archive-nl.com » NL » I » IMK.NL

Total: 1042

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Budgetbegeleiding | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  organisaties Voor gevestigden Budgetbegeleiding De gemeente en het IMK zijn voor mij een belangrijke steun geweest Budgetbegeleiding Vaak zijn te hoge privéonttrekkingen de oorzaak van liquiditeitsproblemen in een onderneming Dit beperkt de kansen voor groei Om als gemeente positief te kunnen adviseren over kredietverlening is het in veel gevallen noodzakelijk om de privéonttrekkingen terug te brengen Zo kan de onderneming verantwoord verder groeien Met Budgetcoachen voor Ondernemers volgens de Nibud methode helpt het IMK de ondernemer bij het op orde brengen van de privé administratie Tijdens persoonlijke gesprekken leert de ondernemer zijn administratie organiseren een bespaarplan te maken en krijgt hij meer inzicht in de inkomsten en uitgaven Ook leert de ondernemer alert te zijn op mogelijke extra of tegenvallende inkomsten Voordelen Persoonlijke begeleiding Lager debiteurenrisico Sociaal OndernemersLoket Online 155 red een bedrijf Levensvatbaarheid Budgetbegeleiding Begeleiding gevestigden Risicobeheer Schade onderzoek IMK Index MKB laat crisis achter zich Aantal bijstandsaanvragen door ondernemers op laagste punt sinds 2008 Lees meer Testimonials IMK scande mijn bedrijf en ik kreeg waardevolle tips mee Joop Siervogel Eigenaar specialetaarten nl Good Company Magazine Hét magazine voor de publieke sector over ondernemerschap IMK wil met GoodCompany een debat creëren over de complexe relatie tussen ondernemers en overheid

  Original URL path: https://www.imk.nl/voor-publieke-organisaties/in-nood-voor-gevestigden/budgetbegeleiding.html (2015-11-02)
  Open archived version from archive


 • Begeleiding gevestigden | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  het IMK zijn voor mij een belangrijke steun geweest Begeleiding gevestigden Ondernemer zijn is niet altijd eenvoudig en al helemaal niet in deze tijd Een groot aantal ondernemers heeft dan ook een duidelijke behoefte aan begeleiding en extra ondersteuning Als publieke organisatie kunt u de ondernemer de juiste ondersteuning bieden die hij nodig heeft met als gemeenschappelijk doel een gezonde onderneming IMK biedt ook begeleiding nadat een ondernemer zijn financiering rond heeft gekregen Tijdens deze vorm van begeleiding gaat een ondernemerscoach de ondernemer verder ondersteunen bij de vragen die hij nog heeft Vooraf worden duidelijke doelstellingen geformuleerd De ontwikkelingen binnen de onderneming zullen bepalend zijn voor de aanpak met betrekking tot de vorm en mate van begeleiding Indien gewenst wordt samen met de ondernemer een bedrijfsontwikkelplan opgesteld Voordelen Aandacht voor problemen Gericht advies Sociaal OndernemersLoket Online 155 red een bedrijf Levensvatbaarheid Budgetbegeleiding Begeleiding gevestigden Risicobeheer Schade onderzoek IMK Index MKB laat crisis achter zich Aantal bijstandsaanvragen door ondernemers op laagste punt sinds 2008 Lees meer Testimonials IMK scande mijn bedrijf en ik kreeg waardevolle tips mee Joop Siervogel Eigenaar specialetaarten nl Good Company Magazine Hét magazine voor de publieke sector over ondernemerschap IMK wil met GoodCompany een debat creëren over

  Original URL path: https://www.imk.nl/voor-publieke-organisaties/in-nood-voor-gevestigden/begeleiding-gevestigden.html (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Risicobeheer | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  resterende vragen uit een eerder onderzoek te beantwoorden en de actuele status in beeld te brengen kunt u een vervolgonderzoek inzetten Bijvoorbeeld met betrekking tot opschortende voorwaarden bezwaar en beroep of wijzigingen in de bedrijfsvoering Voordelen 4 x per jaar te declareren De advieskosten zijn voor 90 declarabel bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ISO certificering Vervolgonderzoek aflossingscapaciteit Wanneer een ondernemer een verzoek indient tot uitstel van aflossing kan het IMK voor u een vervolgonderzoek starten Op basis van actuele cijfers en een prognose wordt bepaald of en hoe lang uitstel kan worden gegeven Ook achterstanden in de betaling kunnen aanleiding zijn voor dit type onderzoek Voordelen Oog voor kredietrisico gemeente Kansen ondernemer in kaart gebracht Ook inzetbaar bij wanbetaling De advieskosten zijn voor 90 declarabel bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Vervolgonderzoek periodieke uitkering Het verlengen van een periodieke uitkering verdient een zorgvuldige afweging Om zeker te zijn of de uitkering terecht wordt verlengd kunt u met het vervolgonderzoek periodieke uitkering de mogelijkheden beter beoordelen Zo heeft u tegelijkertijd oog voor het kredietrisico van de gemeente en voor de levensvatbaarheid van de onderneming Voordelen Voorkomen van een onterechte verlenging van een periodieke uitkering De advieskosten zijn voor 90 declarabel bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Voortgangsonderzoek Het kan voor komen dat u tijdens de looptijd van een lening wilt weten hoe het er voor staat bij een onderneming IMK beantwoordt uw specifieke vragen in een voortgangsonderzoek Dit onderzoek geeft inzicht in de bedrijfsontwikkeling en controleert de besteding van het verstrekte krediet in een beknopte rapportage Voordelen Accuraat en tijdig risicobeheer Snelle oplevering De advieskosten zijn voor 90 declarabel bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Sociaal OndernemersLoket Online 155 red een bedrijf Levensvatbaarheid Budgetbegeleiding Begeleiding gevestigden Risicobeheer Schade onderzoek IMK Index MKB

  Original URL path: https://www.imk.nl/voor-publieke-organisaties/in-nood-voor-gevestigden/risicobeheer.html (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Schade onderzoek | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  financiële schade oploopt die niet tot de normale bedrijfsrisico s behoort IMK kan in veel gevallen onderzoeken hoe groot de schade is en vaststellen of de geleden schade aantoonbaar gekoppeld kan worden aan bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden of een calamiteit Vanuit het IMK adviseren wij over letselschade en nadeelcompensatie Letselschade ontstaat wanneer de ondernemer bij een ongeval betrokken raakt en daardoor minder inzetbaar is met alle gevolgen van dien Dit kan bijvoorbeeld gaan om een bedrijfsongeval een ongeval tijdens het sporten of een auto ongeluk Ook in het geval van mishandeling of een overval kan sprake zijn van letselschade Nadeelcompensatie betreft de situatie waarin een ondernemer schade lijdt door op zich rechtmatig handelen van de overheid Denk bijvoorbeeld aan het openbreken van de straat of het bouwen van een parkeergarage De ondernemer wordt benadeeld in zijn bedrijfsvoering en claimt dat de schade niet tot het normale bedrijfsrisico behoort IMK berekent de schade meestal in opdracht van de ondernemer Voordelen Uitgebreid onderzoek met schadeberekening Sterke argumentatie bij de rechtsgang Sociaal OndernemersLoket Online 155 red een bedrijf Levensvatbaarheid Budgetbegeleiding Begeleiding gevestigden Risicobeheer Schade onderzoek IMK Index MKB laat crisis achter zich Aantal bijstandsaanvragen door ondernemers op laagste punt sinds 2008 Lees meer Testimonials IMK

  Original URL path: https://www.imk.nl/voor-publieke-organisaties/in-nood-voor-gevestigden/schade-onderzoek.html (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Stoppen | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  gedwongen te stoppen met zijn bedrijf Dit is in veel gevallen een moeilijke keuze Vaak heeft het hele leven van de ondernemer in het teken gestaan van het ondernemen Als deze dan door omstandigheden wordt gedwongen zijn bedrijf te staken is dat een beslissing met een enorme impact Een impact die niet alleen de ondernemer raakt maar ook zijn omgeving De adviseur van het IMK weet dit maar al te goed Samen met u en de ondernemer zoekt hij naar de juiste manier om het beëindigen van de onderneming op een zorgvuldige wijze vorm te geven Alle lopende zaken worden netjes afgehandeld Indien nodig wordt onderzocht of de ondernemer recht heeft op ondersteuning van het inkomen via het Bbz of Ioaz Zo kan de ondernemer na het beëindigen van de onderneming weer open staan voor ander werk of eindelijk die volgende stap in het leven zetten Een stap die met de juiste hulp haalbaar blijkt Sociaal OndernemersLoket Online Bedrijfsbeëindiging Risicobeheer IMK Index MKB laat crisis achter zich Aantal bijstandsaanvragen door ondernemers op laagste punt sinds 2008 Lees meer Testimonials IMK scande mijn bedrijf en ik kreeg waardevolle tips mee Joop Siervogel Eigenaar specialetaarten nl Good Company Magazine Hét magazine voor

  Original URL path: https://www.imk.nl/voor-publieke-organisaties/stoppen-voor-gevestigden/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Sociaal OndernemersLoket Online | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  digitale voorziening voor de belangrijkste sociale ondernemersregelingen Het Sociaal OndernemersLoket Online SOLO is een online dienst beschikbaar via internet voor aangesloten gemeenten en ondernemers van die gemeenten en bevat drie onderdelen Doelgroep scan Een online doelgroep scan waarmee de ondernemer door het aanklikken van antwoorden kan bepalen of en zo ja welke ondernemersregeling voor hem of haar van toepassing is Indien de ondernemer niet tot de doelgroepen behoort wordt de ondernemer waar mogelijk doorverwezen naar andere hulpopties De doelgroep scan zorgt voor de optimale filtering zodat ondernemers niet onterecht afvallen of ten onrechte in een doelgroep worden geplaatst Indien de ondernemer tot een doelgroep voor een regeling behoort dan krijgt de ondernemer de mogelijkheid om door te linken naar een online intake Online intake Een online intake voor iedere opgenomen regeling Bbz gevestigd Bbz starter Ioaz Deze intake begint met vaststelling van de identiteit van de aanvrager met behulp van DiGiD en start daarna met een zogenaamd intelligent formulier waarin de ondernemer of iemand namens de ondernemer bijvoorbeeld de boekhouder alle benodigde informatie aanlevert en vragen beantwoordt Bijlagen bewijsstukken kunnen desgewenst worden toegevoegd maar zijn ook later aan te leveren SOLO bewaakt de status van de intake en de volledigheid van het dossier en stelt die informatie beschikbaar aan de behandelend ambtenaar Urgentiebepaling Onderdeel van de intake is de zogenaamde urgentiebepaling Die indicatie geeft de gemeente de mogelijkheid om het proces te versnellen indien dat noodzakelijk lijkt voor de overlevingskansen van de onderneming SOLO Met SOLO komen drie online diensten beschikbaar eBbz gevestigd bijstandsaanvraag voor gevestigde ondernemers eBbz starter bijstandsaanvraag voor startende ondernemers eIoaz bijstandsaanvraag voor oudere ondernemers die willen moeten stoppen Voordelen Betere selectie aan de poort Minder werk in voorbereidingsfase Meer ruimte om met en voor de ondernemer aan de slag te gaan Platform voor verkorting doorlooptijden Verlaging

  Original URL path: https://www.imk.nl/voor-publieke-organisaties/stoppen-voor-gevestigden/solo.html (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Bedrijfsbeëindiging | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  regelen is veel kennis en expertise nodig In een aantal gevallen kunnen ondernemers via de gemeente in aanmerking komen voor een Bbz uitkering indien deze zijn bedrijf wil beëindigen en het bedrijf niet levensvatbaar is of wanneer de ondernemer arbeidsongeschikt is geworden Een aantal zaken is hierbij belangrijk Het bedrijf dient zo spoedig mogelijk te worden beëindigd in elk geval binnen 12 maanden De termijn kan met maximaal 12 maanden worden verlengd als beëindiging binnen 12 maanden absoluut niet mogelijk is Indien het bedrijf niet wordt beëindigd kan de verstrekte uitkering ongeacht het behaalde bedrijfsresultaat volledig worden teruggevorderd Indien de ondernemer 55 jaar of ouder is en het bedrijf noodgedwongen moet beëindigen heeft deze na de bedrijfsbeëindiging mogelijk recht op een Ioaz uitkering De Ioaz aanvraag moet vóór de bedrijfsbeëindiging worden ingediend Voor meer informatie omtrent deze regelingen en de uitvoer hiervan kan het IMK u vanzelfsprekend van dienst zijn Voordelen Expertise rondom beëindigen bedrijf Gedegen advies Sociaal OndernemersLoket Online Bedrijfsbeëindiging Risicobeheer IMK Index MKB laat crisis achter zich Aantal bijstandsaanvragen door ondernemers op laagste punt sinds 2008 Lees meer Testimonials IMK scande mijn bedrijf en ik kreeg waardevolle tips mee Joop Siervogel Eigenaar specialetaarten nl Good Company Magazine Hét

  Original URL path: https://www.imk.nl/voor-publieke-organisaties/stoppen-voor-gevestigden/bedrijfsbe%C3%ABindiging.html (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Risicobeheer | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  informatie om de juiste keuzes te maken Vervolgonderzoek Om resterende vragen uit een eerder onderzoek te beantwoorden en de actuele status in beeld te brengen kunt u een vervolgonderzoek inzetten Bijvoorbeeld met betrekking tot opschortende voorwaarden bezwaar en beroep of wijzigingen in de bedrijfsvoering Voordelen 4 x per jaar te declareren De advieskosten zijn voor 90 declarabel bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ISO certificering Vervolgonderzoek aflossingscapaciteit Wanneer een ondernemer een verzoek indient tot uitstel van aflossing kan IMK voor u vervolgonderzoek starten Op basis van actuele cijfers en een prognose wordt bepaald of en hoe lang uitstel kan worden gegeven Ook achterstanden in de betaling kunnen aanleiding zijn voor dit type onderzoek Voordelen Oog voor kredietrisico gemeente Ook inzetbaar bij wanbetaling De advieskosten zijn voor 90 declarabel bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Vervolgonderzoek periodieke uitkering Het verlengen van een periodieke uitkering verdient een zorgvuldige afweging Om zeker te zijn of de uitkering terecht wordt verlengd kunt u met het vervolgonderzoek periodieke uitkering de mogelijkheden beter beoordelen Zo heeft u tegelijkertijd oog voor het kredietrisico van de gemeente en voor de levensvatbaarheid van de onderneming Voordelen Voorkomen van een onterechte verlenging van een periodieke uitkering De advieskosten zijn voor 90 declarabel bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Voortgangsonderzoek Het kan voor komen dat u tijdens de looptijd van een lening wilt weten hoe het er voor staat bij een onderneming IMK beantwoordt uw specifieke vragen in een voortgangsonderzoek Dit onderzoek geeft inzicht in de bedrijfsontwikkeling en controleert de besteding van het verstrekte krediet in een beknopte rapportage Voordelen Accuraat en tijdig risicobeheer Snelle oplevering De advieskosten zijn voor 90 declarabel bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Sociaal OndernemersLoket Online Bedrijfsbeëindiging Risicobeheer IMK Index MKB laat crisis achter zich Aantal bijstandsaanvragen door

  Original URL path: https://www.imk.nl/voor-publieke-organisaties/stoppen-voor-gevestigden/riscobeheer2.html (2015-11-02)
  Open archived version from archive