archive-nl.com » NL » I » IMK.NL

Total: 1042

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • De bouw bloeit op | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  dat de ABN Amro positiever is over de bouwsector in 2015 Zowel de nieuwbouw van woningen als de renovatie van woningen groeit naar verwachting harder Het aantrekken van de nieuwbouw van woningen uit zich onder andere in de verkopen van nieuwbouwwoningen Die worden steeds meer verkocht In de eerste vijf maanden van 2015 zijn er 12 249 nieuwbouwwoningen verkocht In dezelfde periode vorig jaar waren dit er 8 399 een stijging van 45 8 De renovatie van woningen kan ook profiteren van de aantrekkende woningmarkt Bij een verhuizing wordt vaak de nieuwe en soms ook de oude woning gerenoveerd Hierdoor zal het negatieve effect van de btw verhoging per 1 juli gedempt worden Utiliteitsbouw kwakkelt De vooruitlopende indicatoren voor de utiliteitsbouw geven aan dat het herstel van de utiliteitsbouw in 2016 zal vertragen Daarom zijn de verwachtingen voor de utiliteitsbouw in 2016 ook minder positief dan voor 2015 Ten eerste stabiliseert de orderportefeuille in 2015 nadat deze in 2014 sterk is gestegen In januari 2015 bedroeg de orderportefeuille 7 2 maanden en in mei 7 1 maanden Ten tweede laten de ontvangen orders voor utiliteitsgebouwen een omslag zien Alleen de ontvangen orders voor de bouw van kassen stegen in de eerste vijf maanden van 2015 in vergelijking met een jaar eerder Natte waterbouw positieve uitzondering binnen gww Dat er op dit moment groei te zien is in de grond water en wegenbouw gww komt door de natte waterbouw De omzet van bouwers actief in deze branche laat op dit moment een sterke groeispurt zien Hun omzet steeg in het eerste kwartaal van 2015 met 40 8 j o j De andere branches binnen de bouw de kabel en buizenleggers en bouwers van wegen tunnels en spoorwegen hebben het veel moeilijker Hun omzet daalde sterk in de eerste vijf maanden van

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/2015/08/17/de-bouw-bloeit-op/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive


 • Conjunctuurenquête Nederland: Vertrouwen bedrijfsleven neemt toe | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  meest In de bouw is de bedrijvigheid flink toegenomen Deze toename zit met name in de woningbouw en in de grond en waterbouw Ook verwachten meer bouwondernemers personeel aan te nemen In de groothandel is de omzet bij meer ondernemers toegenomen en volgens meer ondernemers heeft het economisch klimaat zich positief ontwikkeld In de detailhandel de informatie en communicatiesector en in de verhuur van en handel in onroerend goed nam het vertrouwen af Desondanks bleef de stemmingsindicator ook in deze branches positief Winstgevendheid per saldo verbeterd In het tweede kwartaal zag 21 procent van de ondernemers de winstgevendheid verbeteren terwijl deze bij 14 procent verslechterde Per saldo nam de winstgevendheid toe bij 7 procent van de ondernemers het hoogste percentage sinds 2008 Bij ongeveer 65 procent veranderde de winstgevendheid niet In de sectoren bouw detail en groothandel verbeterde de winstgevendheid per saldo het meest Ondernemers ook positiever over werkgelegenheid Ondernemers zijn betrekkelijk positief over de werkgelegenheid in hun bedrijf De vacature indicator is aan het begin van het derde kwartaal verder gestegen tot de hoogste stand in ruim vier jaar Dit duidt op een mogelijke toename van het aantal vacatures in het bedrijfsleven in het derde kwartaal In de loop van 2014 en 2015 is het aantal openstaande vacatures gestaag toegenomen en bereikte in het tweede kwartaal van 2015 met 99 duizend het hoogste aantal in ruim drie jaar Vooral in de handel zakelijke dienstverlening en industrie is de werkgelegenheid verbeterd Een uitgebreidere rapportage van het Ondernemersvertrouwen Nederland en de Conjunctuurenquête Nederland derde kwartaal 2015 is beschikbaar op Ondernemersplein Zie http www ondernemersplein nl COEN Geplaatst in Markt Filter Filter nieuws op IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Groothandel Horeca Industrie Ioaz Jurisprudentie Kunst cultuur Landbouw Normbedragen Participatiewet Toerisme Transport logistiek URS Verzamelbrieven Vraag

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/2015/08/14/conjunctuurenqu%C3%AAte-nederland-vertrouwen-bedrijfsleven-neemt-toe/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Minder starters in 2015 door aantrekkende arbeidsmarkt | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  ten opzichte van de eerste zes maanden in 2014 De grootste dalingen deden zich voor in de sectoren transport logistiek 12 en de detailhandel 10 In de bouw 6 en industrie 5 was daarentegen sprake van een stijging van het aantal starters Grootste dalingen in Groningen en Limburg Noord Holland liet als enige provincie een stijging van het aantal starters 1 zien In de overige provincies daalde het aantal starters De grootste dalingen deden zich voor in Groningen 9 en Limburg 8 De sterke daling in Groningen is mogelijk een correctie op de stijging van 2 in dezelfde periode vorig jaar Vooral in de horeca detailhandel en zakelijke dienstverlening nam het aantal starters in Groningen af In Limburg daalde het aantal starters met name in de transport logistiek en op het gebied van informatie communicatie Noodzaak om als zzp er aan de slag te gaan neemt af De daling van het aantal starters in de eerste helft van het jaar hangt mede samen met aantrekken van de arbeidsmarkt Doordat de economie weer groeit neemt ook het aantal banen langzaam toe Hiermee stijgen de kansen op de arbeidsmarkt en neemt de noodzaak voor een werkloze om als zzp er aan de slag te gaan af Aantal starters daalt in 2015 De verwachting is dat deze ontwikkeling zich dit jaar voortzet In vrijwel alle sectoren zal het aantal starters afnemen behalve in de zorg Binnen deze sector is sprake van een algehele kostenfocus waardoor de werkgelegenheid voorlopig verder afneemt Evenals in 2014 zal een deel van de werknemers dat zijn baan verliest dit jaar dan ook aan de slag gaan als zzp er Bron ING Geplaatst in Markt Filter Filter nieuws op IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Groothandel Horeca Industrie Ioaz Jurisprudentie Kunst cultuur Landbouw

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/2015/08/13/minder-starters-in-2015-door-aantrekkende-arbeidsmarkt/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Nieuws | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  de juiste koers uit te zetten of veranderingen door te voeren en of ontbreekt het aan financiële middelen De gemeente Helmond het Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf IMK Belastingdienst schuldbemiddelingsbureau Philips Stiels Kredietbank Limburg en Rabobank Helmond nodigen ondernemers uit voor de bijeenkomst Ondernemen doen we samen op 16 juni te Helmond Op deze bijeenkomst worden enkele informatieve presentaties gegeven en is er gelegenheid om met de aanwezige instanties en collega ondernemers te spreken en tips en informatie uit te wisselen Lees meer Geplaatst in IMK 19 mei 2015 Minder starters in 2015 In het eerste kwartaal 2015 waren er 6 minder starters ten opzichte van dezelfde periode in 2014 Alleen in de bouw en industrie nam het aantal starters toe in de overige sectoren was sprake van een daling In Groningen en Overijssel was de daling van het aantal starters met 13 het grootst De verwachting is dat het aantal starters dit jaar afneemt Het aantrekken van de arbeidsmarkt vermindert de noodzaak tot gedwongen ondernemerschap Dit blijkt uit het laatst Kwartaalbericht Starters van de ING Lees meer Geplaatst in Markt 28 april 2015 Voorlopige budgetten 2015 bekend gemaakt Op 24 april 2015 zijn de nader voorlopige budgetten voor 2015 bekend gemaakt Het voorlopige budget 2015 van 5 512 0 miljoen euro is als nader voorlopig budget 2015 opwaarts bijgesteld naar 5 557 2 miljoen euro Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Bbz Eerste Vorige 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Volgende Laatste Filter Filter nieuws op IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Groothandel Horeca Industrie Ioaz Jurisprudentie Kunst cultuur Landbouw Normbedragen Participatiewet Toerisme Transport logistiek URS Verzamelbrieven Vraag Antwoord WAJONG WAO WAZ WAZO WIA WW WWIK WWNV Webwinkels Wwb ZEZ ZW Zorg Archief 2015 Archief 2014

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/?page=8 (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Groei in vrijwel alle bedrijfssectoren. Hoogste groei in bouw, zorg krimpt | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  750 000 kassabonnen afgerekend iets meer dan in 2014 0 5 Ook het gemiddelde bedrag per kassabon nam iets toe ten opzichte van 2014 Het algemene prijspeil in voedingswinkels is al 1 5 jaar stabiel mede geholpen door aanhoudende daling van internationale voedselprijzen en indirect ook lagere olieprijzen Het volume in non food plust maar door lagere prijzen stijgt de omzet nauwelijks Daarbij is het beeld divers Winkels in woninginrichting en persoonlijke verzorging doen het goed Bij schoenenwinkels en doe het zelf dalen zowel de prijs als het aantal verkochte goederen Kleding en consumentenelektronica zien het volume licht stijgen maar door prijsdalingen krimpt de omzet Binnenlandse logistiek centrum van groei De transport en logistieksector zet door de verbreding van het economisch herstel de positieve koers voort Door groei in de bouw en de detailhandel worden meer goederen vervoerd De afgelopen kwartalen waren voor de transport en logistieksector boven verwachting wat het ondernemersvertrouwen goed heeft gedaan De internationale vrachtvolumes groeien dit jaar vooral door export van machines apparaten en voertuigen De internationaal afhankelijke deelsectoren vertonen een gemengd beeld het goederenvervoer via de lucht Schiphol heeft vorig jaar al de upswing met 7 meegemaakt vroegcyclisch en valt dit jaar licht terug terwijl het personenvervoer flink door blijft groeien Machinebouw en transportmiddelenindustrie draaien goed In het tweede kwartaal 2015 groeide de gemiddelde industriële productie met 2 2 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar De groei zet naar verwachting door De export blijft de steunpilaar maar ook de binnenlandse vraag neemt toe De hoogste groei is in 2015 te vinden in de kapitaalgoederenindustrie Zo groeit naar verwachting de productie in de transportmiddelenindustrie met 8 en in de machinebouw met 4 Zorg haakt niet aan bij groeiende economie De economische opleving gaat grotendeels aan de zorg voorbij Bezuinigingen en stelselwijzigingen zorgen voor een trendbreuk

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/2015/08/11/groei-in-vrijwel-alle-bedrijfssectoren-hoogste-groei-in-bouw-zorg-krimpt/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Aantal starters in het mkb neemt verder af | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  beginnen dan als klassiek bedrijf waar personeel voor in dienst moet worden genomen en waarvoor veel investeringen moeten worden gedaan In juli waren er opnieuw minder stoppers en minder faillietverklaringen Dat wijst op herstel van de economie Dit blijkt uit de KvK Bedrijvendynamiek over juli 2015 In de maand juli zijn er 13 717 bedrijven gestart Dit is 1 meer dan in juli 2014 Toen waren er 13 603 starters Het aantal zzp ers groeide met 8 727 Dit is een toename van 4 ten opzichte van juli vorig jaar Het midden en kleinbedrijf laat een daling van het aantal starters van 11 zien In alle provincies nam de afgelopen maand de aanwas van nieuwe bedrijven toe Tegenover starters staan ook bedrijven die gestopt zijn In totaal waren dit er in juli 7 873 Vergeleken met juli 2014 daalde het aantal stoppers met 2 Het aantal zzp ers dat de stekker eruit heeft getrokken was 3 lager dan in juli 2014 Binnen het mkb is sprake van een daling met 9 Ook de blijvende en stevige daling van het aantal faillietverklaringen wijst op economisch herstel Het totaalbeeld blijft nog steeds onder 2014 In juli was het aantal 480 een daling met 21 ten opzichte van juli 2014 Bij de zzp ers daalt dit aantal met 20 van 132 naar 110 Binnen het mkb daalt het aantal faillietverklaringen van 341 naar 263 wat overeen komt met een daling van 30 Bron KvK Geplaatst in Markt Filter Filter nieuws op IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Groothandel Horeca Industrie Ioaz Jurisprudentie Kunst cultuur Landbouw Normbedragen Participatiewet Toerisme Transport logistiek URS Verzamelbrieven Vraag Antwoord WAJONG WAO WAZ WAZO WIA WW WWIK WWNV Webwinkels Wwb ZEZ ZW Zorg Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Archief 2011

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/2015/08/06/aantal-starters-in-het-mkb-neemt-verder-af/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Transport- en logistieksector kan de positieve koers in de tweede helft van 2015 voortzetten | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  door andere producten Dit levert van bedrijf tot bedrijf verschillen in de groei op Ook is de beweeglijkheid van de markt groter dan in het voor de economische crisis De sector kan weliswaar rekenen op verdere groei maar het tempo zal sterker variëren Logistieke diensten sterkste groeier vervoer over water kampt met prijsdruk De logistieke dienstverlening keert in 2015 na drie jaar terug als sterkste groeier van de sector Het volume van diensten als warehousing en zogenoemde value added logistics neemt dit jaar naar verwachting toe met 3 5 en de omzet nog iets meer In andere delen van de transport en logistieksector blijven omzetten onder druk staan door lagere tarieven Zo ziet de binnenvaart het vrachtvolume dit jaar groeien maar zal de omzetgroei naar verwachting toch licht teruglopen door lage tarieven Ook in de zeevaart en de luchtvaart duurt de prijsdruk voort Trend van dalende rentabiliteit gekeerd in wegtransport Een positieve ontwikkeling is dat de rentabiliteit in het wegtransport na een jarenlange daling een keerpunt heeft bereikt De gemiddelde winstgevendheid is in de grootste deelmarkt van de sector voor het tweede achtereenvolgende jaar verbeterd Dit is te danken aan een volumestijging die voor hogere productiviteit zorgt maar ook aan de gunstige ontwikkeling van de brandstof en loonkosten in het afgelopen jaar Doordat de kosten dit jaar weer licht zullen stijgen wordt het wel een uitdaging om deze lijn voort te zetten Verdere financiële verbetering vereist andere keuzes Sectormanager Transport en Logistiek Machiel Bode tariefdruk is steeds nadrukkelijker een structureel verschijnsel in transport en logistiek Al langere tijd stijgen de tarieven in transport en logistiek nauwelijks los van het effect van de brandstofprijzen waarmee het speelveld ondanks herstel uitdagend blijft Financiële vooruitgang moet dus van binnenuit worden gerealiseerd door andere strategische keuzes voor klanten of werkgebieden en efficiëntieverbetering Bron ING

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/2015/08/04/transport-en-logistieksector-kan-de-positieve-koers-in-de-tweede-helft-van-2015-voortzetten/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Nieuws | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een wetsvoorstel dat regelt dat net zoals voor werknemers het opgebouwde pensioen beschermd is voor de vermogenstoets Het wetsvoorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer Het is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2016 ingaat Gemeenten zijn eind vorig jaar verzocht om al in 2015 hiermee rekening te houden Daarvoor is 41 miljoen vrijgemaakt Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen 16 april 2015 Economie provincie Utrecht komt op stoom De Utrechtse economie heeft de opgaande lijn duidelijk te pakken ING Economisch Bureau verwacht dat de economie in 2015 en 2016 met meer dan 2 groeit De werkloosheid loopt echter maar langzaam terug maar bevindt zich in Utrecht op een relatief laag niveau Herstel op de woningmarkt gaat verder Utrecht is vanwege de innovatiekracht bovendien goed gepositioneerd om mee te gaan in een snel veranderende economie Lees meer Geplaatst in Markt 15 april 2015 Steeds meer ondernemers in Nederland In 2014 zijn er in totaal ruim 65 duizend bedrijven bijgekomen in het eerste kwartaal van 2015 waren dat er bijna 12 duizend Hiermee zijn er nu een recordaantal van bijna 1 5 miljoen bedrijven in Nederland De stijging wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door een toename van de eenmanszaken Deze ontwikkeling is al langer gaande Sinds 2010 is het aantal kleine bedrijven 1 tot 50 werkzame personen sterk toegenomen Het aantal bedrijven in midden 50 250 en grootbedrijf meer dan 250 werkzame personen is juist afgenomen Dat maakt het CBS vandaag bekend Lees meer Geplaatst in Markt Eerste Vorige 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/?page=9 (2015-11-02)
  Open archived version from archive