archive-nl.com » NL » I » IMK.NL

Total: 1042

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Overgangsrecht en bestandskoppeling i.v.m. Wet hervorming kindregelingen | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  voor alleenstaande ouders binnen onder andere de WWB de IOAW en de IOAZ komt per 1 januari 2015 te vervallen Vanaf dat moment komt er een verhoging van het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders in de vorm van een alleenstaande ouderkop ALO kop Voor een afgebakende groep ouders in de WWB wordt de verlaging van de uitkering d m v overgangsrecht uitgesteld tot 1 januari 2016 Met het overgangsrecht kan deze groep zich langer voorbereiden op de inkomensterugval Via bestandskoppelingen kunnen betrokkenen worden geïdentificeerd Meer informatie vind u op het gemeenteloket Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Ioaz Filter Filter nieuws op IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Groothandel Horeca Industrie Ioaz Jurisprudentie Kunst cultuur Landbouw Normbedragen Participatiewet Toerisme Transport logistiek URS Verzamelbrieven Vraag Antwoord WAJONG WAO WAZ WAZO WIA WW WWIK WWNV Webwinkels Wwb ZEZ ZW Zorg Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Archief 2011 Archief 2010 IMK Helpdesk Opdrachtgevers en relaties van IMK kunnen met behulp van een persoonlijke inlogcode de IMK Helpdesk vragen stellen Dit lidmaatschap biedt tevens toegang tot volledige nieuwsberichten op deze site Meer weten over deze mogelijkheid Kijk hier Tweets Tweets by IMK nl Good Company Magazine

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/2014/08/29/overgangsrecht-en-bestandskoppeling-ivm-wet-hervorming-kindregelingen/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive


 • Nieuws | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  BBZ de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers IOAW en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen IOAZ alsmede in het aantal personen met die uitkeringen Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Wwb Ioaz Bbz 24 juni 2014 Wijziging van bedragen genoemd in de IOAW en IOAZ In de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers IOAW en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen IOAZ zijn de netto bedragen opgenomen waaraan de op grond van artikel 5 van de IOAW en IOAZ door de minister vast te stellen grondslagen netto gelijk dienen te zijn De genoemde bedragen dienen te worden aangepast met ingang van de dag waarop het netto minimumloon en het netto minimumjeugdloon wijzigen zonder de daarin begrepen aanspraak op vakantietoeslag Aangezien met ingang van 1 juli 2014 het bruto minimumloon met 0 65 wordt verhoogd dienen de in de IOAW en de IOAZ genoemde netto bedragen eveneens te worden aangepast Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Ioaz 14 maart 2014 Infobladen Participatiewet en WWB maatregelen Zowel het wetsvoorstel Participatiewet is door de Tweede Kamer aangenomen als het wetsvoorstel WWB maatregelen Als ook de Eerste Kamer instemt heeft dat voor gemeenten in 2015 grote gevolgen Van beide wetsvoorstellen zijn infobladen beschikbaar via het gemeenteloket Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Wwb Ioaz Bbz 03 februari 2014 Wijziging Regeling financiering en verantwoording IOAW IOAZ en Bbz 2004 In de Regeling financiering en verantwoording IOAW IOAZ en Bbz 2004 zijn in artikel 5 de bedragen vastgesteld voor de vergoeding door het Rijk aan gemeenten Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Ioaz Bbz Eerste Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende Laatste Filter Filter nieuws op IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Groothandel

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/?tag=Ioaz&key=tags&page=2 (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Nieuws | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  het Digitaal Verantwoordingssysteem DVS vanaf 1 januari 2014 definitief te beëindigen heeft ook gevolgen voor de indiening van het beeld van de uitvoering als bedoeld in artikel 7b eerste lid van de Regeling financiering en verantwoording IOAW IOAZ en Bbz 2004 In lijn met de wijziging van de Regeling WWB IOAW en IOAZ en de Regeling participatiebudget Stcrt 2013 26340 vervalt het verplichte gebruik van DVS en wordt nu bepaald dat indiening van het beeld van de uitvoering dient te geschieden onder gebruikmaking van een formulier dat door de minister elektronisch beschikbaar wordt gesteld Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Bbz Ioaz Wwb 04 oktober 2013 Wijziging Regeling WWB IOAW en IOAZ en Regeling participatiebudget i v m aanpassen gewichten en peildata Bijgaand de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 september 2013 2013 0000122305 tot wijziging van de regeling WWB IOAW en IOAZ en de Regeling participatiebudget in verband met aanpassing van de gewichten en peildata alsmede het laten vervallen van verwijzingen naar de Wet investeren in jongeren alsmede enkele andere wijzigingen Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Bbz Ioaz Wwb 05 september 2013 Wijziging van de Regeling statisitiek WWB IOAW en IOAZ 2013 De bijlage 2 behorende bij artikel 3 van de Regeling statistiek WWB IOAW en IOAZ 2013 wordt vervangen door bijlage 2 bij onderhavige regeling Overzicht kenmerken statistiek re integratievoorzieningen gemeenten Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Ioaz Wwb Eerste Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende Laatste Filter Filter nieuws op IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Groothandel Horeca Industrie Ioaz Jurisprudentie Kunst cultuur Landbouw Normbedragen Participatiewet Toerisme Transport logistiek URS Verzamelbrieven Vraag Antwoord WAJONG WAO WAZ WAZO WIA WW WWIK WWNV Webwinkels Wwb ZEZ ZW Zorg Archief 2015 Archief 2014

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/?tag=Ioaz&key=tags&page=3 (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Nieuws | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  met zelfstandigenorganisaties om initiatieven gericht op het vormgeven van collectief vermogensbeheer voor zzp ers een grotere kans van slagen te geven Het kabinet gaat ook onderzoeken of en onder welke voorwaarden de pensioenopbouw van zzp ers kan worden behouden op het moment dat zij een beroep moeten doen op de bijstand Het is nu nog praktijk dat zelfstandigen eerst hun gespaarde pensioenvermogen moeten aanspreken voordat zij recht hebben op bijstand De verwachting is dat zelfstandigen meer gaan sparen voor hun pensioen als ze weten dat ze hun pensioenvermogen niet eerst hoeven aan te spreken voordat ze in de bijstand komen Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Bbz Ioaz 17 december 2012 Wijziging van de bedragen genoemd in de Regeling financiering en verantwoording IOAW IOAZ en Bbz 2004 met ingang van 1 januari 2013 In de Regeling financiering en verantwoording IOAW IOAZ en Bbz 2004 zijn in artikel 5 de bedragen vastgesteld voor de vergoeding door het Rijk aan gemeenten bedoeld in artikel 36 van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 van de in artikel 56 eerste lid van het Bbz 2004 bedoelde bedragen De bedragen worden jaarlijks herzien op basis van de relevante indexcijfers over de periode oktober 2011 tot en met oktober 2012 Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Bbz Ioaz 25 oktober 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 oktober 2012 nr R P AV 2012 15154 tot wijziging van de Regeling financiering en verantwoording IOAW IOAZ en Bbz 2004 in verband met gedeeltelijke normering vergoeding Bbz Vandaag is de gewijzigde Regeling financiering en verantwoording IOAW IOAZ en Bbz 2004 in de Staatscourant Nr 21795 gepubliceerd De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013 Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Bbz Ioaz Eerste Vorige 1 2 3 4

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/?tag=Ioaz&key=tags&page=4 (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Nieuws | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  vermogen van gewezen zelfstandigen Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid SZW is geïnteresseerd in de pensioenvoorziening van gewezen zelfstandigen Hieronder verstaan we personen die voor de pensioensgerechtigde leeftijd inkomsten als zelfstandige hadden Lees meer Geplaatst in Markt Trefwoord en Ioaz 13 maart 2012 Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten in werking getreden Het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten is op 1 maart 2012 in werking getreden In dit besluit worden alle bestaande inkomensbesluiten samengevoegd Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Ioaz WAJONG WAZ WIA WW 30 januari 2012 Stand van zaken uitvoering maatregelen uit de kabinetsreactie op het SER advies Zzp ers in beeld Conform de toezegging bij de Algemene Politieke Beschouwingen d d 25 oktober jl heeft minister Kamp SZW een brief naar de 2de kamer gestuurd met een overzicht van de stand van zaken van de uitvoering van de maatregelen uit de kabinetsreactie op het SER advies Zzp ers in beeld alsmede cijfers over de inkomenspositie van zzp ers De brief beschrijft onder andere de initiatieven die genomen zijn om de bekendheid van de Bbz te verbeteren Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Bbz Ioaz Eerste Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende Laatste Filter Filter nieuws op IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Groothandel Horeca Industrie Ioaz Jurisprudentie Kunst cultuur Landbouw Normbedragen Participatiewet Toerisme Transport logistiek URS Verzamelbrieven Vraag Antwoord WAJONG WAO WAZ WAZO WIA WW WWIK WWNV Webwinkels Wwb ZEZ ZW Zorg Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Archief 2011 Archief 2010 IMK Helpdesk Opdrachtgevers en relaties van IMK kunnen met behulp van een persoonlijke inlogcode de IMK Helpdesk vragen stellen Dit lidmaatschap biedt tevens toegang tot volledige nieuwsberichten op deze site Meer weten over deze mogelijkheid Kijk hier Tweets Tweets by IMK nl Good Company Magazine Hét magazine

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/?tag=Ioaz&key=tags&page=5 (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Nieuws | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  wetsartikel Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Ioaz Jurisprudentie 15 december 2011 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Besluiten regelingen en wetten op het gebied van ondernemerschap zijn via diverse overheidswebsites o a via http wetten overheid nl zoeken op een eenvoudige wijze toegankelijk Voor geregistreerde gebruikers van de IMK Helpdesk zijn hieronder diverse documenten rondom de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen beschikbaar Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Ioaz Eerste Vorige 1 2 3 4 5 6 Filter Filter nieuws op IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Groothandel Horeca Industrie Ioaz Jurisprudentie Kunst cultuur Landbouw Normbedragen Participatiewet Toerisme Transport logistiek URS Verzamelbrieven Vraag Antwoord WAJONG WAO WAZ WAZO WIA WW WWIK WWNV Webwinkels Wwb ZEZ ZW Zorg Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Archief 2011 Archief 2010 IMK Helpdesk Opdrachtgevers en relaties van IMK kunnen met behulp van een persoonlijke inlogcode de IMK Helpdesk vragen stellen Dit lidmaatschap biedt tevens toegang tot volledige nieuwsberichten op deze site Meer weten over deze mogelijkheid Kijk hier Tweets Tweets by IMK nl Good Company Magazine Hét magazine voor de publieke sector over ondernemerschap IMK wil met GoodCompany

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/?tag=Ioaz&key=tags&page=6 (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Nieuws | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  IMK Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf heeft de stichting Itomtaal aangeboden om het cursusmateriaal van I M OK de online basisopleiding voor ondernemers te gebruiken voor de cursus Ondernemerschap voor allochtonen Itomtaal verzorgt al langere tijd taalcursussen NT2 voor inburgering en staatsexamens en is onlangs in de gemeente Emmen gestart met een project om 11 deelnemers op te leiden tot ondernemer Stichting Itomtaal was blij verrast met de volledigheid van de online basisopleiding voor ondernemers die IMK al langer aanbiedt en benaderde ons met de vraag of zij het materiaal mochten gebruiken in de klassikale ondernemersgerichte lessen Lees meer Geplaatst in IMK 01 juni 2015 Omzet bouw blijft groeien vertrouwen neemt toe In het eerste kwartaal van 2015 steeg de omzet van de bouw met ruim 5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar Dit is het tweede kwartaal op rij van groei Vooral kleine bedrijven minder dan 10 werkzame personen zagen hun omzet fors stijgen De omzet van grotere bedrijven steeg ook maar minder hard Verder nam het ondernemersvertrouwen in de bouw toe Andere indicatoren bevestigen deze opleving zo is de waarde van afgegeven bouwvergunningen gestegen en worden er meer nieuwbouwwoningen opgeleverd Aldus het CBS in de Kwartaalmonitor Bouw Lees meer Geplaatst in Markt Trefwoord en Bouwnijverheid 01 juni 2015 Bescheiden omzetgroei horeca eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 hebben hotels restaurants snackbars en cafés 0 3 procent meer omgezet dan in het voorgaande kwartaal Het volume het aantal consumpties en overnachtingen nam met 0 2 procent toe Dit was voor de horeca de laagste groei in bijna twee jaar tijd In 2014 groeide de omzet met gemiddeld 1 5 procent per kwartaal Dit heeft CBS bekend gemaakt Lees meer Geplaatst in Markt Trefwoord en Horeca Eerste Vorige 2 3 4 5 6 7

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/?page=7 (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Minder omzet, maar toch meer vertrouwen in de industrie | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  de lage olieprijzen In die branche daalde de omzet met bijna 31 procent De olieprijzen bereikten in het eerste kwartaal van 2015 een dieptepunt en stegen weer in het tweede kwartaal Buiten Nederland wisten Nederlandse producenten in april mei en juni echter 2 8 procent meer omzet te genereren Vooral de elektrotechnische en machine industrie en de meubelindustrie presteerden goed met omzetstijgingen van 23 en 16 procent Per saldo kwam de industrie toch in de min uit Hoewel de omzetontwikkeling al vier kwartalen niet positief is geweest en ook de afzetprijzen in het tweede kwartaal dalen zijn de meeste producenten al sinds begin 2013 optimistisch Dat komt onder meer doordat de omzetdaling lager is dan voorgaande kwartalen Ook ligt de bezettingsgraad op pre crisisniveau en is het aantal faillissementen fors gedaald De producenten verwachten dat de bedrijvigheid in het huidige kwartaal aantrekt net als hun orderpositie Over de voorraden waren zij in juli wel iets negatiever dan in april Bron CBC Geplaatst in Markt Trefwoord en Industrie Filter Filter nieuws op IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Groothandel Horeca Industrie Ioaz Jurisprudentie Kunst cultuur Landbouw Normbedragen Participatiewet Toerisme Transport logistiek URS Verzamelbrieven Vraag Antwoord

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/2015/08/18/minder-omzet-maar-toch-meer-vertrouwen-in-de-industrie/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive