archive-nl.com » NL » I » IIPVV.NL

Total: 354

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • LSP in stilte uitgebreid | IIPVV
  met de toevoeging van de ketenzorg niet alleen duizenden zorgverleners extra toegang tot het LSP maar wordt ook de verzameling medische gegevens die beschikbaar komt voor opvraging via het LSP flink uitgebreid Huisartsen praktijken wisselen op dit moment enkel een zogeheten professionele samenvatting uit via het LSP Daar komen met de ketenzorg allerlei nieuwe medische gegevens bij De vraag is wie tot welke informatie toegang krijgt er wordt in het convenant niet gesproken van beperkingen of afscherming van gegevens voor bepaalde groepen Op termijn moet niet alleen de medische informatie die in het kader van de ketenzorgbehandeling wordt gebruikt beschikbaar komen voor uitwisseling via het LSP VZVZ de roerganger achter het LSP en opsteller van het convenant geeft aan dat in een latere fase ook het persoonlijk gezondheidsdossier uitgewisseld moet kunnen worden wat inhoudt dat alle door een zorgverlener bewaarde medische gegevens toegankelijk worden via het LSP Contractdwang Een opmerkelijk onderdeel van de overeenkomst is dat aansluiting van ketenzorgverleners als een harde voorwaarde wordt gepresenteerd vanuit zorgverzekeraars Jongejan haalt in zijn publicatie het convenant aan waarin wordt gesteld dat Zorgverzekeraars Nederland zal bevorderen dat de leden zorgverzekeraars de oplossing voor informatie uitwisseling ketenzorg integraal onderdeel doen uitmaken van de contractering ketenzorg vanaf 2016 Dit zou betekenen dat zorgaanbieders in de ketenzorg min of meer verplicht worden zich aan te sluiten op het LSP omdat zorgverzekeraars anders geen contract met ze afsluiten en de zorg die ze bieden derhalve niet wordt vergoed Een dergelijke eis was oorspronkelijk ook opgenomen in het contract dat zorgverzekeraars afsloten met huisartsen In contracten met huisartsen was een bepaling opgenomen dat men een zogeheten inspanningsverplichting had om aan te sluiten op het LSP Door een kort geding dat VPHuisartsen destijds instelde werd deze eis uit het contract gehaald Deze contractering met ketenzorg bereikt via een omweg hetzelfde doel licht Jongejan toe aan deze site Aangezien huisartsen een belangrijke rol spelen in de ketenzorg lijkt de verplichting voor ketenzorgverleners om zich aan te sluiten op het LSP ook indirect huisartsen te dwingen zich aan te sluiten op het LSP omdat er anders geen informatie uitwisseling met de ketenzorg mogelijk is Huisartsen die aanvankelijk niet op het LSP aangesloten wilden worden worden met deze maatregel voor het blok gezet Leg als huisarts maar eens uit aan patiënten met wie je een jarenlange behandelrelatie hebt dat je stopt met ketenzorg vanwege je principes Huisartsen staan hiermee voor een voldongen feit Jongejan merkt in dit kader tevens op dat de Landelijke Huisartsen Vereniging LHV dit convenant niet ondertekend heeft hetgeen bij eerdere convenanten wel het geval was Weinig ruchtbaarheid Opvallend is de stilte waarin het convenant is gesloten Slechts twee ondertekenende organisaties geven op summiere wijze blijk van dit convenant op hun website en VZVZ meldt op haar site niets over het gesloten convenant Dit is erg opvallend gezien de juichtaal die eerst VWS en later VZVZ in haar communicatie bezigde en nog steeds ventileert over het LSP stelt Jongejan in zijn bijdrage Ook het bijbehorende programma van het convenant

  Original URL path: https://www.iipvv.nl/nl/content/lsp-stilte-uitgebreid (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Hoe zit het met mijn privacy, beste zorgverzekeraar? | IIPVV
  je die kunt uitoefenen Er zijn uitzonderingen Zo noemt Achmea wel je rechten maar verwijst vervolgens naar de site van het College Bescherming Persoonsgegevens waar je vervolgens zelf naar meer informatie moet gaan zoeken Veel verzekeraars proberen onder privacy opt out regeling uit te komen Mensen die psychische hulp nodig hebben willen vaak dat de reden daarvoor in de spreekkamer van de behandelaar blijft Ze willen niet dat medewerkers van de zorgverzekeraar weten of ze angstig verslaafd of schizofreen of wat dan ook zijn Deze gegevens binnenskamers van de behandelaar houden is wettelijk mogelijk gemaakt Maar in de praktijk zijn weinig patiënten daarvan op de hoogte en moeten zij zelf actie ondernemen om dit recht te doen gelden Hiervoor moet de patiënt samen met de behandelaar een privacy opt out regeling ondertekenen Zorgverzekeraars proberen onder deze regeling uit te komen door er problemen over te maken We hebben twee verzekeraars gevonden die in hun voorwaarden expliciet aangeven dat deze geheimhouding mogelijk is DSW en HEMA Tussentijdse aanpassingen Zelf bijhouden Veel privacyverklaringen bevatten onlogische bepalingen Alle zorgverzekeraars geven aan dat hun privacyregeling tussentijds kan worden aangepast dus kom hier regelmatig kijken of iets is veranderd Raar want privacy is een belangrijk onderdeel van je contract Omdat verzekerden niet tussentijds kunnen opzeggen kun je zo geconfronteerd worden met vervelende wijzigingen in de omgang met je gegevens Opvallend is dat veel verzekeraars vragen om een brief te sturen als je inzage wilt in je dossier of vragen hebt Dat is niet meer van deze tijd en werpt een onnodige drempel op Al met al concluderen we dat er zeker verbeteringen mogelijk zijn De teksten kunnen in veel toegankelijker Nederlands Nu lijken ze te zijn geschreven voor juristen en vooral als intern document te dienen En als wijzigingen per kalenderjaar ingaan kan iedere verzekerde van verzekeraar wisselen wanneer hij zij niet akkoord gaat met eventueel gewijzigde privacyvoorwaarden Kleine verzekeraar minder inzage Negentig procent van de mensen zit bij één van vier grote verzekeraars VGZ CZ Menzis of Achmea Dat is niet altijd direct zichtbaar omdat zij verkopen onder veel verschillende merknamen In hoeverre die moedermaatschappijen inzage hebben in de gegevens van alle verzekerden bij hun dochters is onduidelijk VGZ heeft één centraal team dat kijkt naar externe fraudesignalen ook namens de dochterbedrijven Daarvoor moeten dan wel de signalen en bepaalde gegevens van de dochtervennootschappen komen Zilveren Kruis noemt specifiek de derden met wie ze gegevens delen waaronder de hele Achmea groep Bij andere bedrijven is dat minder duidelijk Als je je verzekert bij een kleinere verzekeraar zoals Zorg Zekerheid reduceer je automatisch het aantal mensen dat inzage kan hebben in je gegevens Alle verzekeraars gebruiken overigens persoonsgegevens voor marketingdoeleinden Welke persoonsgegevens dat precies betreft is onduidelijk Fraude controle noodzakelijk maar ook handig voor verzekeraars om veel gegevens in te zien In de voorwaarden wordt veel gerefereerd aan externe documenten die niet makkelijk te vinden zijn Zo is het bijvoorbeeld even zoeken naar het door iedereen genoemde Protocol Fraudebestrijding Dit maakt het voor de burger

  Original URL path: https://www.iipvv.nl/nl/content/hoe-zit-het-met-mijn-privacy-beste-zorgverzekeraar (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Microsoft zoekt ook vervanger voor wachtwoord | IIPVV
  naar een vervanger voor het traditionele wachtwoord Dat heeft de Fast Identity Online Alliance FIDO Alliance bekendgemaakt pdf Bedrijven als Google Blackberry LG en Mastercard waren al onderdeel van FIDO Samen zoeken de bedrijven naar nieuwe manieren van beveiligen Bijvoorbeeld biometrische oplossingen zoals vingerafdrukken en identificatie via een irisscanner Ook wordt gekeken naar spraak en gezichtsherkenning Verder behoren reeds bestaande oplossingen zoals tokens smart cards en nfc ook tot de mogelijkheden Duidelijk is dat de groep van het wachtwoord af wil en er wordt gewerkt aan een open standaard die door de gehele industrie kan worden gebruikt Microsoft is een belangrijke partner omdat Windows op honderden miljoenen pc s wereldwijd staat FIDO omschrijft het toetreden van bedrijf tot de raad van bestuur dan ook als een mijlpaal De iPhone 5S en HTC One Max maken al gebruik van een vingerafdrukscanner voor het ontgrendelen van de smartphones nu nl Terug naar selectie Agenda Vernieuwingsimpuls Informatiebijeenkomst Veni Vidi Vici 17 09 2015 Post HBO Cyber Security Management 30 09 2015 Privacy Forum 2015 07 10 2015 European Cyber Security Privacy Innovation Awards 22 10 2015 Kick off Alert Online 26 10 2015 Bekijk de volledige agenda Meer NCSRA II SBIR Cyber Security

  Original URL path: https://www.iipvv.nl/nl/content/microsoft-zoekt-ook-vervanger-voor-wachtwoord (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Pechtold wil parlementaire enquête afluisteren AIVD | IIPVV
  meent Pechtold Hij wil een parlementaire enquête omdat dat de enige manier is om te reconstrueren wat er is gebeurd ervan te leren en de wet te verbeteren Privacy is een groot goed en daar dienen we als parlement onze verantwoordelijkheid te nemen Arie Slob fractieleider van de ChristenUnie wil eveneens weten wat er aan de hand is en of de veiligheidsdiensten zich aan de wet houden Hij gaf in hetzelfde programma aan dat hij denkt dat er nu aanleiding is voor een parlementaire enquête Vergaande gevolgen Ook van Ronald van Raak SP mag er een parlementaire enquête komen Het lijkt er volgens hem op dat Nederland nauw betrokken is bij de Amerikaanse afluisterpraktijken en minister Ronald Plasterk Binnenlandse Zaken de Kamer niet juist heeft geïnformeerd Beide kunnen vergaande gevolgen hebben vindt hij Kamerlid Gerard Schouw D66 vindt dat verantwoordelijk minister Plasterk veel heeft uit te leggen Als deze nieuwe onthullingen kloppen dan is dat niet te rijmen met eerdere uitspraken van de minister die zei dat de binnenlandse en buitenlandse inlichtingendiensten zich gewoon aan de wet moeten houden Nu dit niet zo lijkt te zijn vraag ik me af of de minister niet wist wat de inlichtingendiensten in Nederland

  Original URL path: https://www.iipvv.nl/nl/content/pechtold-wil-parlementaire-enqu%C3%AAte-afluisteren-aivd (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • 'Nederland kan NSA niet alleen te lijf' | IIPVV
  Europese diensten ondeling te kijken De NSA heeft zo n zeventig tot tachtigduizend werknemers Dat is de beroepsbevolking van Tilburg Ze hebben een budget dat dicht in de buurt van het Nederlands nationaal product komt De AIVD beschikt volgens Kohnstamm over vijftienhonderd mensen en heeft een budget van 200 miljoen euro waar nog eens 20 procent op wordt gekort Is een bedrijf als de NSA niet zodanig uit de klauwen gegroeid dat het daarom al niet onder controle gehouden kan worden Bekijk een deel van het interview Geen rol De onthullingen over de NSA noemt Kohnstamm een dramatisch feitencomplex Hoewel de inlichtingen en veiligheidsdiensten in eerste instantie niet tot zijn werkterrein horen vindt hij dat dat in het geval van de NSA kwestie wel zou moeten De privacy van burgers is wel degelijk in het geding is Wij hebben ons er daarom mee te bemoeien Voor het CBP is het door hun omvang moeilijk in dit soort situaties de rechten van burgers te beschermen Je kunt niet van een toezichthouder met zeventig mensen in dienst verwachten dat het al die bescherming kan regelen De CBP voorman wijst er op dat de VS en Europa twee verschillende systemen hebben hoe er met persoonsgegevens mag worden omgegaan Juist dat verschil maakt dat het CBP soms wordt geconfronteerd met bedrijven die worden gemangeld tussen de Amerikaanse en Europese wetgeving Ook het verschil in behandelen van burgers valt op De grootste angst van Kohnstamm is nu dat de Amerikanen beloven de gegevens van Europese burgers niet langer anders te behandelen dan die van hun eigen burgers Het opheffen van die discriminatie lost namelijk weinig op Dat is een doekje voor het bloeden omdat ook veel Amerikanen niet wisten wat er gebeurde en ook zij hebben weinig rechten Aanslagen voorkomen Dat het noodzakelijk is zo

  Original URL path: https://www.iipvv.nl/nl/content/nederland-kan-nsa-niet-alleen-te-lijf (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Google en Microsoft strijden samen tegen kinderporno | IIPVV
  zullen worden gefilterd op verboden materiaal Boven 13 000 zoekopdrachten komen bovendien waarschuwingen te staan die gebruikers duidelijk maken dat kindermisbruik illegaal is en advies geven om hulp te zoeken Watermerk Verdachte afbeeldingen worden handmatig beoordeeld door mensen omdat computers niet altijd het onderscheid kunnen maken tussen kinderporno en onschuldige foto s van een kind in bad zo schrijft Schmidt Als een bestand is bestempeld als illegaal dan krijgt deze een digitaal watermerk zodat de afbeelding voortaan uit de resultaten kan worden weggelaten In een unieke samenwerking heeft concurrent Bing zijn PhotoDNA technologie die afbeeldingen bestempelt met een watermerk gedeeld met Google Bovendien hebben ontwikkelaars van Youtube een manier ontwikkeld om ook illegale video s te herkennen Die techniek zal na tests bij Google ook worden gedeeld met andere internetbedrijven en organisaties die kinderporno opsporen Verschil De nieuwe filters zullen eerst in de Engelstalige versie van Google worden doorgevoerd We zullen deze veranderingen in meer dan 150 talen uitrollen dus de gevolgen zullen werkelijk mondiaal zijn schrijft Schmidt We verwelkomen de leiding die de Britse overheid heeft genomen en hopen dat de technologieën die onze industrie heeft gedeeld en ontwikkeld een verschil zullen maken in het gevecht tegen deze gruwelijke

  Original URL path: https://www.iipvv.nl/nl/content/google-en-microsoft-strijden-samen-tegen-kinderporno (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • iPoort: Cyber Security Onderzoek & Beleid | IIPVV
  van vandaag en morgen op te kunnen lossen problemen voor te zijn en aan te pakken is er een enorme behoefte aan de juiste expertise Deze expertise wordt ontwikkeld en behouden door gedegen onderzoek kennisvergaring kennisdeling onderwijs en innovatie op dit dynamische terrein Het cyber security domein bestaande uit onderzoekers vanuit industrie en kennisinstellingen gebruikers en vertegenwoordigers van de overheid is verenigd in het ICT Innovatie Platform Veilig Verbonden IIPVV Dit platform heeft een nieuwe editie van de Nationale Cyber Security Research Agenda de NCSRA II geschreven en heeft daarbij zoveel mogelijk direct betrokkenen geraadpleegd Het verzoek om deze agenda samen te stellen is afkomstig van de ministeries van Defensie Veiligheid Justitie Economische Zaken Binnenlandse Zaken Koninkrijkrelaties en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek De NCSRA II geeft een breed overzicht van het onderzoeksterrein en dient als basis voor het korte en lange termijn onderzoek in nationaal en internationaal verband De agenda is een deelinvulling van de Nationale Cyber Security Strategie van de Nederlandse overheid vervult een roadmap functie voor een aantal topsectoren en sluit goed aan op Europese initiatieven in dit kader Tijdens de iPoort bijeenkomst wordt de NCSRA II uitgereikt waarna een debat volgt met belanghebbenden én politici over het belang van wetenschappelijk onderzoek voor Cyber Security Programma 15 30 Ontvangst zaal open 16 00 Opening door gastheer Frits Bussemaker voorzitter iPoort 16 05 Aanbieding NCSRA II door Dick Brandt voorzitter IIP VV aan Mark Dierikx directeur generaal voor energie telecom en mededinging plaatsvervanger Minister van Economische Zaken 16 15 Speech van Mark Dierikx namens het coördinerend ministerie van EZ en NWO 16 25 Aankondiging paneldebat door Dick Brandt 16 30 Paneldebat onder leiding van prof dr Bart Jacobs Hoe belangrijk is wetenschappelijk onderzoek voor cybersecurity Panelleden Politiek Astrid Oosenbrug Kamerlid PvdA en Marietje Schaake EU parlementariër D66

  Original URL path: https://www.iipvv.nl/nl/content/ipoort-cyber-security-onderzoek-beleid-0 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Dure opvolger van DigiD in de maak | IIPVV
  het systeem 250 miljoen euro gaan kosten Dat zou veel goedkoper kunnen wanneer men aansluiting zou zoeken bij bestaande technologie menen deze critici De nieuwe opzet zou het bedrijfsleven ook miljoenen euro s kunnen gaan kosten meent directeur Reinoud Weijman van AET omdat investeringen in PKI Overheid waarschijnlijk waardeloos worden Weijman die zegt te spreken namens een groep potentiële leveranciers is vooral ook boos omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt voor te sorteren op een oplossing waar Jacobs bij betrokken is Bedrijven die gespecialiseerd zijn in authenticatie en het beveiligen van de communicatie tussen organisaties en met klanten burgers zoals AET worden daarmee buitenspel gezet Het ministerie heeft Jacobs daarbij bovendien op ongeoorloofde wijze ondersteund beweert Weijnoud door Jacobs opdracht te geven voor een proefonderzoek ter waarde van 120 000 euro Omdat dat bedrag boven de 100 000 euro ligt had het ministerie dat dienen aan te besteden stelt Weinoud maar dat is niet gebeurd Volgens Jacobs is er van voorsorteren geen sprake Hij is door de overheid benaderd uit interesse voor het IRMAcard project Binnen dat project dat geen commerciële doelen nastreeft werkt Jacobs onderzoeksgroep aan de ontwikkeling van een privacy vriendelijke chipkaart De samenwerking met het ministerie had ten doel kennis over deze materie op te bouwen bij de overheid Jacobs en zijn onderzoeksgroep zijn naar eigen zeggen niet betrokken bij het opstellen van de criteria voor een aanbesteding danwel de functionele specificaties van de te ontwikkelen oplossing Wel ligt volgens hem een oplossing op basis van een chipkaart voor de hand het is voor een goede beveiliging en privacy bescherming essentieel dat de cryptografische privésleutel van gebruikers volledig afgeschermd opgeslagen wordt Met de huidige technologie kan dat alleen op een chipkaart en niet op een mobiele telefoon tablet PC etc De keuze voor een chipkaart is

  Original URL path: https://www.iipvv.nl/nl/content/dure-opvolger-van-digid-de-maak (2015-09-07)
  Open archived version from archive