archive-nl.com » NL » I » IMK.NL

Total: 1042

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Aanpassing van de Regeling statistiek WWB, IOAW en IOAZ 2013 | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  IOAZ 2013 Geplaatst op 15 juli 2014 De Bijstandsuitkeringenstatistiek BUS geeft inzicht in ontwikkelingen met betrekking tot het aantal bijstandsuitkeringen op grond van de Wet werk en bijstand WWB het Besluit bijstandverlening zelfstandigen BBZ de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers IOAW en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen IOAZ alsmede in het aantal personen met die uitkeringen Log in om verder te lezen Onthoud mij Filter Filter nieuws op IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Groothandel Horeca Industrie Ioaz Jurisprudentie Kunst cultuur Landbouw Normbedragen Participatiewet Toerisme Transport logistiek URS Verzamelbrieven Vraag Antwoord WAJONG WAO WAZ WAZO WIA WW WWIK WWNV Webwinkels Wwb ZEZ ZW Zorg Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Archief 2011 Archief 2010 IMK Helpdesk Opdrachtgevers en relaties van IMK kunnen met behulp van een persoonlijke inlogcode de IMK Helpdesk vragen stellen Dit lidmaatschap biedt tevens toegang tot volledige nieuwsberichten op deze site Meer weten over deze mogelijkheid Kijk hier Tweets Tweets by IMK nl Good Company Magazine Hét magazine voor de publieke sector over ondernemerschap IMK wil met GoodCompany een debat creëren over de complexe relatie tussen ondernemers en overheid Bekijk het magazine

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/2014/07/15/aanpassing-van-de-regeling-statistiek-wwb-ioaw-en-ioaz-2013/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive


 • Nieuwe verdeling bijstand- en re-integratiebudgetten gemeenten | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  19 mei 2014 Budgetten voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies voor gemeenten zullen na de inwerkingtreding van de Participatiewet op 1 januari 2015 verdeeld worden volgens een model waarmee de noodzakelijke kosten beter kunnen worden ingeschat Ook voor de verdeling van het zogeheten participatiebudget onder gemeenten is een nieuw model ontwikkeld Dit schrijft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer Log in om verder te lezen Onthoud mij Filter Filter nieuws op IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Groothandel Horeca Industrie Ioaz Jurisprudentie Kunst cultuur Landbouw Normbedragen Participatiewet Toerisme Transport logistiek URS Verzamelbrieven Vraag Antwoord WAJONG WAO WAZ WAZO WIA WW WWIK WWNV Webwinkels Wwb ZEZ ZW Zorg Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Archief 2011 Archief 2010 IMK Helpdesk Opdrachtgevers en relaties van IMK kunnen met behulp van een persoonlijke inlogcode de IMK Helpdesk vragen stellen Dit lidmaatschap biedt tevens toegang tot volledige nieuwsberichten op deze site Meer weten over deze mogelijkheid Kijk hier Tweets Tweets by IMK nl Good Company Magazine Hét magazine voor de publieke sector over ondernemerschap IMK wil met GoodCompany een debat creëren over de complexe relatie tussen ondernemers en overheid Bekijk het magazine

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/2014/05/19/nieuwe-verdeling-bijstand-en-re-integratiebudgetten-gemeenten/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Nieuws | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  nader voorlopig budget nu reeds door het Gemeenteloket op geattendeerd zodat zij hiermee tijdig rekening kunnen houden Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Wwb Bbz 28 maart 2014 Onderzoek Inkomsten uit werk en toch een langdurig laag inkomen kenmerken en verklaringen Uit onderzoek is al veel bekend over armoede in Nederland Er zijn cijfers over huishoudens met inkomsten uit werk die desondanks toch arm zijn en daarnaast zijn er cijfers over huishoudens die langdurig arm zijn Er is echter nog weinig bekend over de combinatie huishoudens met werk die langdurig arm zijn Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS CBSCvB heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid SZW onderzocht hoe de groep werkenden met een langdurig laag inkomen is samengesteld en welke factoren een bepalende rol spelen bij het langdurig lage inkomen van deze groep Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Wwb Bbz 20 maart 2014 Kamerbrief over de gemeentelijke uitvoeringspraktijk en de effectiviteit van re integratie Met deze brief informeert staatssecretaris Klijnsma SZW de Kamer over de laatste inzichten met betrekking tot de effectiviteit van re integratie en de initiatieven ter versterking van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Wwb WW WAJONG 14 maart 2014 Infobladen Participatiewet en WWB maatregelen Zowel het wetsvoorstel Participatiewet is door de Tweede Kamer aangenomen als het wetsvoorstel WWB maatregelen Als ook de Eerste Kamer instemt heeft dat voor gemeenten in 2015 grote gevolgen Van beide wetsvoorstellen zijn infobladen beschikbaar via het gemeenteloket Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Wwb Ioaz Bbz Eerste Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende Laatste Filter Filter nieuws op IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Groothandel Horeca Industrie Ioaz Jurisprudentie Kunst cultuur Landbouw Normbedragen Participatiewet Toerisme Transport logistiek URS

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/?tag=Wwb&key=tags&page=2 (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Nieuws | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  WAZ WIA WW Wwb 05 februari 2014 Overzicht van gemaakte afspraken bijstandswet en Participatiewet Met onderhavige brief geeft staatssecretaris Klijnsma SZW de Kamer een overzicht aan van de afspraken die ze heeft gemaakt met de fracties van D66 Christen Unie en SGP en de coalitie over de bijstandswet en de Participatiewet Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Wwb Bbz Participatiewet 06 november 2013 Tijdstip van inwerkingtreding van onderdelen van de Wet wijziging curatele beschermingsbewind en mentorschap Bij besluit van 30 oktober 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van onderdelen van de Wet wijziging curatele beschermingsbewind en mentorschap is bepaald dat met ingang van 1 januari 2014 de Wet wijziging curatele beschermingsbewind en mentorschap in werking treedt Hierbij zijn nog wel enkele uitzonderingen Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Bbz Wwb 21 oktober 2013 Wijziging Regeling financiering en verantwoording IOAW IOAZ en Bbz 2004 in verband met het vervallen van Digitaal Verantwoordingssysteem Het besluit om het gebruik van het Digitaal Verantwoordingssysteem DVS vanaf 1 januari 2014 definitief te beëindigen heeft ook gevolgen voor de indiening van het beeld van de uitvoering als bedoeld in artikel 7b eerste lid van de Regeling financiering en verantwoording IOAW IOAZ en Bbz 2004 In lijn met de wijziging van de Regeling WWB IOAW en IOAZ en de Regeling participatiebudget Stcrt 2013 26340 vervalt het verplichte gebruik van DVS en wordt nu bepaald dat indiening van het beeld van de uitvoering dient te geschieden onder gebruikmaking van een formulier dat door de minister elektronisch beschikbaar wordt gesteld Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Bbz Ioaz Wwb Eerste Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende Laatste Filter Filter nieuws op IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Groothandel Horeca Industrie Ioaz Jurisprudentie Kunst cultuur

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/?tag=Wwb&key=tags&page=3 (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Nieuws | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  van verwijzingen naar de Wet investeren in jongeren alsmede enkele andere wijzigingen Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Bbz Ioaz Wwb 05 september 2013 Wijziging van de Regeling statisitiek WWB IOAW en IOAZ 2013 De bijlage 2 behorende bij artikel 3 van de Regeling statistiek WWB IOAW en IOAZ 2013 wordt vervangen door bijlage 2 bij onderhavige regeling Overzicht kenmerken statistiek re integratievoorzieningen gemeenten Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Ioaz Wwb 16 juli 2013 Verzamelbrief 2013 2 verdeelsystematiek inkomensdeel 2015 en BTW over onderzoekskosten Bbz Periodiek verstuurt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de zogenaamde Verzamelbrieven naar alle gemeenten in Nederland In de tweede verzamelbrief van 20123 is onder andere aandacht voor een aanpassing in de verdeelsystematiek inkomensdeel WWB Participatiewet in 2015 en BTW over onderzoekskosten Bbz declareren bij het BTW compensatiefonds Voor geregistreerde gebruikers van de IMK Helpdesk is hieronder een selectie van de voor de ondernemersregelingen relevante informatie uit deze verzamelbrief beschikbaar De complete verzamelbrieven zijn allen ook toegankelijk via het Gemeenteloket SZW Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Verzamelbrieven Wwb Bbz 15 juli 2013 Kernkaart Werk en Bijstand nieuwe versie beschikbaar De Kernkaart Werk en Bijstand is vernieuwd Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Wwb Eerste Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende Laatste Filter Filter nieuws op IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Groothandel Horeca Industrie Ioaz Jurisprudentie Kunst cultuur Landbouw Normbedragen Participatiewet Toerisme Transport logistiek URS Verzamelbrieven Vraag Antwoord WAJONG WAO WAZ WAZO WIA WW WWIK WWNV Webwinkels Wwb ZEZ ZW Zorg Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Archief 2011 Archief 2010 IMK Helpdesk Opdrachtgevers en relaties van IMK kunnen met behulp van een persoonlijke inlogcode de IMK Helpdesk vragen stellen Dit lidmaatschap biedt tevens toegang tot

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/?tag=Wwb&key=tags&page=4 (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Nieuws | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  inhoudingspercentages voor bijstandsuitkeringen nog niet op de gebruikelijke wijze gepubliceerd Wel hebben ze een nieuwsbericht doen uitgaan met vermelding van de percentages Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Bbz Wwb 08 februari 2013 Gewijzigde aanvraag en indieningsprocedure MAU 2013 2015 Gebleken is dat het voor een gemeente lastig kan zijn om te beoordelen of dit jaar al dan niet een MAU verzoek kan worden ingediend Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Bbz Wwb 08 november 2012 Brief minister over afgeronde onderzoeken en actualiteiten m b t financiering WWB Met de onderhavige brief van 2 november informeert minister Kamp de Kamer over een aantal afgeronde onderzoeken en actualiteiten met betrekking tot de financiering van de WWB Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Wwb 08 oktober 2012 Definitieve budgetten 2012 en voorlopige budgetten 2013 bekend Via de website van het Gemeenteloket SZWzijn definitieve budgetten 2012 en voorlopige budgetten 2013 bekend gemaakt Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Bbz Ioaz Wwb Eerste Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende Laatste Filter Filter nieuws op IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Groothandel Horeca Industrie Ioaz Jurisprudentie Kunst cultuur Landbouw Normbedragen Participatiewet Toerisme Transport logistiek URS Verzamelbrieven Vraag Antwoord WAJONG WAO WAZ WAZO WIA WW WWIK WWNV Webwinkels Wwb ZEZ ZW Zorg Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Archief 2011 Archief 2010 IMK Helpdesk Opdrachtgevers en relaties van IMK kunnen met behulp van een persoonlijke inlogcode de IMK Helpdesk vragen stellen Dit lidmaatschap biedt tevens toegang tot volledige nieuwsberichten op deze site Meer weten over deze mogelijkheid Kijk hier Tweets Tweets by IMK nl Good Company Magazine Hét magazine voor de publieke sector over ondernemerschap IMK wil met GoodCompany een debat creëren over de complexe relatie tussen ondernemers en

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/?tag=Wwb&key=tags&page=5 (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Nieuws | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  komen tot een passende systematiek die de gemeenten zoveel mogelijk stimuleert om activerend beleid te voeren dat de uitkeringslasten zoveel mogelijk beperkt Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Wwb 01 augustus 2012 CBS Aantal bijstandsuitkeringen licht gestegen Eind maart 2012 werden in Nederland 317 duizend bijstandsuitkeringen verstrekt Het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar is daarmee met duizend toegenomen ten opzichte van eind december 2011 Het aantal bijstandsuitkeringen aan jongeren is in deze periode afgenomen Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Wwb 25 juli 2012 Regeling statistiek WWB IOAW en IOAZ 2013 De herziening van de statistische informatievoorziening omvat de wijzigingen ten gevolge van wijzigingen in de WWB mede naar aanleiding van het voorstel van Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Bbz Ioaz Wwb 16 juli 2012 Raming macrobudget Wwb naar boven bijgesteld Op basis van recente ramingen is het gebundelde macrobudget Wet werk en bijstand Wwb met 445 miljoen opgehoogd ten opzichte van het voorlopige budget dat vorig jaar werd gepubliceerd aldus het ministerie van SZW In september wordt het definitieve macrobudget vastgesteld Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Wwb Eerste Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende Laatste Filter Filter nieuws op IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Groothandel Horeca Industrie Ioaz Jurisprudentie Kunst cultuur Landbouw Normbedragen Participatiewet Toerisme Transport logistiek URS Verzamelbrieven Vraag Antwoord WAJONG WAO WAZ WAZO WIA WW WWIK WWNV Webwinkels Wwb ZEZ ZW Zorg Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Archief 2011 Archief 2010 IMK Helpdesk Opdrachtgevers en relaties van IMK kunnen met behulp van een persoonlijke inlogcode de IMK Helpdesk vragen stellen Dit lidmaatschap biedt tevens toegang tot volledige nieuwsberichten

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/?tag=Wwb&key=tags&page=6 (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Nieuws | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  en rubricering is gebruikt om onderscheid te maken tussen thema s binnen een bepaald wetsartikel Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Wwb Jurisprudentie 22 december 2011 Huishoudinkomenstoets VNG richt meldpunt in De Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe Wet werk en bijstand die per 1 januari volgend jaar ingaat Met de nieuwe wet komt er onder meer een toets op het inkomen van alle gezinsleden in een huishouden waarbij ook het inkomen van meerderjarige kinderen wordt meegeteld Lees meer Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Wwb Eerste Vorige 4 5 6 7 8 9 Filter Filter nieuws op IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Groothandel Horeca Industrie Ioaz Jurisprudentie Kunst cultuur Landbouw Normbedragen Participatiewet Toerisme Transport logistiek URS Verzamelbrieven Vraag Antwoord WAJONG WAO WAZ WAZO WIA WW WWIK WWNV Webwinkels Wwb ZEZ ZW Zorg Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Archief 2011 Archief 2010 IMK Helpdesk Opdrachtgevers en relaties van IMK kunnen met behulp van een persoonlijke inlogcode de IMK Helpdesk vragen stellen Dit lidmaatschap biedt tevens toegang tot volledige nieuwsberichten op deze site Meer weten over deze mogelijkheid Kijk hier Tweets Tweets by IMK nl Good Company Magazine Hét magazine

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/?tag=Wwb&key=tags&page=9 (2015-11-02)
  Open archived version from archive