomen van inwonende kinderen niet meetelt bij het bepalen van het huishoudinkomen dat aangeeft of een huurder in aanmerking komt voor de 5 extra huurverhoging De minister gaat haar wetsvoorstel aanpassen Lees meer Vandaag vergadert de Kamer verder over het kabinetsvoorstel om huurders met een inkomen boven 43 000 een extra huurverhoging van 5 op te leggen Woonbonddirecteur Ronald Paping reageert verheugd op de aanpassing maar is nog niet tevreden Het is goed dat de inkomens van inwonende kinderen niet langer worden meegeteld Het zou ook schandalig zijn als de inkomsten van een tiener met een krantenwijk zouden leiden tot een extra huurverhoging van 5 Maar ik ben pas tevreden als deze wet van tafel gaat De wet brengt veel mensen in de problemen maar lost niets op Kamerleden stelden in het debat veel andere wijzigingen voor maar die wilde de minister niet overnemen Spies hield in het debat vol dat zij met deze wet wil bereiken dat middeninkomens uit sociale huurwoningen verhuizen zodat deze woningen voor de laagste inkomens beschikbaar zouden komen Maar toen Karabulut SP dit ook in de wet wilde vastleggen bleek ineens dat de minister verhuurders ook de mogelijkheid wil geven om de vrijkomende woningen te verkopen of boven de liberalisatiegrens aan te bieden Woonbonddirecteur Paping Toen kwam de aap uit de mouw Deze wet is helemaal niet bedoeld om de doorstroming te bevorderen maar om de huurders flink meer te laten betalen Over twee jaar haalt de regering dat geld dan op bij de corporaties met de zogenaamde heffing De regering laat de huurders op deze manier de crisis betalen Nauwelijks meer doorstroming Ook uit onderzoek blijkt dat de extra huurverhoging nauwelijks tot meer doorstroming zal leiden Onderzoeksbureau ABF onderzocht de gevolgen van de extra huurverhoging in opdracht van de minister De conclusie Een substantiële doorstroming lijkt er van dit beleidsvoornemen niet uit te gaan Voor Woonbonddirecteur Paping is het helder De beste manier om genoeg betaalbare woningen beschikbaar te maken voor lage inkomens is om meer van die woningen te bouwen Niet door deze huurverhoging Zie ook Het Parool Aedesnet nl 30 maart 2012 Donnerhuren blijven aangeklaagd Het kabinet heeft de privacy van miljoenen huurders geschonden door hun inkomensgegevens door te spelen aan huisbazen Lees meer De Huurdersvereniging Amsterdam zet de bodemprocedure tegen de door Donner ingevoerde schaarstepunten voort ondanks het feit dat de partner in de bodemprocedure tegen de punten van Donner de Woonbond is afgehaakt De argumenten van de Woonbond waren niet onlogisch want door uitspraken van de Raad van State en van de Tweede Kamer in januari werd het minder waarschijnlijk dat het democratische proces door de rechter zal worden aangemerkt als onrechtmatig Maar er speelt meer en dat is veel belangrijker Door de Donnerpunten wordt de huur losgezongen van de kwaliteit en oppervlakte van de woning En dit niet overal in Nederland maar in een beperkt gebied Afhankelijk van de locatie wordt het Woningwaarderingstelsel uitgehold Een dergelijke wijziging vereist een wetswijziging zoals ook het meenemen van de WOZ waarde in de huurprijs Tevens is een wetswijziging nodig om de belanghebbenden de huurders inzage in totstandkoming en beroepsrecht te geven in de WOZ nu deze zo belangrijk wordt voor de maximale hoogte van de huur Juridisch moet dit worden beslecht vindt de Huurdersvereniging Amsterdam of dit nu wel of niet iets aan de situatie zal veranderen het schept duidelijkheid Daarnaast hebben verschillende huurdersverenigingen en koepels aangegeven juist nu een steuntje in de rug te kunnen gebruiken in hun strijd tegen corporaties en verhuurders die nu geld uit de woningnood kloppen Het is dan belangrijk te kunnen zeggen dat de Donnerpunten nog bij de rechter liggen Kortom de HA zet de strijd tegen deze slechte en asociale maatregel voort Bron HA 29 maart 2012 Geding tegen extra huurverhogingen Voor het eerst stappen huurders naar de rechter vanwege de extra huurverhoging voor huurders met een hoger inkomen Volgens hen tast de maatregel hun recht op privacy aan Lees meer Het gaat om vier huurders uit Amsterdam allemaal lid van huurdersvereniging Oost Ze spannen een kort geding aan tegen de Nederlandse staat De overheid hoort informatie over mijn prive situatie te beschermen niet te grabbel gooien op straat zegt Frans Ondunk voorzitter van de huurdersvereniging Extra huurverhoging Op dit moment vragen veel corporaties bij de Belastingdienst de inkomensgegevens op van hun huurders Bij huishoudens die jaarlijks meer dan 43 000 euro verdienen kunnen ze 5 procent extra huurverhoging heffen Volgens de huurders doen verhuurders dit zonder dat hiervoor een wettelijke basis is Want het wetsvoorstel dat de extra huurverhoging mogelijk maakt moet nog worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer Onaanvaardbaar aldus Ondunk Vooruitlopend daarop vragen verhuurders alvast de gegevens van huurders op Dat is niet acceptabel Of de huurders zelf scheefwoners zijn wil Ondunk niet zeggen Dat gaat niemand iets aan Minister Spies van Binnenlandse Zaken hoopt dat door de maatregel rijkere huurders plaatsmaken voor mensen met een smallere beurs Het kort geding dient donderdag 5 april in Den Haag Aangifte doen Eerder deze maand riep de Woonbond huurders op aangifte te doen bij het College Bescherming Persoonsgegevens wegens privacyschending Sindsdien zijn veel meldingen binnengekomen Hoeveel precies wil het CBP niet zeggen Maar je kunt duidelijk zien dat de oproep z n werk heeft gedaan zegt een woordvoerder Het CBP bekijkt nu wat het met de meldingen gaat doen Een van de mogelijkheden is het starten van een onderzoek Afhankelijk van de uitkomst kan het CBP vervolgens een voorwaardelijke boete opleggen aan degene die verantwoordelijk is voor de privacyschending Bron NOS 6 maart 2012 Kabinet schendt privacy huurders Het kabinet heeft de privacy van miljoenen huurders geschonden door hun inkomensgegevens door te spelen aan huisbazen Lees meer De huurders hadden op de hoogte moeten worden gesteld van de gegevensoverdracht concludeert advocatenkantoor Kennedy van der Laan woensdag in een onderzoek dat werd verricht in opdracht van huurdersvereniging Woonbond De Woonbond raadt huurders aan bij het College Bescherming Persoonsgegevens CBP te melden dat hun privacy wordt geschonden Het kabinet wil scheefwonen tegengaan door huurders met een inkomen van meer dan 43 duizend euro jaarlijks vijf procent extra huurverhoging te geven In een wetsvoorstel staat dat verhuurders de inkomensgegevens van hun huurders moeten krijgen Kritiek Het wetsvoorstel is nog niet door de Kamer goedgekeurd Toch zijn de gegevens alvast verstrekt zodat de huurders ver voor de jaarlijkse huurverhoging te horen kunnen krijgen of hun huur wordt verhoogd Dat zegt een een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag in de Volkskrant Het wetsvoorstel van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner CDA kreeg volgens de krant vorig jaar al veel kritiek van het CPB Klachten Het CPB miste een belangenafweging van de gevolgen van het voorstel voor de persoonlijke levenssfeer van de burger en raadde aan het voorstel zo niet in te dienen De privacywaakhond heeft volgens de krant al meerdere klachten binnengekregen Ook de Raad van State zou kritisch zijn omdat er voor huurders met een inkomen van rond de 43 duizend euro geen alternatieven bestaan Bron Nu nl Meer info Woonbond Zie ook Het Parool 22 februari 2012 Recordaantal studentenwoningen in 2011 In Amsterdam zijn ontwikkelaars vorig jaar gestart met de bouw van 1543 studentenwoningen en zijn er 1409 bestaande woningen speciaal voor studenten beschikbaar gesteld Hiermee is een recordaantal van 2952 studentenwoningen gerealiseerd Lees meer Dit blijkt uit de Voortgangsrapportage Studentenhuisvesting 2011 die op 21 februari door het college van B W is goedgekeurd 9000 Studentenwoningen De gemeente Amsterdam wil in de periode 2010 2014 9000 extra studentenwoningen realiseren Deze doelstelling komt overeen met de door de hoger onderwijsinstellingen geraamde behoefte voor deze periode Met de concrete nieuwbouwplannen voor de komende periode en de gerealiseerde woningen in 2011 staat de teller op ongeveer 5500 extra studentenwoningen Daarnaast worden de komende jaren ook woningen in de bestaande voorraad voor studenten gereserveerd Hierdoor is de gemeente hard op weg om de doelstellingen voor 2014 te behalen Wethouder Freek Ossel Het gaat de goede kant op maar er moet nog veel gebeuren We zullen de nieuwbouw blijven aanjagen en het Rijk vragen de regels voor het bouwen van studentenwoningen te verminderen zodat het makkelijker wordt om te bouwen Campus wint aan populariteit Een groot deel van de nieuwbouwprojecten ligt op locaties die deel uitmaken van een studentencampus Zo komen er 154 woningen op de Amstelcampus bij de Hogeschool van Amsterdam en 605 woningen op het Science Park in de Watergraafsmeer De studentencampussen in de stad waarbij onderwijstellingen woningen kleine bedrijven en horeca op een terrein zijn gevestigd worden steeds populairder Ook in West Het afgelopen jaar is er een partij gevonden die 650 woningen gaat bouwen op een locatie bij Station Sloterdijk Het komende jaar wordt er gezocht naar een investeerder voor studentenwoningen aan de Zuidas en voor de ontwikkeling van een AMC campus Daarnaast wordt in 2012 gestart met de bouw van 700 woningen in de D buurt in Zuidoost Bij metrostation Overamstel worden er naast koopstudio s ook 276 huurwoningen voor studenten gebouwd Bron Gemeente Amsterdam 21 februari 2012 FNV en Woonbond woedend over botte huurverhoging Een onacceptabel botte maatregel Dat is het vernietigende oordeel van vakcentrale FNV en de Woonbond over het kabinetsplan dat het verhuurders mogelijk maakt de huur met 5 extra op de inflatie te verhogen voor huishoudens met een inkomen boven de 43 000 euro Lees meer In een gepeperde brief roepen zij de Tweede Kamer op deze maatregel met kracht van de hand te wijzen Volgens FNV en Woonbond leidt het kabinetsplan al gauw tot een koopkrachtverlies van 300 euro in 2012 en tot een veelvoud van dat bedrag in de jaren daarna Dat treft naar schatting 300 000 tot 400 000 huishoudens en dus meer dan twee keer zoveel personen In de brief schrijven de bonden dat de huren in één klap worden verhoogd in een huurmarkt die vastzit Zij wijzen erop dat als gevolg van de vastzittende huurmarkt er voor deze groepen veelal geen betaalbare alternatieven zijn FNV en Woonbond staan overigens niet alleen in hun kritiek In de brief verwijzen zij ook naar het College Bescherming Persoonsgegevens en de Raad van State die vanwege andere aspecten uitermate kritisch op het wetsvoorstel hebben gereageerd Woonbonddirecteur Ronald Paping Het is ongehoord dat verhuurders al inkomensindicaties van hun huurders krijgen terwijl de wet nog niet is goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer Als een rode draad door de brief loopt de constatering dat Nederland een integrale aanpak van de woningmarkt ontbeert terwijl alleen daarmee de woningmarkt weer vlot kan worden getrokken Dat is niet alleen in het belang van huurders en kopers maar ook in het belang van de bouwsector die kampt met een sterk teruglopende werkgelegenheid aldus de FNV 31 januari 2012 Woonbond en HA starten meldpunten over Donnerpunten De Nederlandse Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam HA starten geen bodemprocedure tegen de verhoging van maximale huren in schaarstegebieden Zij kiezen voor de inzet van andere instrumenten om de stijging van de huren in schaarstegebieden tegen te houden Dit omdat de Tweede Kamer er voor kiest de maatregel in stand te houden Lees meer De Tweede Kamer is vorige week akkoord gegaan met het verhogen van de maximumhuren in schaarstegebieden Een motie van Kamerlid Monasch gesteund door PVDA SP GroenLinks ChristenUnie en de Partij voor de Dieren om deze kabinetsmaatregel in te trekken werd door de Tweede Kamer verworpen Een meerderheid bestaande uit VVD CDA PVV D66 en SGP stemde tegen de motie en zorgde er daarmee voor dat de huurmaatregel in stand blijft Door deze expliciete steun van de Tweede Kamer zien de Woonbond en de HA geen heil meer in een bodemprocedure Als deze wordt gewonnen dan zal een Kamermeerderheid er door snelle reparatiewetgeving voor zorgen dat de extra woningwaarderingspunten blijven bestaan Uiteraard zetten wij de strijd wel door maar met andere instrumenten We zetten in op lokale onderhandelingen en vanzelfsprekend brengen we de problemen en misstanden in kaart die zich onherroepelijk gaan voordoen aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping Frans Ligtvoet van de HA wijst erop dat zowel de Woonbond met een meldpunt komt als de HA De Woonbond start een meldpunt voor huurdersorganisaties en de HA een meldpunt voor individuele huurders Woonbond en HA verloren eerder gedeeltelijk een kort geding dat zij tegen de staat hadden aangespannen om het verhogen van de maximumhuren in schaarstegebieden met 15 of 25 punten tegen te houden Volgens de kortgedingrechter was het aan het parlement om te bepalen welke behandelingsprocedure nodig is en hoe

  Original URL path: http://www.hvdbbl.nl/ (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • HVDBBL - NIEUWS
  was vanaf 2006 doorbroken Het aantal actief woningzoekenden degenen die reageren op aangeboden woningen is met 13 afgenomen Dit wordt voor een deel veroorzaakt doordat woningzoekenden met een bruto gezinsinkomen boven 33 614 niet meer op woningen tot 652 52 kunnen reageren In 2011 hebben de corporaties 94 van hun woningen in de Stadsregio toegewezen aan huishoudens onder deze grens Om kansen te bieden aan alle woningzoekenden en de doorstroming te bevorderen werken de gemeenten in de stadsregio en de corporaties op dit moment aan wijziging van de regels voor het toewijzen van woningen Zo zijn er plannen om een klein percentage van de vrijkomende woningen via loting toe te wijzen en om de eis van regionale binding te laten vervallen Een huishouden hoeft dan niet meer in de regio te wonen of te werken om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning Kleine gemeenten krijgen dan wel de mogelijkheid om voorrang te verlenen aan hun eigen inwoners De rapportage Woonruimteverdeling wordt ieder jaar opgesteld door het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad en de Stadsregio Amsterdam Het volledige rapport is hier te downloaden Bron stadsregioamsterdam nl 13 april 2012 Rechter verbiedt uitvoering gluurverhoging De rechtbank in Den Haag heeft de Belastingdienst opgedragen per direct te stoppen met het verstrekken van inkomensindicaties aan verhuurders Daarmee is de invoering van 5 extra huurverhoging per 1 juli 2012 praktisch onmogelijk geworden Lees meer Woonbonddirecteur Ronald Paping reageert verheugd op het vonnis Het schenden van de privacy van bijna alle huurders in Nederland moet direct stoppen Volgens Paping is de uitspraak van de rechter een direct gevolg van de manier waarop deze wetgeving erdoor is gejaagd Minister Spies had zo n haast met het invoeren van de extra huurverhoging dat er geen sprake is geweest van een zorgvuldig proces Dat heeft de rechter nu terecht afgestraft Door de uitspraak van de rechter zijn alle verstrekte inkomensindicaties onwettig geworden en mag de belastingdienst geen nieuwe indicaties verstrekken voor de wet van kracht is De Woonbond verzet zich ertegen dat er een extra huurverhoging wordt mogelijk gemaakt met een maatregel die te koste gaat van de privacy en die niet het beoogde resultaat oplevert De gluurverhoging leidt niet tot doorstroming Het is een botte en ongenuanceerde maatregel die ten koste gaat van de koopkracht van 400 000 huishoudens waarvan slechts een klein deel scheef woont Paping De Woonbond heeft een goed alternatief voor dit plan om de doorstroming te bevorderen de zogenaamde huursombenadering We hopen dat Spies na deze uitspraak daarover met ons wil praten De rechter heeft de verstrekking van inkomensindicaties verboden omdat het een grove inbreuk van de privacy van huurders is die niet op wetgeving is gebaseerd Pas als de wet in werking is getreden mag de Belastingdienst de gegevens weer gaan verstrekken aan verhuurders Zie ook Huurdersvereniging Amsterdam 7 april 2012 Flink hogere huur is onvermijdelijk Een voelbare verhoging van de huren van sociale huurwoningen is onvermijdelijk maar moet geleidelijk worden ingevoerd Dit zegt Hans van Harten directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties AFWC Lees meer Door de vastgoedcrisis dreigt het verdienmodel van woningcorporaties vast te lopen zegt Van Harten in een interview met Het Parool over de problemen van woningcorporaties Tot nu toe verdienden corporaties tekorten op sociale huurwoningen terug met huizenverkoop Dat lukt niet meer Van Harten Woningen stijgen niet meer in waarde en ze worden minder verkocht Daardoor is er veel minder geld voor investeringen Financiering is moeilijker te krijgen Dan moet je moet je kosten drukken en opbrengsten vergroten door nog meer woningen te verkopen Het verlies op een sociale huurwoning bedraagt ongeveer 125 000 euro Van Harten pleit wel voor het behoud van sociale huren De huren moeten voor mensen betaalbaar blijven al zullen ze onontkoombaar gaan stijgen Zie het commentaar van de Huurdersvereniging Amsterdam de Woonbond 6 april 2012 Vraag naar huurwoningen neemt fors toe De vraag naar huurwoningen neemt de komende 8 jaar toe met 75 000 waar 2 jaar geleden nog werd uitgegaan van een daling van de vraag met 45 000 Lees meer Dat blijkt uit een onderzoeksrapport over de woningmarkt dat minister Liesbeth Spies Binnenlandse Zaken vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd Oorzaak van de stijgende vraag is onder meer de economische crisis waardoor minder mensen een huis durven te kopen Uit het rapport blijkt verder dat er meer vraag komt naar commerciële huurwoningen in de vrije sector en dat de gereguleerde huursector in omvang zal afnemen Sociale huurwoningen Mensen in steden of regio s met weinig huurwoningen en mensen die in de vrije sector huren moeten rekening houden met huurstijgingen die boven het inflatiecijfer uitkomen Vorige maand bleek uit onderzoek van de Nederlandse Woonbond al dat ook de huur van vrijkomende sociale huurwoningen fors omhooggaat Corporaties zullen hun huren de komende jaren gemiddeld met ruim 13 procent verhogen aldus de Woonbond Mislukking Volgens PvdA Kamerlid Jacques Monasch toont het rapport aan dat het kabinetsplan om corporaties driekwart van hun woningen aan de bewoners te laten verkopen failliet is Het woningmarktbeleid is volgens hem misschien wel de grootste mislukking van het kabinet Rutte Mensen verhuizen niet meer koopwoningen verliezen hun waarde de klopjacht op de huurder levert slechts hogere huren op aannemers gaan met bosjes tegelijk failliet en bouwvakkers raken in groten getale werkloos Het roer moet radicaal om je gaat toch niet massaal huurwoningen verkopen als de vraag ernaar stijgt en de verkoop van woningen stilligt aldus Monasch De Kamer debatteert volgende week weer met minister Spies over de woningmarkt Bron L nu nl 5 april 2012 Wet gluurverhoging wordt aangepast Minister Spies heeft woensdag in de Tweede Kamer toegezegd dat het inkomen van inwonende kinderen niet meetelt bij het bepalen van het huishoudinkomen dat aangeeft of een huurder in aanmerking komt voor de 5 extra huurverhoging De minister gaat haar wetsvoorstel aanpassen Lees meer Vandaag vergadert de Kamer verder over het kabinetsvoorstel om huurders met een inkomen boven 43 000 een extra huurverhoging van 5 op te leggen Woonbonddirecteur Ronald Paping reageert verheugd op de aanpassing maar is nog niet tevreden Het is goed dat de inkomens van inwonende kinderen niet langer worden meegeteld Het zou ook schandalig zijn als de inkomsten van een tiener met een krantenwijk zouden leiden tot een extra huurverhoging van 5 Maar ik ben pas tevreden als deze wet van tafel gaat De wet brengt veel mensen in de problemen maar lost niets op Kamerleden stelden in het debat veel andere wijzigingen voor maar die wilde de minister niet overnemen Spies hield in het debat vol dat zij met deze wet wil bereiken dat middeninkomens uit sociale huurwoningen verhuizen zodat deze woningen voor de laagste inkomens beschikbaar zouden komen Maar toen Karabulut SP dit ook in de wet wilde vastleggen bleek ineens dat de minister verhuurders ook de mogelijkheid wil geven om de vrijkomende woningen te verkopen of boven de liberalisatiegrens aan te bieden Woonbonddirecteur Paping Toen kwam de aap uit de mouw Deze wet is helemaal niet bedoeld om de doorstroming te bevorderen maar om de huurders flink meer te laten betalen Over twee jaar haalt de regering dat geld dan op bij de corporaties met de zogenaamde heffing De regering laat de huurders op deze manier de crisis betalen Nauwelijks meer doorstroming Ook uit onderzoek blijkt dat de extra huurverhoging nauwelijks tot meer doorstroming zal leiden Onderzoeksbureau ABF onderzocht de gevolgen van de extra huurverhoging in opdracht van de minister De conclusie Een substantiële doorstroming lijkt er van dit beleidsvoornemen niet uit te gaan Voor Woonbonddirecteur Paping is het helder De beste manier om genoeg betaalbare woningen beschikbaar te maken voor lage inkomens is om meer van die woningen te bouwen Niet door deze huurverhoging Zie ook Het Parool Aedesnet nl 30 maart 2012 Donnerhuren blijven aangeklaagd Het kabinet heeft de privacy van miljoenen huurders geschonden door hun inkomensgegevens door te spelen aan huisbazen Lees meer De Huurdersvereniging Amsterdam zet de bodemprocedure tegen de door Donner ingevoerde schaarstepunten voort ondanks het feit dat de partner in de bodemprocedure tegen de punten van Donner de Woonbond is afgehaakt De argumenten van de Woonbond waren niet onlogisch want door uitspraken van de Raad van State en van de Tweede Kamer in januari werd het minder waarschijnlijk dat het democratische proces door de rechter zal worden aangemerkt als onrechtmatig Maar er speelt meer en dat is veel belangrijker Door de Donnerpunten wordt de huur losgezongen van de kwaliteit en oppervlakte van de woning En dit niet overal in Nederland maar in een beperkt gebied Afhankelijk van de locatie wordt het Woningwaarderingstelsel uitgehold Een dergelijke wijziging vereist een wetswijziging zoals ook het meenemen van de WOZ waarde in de huurprijs Tevens is een wetswijziging nodig om de belanghebbenden de huurders inzage in totstandkoming en beroepsrecht te geven in de WOZ nu deze zo belangrijk wordt voor de maximale hoogte van de huur Juridisch moet dit worden beslecht vindt de Huurdersvereniging Amsterdam of dit nu wel of niet iets aan de situatie zal veranderen het schept duidelijkheid Daarnaast hebben verschillende huurdersverenigingen en koepels aangegeven juist nu een steuntje in de rug te kunnen gebruiken in hun strijd tegen corporaties en verhuurders die nu geld uit de woningnood kloppen Het is dan belangrijk te kunnen zeggen dat de Donnerpunten nog bij de rechter liggen Kortom de HA zet de strijd tegen deze slechte en asociale maatregel voort Bron HA 29 maart 2012 Geding tegen extra huurverhogingen Voor het eerst stappen huurders naar de rechter vanwege de extra huurverhoging voor huurders met een hoger inkomen Volgens hen tast de maatregel hun recht op privacy aan Lees meer Het gaat om vier huurders uit Amsterdam allemaal lid van huurdersvereniging Oost Ze spannen een kort geding aan tegen de Nederlandse staat De overheid hoort informatie over mijn prive situatie te beschermen niet te grabbel gooien op straat zegt Frans Ondunk voorzitter van de huurdersvereniging Extra huurverhoging Op dit moment vragen veel corporaties bij de Belastingdienst de inkomensgegevens op van hun huurders Bij huishoudens die jaarlijks meer dan 43 000 euro verdienen kunnen ze 5 procent extra huurverhoging heffen Volgens de huurders doen verhuurders dit zonder dat hiervoor een wettelijke basis is Want het wetsvoorstel dat de extra huurverhoging mogelijk maakt moet nog worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer Onaanvaardbaar aldus Ondunk Vooruitlopend daarop vragen verhuurders alvast de gegevens van huurders op Dat is niet acceptabel Of de huurders zelf scheefwoners zijn wil Ondunk niet zeggen Dat gaat niemand iets aan Minister Spies van Binnenlandse Zaken hoopt dat door de maatregel rijkere huurders plaatsmaken voor mensen met een smallere beurs Het kort geding dient donderdag 5 april in Den Haag Aangifte doen Eerder deze maand riep de Woonbond huurders op aangifte te doen bij het College Bescherming Persoonsgegevens wegens privacyschending Sindsdien zijn veel meldingen binnengekomen Hoeveel precies wil het CBP niet zeggen Maar je kunt duidelijk zien dat de oproep z n werk heeft gedaan zegt een woordvoerder Het CBP bekijkt nu wat het met de meldingen gaat doen Een van de mogelijkheden is het starten van een onderzoek Afhankelijk van de uitkomst kan het CBP vervolgens een voorwaardelijke boete opleggen aan degene die verantwoordelijk is voor de privacyschending Bron NOS 6 maart 2012 Kabinet schendt privacy huurders Het kabinet heeft de privacy van miljoenen huurders geschonden door hun inkomensgegevens door te spelen aan huisbazen Lees meer De huurders hadden op de hoogte moeten worden gesteld van de gegevensoverdracht concludeert advocatenkantoor Kennedy van der Laan woensdag in een onderzoek dat werd verricht in opdracht van huurdersvereniging Woonbond De Woonbond raadt huurders aan bij het College Bescherming Persoonsgegevens CBP te melden dat hun privacy wordt geschonden Het kabinet wil scheefwonen tegengaan door huurders met een inkomen van meer dan 43 duizend euro jaarlijks vijf procent extra huurverhoging te geven In een wetsvoorstel staat dat verhuurders de inkomensgegevens van hun huurders moeten krijgen Kritiek Het wetsvoorstel is nog niet door de Kamer goedgekeurd Toch zijn de gegevens alvast verstrekt zodat de huurders ver voor de jaarlijkse huurverhoging te horen kunnen krijgen of hun huur wordt verhoogd Dat zegt een een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag in de Volkskrant Het wetsvoorstel van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner CDA kreeg volgens de krant vorig jaar al veel kritiek van het CPB Klachten Het CPB miste een belangenafweging van de gevolgen van het voorstel voor de persoonlijke levenssfeer van de burger en raadde aan het voorstel zo niet in te dienen De privacywaakhond heeft volgens de krant al meerdere klachten binnengekregen Ook de Raad van State zou kritisch zijn omdat er voor huurders met een inkomen van rond de 43 duizend euro geen alternatieven bestaan Bron Nu nl Meer info Woonbond Zie ook Het Parool 22 februari 2012 Recordaantal studentenwoningen in 2011 In Amsterdam zijn ontwikkelaars vorig jaar gestart met de bouw van 1543 studentenwoningen en zijn er 1409 bestaande woningen speciaal voor studenten beschikbaar gesteld Hiermee is een recordaantal van 2952 studentenwoningen gerealiseerd Lees meer Dit blijkt uit de Voortgangsrapportage Studentenhuisvesting 2011 die op 21 februari door het college van B W is goedgekeurd 9000 Studentenwoningen De gemeente Amsterdam wil in de periode 2010 2014 9000 extra studentenwoningen realiseren Deze doelstelling komt overeen met de door de hoger onderwijsinstellingen geraamde behoefte voor deze periode Met de concrete nieuwbouwplannen voor de komende periode en de gerealiseerde woningen in 2011 staat de teller op ongeveer 5500 extra studentenwoningen Daarnaast worden de komende jaren ook woningen in de bestaande voorraad voor studenten gereserveerd Hierdoor is de gemeente hard op weg om de doelstellingen voor 2014 te behalen Wethouder Freek Ossel Het gaat de goede kant op maar er moet nog veel gebeuren We zullen de nieuwbouw blijven aanjagen en het Rijk vragen de regels voor het bouwen van studentenwoningen te verminderen zodat het makkelijker wordt om te bouwen Campus wint aan populariteit Een groot deel van de nieuwbouwprojecten ligt op locaties die deel uitmaken van een studentencampus Zo komen er 154 woningen op de Amstelcampus bij de Hogeschool van Amsterdam en 605 woningen op het Science Park in de Watergraafsmeer De studentencampussen in de stad waarbij onderwijstellingen woningen kleine bedrijven en horeca op een terrein zijn gevestigd worden steeds populairder Ook in West Het afgelopen jaar is er een partij gevonden die 650 woningen gaat bouwen op een locatie bij Station Sloterdijk Het komende jaar wordt er gezocht naar een investeerder voor studentenwoningen aan de Zuidas en voor de ontwikkeling van een AMC campus Daarnaast wordt in 2012 gestart met de bouw van 700 woningen in de D buurt in Zuidoost Bij metrostation Overamstel worden er naast koopstudio s ook 276 huurwoningen voor studenten gebouwd Bron Gemeente Amsterdam 21 februari 2012 FNV en Woonbond woedend over botte huurverhoging Een onacceptabel botte maatregel Dat is het vernietigende oordeel van vakcentrale FNV en de Woonbond over het kabinetsplan dat het verhuurders mogelijk maakt de huur met 5 extra op de inflatie te verhogen voor huishoudens met een inkomen boven de 43 000 euro Lees meer In een gepeperde brief roepen zij de Tweede Kamer op deze maatregel met kracht van de hand te wijzen Volgens FNV en Woonbond leidt het kabinetsplan al gauw tot een koopkrachtverlies van 300 euro in 2012 en tot een veelvoud van dat bedrag in de jaren daarna Dat treft naar schatting 300 000 tot 400 000 huishoudens en dus meer dan twee keer zoveel personen In de brief schrijven de bonden dat de huren in één klap worden verhoogd in een huurmarkt die vastzit Zij wijzen erop dat als gevolg van de vastzittende huurmarkt er voor deze groepen veelal geen betaalbare alternatieven zijn FNV en Woonbond staan overigens niet alleen in hun kritiek In de brief verwijzen zij ook naar het College Bescherming Persoonsgegevens en de Raad van State die vanwege andere aspecten uitermate kritisch op het wetsvoorstel hebben gereageerd Woonbonddirecteur Ronald Paping Het is ongehoord dat verhuurders al inkomensindicaties van hun huurders krijgen terwijl de wet nog niet is goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer Als een rode draad door de brief loopt de constatering dat Nederland een integrale aanpak van de woningmarkt ontbeert terwijl alleen daarmee de woningmarkt weer vlot kan worden getrokken Dat is niet alleen in het belang van huurders en kopers maar ook in het belang van de bouwsector die kampt met een sterk teruglopende werkgelegenheid aldus de FNV 31 januari 2012 Woonbond en HA starten meldpunten over Donnerpunten De Nederlandse Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam HA starten geen bodemprocedure tegen de verhoging van maximale huren in schaarstegebieden Zij kiezen voor de inzet van andere instrumenten om de stijging van de huren in schaarstegebieden tegen te houden Dit omdat de Tweede Kamer er voor kiest de maatregel in stand te houden Lees meer De Tweede Kamer is vorige week akkoord gegaan met het verhogen van de maximumhuren in schaarstegebieden Een motie van Kamerlid Monasch gesteund door PVDA SP GroenLinks ChristenUnie en de Partij voor de Dieren om deze kabinetsmaatregel in te trekken werd door de Tweede Kamer verworpen Een meerderheid bestaande uit VVD CDA PVV D66 en SGP stemde tegen de motie en zorgde er daarmee voor dat de huurmaatregel in stand blijft Door deze expliciete steun van de Tweede Kamer zien de Woonbond en de HA geen heil meer in een bodemprocedure Als deze wordt gewonnen dan zal een Kamermeerderheid er door snelle reparatiewetgeving voor zorgen dat de extra woningwaarderingspunten blijven bestaan Uiteraard zetten wij de strijd wel door maar met andere instrumenten We zetten in op lokale onderhandelingen en vanzelfsprekend brengen we de problemen en misstanden in kaart die zich onherroepelijk gaan voordoen aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping Frans Ligtvoet van de HA wijst erop dat zowel de Woonbond met een meldpunt komt als de HA De Woonbond start een meldpunt voor huurdersorganisaties en de HA een meldpunt voor individuele huurders Woonbond en HA verloren eerder gedeeltelijk een kort geding dat zij tegen de staat hadden aangespannen om het verhogen van de maximumhuren in schaarstegebieden met 15 of 25 punten tegen te houden Volgens de kortgedingrechter was het aan het parlement om te bepalen welke behandelingsprocedure nodig is en hoe

  Original URL path: http://www.hvdbbl.nl/voorpagina (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • HVDBBL - Wie zijn wij?
  vreemde voorstellen en druk van de verhuurder En wie nog geen huis heeft krijgt het steeds moeilijker om een betaalbare woning te vinden In je eentje voel je je machteloos Samen sta je sterker Daarom is er de huurdersvereniging HVDBBL box 100 blue Wat doet de huurdersvereniging Wij komen op voor de belangen van de huurders door in discussie te gaan met het stadsdeel woningcorporaties en andere verhuurders Wij werken nauw samen met de bewonersondersteuners op het Wijksteunpunt Wonen Wij zorgen er samen voor dat de huurders geïnformeerd worden over hun rechten Als dat nodig is stappen we samen met bewoners naar de rechter om de huurdersbelangen te verdedigen We zijn lid van Huurdersvereniging Amsterdam en de Woonbond om zo ook stedelijk en landelijk de stem van de huurders uit De Baarsjes en Bos en Lommer te laten horen box Lees hier meer over het bestuur van de HVDBBL en wat het bestuur doet Op dit moment bestaat het bestuur uit Martin Louwe voorzitter a i penningmeester Johan Kerstens lid Henk van Veen lid De taken van het bestuur zijn Minimaal één ledenvergadering per jaar uitroepen en voorbereiden Vertegenwoordigen huurders naar beide stadsdelen Organiseren activiteiten zoals themabijeenkomsten Contact onderhouden met leden via een website en nieuwsbrief Adressenbestand bij houden Overleg en onderhoud contact WSWonen waaronder het huurteam Bezoeken ledenactiviteiten van de Huurdersvereniging Amsterdam Minimaal tien vergaderingen per jaar beleggen en bijwonen Een jaarplan maken en een jaarrapportage maken De doelstellingen van de HVDBBL zijn volgens de statuten Doel Het zowel wat betreft de woningen als wat betreft de woonomgeving in en buiten rechten behartigen van en opkomen voor de belangen van de bewoners van huurwoningen in het werkgebied van de vereniging Het bevorderen van het instandhouden van de voorraad van betaalbare huurwoningen in het werkgebied van de vereniging Het waarborgen

  Original URL path: http://www.hvdbbl.nl/wie_zijn_wij (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • HVDBBL - Wat vinden wij?
  WIJ VINDEN Woonvisie 2012 2016 Samen met de huurdersverenigingen van Oud West en Westerpark hebben we in februari 2012 met een zienswijze gereageerd op de woonvisie van het stadsdeel Samenvoegen Wij zijn er tegen dat in De Baarsjes woningen kunnen worden samengevoegd tot één woning van meer dan 140 m2 Lees meer Vogelaargelden Bewoners moeten kunnen meebeslissen over de besteding van de Vogelaargelden voor de zgn krachtwijken Lees meer Sociaal plan Bewoners moeten bij sloop of renovatie een goed sociaal plan aangeboden krijgen Van belang zijn voorrang bij Herhuisvesting en Huurgewenning Zie voor meer informatie hier Woonservicewijken Er moeten woonservicewijken komen waar zorg op afroep aanwezig is en alle nodige diensten op het gebied van welzijn en mobiliteit aan huis worden geleverd Meer hierover hier Verkoop huurwoningen Betaalbare huurwoningen moeten niet zomaar in koopwoningen veranderd kunnen worden Zie hier en hier voor de afspraken die daarover gemaakt zijn Tijdelijke verhuur Tijdelijke verhuur mag niet ten koste van gewone huurders Lees onze oproep in het Gesprek van de Dag de stadsdeelkrant van Bos en Lommer n a v een uitwas in de Erasmusparkbuurt Leegstand Leegstand van voormalige corporatiewoningen die in de verkoop zijn gebracht Afspraak is dat dat niet langer dan

  Original URL path: http://www.hvdbbl.nl/standpunten (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • HVDBBL - Informatie
  downloaden maar ook links naar meer informatie Zie ook hier ONDERWERP WAT IS DAT SPLITSEN Soms worden de verschillende étages van een pand gesplitst Alleen als een pand gesplitst is mag het per etage worden verkocht Lees meer ONDERHOUD Onderhoud is het in goede staat houden of opknappen van bestaande zaken zoals het vervangen van rotte kozijnen De huurder is verplicht om hieraan mee te werken Lees meer WONINGVERBETERING Woningverbetering is als nieuwe zaken worden aangebracht of bestaande zaken worden verbeterd Bijvoorbeeld het plaatsen van CV of het vervangen van de douche door een ligbad Lees meer UITPLAATSING Vaak denken huurders dat zij verplicht zijn de woning te verlaten als de verhuurder wil opknappen Dat is niet waar Lees meer INVLOED HUURDERS Vanaf 1 januari 2009 hebben huurdersorganisaties uit de commerciële sector nagenoeg dezelfde rechten als huurdersorganisaties van woningcorporaties Lees meer SERVICEKOSTEN Wat zijn servicekosten en wanneer moet u die betalen Lees meer WOONRUIMTE VERDELING In de Stadsregio Amsterdam zijn sociale huurwoningen schaars Om de woningen zo eerlijk mogelijk te verdelen hebben gemeenten en corporaties afspraken gemaakt en regels opgesteld Lees meer Zie voor meer informatie HIER Links Folders en brochures van het Wijksteunpunt Wonen Informatie over onderhoud en stedelijke

  Original URL path: http://www.hvdbbl.nl/informatie/informatie (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • HVDBBL - Archief
  juni 2013 2012 september 2012 2011 mei 2011 2010 december 2010 Juni 2010 2009 Oktober 2009 Mei 2009 2015 januari 2015 2012 Januari 2012 2010 Januari 2010 2009 Januari 2009 P R O M O T I E V E R S L A G E N Onze poster flyer 2012 flyer 2010 flyer 2009 Notulen ledenvergadering van 25 mei 2009 Jaarverslag 2008 B R I E V E N

  Original URL path: http://www.hvdbbl.nl/archief/archief (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • HVDBBL - Word lid
  en Lommer lid worden van de Huurdersvereniging De Baarsjes Bos en Lommer des te sterker staan wij bij het behartigen van de huurdersbelangen Het lidmaatschap van de Huurdersvereniging kost 5 per jaar Hoe wordt u lid Lid worden kan door 5 over te maken op giro 9471147 van Huurdersvereniging De Baarsjes Bos en Lommer onder vermelding van Contributie en uw adres plus postcode Wilt u eerst meer weten dan kunt u een mailtje sturen aan info hvdbbl nl een briefje sturen aan het secretariaat 1e Helmersstraat 106 D 1054 EG Amsterdam ons bellen op kantoortijden 020 6182444 Vier goede redenen om lid te worden Lees ze hier Veel huurders hebben klachten over achterstallig onderhoud Wij ondersteunen huurders als ze hier iets aan willen doen Huurprijzen zijn vaak veel te hoog Wij kennen de mogelijkheden om hier iets tegen te doen en met meer staan we sterker Soms worden huurders bedreigd met gedwongen huisuitzetting voor sloop of verkoop Wij ondersteunen deze huurders en proberen samen het onheil af te wenden als het moet bij de rechter Huurders kunnen op een vervelende manier door hun huisbaas lastig gevallen worden Wij kunnen helpen om daar een eind aan te maken Tweets by hvdbbl

  Original URL path: http://www.hvdbbl.nl/lid_worden (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • HVDBBL - Contact
  Huurcommissie Woonbond Bewoners net Gemeente Stadsdeel West Amsterdams Steunpunt wonen Amsterdam nl over wonen HuurdersWest Contact U kunt ons op verschillende manieren bereiken E mail info hvdbbl nl Telefoon 020 6182444 Wijksteunpunt Wonen Post 1e Helmersstraat 106 D 1054 EG Amsterdam Tweets by hvdbbl Wat wil de HVDBBL De HVDBBL komt op voor de belangen van de huurders in de Baarsjes en Bos en Lommer Dat doen we bij stadsdeel

  Original URL path: http://www.hvdbbl.nl/contact (2015-09-07)
  Open archived version from archive •