archive-nl.com » NL » I » IMK.NL

Total: 1042

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Budgetbegeleiding | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  gevestigden Budgetbegeleiding De gemeente en het IMK zijn voor mij een belangrijke steun geweest Budgetbegeleiding Ook voor gevestigde ondernemers is het belangrijk om een juiste balans te vinden tussen privé en zakelijk vermogen Om de onderneming levensvatbaar te laten zijn en als gemeente positief te kunnen adviseren over kredietverlening is het in veel gevallen noodzakelijk om de privéonttrekkingen te reguleren Met Budgetcoachen voor Ondernemers volgens de Nibud methode helpt het IMK de ondernemer bij het op orde brengen van de privé administratie Tijdens persoonlijke gesprekken leert de ondernemer zijn privé administratie te organiseren en krijgt hij inzicht in de inkomsten en uitgaven Ook wordt er uitgebreid ingegaan hoe de ondernemer om dient te gaan met wisselende inkomsten zodat de ondernemer zijn financieel beleid hierop kan aanpassen Voordelen Persoonlijke begeleiding Lager debiteurenrisico Sociaal OndernemersLoket Online Levensvatbaarheid Budgetbegeleiding Begeleiding gevestigden Risicobeheer Speciale onderzoeken IMK Index MKB laat crisis achter zich Aantal bijstandsaanvragen door ondernemers op laagste punt sinds 2008 Lees meer Testimonials IMK scande mijn bedrijf en ik kreeg waardevolle tips mee Joop Siervogel Eigenaar specialetaarten nl Good Company Magazine Hét magazine voor de publieke sector over ondernemerschap IMK wil met GoodCompany een debat creëren over de complexe relatie tussen ondernemers en

  Original URL path: https://www.imk.nl/voor-publieke-organisaties/groeien-voor-gevestigden/budgetbegeleiding.html (2015-11-02)
  Open archived version from archive


 • Begeleiding gevestigden | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  IMK zijn voor mij een belangrijke steun geweest Begeleiding gevestigden Ondernemer zijn is niet altijd eenvoudig Een groot aantal ondernemers heeft ook na de start een duidelijke behoefte aan begeleiding Hierbij kan extra ondersteuning zinvol zijn Het doel is om de ondernemer in zijn groeipad die ondersteuning te bieden die hij nodig heeft waardoor hij nog succesvoller zal zijn Vandaar dat er bij het IMK de mogelijkheid is voor extra begeleiding nadat een ondernemer zijn financiering rond heeft gekregen Tijdens deze vorm van begeleiding gaat een ondernemerscoach de ondernemer verder ondersteunen bij de vragen die hij nog heeft Vooraf worden duidelijke doelstellingen geformuleerd De ontwikkelingen binnen de onderneming zullen bepalend zijn voor de aanpak met betrekking tot de vorm en mate van begeleiding Indien gewenst wordt samen met de ondernemer een bedrijfsontwikkelplan opgesteld Voordelen Aandacht voor aanloopproblemen Gericht advies Sociaal OndernemersLoket Online Levensvatbaarheid Budgetbegeleiding Begeleiding gevestigden Risicobeheer Speciale onderzoeken IMK Index MKB laat crisis achter zich Aantal bijstandsaanvragen door ondernemers op laagste punt sinds 2008 Lees meer Testimonials IMK scande mijn bedrijf en ik kreeg waardevolle tips mee Joop Siervogel Eigenaar specialetaarten nl Good Company Magazine Hét magazine voor de publieke sector over ondernemerschap IMK wil met GoodCompany een debat

  Original URL path: https://www.imk.nl/voor-publieke-organisaties/groeien-voor-gevestigden/begeleiding-gevestigden.html (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Risicobeheer | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  te beantwoorden en de actuele status in beeld te brengen kunt u een vervolgonderzoek inzetten Bijvoorbeeld met betrekking tot opschortende voorwaarden bezwaar en beroep of wijzigingen in de bedrijfsvoering Voordelen 4 x per jaar te declareren De advieskosten zijn voor 90 declarabel bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ISO certificering Vervolgonderzoek aflossingscapaciteit Wanneer een ondernemer een verzoek indient tot uitstel van aflossing kan het IMK voor u een vervolgonderzoek starten Op basis van actuele cijfers en een prognose wordt bepaald of en hoe lang uitstel kan worden gegeven Ook achterstanden in de betaling kunnen aanleiding zijn voor dit type onderzoek Een vervolgonderzoek kan meerdere malen per jaar worden gedeclareerd Voordelen Oog voor kredietrisico gemeente Kansen ondernemer in kaart gebracht Ook inzetbaar bij wanbetaling De advieskosten zijn voor 90 declarabel bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Vervolgonderzoek periodieke uitkering Het verlengen van een periodieke uitkering verdient een zorgvuldige afweging Om zeker te zijn of de uitkering terecht wordt verlengd kunt u met het vervolgonderzoek periodieke uitkering de mogelijkheden beter beoordelen Zo heeft u tegelijkertijd oog voor het kredietrisico van de gemeente en voor de levensvatbaarheid van de onderneming Voordelen Voorkomen van een onterechte verlenging van een periodieke uitkering De advieskosten zijn voor 90 declarabel bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Voortgangsonderzoek Het kan voor komen dat u tijdens de looptijd van een lening wilt weten hoe het er voor staat bij een onderneming IMK beantwoordt uw specifieke vragen in een voortgangsonderzoek Dit onderzoek geeft inzicht in de bedrijfsontwikkeling en controleert de besteding van het verstrekte krediet in een beknopte rapportage Voordelen Accuraat en tijdig risicobeheer De advieskosten zijn voor 90 declarabel bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Sociaal OndernemersLoket Online Levensvatbaarheid Budgetbegeleiding Begeleiding gevestigden Risicobeheer Speciale onderzoeken IMK Index MKB laat crisis achter

  Original URL path: https://www.imk.nl/voor-publieke-organisaties/groeien-voor-gevestigden/risicobeheer.html (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Speciale onderzoeken | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  bevindt zich hier Home Voor publieke organisaties Voor gevestigden Speciale onderzoeken De gemeente en het IMK zijn voor mij een belangrijke steun geweest Speciale onderzoeken Het succesvol doorgroeien van een onderneming wordt voor een groot deel bepaald door de omgeving IMK biedt verschillende onderzoeken om de economische mogelijkheden voor de groeiende ondernemer en de omgeving in beeld te brengen Vestigingsplaatsonderzoek De kennis van het IMK wordt optimaal benut bij het beoordelen van een vestigingslocatie Onze branchespecialisten definiëren het verzorgingsgebied en onderzoeken de locatie Ook de markt en de concurrentie worden zorgvuldig in kaart gebracht Vervolgens beoordelen onze adviseurs de slagkracht van de onderneming en berekenen zij het verwachte marktaandeel Het advies komt tot stand na een uitgebreid gesprek met de ondernemer en zijn bankier of accountant Een bezoek aan het bedrijf en de bedrijfslocatie ontbreken niet Eventueel kan er een verdere financiële analyse worden uitgevoerd en een exploitatieprognose worden opgesteld Voordelen Maatwerk Gerichte adviezen van branchespecialisten Specifieke kennis onderbouwd vanuit het IMK Kenniscentrum Distributie Planologisch Onderzoek DPO Een bestemmingsplan wijzigen kan niet zomaar Zowel gemeenten als ondernemers zullen met een solide onderbouwing moeten komen om een eventuele wijziging gedaan te krijgen IMK geeft met het dpo die solide onderbouwing Het biedt een onafhankelijke beoordeling van de economische mogelijkheden in een bepaalde ruimtelijke structuur Voordelen Onafhankelijk Specifieke kennis onderbouwd vanuit het IMK kenniscentrum ISO certificering Sociaal OndernemersLoket Online Levensvatbaarheid Budgetbegeleiding Begeleiding gevestigden Risicobeheer Speciale onderzoeken IMK Index MKB laat crisis achter zich Aantal bijstandsaanvragen door ondernemers op laagste punt sinds 2008 Lees meer Testimonials IMK scande mijn bedrijf en ik kreeg waardevolle tips mee Joop Siervogel Eigenaar specialetaarten nl Good Company Magazine Hét magazine voor de publieke sector over ondernemerschap IMK wil met GoodCompany een debat creëren over de complexe relatie tussen ondernemers en overheid Bekijk het magazine Contact Hoofdkantoor IMK

  Original URL path: https://www.imk.nl/voor-publieke-organisaties/groeien-voor-gevestigden/speciale-onderzoeken.html (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • In nood | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  zijn voor mij een belangrijke steun geweest In nood Soms krijgt u te maken met een ondernemer die in zwaar terecht is gekomen Het Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf kan deze ondernemer helpen hier weer bovenop te komen Met één van onze branchespecialisten maken we niet alleen een analyse van de oorzaken maar helpen we ook actief bij het zoeken naar een oplossing We kijken naar kostenreductie de mogelijkheden voor noodfinanciering maar ook naar nieuwe omzetmogelijkheden Ook bij externe factoren waar de ondernemer geen invloed op heeft kan een specialist van het IMK helpen Indien nodig voeren wij zelfs onderhandelingen voor u of de ondernemer met crediteuren en belanghebbenden om tot een gezonde financiële positie te komen IMK stopt niet na het geven van advies We kunnen de ondernemer ook verder begeleiden Sociaal OndernemersLoket Online 155 red een bedrijf Levensvatbaarheid Budgetbegeleiding Begeleiding gevestigden Risicobeheer Schade onderzoek IMK Index MKB laat crisis achter zich Aantal bijstandsaanvragen door ondernemers op laagste punt sinds 2008 Lees meer Testimonials IMK scande mijn bedrijf en ik kreeg waardevolle tips mee Joop Siervogel Eigenaar specialetaarten nl Good Company Magazine Hét magazine voor de publieke sector over ondernemerschap IMK wil met GoodCompany een debat creëren over

  Original URL path: https://www.imk.nl/voor-publieke-organisaties/in-nood-voor-gevestigden/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Sociaal OndernemersLoket Online | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  sociale ondernemersregelingen Het Sociaal OndernemersLoket Online SOLO is een online dienst beschikbaar via internet voor aangesloten gemeenten en ondernemers van die gemeenten en bevat drie onderdelen Doelgroep scan Een online doelgroep scan waarmee de ondernemer door het aanklikken van antwoorden kan bepalen of en zo ja welke ondernemersregeling voor hem of haar van toepassing is Indien de ondernemer niet tot de doelgroepen behoort wordt de ondernemer waar mogelijk doorverwezen naar andere hulpopties De doelgroep scan zorgt voor de optimale filtering zodat ondernemers niet onterecht afvallen of ten onrechte in een doelgroep worden geplaatst Indien de ondernemer tot een doelgroep voor een regeling behoort dan krijgt de ondernemer de mogelijkheid om door te linken naar een online intake Online intake Een online intake voor iedere opgenomen regeling Bbz gevestigd Bbz starter Ioaz Deze intake begint met vaststelling van de identiteit van de aanvrager met behulp van DiGiD en start daarna met een zogenaamd intelligent formulier waarin de ondernemer of iemand namens de ondernemer bijvoorbeeld de boekhouder alle benodigde informatie aanlevert en vragen beantwoordt Bijlagen bewijsstukken kunnen desgewenst worden toegevoegd maar zijn ook later aan te leveren SOLO bewaakt de status van de intake en de volledigheid van het dossier en stelt die informatie beschikbaar aan de behandelend ambtenaar Urgentiebepaling Onderdeel van de intake is de zogenaamde urgentiebepaling Die indicatie geeft de gemeente de mogelijkheid om het proces te versnellen indien dat noodzakelijk lijkt voor de overlevingskansen van de onderneming SOLO Met SOLO komen drie online diensten beschikbaar eBbz gevestigd bijstandsaanvraag voor gevestigde ondernemers eBbz starter bijstandsaanvraag voor startende ondernemers eIoaz bijstandsaanvraag voor oudere ondernemers die willen moeten stoppen Voordelen Betere selectie aan de poort Minder werk in voorbereidingsfase Meer ruimte om met en voor de ondernemer aan de slag te gaan Platform voor verkorting doorlooptijden Verlaging van maatschappelijke schadelast Sociaal OndernemersLoket

  Original URL path: https://www.imk.nl/voor-publieke-organisaties/in-nood-voor-gevestigden/solo.html (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • 155-red-een-bedrijf | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  hebben in een eerder stadium in beeld te krijgen om verdere problemen te voorkomen Bent u geïnteresseerd in deze vorm van dienstverlening voor ondernemers in uw gemeente en wilt u hen direct kunnen doorverwijzen naar 155 Neemt u dan contact op met het IMK Voordelen Eerstelijns hulp voor ondernemers in problemen IMK kan project van A tot Z voor u uitvoeren Sociaal OndernemersLoket Online 155 red een bedrijf Levensvatbaarheid Budgetbegeleiding Begeleiding gevestigden Risicobeheer Schade onderzoek Check het aantal stoppers Wilt u weten hoeveel bedrijven er de afgelopen jaren in uw gemeente zijn gestopt Check hieronder uw eigen gemeente Aa en Hunze Aalburg Aalsmeer Aalten Achtkarspelen Alblasserdam Albrandswaard Alkmaar Almelo Almere Alphen aan den Rijn Alphen Chaam Ameland Amersfoort Amstelveen Amsterdam Apeldoorn Appingedam Arnhem Assen Asten Baarle Nassau Baarn Barendrecht Barneveld Bedum Beek Beemster Beesel Bellingwedde Bergambacht Bergeijk Bergen L Bergen NH Bergen op Zoom Berkelland Bernheze Bernisse Best Beuningen Beverwijk Binnenmaas Bladel Blaricum Bloemendaal Bodegraven Reeuwijk Boekel Borger Odoorn Borne Borsele Boxmeer Boxtel Breda Brielle Bronckhorst Brummen Brunssum Bunnik Bunschoten Buren Bussum Capelle aan den IJssel Castricum Coevorden Cranendonck Cromstrijen Cuijk Culemborg Dalfsen Dantumadiel De Bilt De Friese Meren De Marne De Ronde Venen De Wolden Delft Delfzijl Den Helder Deurne Deventer Diemen Dinkelland Doesburg Doetinchem Dongen Dongeradeel Dordrecht Drechterland Drimmelen Dronten Druten Duiven Echt Susteren Edam Volendam Ede Eemnes Eemsmond Eersel Eijsden Margraten Eindhoven Elburg Emmen Enkhuizen Enschede Epe Ermelo Etten Leur Ferwerderadiel Franekeradeel Geertruidenberg Geldermalsen Geldrop Mierlo Gemert Bakel Gennep Giessenlanden Gilze en Rijen Goeree Overflakkee Goes Goirle Gorinchem Gouda Graft De Rijp Grave Groesbeek Groningen Grootegast Gulpen Wittem Haaksbergen Haaren Haarlem Haarlemmerliede en Spaarnwoude Haarlemmermeer Halderberge Hardenberg Harderwijk Hardinxveld Giessendam Haren Harlingen Hattem Heemskerk Heemstede Heerde Heerenveen Heerhugowaard Heerlen Heeze Leende Heiloo Hellendoorn Hellevoetsluis Helmond Hendrik Ido Ambacht Hengelo het Bildt Heumen Heusden Hillegom Hilvarenbeek Hilversum Hof van Twente Hollands Kroon Hoogeveen Hoogezand Sappemeer Hoorn Horst aan de Maas Houten Huizen Hulst IJsselstein Kaag en Braassem Kampen Kapelle Katwijk Kerkrade Koggenland Kollumerland en Nieuwkruisland Korendijk Krimpen aan den IJssel Laarbeek Landerd Landgraaf Landsmeer Langedijk Lansingerland Laren Leek Leerdam Leeuwarden Leeuwarderadeel Leiden Leiderdorp Leidschendam Voorburg Lelystad Leudal Leusden Lingewaal Lingewaard Lisse Littenseradiel Lochem Loon op Zand Lopik Loppersum Losser Maasdonk Maasdriel Maasgouw Maassluis Maastricht Marum Medemblik Meerssen Menameradiel Menterwolde Meppel Middelburg Midden Delfland Midden Drenthe Mill en Sint Hubert Millingen aan de Rijn Moerdijk Molenwaard Montferland Montfoort Mook en Middelaar Muiden Naarden Neder Betuwe Nederlek Nederweert Neerijnen Nieuwegein Nieuwkoop Nijkerk Nijmegen Noord Beveland Noordenveld Noordoostpolder Noordwijk Noordwijkerhout Nuenen Gerwen en Nederwetten Nunspeet Nuth Oegstgeest Oirschot Oisterwijk Oldambt Oldebroek Oldenzaal Olst Wijhe Ommen Onderbanken Oost Gelre Oosterhout Ooststellingwerf Oostzaan Opmeer Opsterland Oss Oud Beijerland Oude IJsselstreek Ouder Amstel Ouderkerk Oudewater Overbetuwe Papendrecht Peel en Maas Pekela Pijnacker Nootdorp Purmerend Putten Raalte Reimerswaal Renkum Renswoude Reusel De Mierden Rheden Rhenen Ridderkerk Rijnwaarden Rijssen Holten Rijswijk Roerdalen Roermond Roosendaal Rotterdam Rozendaal Rucphen s Gravenhage s Hertogenbosch Schagen Schermer Scherpenzeel Schiedam Schiermonnikoog Schijndel Schinnen Schoonhoven Schouwen Duiveland Simpelveld Sint Anthonis Sint Michielsgestel Sint Oedenrode Sittard Geleen Sliedrecht Slochteren Sluis Smallingerland Soest Someren

  Original URL path: https://www.imk.nl/voor-publieke-organisaties/in-nood-voor-gevestigden/155-red-een-bedrijf.html (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Levensvatbaarheid | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  Kort en beknopt rapport Minder kosten opdrachtgever De advieskosten voor deze onderzoeken zijn door gemeenten voor 90 declarabel bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Quick Scan Plus Wilt u toch iets meer inzicht Kies dan voor de Quick Scan Plus Net als de Quick Scan resulteert dit verkorte levensvatbaarheidonderzoek in een advies over de verdere levensvatbaarheid en het te verstrekken krediet bij de gevestigde ondernemer die in nood zit In aanvullende adviesgesprekken met de ondernemer wordt bij de Quick Scan Plus ook aandacht besteed aan bijvoorbeeld budgettering de administratie en het ontwikkelen van een promotieplan Voordelen Beknopt rapport met aanvullende adviesgesprekken Minder kosten voor u als opdrachtgever Bestedingscontrole op het krediet is mogelijk De advieskosten voor deze onderzoeken zijn door gemeenten voor 90 declarabel bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Levensvatbaarheidsonderzoek volledig onderzoek De uitgebreide beoordeling van de levensvatbaarheid van een onderneming is altijd maatwerk Het geeft een compleet en overzichtelijk advies over de verstrekking van een periodieke uitkering en of krediet aan de ondernemer en is geschikt voor complexere aanvragen Dit onderzoek wordt ook veel ingezet bij gevestigde ondernemers die in nood zitten Door een intensieve analyse inclusief bedrijfsbezoek een uitvoerig gesprek met de ondernemer en specifieke branche informatie van het IMK kenniscentrum komt een compleet rapport tot stand met gerichte adviezen aan de ondernemer en opdrachtgever Voordelen IMK werkt met branchespecialisten en heeft een eigen kenniscentrum Geschikt voor complexere aanvragen gerichte adviezen aan ondernemer en opdrachtgever Door uitgebreidere onderbouwing houdt advies nog beter stand in bezwaar en beroep De advieskosten voor deze onderzoeken zijn door gemeenten voor 90 declarabel bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Onderzoek specifieke doelgroep Bij een specifieke vraagstelling kan het IMK een helder advies geven Aan de hand van de specifieke vraagstelling in combinatie met de geleverde informatie

  Original URL path: https://www.imk.nl/voor-publieke-organisaties/in-nood-voor-gevestigden/levensvatbaarheid.html (2015-11-02)
  Open archived version from archive