archive-nl.com » NL » H » HVDBBL.NL

Total: 97

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HVDBBL - Links over huren en wonen
  het gebied van huren en wonen Huurdersvereniging Amsterdam De vereniging van bijna alle grote huurdersorganisaties in Amsterdam die meer dan 180 000 huurders vertegenwoordigt Huurders info Een landelijke en algemene website voor huurvragen Meldpunt ongewenst verhuurgedrag Hier kunt u melding maken van ongewenst gedrag van verhuurders Huurcommissie Hier kunt u terecht als u een geschil hebt met de verhuurder over de kwaliteit servicekosten en huurprijzen van woonruimten Woonbond De landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden Bewoners net Verzameling van ervaringen en informatie op het gebied van wonen en leefbaarheid Huren in Amsterdam Website van de gemeente Amsterdam Stadsdeel West Website van stadsdeel West Ruimte voor Amsterdamse kwaliteit Resultaten van onderzoek tussen 1995 en 2007 door de Dienst Wonen pdf bestand Meldpunt energieverspilling Is uw huurwoning niet goed geïsoleerd Of deugen de geyser of de kachel cv ketel niet Hier kunt u uw klachten melden NUL20 Tijdschrift voor Amsterdams woonbeleid AFWC website van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Links over de buurt Link Wat Historisch archief De Baarsjes Website van bewoners die het verleden willen bewaren Verbaarsjes nl Van alles over De Baarsjes Columbusplein nl Website over het Columbusplein Huurdersverenigingen in West Link Wat www huurdersverenigingoudwest nl Huurdersvereniging Oud West www

  Original URL path: http://www.hvdbbl.nl/links (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • HVDBBL - Laat ons weten wat ú vindt!
  januari 2010 Ook zo n last van een gehorig of tochtig huis Of hebt u de problemen kunnen oplossen Deel hier uw klachten of oplossingen met anderen Wat vindt u uw mening poll Over geluidsisolatie Vindt u dat er bij renovatie ook aan geluidsisolatie gedaan moet worden Ja Nee Geen mening poll Beter verhuurd dan leeg 9 april 2009 Er staan veel ex huurwoningen te koop zonder dat er vraag naar is Die kunnen beter zo snel mogelijk weer verhuurd worden Wat vindt u Isolatie ja maar niet op kosten van de huurder 21 mei 2009 De overheid en de corporaties moeten meer inzetten op energiezuinig wonen Maar niet op kosten van de huurder Wat vindt u De kernvoorraad sociale huurwoningen moet niet kleiner worden 19 mei 2009 Door de financiële crisis worden minder sociale woningen gebouwd dan gedacht Het aanbod wordt dus steeds kleiner terwijl de vraag groter wordt Dat kan zo niet doorgaan Wat vindt u Een algemeen kraakverbod is slecht voor huurders 18 mei 2009 Er dreigt een algemeen kraakverbod te komen Maar dat is slecht voor huurders en mensen die geen betaalbare huurwoning kunnen vinden Dat moet dus tegengehouden worden Wat vindt u Een splitsingsvergunning moet

  Original URL path: http://www.hvdbbl.nl/discussieforum (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • HVDBBL - Nieuwsarchief
  van een jaar van 1 september 2011 tot 1 september 2012 2 augustus 2011 Donner blijft huurtoeslag studenten weigeren Minister Donner van BZK blijft bij zijn weigering om huurtoeslag voor studentenkamers in te voeren Wel is hij voorstander van de bouw van goedkope studentenwoningen Studentenhuisvesters zouden hierbij financieel geholpen moeten worden door collega woningcorporaties Lees meer Donner schrijft dit half juli in een brief aan de Tweede Kamer Door diverse politieke partijen de koepel van studentenhuisvesters Kences en de Woonbond wordt al jarenlang aangedrongen op de invoering van huurtoeslag voor onzelfstandige studentenhuisvesting Daardoor wordt het voor woningcorporaties aantrekkelijker om rendabel te investeren in de bouw van studentenwoningen Nu lijden ze daar forse verliezen op Maar minister Donner volhardt in zijn weigering Nog afgezien van het feit dat de financiële dekking hiervoor ontbreekt ben ik van mening dat de studenten vooral gehuisvest zouden moeten worden in goedkopere woningen waarvoor huurtoeslag niet nodig is aldus Donner in zijn brief Donner erkent dat er forse knelpunten zijn bij de bouw van studentenkamers vooral op het gebied van financiering en bouw regelgeving Hij kondigt aan samen met betrokken partijen in het najaar met een actieplan te komen om deze knelpunten aan te pakken Onderdeel van dit actieplan zijn in ieder geval het opzetten van een monitor vraag en aanbod studentenhuisvesting en het bouwprogramma Met name Amsterdam Den Haag en Utrecht hebben ambitieuze plannen Amsterdam wil de komende jaren 9 000 studentenkamers bouwen Den Haag 3 000 en Utrecht 2 200 Achilleshiel Donners brief heeft tot kritische reacties geleid Zo noemt professor Hugo Priemus in het Financieele Dagblad van 30 juli studentenhuisvesting de achilleshiel van de kenniseconomie Er is alle reden om dit proces nauwkeurig te volgen er zijn nog onvoldoende signalen dat het met de studentenhuisvesting wel goed komt schrijft Priemus Bron Woonbond PS Dienst Wonen Zorg en Samenleven WZS heeft speciaal voor studenten een woongids gemaakt met bruikbare tips bij het zoeken naar een woning Juli 2011 28 juli 2011 Doorstroming sociale huursector stagneert verder Er komen steeds minder betaalbare huurwoningen vrij Wie eenmaal een sociale huurwoning heeft bemachtigd blijft zitten waar hij zit De nieuwe inkomensgrens zet de huurmarkt verder op slot Huurders die willen verhuizen kunnen niet meer uit hun woning weg Lees meer In Amsterdam en omstreken komen er steeds minder huurwoningen vrij waarvan de huurprijs onder de 652 52 euro per maand ligt In vijf jaar tijd is het aantal verhuringen van betaalbare woningen door woningcorporaties met 14 procent gedaald Het jaar 2010 liet een dieptepunt in het aantal verhuringen zien maar ook in 2011 zal de doorstroming niet verbeteren Dit blijkt uit recente cijfers van de Stadsregio Amsterdam Vooruitzichten niet gunstig In een toelichting op de Rapportage Woonruimteverdeling 2010 spreekt de Stadsregio Amsterdam haar zorgen uit over de stagnatie De vooruitzichten stemmen op basis van de verhuurresultaten van de eerste drie maanden van 2011 niet gunstig Ook in kleinere gemeenten stagnatie In het Noordholland Dagblad van 25 juli bevestigt Woordvoerder Brenda Blankendaal van Woningstichting Wherestad dat ook in Purmerend de sociale huurmarkt vastzit Vorig jaar waren er van januari tot en met juni 155 mutaties en in heel 2010 waren dat er 310 Dat was al een daling ten opzichte van de jaren daarvoor Dit jaar zitten we op honderd tot en met juni en we verwachten dat we de tweehonderd dit jaar niet halen Inkomensgrens houdt huurders in hun woning Het probleem speelt niet alleen in Amsterdam en omstreken Het Brabants Dagblad van 25 juli laat Henk Hendrikx directeur van woningbouwcorporatie Brabantse Waard aan het woord Door de nieuwe inkomensgrens voor het huren van een woning stokt de doorstroming zegt Hendrikx Wat je ziet is dat oudere mensen met een wat hoger inkomen een huurwoning aanhouden Zij willen naar een seniorenappartement maar dat kan niet door de nieuwe richtlijn De richtlijn houdt in dat corporaties hun betaalbare huurwoningen nauwelijks nog mogen toewijzen aan huishoudens met een verzamelinkomen dat hoger is dan 33 614 per jaar netto ongeveer 1800 per maand Verhuizen niet alleen voor ouderen moeilijk Dat verhuizen voor ouderen moeilijk is geworden blijkt ook uit meldingen op ikwilookwonen nl het digitale meldpunt van de Woonbond voor gedupeerden van de nieuwe inkomensgrens Daar blijkt ook dat het probleem zich niet tot ouderen beperkt Ook jongeren alleenstaanden eenoudergezinnen gehandicapten stellen die willen gaan samenwonen en gezinnen die groter willen wonen lukt het niet meer om weg te komen uit een woning die niet meer bij ze past Omdat hun inkomen niet toereikend is voor de vrije sector of een koopwoning zit er voor veel woningzoekenden met een bescheiden middeninkomen niets anders op dan gewoon maar te blijven zitten De Woonbond blijft meldingen verzamelen en blijft zich inzetten voor een hogere inkomensgrens Kunt u door de nieuwe inkomensgrens ook niet meer verhuizen U kunt zich nog altijd melden op www ikwilookwonen nl Bron Woonbond 27 juli 2011 Woningcorporaties weigeren middeninkomens Het afgelopen halfjaar zijn duizenden huurders met een middeninkomen door woningcorporaties geweigerd voor een sociale huurwoning Lees meer Dat blijkt uit nog niet gepubliceerd onderzoek van brancheorganisatie Aedes dat in het bezit is van NRC Handelsblad Reden zijn de nieuwe Europese regels huishoudens met een bruto inkomen boven de 33 614 euro komen sinds 1 januari veel moeilijker in aanmerking voor een sociale huurwoning Corporaties mogen van Brussel maximaal 10 van de vrijkomende woningen met een huur onder de 652 50 euro toewijzen aan deze huishoudens Uit het onderzoek onder 149 corporaties 18 van het totaal blijkt dat ruim een kwart van de verzoeken uit de groep van de middeninkomens heeft afgewezen Meldpunt Vooral de lagere middeninkomens zouden vaak bot vangen Eerder opende de Woonbond een meldpunt voor gedupeerde huurders Daar zijn inmiddels 3800 klachten binnengekomen aldus NRC De Tweede Kamer nam voor de zomer een motie aan waarin minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner CDA werd opgeroepen om opnieuw te onderhandelen in Brussel Zijn woordvoerder laat in de krant optekenen dat de bewindsman dat niet van plan is 23 juli 2011 Toekomst corporaties zorgelijk In 2010 hebben de woningcorporaties 7 procent minder nieuwe huurwoningen gebouwd dan het jaar ervoor en ook de investeringen namen met ruim 10 procent af Tegelijkertijd zijn de schulden enorm toegenomen Lees meer Dat blijkt uit de Trendrapportage woningbouwcorporaties 2011 van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw WSW Groeiende schuldenlast Tot 2005 waren de langlopende schulden vrij stabiel en schommelden rond de 25 duizend euro per woning Nadien zijn ze echter fors gestegen tot ruim 33 duizend euro aan het eind van 2010 en de corporaties gaan ervan uit dat ze eind 2015 zullen zijn opgelopen tot meer dan 38 duizend euro Onrendabele toppen Een belangrijke verklaring hiervoor zijn de sterk toegenomen investeringen gedurende de afgelopen 6 jaar in nieuwe huurwoningen met zogenoemde onrendabele toppen Dat is het deel van de investering dat niet uit de huur kan worden terugverdiend Daarnaast namen ook de investeringen in maatschappelijk vastgoed en in leefbaarheid sterk toe Bescheiden saldo Als de schuld per woning in 2010 afgezet wordt tegen de bedrijfswaarde de verdiensten per huurwoning bij het voortzetten van de exploitatie dan is er een bescheiden positief saldo van 1500 euro per woning In 2004 en 2005 was dat gemiddeld nog 12 duizend euro Zorgen Hoewel de verhouding tussen schuldpositie en bedrijfswaarde nog positief is is er reden genoeg om bezorgd te zijn over de financiële draagkracht van de corporaties in de toekomst Allereerst is daar de historisch lage rente Als die de komende jaren stijgt en de kans daarop is groot dan zal er minder geld overblijven uit de huurinkomsten na betaling van rente en kosten voor onderhoud en bedrijfsvoering de vrije exploitatiekasstromen Daar komt nog bij dat het kabinet van plan is de corporaties vanaf 2014 te laten bijdragen aan de huurtoeslag wat neerkomt op een jaarlijks bedrag van 650 miljoen euro Verkopen Mocht er een tekort in de exploitatiekasstromen ontstaan dan kan de corporatiesector dat ongedaan maken door de opbrengsten uit de verkoop van bestaande huurwoningen Maar de verwachte verkoopopbrengsten zijn niet voldoende om zowel de huidige onrendabele investeringen als het tekort in de exploitatiekasstromen ongedaan te maken Daar de huurprijs is gereguleerd zullen de corporaties zich vooral moeten richten op het terugdringen van de uitgaven Duivels dilemma Corporaties kunnen zich gedwongen zien drastisch te snijden in onderhoud en bedrijfslasten Een alternatief is om minder te investeren in woningen en andere maatschappelijke gewenste projecten Met dit dilemma zal een aantal corporaties de komende jaren te maken krijgen Bron binnenlandsbestuur nl 20 juli 2011 Maatregelen voor middeninkomens op woningmarkt Het college van B W gaat maatregelen nemen om de positie van huishoudens met een inkomen tussen 33 614 en 50 000 euro op de woningmarkt te verbeteren Lees meer Deze groep valt nu tussen de wal en het schip omdat ze niet in aanmerking komt voor een betaalbare sociale huurwoning Verder is een woning kopen lastiger geworden door strengere hypotheekvoorwaarden Het college van B W stelt daarom 9 maatregelen voor in de notitie Woningmarktpositie middensegment Het college wil onder meer het huuraanbod transparanter maken kleine woningen samenvoegen en aanbiedingsafspraken met corporaties maken voor de middeninkomens Samenvoegen huurwoningen corporaties en particuliere verhuurders Het college wil dat corporaties en particuliere verhuurders meer kleine huurwoningen samenvoegen tot grotere en deze gaan verhuren voor maximaal 800 euro per maand Grote woningen met een huur tot 800 euro zijn vooral binnen de ring zeer schaars Eerder dit jaar spraken gemeente en woningcorporaties al af om 250 huurwoningen samen te voegen zonder de benodigde woononttrekkingsbijdrage Dit kost al snel vele duizenden euro s per woning De gemeente wil nu een stap verder gaan voor alle huurwoningen wordt het samenvoegen tot huurwoningen met een huur tot 800 euro gedurende twee jaar vrijgegeven Verhuurders zijn dan wel verplicht om deze woningen voor langere periode te verhuren voor een huur van 800 euro Het college pleit bij het rijk voor herziening van het puntensysteem voor huurwoningen waarmee de huurprijs wordt bepaald Herziening van de omgevingspunten zoals nabijheid van voorzieningen verkeersveiligheid brengt de populariteit van de locatie van de woning beter tot uitdrukking in de huurprijs Binnen de ring zou dit op een aantal locaties een opwaarts effect op de maximaal redelijke huur kunnen hebben en relatief ten gunste werken van lage middeninkomens Amsterdam telt 68 000 huishoudens met een middeninkomen Dat zijn veelal alleenstaanden tussen de 25 en 34 jaar maar ook veel 65 plussers Bijna een vijfde heeft een verhuiswens Ze verdienen teveel om in aanmerking te komen voor een goedkope huurwoning Door Europese regelgeving mogen corporaties niet meer dan 10 van de sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een jaarinkomen boven 33 614 euro De strengere hypotheekeisen en soms onzekere arbeidspositie maakt het hen moeilijk een woning te kopen Huishoudens met een laag middeninkomen zijn daarom aangewezen op woningen van particuliere verhuurders en duurdere woningen tussen 650 en 800 euro De notitie Woningmarktpositie middensegment wordt behandeld in de raadscommissie op 7 september 18 juli 2011 Studenten betalen te veel voor kamer Meer dan de helft van de Nederlandse studenten betaalt te veel voor zijn of haar studentenkamer Dat blijkt uit een onderzoek van de Landelijke Studenten Vakbond LSVb Lees meer Gemiddeld wordt er ruim 40 euro per maand te veel voor een kamer gevraagd Studenten woonden afgelopen collegejaar wel in een grotere kamer dan het jaar daarvoor Amsterdam het duurst De kamers zijn het duurst in Amsterdam Sittard heeft de goedkoopste studentenkamers Een kleine 50 000 studenten lieten de LSVb weten hoe groot hun kamer is zelfstandige en onzelfstandige woonruimte en wat ze daarvoor betalen Daaruit bleek dat de gemiddelde studentenkamer in het schooljaar 2010 2011 274 22 euro kostte en bijna 17 5 vierkante meter groot is Uit het onderzoek van de studentenvakbond blijkt verder dat nog steeds heel veel huurbazen een all in huurprijs vragen terwijl dat niet is toegestaan Huurbazen zijn wettelijk verplicht de kosten te specificeren slechts twee derde van de verhuurders doet dat ANP 13 juli 2011 Minder regels in Amsterdamse woonruimteverdeling Het stelsel van woonruimteverdeling moet fundamenteel anders zodat woningzoekenden eenvoudiger en sneller een huurwoning kunnen vinden Lees meer In het voorstel Nieuwe Amsterdamse Woonruimteverdeling doet wethouder Ossel Wonen vijf voorstellen die moeten leiden tot een verbetering van het stelsel voor de komende tien tot vijftien jaar Het belangrijkste voornemen is het vervangen van de vergunningplicht door eenvoudigere afspraken met woningcorporaties en particuliere verhuurders Dit zorgt ervoor dat de toewijzing van woningen vlotter verloopt en de doorstroming verbetert Woningmarkt op slot De Amsterdamse woningmarkt zit op slot ook in het goedkope huursegment van woningen met een huur tot 554 euro Wachttijden zijn zeer lang Starters wachten gemiddeld zeven jaar op een betaalbare huurwoning doorstromers zestien jaar Het huidige stelsel voor woonruimteverdeling bestaat sinds 1996 en staat op gespannen voet met de huidige Amsterdamse woningmarkt Voorheen kon de schaarste enigszins worden opgevangen door bij te bouwen nu moeten oplossingen ook worden gezocht binnen de bestaande woningvoorraad De Nieuwe Amsterdamse Woonruimteverdeling die op dinsdag 12 juli door het college van B W is vastgesteld bevat vijf voorstellen De vergunningplicht wordt vervangen door afspraken Het aantal doelgroepen dat met voorrang een woning krijgt wordt kleiner De criteria voor toelating en toewijzing worden aangepast Verder komen er nieuwe verdeelvormen waarbij meer kan worden ingespeeld op de behoeften van de woningzoeker Tot slot zal de handhaving op misbruik van woningen en huurders zich meer gaan richten op de bestrijding van excessen en de aanpak van leegstand Kwetsbare groepen met voorrang aan woning helpen Mensen die dat het hardst nodig hebben moeten sneller aan een woning worden geholpen Daarom wordt het aantal groepen dat voorrang krijgt op een woning kleiner Daardoor neemt ook het aanbod voor de reguliere woningzoekenden toe Voor de groepen die geen voorrangspositie meer hebben zoals studenten en grote gezinnen worden gerichte afspraken gemaakt met de corporaties Daarnaast wil het college met corporaties en particuliere verhuurders afspraken maken om het aanbod goedkope huurwoningen voor de groep middeninkomens waaronder ook politieagenten verpleegsters en onderwijzers vallen te vergroten Met corporaties nieuw verdeelmodel ontwikkelen Samen met de woningcorporaties wordt een nieuw verdeelmodel ontwikkeld waarbij wordt uitgegaan van typen woningzoekenden zodat Amsterdammers sneller en makkelijker een passende woning kunnen vinden Sommigen hebben haast bij het vinden van een woning spoedzoekers anderen willen doorstromen naar een betere woning en zijn bereid om daar langer op te wachten selectieve zoekers Om sneller aan een woning te komen kunnen spoedzoekers meedoen aan lotingen Daarnaast wordt voorgesteld dat spoedzoekers maximaal drie keer een woning mogen weigeren Van vergunningplicht naar afspraken Om in Amsterdam te kunnen wonen in een woning met een huur tot 554 euro is nu een huisvestingsvergunning nodig en moet de huurder voldoen aan een aantal voorwaarden Om de regel en lastendruk te verminderen wil het college deze vergunningplicht vervangen door afspraken met woningcorporaties voor voldoende woningen voor de lage inkomens Ook voor particuliere verhuurders vervalt de vergunningplicht Zij moeten daarvoor wel bereid zijn afspraken te maken met de gemeente Voorwaarde is dat de verdeling transparant is en dat zij goedkope woningen via een eerlijk systeem verdelen en toewijzen Vervolg Het voorstel Nieuwe Amsterdamse Woonruimteverdeling wordt na de zomer besproken met de gemeenteraad Daarna wordt het voorstel voorgelegd aan de Stadsregio Amsterdam omdat de Regionale Huisvestingsverordening moet worden aangepast Ook woningcorporaties zullen worden betrokken Sommige maatregelen kunnen vrij snel worden ingevoerd bij andere zal dat langere tijd duren Het doel is dat uiterlijk 1 januari 2013 alle maatregelen zijn ingevoerd Bron Amsterdam nl 13 juli 2011 Stijging Amsterdamse vrije sector woningen In Amsterdam stijgt het aantal vrije sectorwoningen van 25 duizend naar 75 duizend als de puntenbijtelling in het plan van minister Donner doorgaat Lees meer Dit blijkt uit een simulatiestudie van de Amsterdamse dienst Wonen Zorg en Samenleven WZS Het voorstel van minister Donner ligt voor advies bij de Raad van State Schaarstegebied Een vrije sectorwoning telt meer dan 142 punten en een huurprijs boven de 652 euro Amsterdam en omgeving behoort tot één van de 10 schaarstegebieden in Nederland waarvoor een bijtelling geldt van 15 of 25 punten afhankelijk van de woz waarde per vierkante meter van de woning Ligt die boven de 2900 euro dan is de bijtelling 25 punten daaronder is die 15 punten De meeste Amsterdamse woningen krijgen er 25 punten bij wat neerkomt op een huurverhoging van 120 euro Afgesloten weg Volgens een recent uitgekomen advies van de Raden voor de leefomgeving en infrastructuur kunnen huishoudens met een bruto jaarinkomen van 38 duizend euro een maximale basishuur betalen van ongeveer 690 euro Verhuizen naar een huurwoning in de vrije sector 1 op de 4 huurwoningen in Amsterdam als het plan doorgaat is hiermee voor deze groepen een afgesloten weg omdat die in het algemeen veel duurder zijn Nieuwe huurders zullen in de schaarstegebieden jarenlang op wachtlijsten moeten staan Kopen geen optie En ook kopen is vaak geen optie in Amsterdam en omgeving Ze krijgen met de aangescherpte hypotheekregels slechts maximaal 4 5 keer hun jaarinkomen als hypotheek en vaak is de keus in huizen voor zo n bedrag erg klein Iedereen in deze groepen blijft zitten dus waar die zit en aan de stagnatie op de woningmarkt gebeurt niets Maximale huur Overigens is het nog maar de vraag of de corporaties de mogelijkheid om bij verhuizingen een hogere huur te vragen maximaal zullen benutten Momenteel vragen de Amsterdamse corporaties gemiddeld 80 procent van de maximale huur Landelijk is dat 72 procent Bron Binnenlandsbestuur nl 12 juli 2011 Extra huurverhoging voor inkomens boven 43 000 euro Huishoudens met een inkomen vanaf 43 000 euro moeten vanaf juli 2012 rekening houden met een extra huurverhoging van maximaal 5 procent Dat maakte de ministerraad vrijdag bekend De Woonbond vindt de maatregel onevenwichtig en oneerlijk Lees meer Volgens de Woonbond worden huurders hiermee gestigmatiseerd als scheefwoner en met torenhoge huren geconfronteerd om ze hun woning uit te jagen Dit terwijl ze nauwelijks mogelijkheden hebben om te verhuizen De maatregel pakt vooral slecht uit voor gezinnen De 5 procent extra huurverhoging komt bovenop de jaarlijkse inflatiecorrectie Verhuurders kunnen de inkomens gegevens van hun huurders bij de Belastingdienst opvragen In een verklaring vermeldt de Belastingdienst of het gezamenlijk belastbaar huishoudinkomen hoger of lager is dan 43 000 euro Uitgangspunt is het inkomen in het tweede jaar voorafgaand aan de huurverhoging Voor de huurverhoging per 1 juli 2012 geldt dus het inkomen over 2010 Huurders in gebieden met woningnood de klos De wettelijke maximumhuur volgens het woningwaarderingsstelsel blijft van toepassing door extra de huurverhoging mag de huur niet hoger worden dan deze wettelijke maximumhuur Maar het kabinet heeft ook besloten dat de wettelijke maximumhuur omhoog mag in tien gebieden waar de woningnood hoog is Woningen in deze gebieden kunnen tot 25 extra woningwaarderingspunten krijgen wat gelijk staat aan een maximumhuur die120 euro per maand hoger ligt Door de combinatie van deze maatregelen zijn vooral hurende huishoudens in gebieden met woningnood de klos Hun huur zal fors omhoog gaan Geen doorstroommogelijkheden op de woningmarkt Met de maatregel wil het kabinet de doorstroming naar duurdere huur of koopwoningen stimuleren Maar daar zit volgens de Woonbond juist het probleem Een groot deel van deze groep heeft weinig doorstroommogelijkheden op de woningmarkt Dure huurwoningen kunnen zij niet betalen koopwoningen zijn door de aangescherpte hypotheeknormen niet financierbaar De Woonbond vindt het daarom onrechtvaardig om deze groep uit de huursector te gaan uitroken Het is bovendien onterecht dat al deze hurende huishoudens door de minister weggezet worden als scheefwoners die zo snel mogelijk hun woning moeten verlaten Relatie met kwaliteit zoek De Woonbond vindt de inflatie plus 5 maatregel ook principieel onjuist De huurprijs wordt afhankelijk van het inkomen terwijl deze gebaseerd zou moeten zijn op de kwaliteit van de woning De Woonbond plaatst daarom ook vraagtekens bij de juridische houdbaarheid van deze maatregel Administratieve rompslomp De uitvoering van de nieuwe maatregel zal veel administratieve rompslomp geven verwacht de Woonbond Verhuurders zullen zich in een korte tijd massaal melden bij de Belastingdienst voor inkomensverklaringen De Belastingdienst krijgt het dan erg druk Het kan namelijk betekenen dat de dienst ruimschoots vóór 1 april volgend jaar zo n 3 miljoen inkomensverklaringen aan verhuurders moet verstrekken Eerder leidden dit soort grote operaties tot chaos bij de Belastingdienst Wie de vermoedelijk zeer hoge kosten hiervan betaalt is vooralsnog onduidelijk Ook voor verhuurders die van deze mogelijkheid tot extra huurverhoging gebruik willen gaan maken het is niet verplicht betekent het een heleboel extra werk Wetsvoorstel nog niet openbaar Het wetsvoorstel waarmee de extra huurverhoging mogelijk wordt gemaakt wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State Daarna verstuurt de minister het voor behandeling naar de Tweede Kamer Dan pas wordt het wetsvoorstel openbaar Bron Woonbond 3 juli 2011 Wonen dreigt te duur te worden Huurwoningen in Groot Amsterdam krijgen maximaal 25 punten extra Deze bijtelling leidt tot zeer verdeelde reacties Corporaties tonen zich ingenomen met de verhoging van de maximale huur Zij zien kansen voor een beter aanbod in de vrije huursector De Huurdersvereniging Amsterdam voorziet echter afnemende doorstroming en toenemende segregatie Lees meer Wethouder Freek Ossel van Volkshuisvesting deelt die vrees Wonen in de grote stad dreigt te duur te worden voor veel groepen De maatregel van Donner leidt tot hogere huren In alle simpelheid is dat goed nieuws voor verhuurders slecht nieuws voor huurders die zijn aangewezen op de sociale huursector en goed nieuws voor de groeiende groep huurders die is aangewezen op de vrije sector Particuliere verhuurders steunen dus Donners maatregelen huurdersorganisaties zijn tegen Volgens voorzitter Frans Ligtvoet van de Huurdersvereniging Amsterdam HA is de bijtelling een onzalig idee en dient het geen enkel logisch doel Ik had van deze minister toch een zeer intelligente man iets beters verwacht Eerst moest in heel Nederland de huur omhoog nu zijn tien regio s de klos In Groot Amsterdam gaat de woningmarkt op slot ontstaat segregatie tussen rijk en arm en lopen de woonlasten zwaar op Ligtvoet voorziet een sterke afname van het aantal goedkope huurwoningen Zeker particuliere verhuurders zullen maximaal de geboden ruimte benutten zo verwacht hij Daling van het aantal sociale huurwoningen is een schande Ik zie werkelijk niet welk voordeel de samenleving daar van heeft Hij ergert zich in het bijzonder aan het sterk toenemende verschil in woonlasten Het verschil tussen de oude en de nieuwe huur kan meer dan 200 euro bedragen Voor hetzelfde product moet door nieuwe huurders ineens veel meer worden betaald Dat is toch belachelijk Van een hogere huur wordt vervolgens niemand beter meent de voorzitter van de Huurdersvereniging Amsterdam Hij verwijst in dit verband naar een willekeurig ouder echtpaar dat graag naar een kleinere beter toegankelijke woning wil verhuizen Als een dergelijke woning veel duurder wordt dan blijven zij in hun oude huis wonen Daar zijn vervolgens dure aanpassingen nodig Bovendien daalt de doorstroming Iemand die graag zijn eerste huurwoning wil betrekken wordt daar het slachtoffer van Die moet nog langer wachten De Huurdersvereniging krijgt bijval van wethouder Freek Ossel van Volkshuisvesting Hij spreekt namens de vier grote steden G4 zijn teleurstelling uit over de houding van de minister Wij zien niks in een integrale verhoging van de huurprijzen van alle woningen Eerder heeft de G4 aangedrongen op plannen om de doorstroming te bevorderen De bijtelling treft overigens van de G4 alleen Amsterdam en Utrecht Lees meer hier en hier 3 juli 2011 Huurders de dupe van verlagen overdrachtsbelasting De FNV en de Nederlandse Woonbond vinden het onterecht dat het kabinet werknemers en huurders wil laten betalen voor het verlagen van de overdrachtsbelasting Lees meer Terwijl het kabinet fors bezuinigt op allerlei terreinen krijgt een groep mensen namelijk huizenkopers een cadeau De rekening wordt betaald door mensen die nu gebruik maken van spaarloon Bovendien zullen de banken ongetwijfeld de bankenbelasting doorberekenen aan hun klanten dus alle Nederlanders FNV en Woonbond vinden dat de overdrachtsbelasting bekeken moet worden in een integrale visie op de woningmarkt waarbij ook de fiscale stimulering van de eigen woning aangepast wordt Zoals het nu gebeurt is het onevenwichtig en onrechtvaardig Hiermee wordt de subsidie voor de eigen woningbezitter verhoogd op kosten van alle belastingbetalers ook huurders Door de verlaging van de overdrachtsbelasting raakt een integrale hervorming van de woningmarkt verder uit beeld Daar komt bij dat het kabinet een structurele bezuiniging op de huursector van bijna één miljard euro invoert onder andere door te korten op de huurtoeslag De FNV en Woonbond pleiten voor een belasting op financiële transacties die vooral is gericht op de korte termijn speculaties die de crisis hebben veroorzaakt Ze vrezen dat een bankenbelasting vooral op het bord van alle belastingbetalers waaronder huurders terechtkomt De verlaging van de overdrachtsbelasting is ook niet effectief Als het kabinet de woningsector wil stimuleren kan dit beter gebeuren door rechtstreeks te investeren in onder andere nieuwbouw en energiebesparing Bron de Woonbond 2 juli 2011 Recht op huurbevriezing Regel het nu Woont u in een oude slecht geïsoleerde woning Dan kan het zijn dat u per 1 juli meer huur betaalt dan wettelijk is toegestaan Het is belangrijk om tijdig bezwaar te maken tegen een te hoge huurprijs Als u nu in actie komt bent u nog op tijd Lees meer Vanaf 1 juli houdt het Woningwaarderingsstelsel WWS rekening met de energiezuinigheid van woningen De zogenaamde puntentabel die hoort bij de invoering van het energielabel is vandaag gepubliceerd in het Staatsblad Dat betekent dat de nieuwe puntentabel vanaf vandaag officieel van kracht is Door de opname van het energielabel in het puntenstelsel is de wettelijk toegestane maximumhuur van veel woningen gewijzigd Voor energiezuinige woningen is de wettelijk toegestane maximumhuurprijs hoger geworden voor energieslurpende woningen is de maximale toegestane huurprijs juist omlaag gegaan Huurders van oude slecht geïsoleerde woningen komen mogelijk in aanmerking voor huurbevriezing Met het rekenprogramma van de Woonbond kunt u dit berekenen Mei 2011 30 mei 2011 Speciaal huurcontract voor Amsterdamse jongeren De Amsterdamse woningcorporaties Eigen Haard en Stadgenoot introduceren een speciaal huurcontract voor jongeren om de doorstroming te stimuleren van huizen die geschikt zijn voor jongeren Lees meer Het jongerencontract is volgens de Woonbond juridisch aanvechtbaar wat betreft de beëindiging ervan Het Amsterdamse jongerencontract is een tijdelijk huurcontract voor jongeren tussen 18 en 22 jaar Een half jaar nadat de huurder 26 is geworden eindigt het contract automatisch Op grond van de huurbescherming is dat echter niet mogelijk Het bereiken van een bepaalde leeftijd is volgens het huurrecht geen geldige grond voor opzegging van een huurcontract Alleen voor nieuwe huurders De nieuwe contractvorm gaan alleen gebruikt worden voor zelfstandige woningen van maximaal 45 m2 met een huur onder 361 66 de huurtoeslaggrens voor jongeren Het jongerencontract geldt alleen voor nieuwe huurders dus zittende huurders hoeven niet te verhuizen als ze 26 worden De huurders behouden hun inschrijfduur bij WoningNet Stadsregio Amsterdam zodat zij na afloop van het jongerencontract meer kans hebben op een reguliere woning 30 mei 2011 Beleggers azen op corporatiewoningen Beleggers willen dat de regels om huurwoningen van corporaties te kopen worden versoepeld Dit blijkt uit onderzoek van adviesbureau Jones Lang LaSalle onder de vijftig grootste Nederlandse beleggers Lees meer De Woonbond is tegen versoepeling van de regels De bond vreest dat de huren enorm zullen stijgen als corporatiewoningen in handen komen van beleggers De praktijk leert dat huurders bij commerciële huurbazen 20 procent meer betalen voor een vergelijkbare woning zegt directeur Ronald Paping vandaag in het Financieele Dagblad Minimaal 2 5 miljard Volgens het onderzoek willen de vijftig grootste particuliere en institutionele beleggers tot eind 2012 minimaal 2 5 miljard euro investeren in nieuwe en bestaande huurwoningen 80 procent van de beleggers wil woningen kopen van woningcorporaties Dit mag nu niet Volgens de huidige regels moeten corporaties woningen eerst aanbieden aan de zittende huurders Alternatief is complexgewijze verkoop aan een andere woningcorporatie Marijn Snijders van Jones Lang LaSalle Wij hebben een dringende oproep gedaan aan het ministerie van Binnenlandse Zaken om de vrijstellingsmogelijkheden voor verkoop door woningcorporaties te verruimen Dat zorgt voor de impuls die de woningmarkt juist nu nodig heeft Ook aantal corporaties voor het plan Opmerkelijk is dat ook een aantal woningcorporaties oren lijkt te hebben naar het plan van de beleggers Dat blijkt volgens het adviesbureau uit de reactie van dertig corporaties die hebben meegewerkt aan het onderzoek Welke dat zijn is nog onbekend omdat het complete onderzoekrapport nog niet openbaar is Corporaties willen delen van hun woningbestand verkopen om het vrijkomende geld te investeren in nieuwbouw en renovatieprojecten Prijs te laag Het ministerie van Binnenlandse Zaken vindt versoepeling van de regels niet nodig We geloven niet dat dit voorstel nou die klap zou geven die de woningmarkt nodig heeft aldus een woordvoerder in NRC Handelsblad Ook directeur Peter Boelhouwer van onderzoeksinstituut OTB reageert kritisch Vaker hebben beleggers hun interesse geuit in de woningen van corporaties Maar telkens loopt het vast op de prijs Beleggers zeggen een redelijke prijs te willen te willen betalen maar corporaties vinden die te laag Bron De Woonbond Commentaar In Bos en Lommer is het overigens al eerder gebeurd dat huurwoningen aan beleggers zijn verkocht Zo heeft Rochdale huurwoningen in de Erasmusparkbuurt aan een vastgoedonderneming verkocht en daarmee de huurders overgeleverd aan een huisbaas die alleen maar in huizen wil handelen 24 mei 2011 Huren stijgen met 1 procent boven inflatie Als het kabinet erin zou slagen de huurmaatregelen uit het regeerakkoord uit te voeren stijgen de huren de komende jaren met ongeveer 1 procent boven inflatie Lees meer Dat blijkt uit een analyse van het Centraal Fonds Volkshuisvesting CFV Volgens de berekeningen van het Fonds is een dergelijke huurstijging die inclusief de huurharmonisatie bij bewonerswisseling is ruim voldoende om de heffing van 760 miljoen te financieren die het kabinet de corporaties wil opleggen Politieke doodzonde Minister Donner van Binnenlandse Zaken bracht de CFV analyse maandag 23 mei in allerijl naar buiten nadat hij door de Tweede Kamer op de vingers was getikt Tijdens het overleg op 18 mei over het huurbeleid had hij ontkend over deze analyse te beschikken terwijl die al weken op het ministerie lag Een doodzonde in politiek Den Haag Aanbod Woonbond niet voor betalen heffing Het aanbod dat de Woonbond vorig jaar deed gaat ook uit van een huurstijging van 1 procent boven de inflatie Dit aanbod is echter nooit bedoeld om de heffing te betalen maar om te investeren in het oplossen van problemen in de volkshuisvesting nieuwbouw wijkaanpak krimp en energiebesparing Heffing onrechtvaardig De Woonbond vindt de heffing onrechtvaardig en zal die samen met de corporaties bestrijden Als die onverhoopt toch doorgaat kan deze grotendeels worden gefinancierd uit een verlaging van de bedrijfslasten zo blijkt uit het onderzoek van het CFV Woonbonddirecteur Ronald Paping De vraag is of een huurverhoging van 1 procent boven de inflatie wel noodzakelijk en wenselijk is De analyse van het CFV laat zien dat de verhoging lager dan 1 procent kan zijn tenzij er spijkerharde afspraken worden gemaakt worden over extra investeringen En dan nog is de vraag of 1 procent wel helemaal nodig is Bron Woonbond 18 mei 2011 Geen meerderheid voor kabinetsplannen huurbeleid Volgens berichten in de media is er in de Tweede Kamer geen meerderheid voor de huurplannen van het kabinet Lees meer De Nederlandse Woonbond de landelijke belangenbehartiger voor huurders laat weten blij te zijn Vanmiddag wordt een voorstel in de Tweede Kamer besproken om de maximale huren in heel Nederland met 123 euro per maand te verhogen Deze maatregel zou leiden tot hogere huren het volledig stokken van de doorstroming op de woningmarkt en aantasting van de betaalbaarheid Gisteravond melde het NOS journaal dat het CDA tegen de plannen is en vanochtend deelde de PVV mee het kabinetsvoorstel niet te steunen Ook de voltallige oppositie is tegen het voorstel om 25 extra woningwaarderingspunten voor elke woning te geven Dat betekent dat de uitkomst van de kamerbehandeling vanmiddag niet anders kan zijn dan een afwijzing van het kabinetsvoorstel De afwijzing van het kabinetsvoorstel geeft de mogelijkheid om na te denken over sociale en intelligente hervormingen om de huurmarkt beter te laten functioneren Biojvoorbeeld binnen een gematigd huurbeleid meer differentiatie aan te brengen in de jaarlijkse huurstijging huursombenadering Daarnaast is het volgens de Woonbond mogelijk om binnen het woningwaarderingstelsel verbeteringen aan te brengen zonder dat dit leidt tot een huurexplosie Zie ook onderzoek Trouw waaruit zou blijken dat de corporaties niet massaal van plan zijn om de huur te verhogen Het Parool van 19 mei over de cijfers die de minister achterhield De Woonbond voor een reactie 15 mei 2011 Studentenvakbond vreest onbetaalbare kamers De Landelijke Studenten Vakbond LSVb is fel tegenstander van het voorstel van minister Donner Binnenlandse Zaken om het woningwaarderingsstelsel aan te passen Op deze manier kunnen studentenkamers onbetaalbaar worden vreest de studentenvakbond Lees meer De Tweede Kamer debatteert woensdag over het voorstel Als het voorstel wordt doorgevoerd kan de maximale huur binnen een paar jaar met 120 euro per maand worden verhoogd voor nieuwe huurders Studenten worden hierdoor zwaar getroffen zegt LSVb voorzitter Sander Breur Studenten verhuizen vaak dus deze huurstijging heeft op hen snel een groot effect Ernstige belemmering De studentenorganisatie vindt ook dat minister Donner een ernstige belemmering opwerpt voor de mobiliteit tussen verschillende studentensteden Studenten zijn met deze desastreuze huurverhoging minder snel geneigd in een andere stad een aanvullende studie te volgen aldus Breur Volgens de LSVb gaat het om ongeveer tachtigduizend zelfstandige studentenwoningen waarbij door deze maatregel de huur sterk zal stijgen Bron Nu nl 13 mei 2011 Speciaal huurcontract voor Amsterdamse jongeren De Amsterdamse woningcorporaties Eigen Haard en Stadgenoot introduceren een speciaal huurcontract voor jongeren Hiermee proberen ze de doorstroming in woningen geschikt zijn voor jongeren te bevorderen Lees meer Het jongerencontract is een tijdelijk huurcontract bestemd voor jongeren die bij afsluiting van het contract tussen 18 en 22 jaar oud zijn Het contract eindigt automatisch een halfjaar nadat de huurder 26 is geworden De huurders behouden hun inschrijfduur bij WoningNet zodat zij na afloop van het jongerencontract meer kans hebben op een reguliere woning Het huurcontract is verbonden aan hat eenheden Huisvesting Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens en zelfstandige woningen van maximaal 45 vierkante meter verspreid over de hele stad Het jongerencontract geldt alleen voor nieuwe huurders Zittende huurders in de jongerenwoningen hoeven dus niet te verhuizen als ze 26 worden Het jongerencontract is een experiment dat wordt ondersteund door de gemeente Amsterdam Over een paar jaar wordt onderzocht of het voor jongeren makkelijker is geworden een woning in Amsterdam te vinden Bron Het Parool april 2011 29 april 2011 Woningcorporaties Schaf vergunningenstelsel af De Amsterdamse corporaties vinden dat ze meer ruimte moeten krijgen om zelf te bepalen hoe ze met hun woningen omgaan en die toewijzen Gemeente en corporaties kunnen hiermee veel tijd en geld besparen menen ze Lees meer De corporaties geven in hun reactie op de discussienota Woonruimteverdeling van de gemeente aan dat samen met de gemeente vooral moet worden gesproken over de doelen van de woonruimteverdeling Afspraken over prestaties behoren dus vooral over het wat te gaan wat willen we met elkaar bereiken Als dat heldere afspraken zijn die bijvoorbeeld aansluiten op bepaalde doelgroepen of een gemeentelijke woonvisie dan kan het hoe worden overgelaten aan de woningcorporaties De Amsterdamse corporaties pleiten er in een brief aan de gemeente voor dat zij de vrijheid krijgen om zelf te bepalen hoe zij aan de gemaakte afspraken voldoen Dat betekent onder meer dat bijvoorbeeld sommige passendheidseisen grote gezinnen hebben voorrang bij grote woningen of voorrangslabels ouderen hebben voorrang op begane grond en eerste verdieping appartementen kunnen vervallen tenminste in de zin dat ze door de gemeente worden voorgeschreven Vrijheid bij het hoe betekent dat corporaties kunnen bepalen op welke wijze zij hun woningen willen aanbieden Vergunningenstelsel nodig Naar de mening van de corporaties is het een begaanbare weg dat corporaties met de gemeente een regime afspreken zonder vergunningenstelsel Nu is het zo dat huurwoningen in Amsterdam tot de grens van 554 76 onder de regionale huisvestingsverordening vallen en daarmee vergunningplichtig zijn Bovendien behandelen corporaties de sociale huurwoningen tot de maximale huurtoeslaggrens 652 52 ook alsof het vergunningplichtige woningen zijn Gemeente en corporaties kunnen beide veel geld en werk besparen als wordt afgezien van het vergunningenstelsel Inhoudelijk kan een convenant worden overeengekomen waarin over een aantal kwetsbare doelgroepen afspraken worden gemaakt die ertoe leiden dat zij in voldoende mate kansen krijgen op de woningmarkt De corporaties monitoren de woningtoewijzing

  Original URL path: http://www.hvdbbl.nl/nieuwsarchief (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • HVDBBL - Ook zo'n last van een tochtig of gehorig huis?
  over De HVDBBL roept daarom alle huurders in De Baarsjes en Bos en Lommer op om hun klachten ervaringen maar vooral ook oplossingen en adviezen te delen met buurtgenoten U kunt hieronder terecht met alles wat u hierover kwijt wilt Wij van de huurdersvereniging hopen op deze manier een beter inzicht te krijgen in hoe het gesteld is met isolatie en zullen ons er voor inzetten dat problemen die dat

  Original URL path: http://www.hvdbbl.nl/discussie/15januari2010 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • HVDBBL - NIEUWS
  West Amsterdams Steunpunt wonen Amsterdam nl over wonen HuurdersWest Login You are currently not logged in Enter your authentication credentials below to log in You need to have cookies enabled to log in Login Username Password Remember me Forgotten your password Get a new one Set new password Tweets by hvdbbl Wat wil de HVDBBL De HVDBBL komt op voor de belangen van de huurders in de Baarsjes en Bos

  Original URL path: http://www.hvdbbl.nl/?do=login (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • HVDBBL - NIEUWS
  West Amsterdams Steunpunt wonen Amsterdam nl over wonen HuurdersWest Login You are currently not logged in Enter your authentication credentials below to log in You need to have cookies enabled to log in Login Username Password Remember me Forgotten your password Get a new one Set new password Tweets by hvdbbl Wat wil de HVDBBL De HVDBBL komt op voor de belangen van de huurders in de Baarsjes en Bos

  Original URL path: http://www.hvdbbl.nl/voorpagina?do=login (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • HVDBBL - Geschiedenis van de HVDBBL
  de Bond van Huurders uit de Bestevaerstraat tot de Algemene Amsterdamsche Huurdersbond Leden van deze bond konden gratis gebruik maken van het Bureau voor rechtskundig advies in huurzaken dat in het begin elke dinsdagavond zitting had op het Columbusplein 7 3 Klik hier voor een tv documentaire over deze huurdersstrijd Klik hier voor een radio documentaire over huurstakingen uit het verleden Het niet zo verre verleden In 1968 werd het Huurderscomité West opgericht De voorloper van de HVDBBL Huurders mochten in dat jaar voor het eerst de huurverhoging weigeren als er onderhoudsklachten waren De toestand van veel woningen was in die periode vrij slecht omdat huiseigenaren zich alleen maar inspanden om de huur binnen te halen en hun bezit verwaarloosden Buurtbewoners leden van de Partij van de Arbeid leden van de toen nog bestaande CPN vrouwen uit de Vrouwenbeweging en mensen uit de Vakbond staken de koppen bij elkaar Er ontstonden straat comités van Sloterdijk tot aan de Haagseweg Huurders die in slecht onderhouden woningen woonden werden bezocht en ontdekten daardoor dat ze de op handen zijnde huurverhoging mochten weigeren Leden van het huurderscomité bezochten de bewoners thuis om de onderhoudsklachten op te nemen en om de woning op te meten Dat laatste diende om procedures bij de Huurcommissie te kunnen aanspannen In de jaren negentig waren er spreekuren op donderdagmiddag in het Wijkcentrum Bos en Lommer Bos en Lommerplein 11 en op woensdagmiddag en donderdagavond in het Wijkcentrum Admiralen en Postjesbuurt Jan Evertsenstraat 10 Emil Blaauw Een vooraanstaande voorvechter van het opkomen voor de huurdersbelangen in de Baarsjes was Emil Blaauw Naar hem is het Emil Blaauw Proceskosten fonds vernoemd een fonds dat huurders die juridische bijstand nodig hebben financieel steunt Het recente verleden Uit bovendtaande activiteiten zijn in 1997 de huurteams in het leven geroepen Aanvankelijk als een

  Original URL path: http://www.hvdbbl.nl/geschiedenis (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • HVDBBL - Wie zijn wij?
  West Amsterdams Steunpunt wonen Amsterdam nl over wonen HuurdersWest Login You are currently not logged in Enter your authentication credentials below to log in You need to have cookies enabled to log in Login Username Password Remember me Forgotten your password Get a new one Set new password Tweets by hvdbbl Wat wil de HVDBBL De HVDBBL komt op voor de belangen van de huurders in de Baarsjes en Bos

  Original URL path: http://www.hvdbbl.nl/wie_zijn_wij?do=login (2015-09-07)
  Open archived version from archive •