archive-nl.com » NL » I » IMK.NL

Total: 1042

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nederlandse staat moet vrouwelijke zzp'ers die tussen 2004 en 2008 zwanger waren, compenseren | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  het Proefprocessenfonds Clara Wichmann De Staat der Nederlanden heeft zwangere zelfstandigen benadeeld door in 2004 de arbeidsongeschiktheids verzekering voor vrouwelijke zelfstandigen WAZ af te schaffen zonder een nieuwe regeling te treffen Toen in 2008 een nieuwe wettelijke regeling voor zwangere zelfstandigen tot stand kwam heeft de Staat daaraan geen terugwerkende kracht toegekend en de circa 20 000 zelfstandig ondernemende vrouwen die in de tussenliggende tijd een kind kregen niet gecompenseerd Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann is daarom tot bij de Hoge Raad blijven strijden voor een zorgplicht van de overheid voor een zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen En dus ook voor een uitkering met terugwerkende kracht voor die vrouwen die tussen 2004 en 2008 zwanger waren en die zich niet particulier konden verzekeren De Hoge Raad oordeelde begin 2011 dat op de Staat geen zorgverplichting rust om voor zwangere zelfstandigen betaald zwangerschapsverlof te regelen Het Proefprocessenfonds heeft een individuele klachtprocedure bij het CEDAW geëntameerd Het CEDAW Comité beveelt de Nederlandse Staat nu alle klaagsters en ook andere vrouwen die geen uitkering hebben gehad schadeloos te stellen Artikel 11 van het Vrouwenverdrag geeft niet alleen werkneemsters maar ook zwangere zelfstandigen het recht op een uitkering tijdens het zwangerschaps en bevallingsverlof De Staat dient binnen zes maanden schriftelijk aan het CEDAW te rapporteren welke actie zij heeft ondernomen Het Proefprocessenfonds zal al het mogelijke in het werk stellen om ervoor te zorgen dat Nederland zich zal houden aan haar verplichtingen voortkomend uit het VN Vrouwenverdrag Bron Proefprocessenfonds Clara Wichmann Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en ZEZ Filter Filter nieuws op IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Groothandel Horeca Industrie Ioaz Jurisprudentie Kunst cultuur Landbouw Normbedragen Participatiewet Toerisme Transport logistiek URS Verzamelbrieven Vraag Antwoord WAJONG WAO WAZ WAZO WIA WW WWIK WWNV Webwinkels Wwb ZEZ ZW Zorg Archief 2015 Archief 2014

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/2014/04/04/nederlandse-staat-moet-vrouwelijke-zzpers-die-tussen-2004-en-2008-zwanger-waren,-compenseren/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive


 • Kamervragen over onterecht betaalde belasting door zwangere zzp'ers | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Groothandel Horeca Industrie Ioaz Jurisprudentie Kunst cultuur Landbouw Normbedragen Participatiewet Toerisme Transport logistiek URS Verzamelbrieven Vraag Antwoord WAJONG WAO WAZ WAZO WIA WW WWIK WWNV Webwinkels Wwb ZEZ ZW Zorg Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Archief 2011 Archief 2010 IMK Helpdesk Opdrachtgevers en relaties van IMK kunnen met behulp van een persoonlijke inlogcode de IMK

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/2013/08/15/kamervragen-over-onterecht-betaalde-belasting-door-zwangere-zzpers/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Evaluatie regeling Zelfstandig en Zwanger | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  de evaluatie van de regeling Zelfstandig en Zwanger ZEZ gestuurd Het doel van deze regeling is zelfstandigen in staat te stellen om voor de bevalling tijdelijk met hun werk te stoppen of hun werk te verminderen en om na de bevalling hun werk weer geleidelijk te hervatten De minister concludeert dat de regeling aan zijn doelstelling beantwoordt en dat deze goed functioneert Meer informatie kamerbrief evaluatie zez regeling Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en ZEZ Filter Filter nieuws op IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Groothandel Horeca Industrie Ioaz Jurisprudentie Kunst cultuur Landbouw Normbedragen Participatiewet Toerisme Transport logistiek URS Verzamelbrieven Vraag Antwoord WAJONG WAO WAZ WAZO WIA WW WWIK WWNV Webwinkels Wwb ZEZ ZW Zorg Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Archief 2011 Archief 2010 IMK Helpdesk Opdrachtgevers en relaties van IMK kunnen met behulp van een persoonlijke inlogcode de IMK Helpdesk vragen stellen Dit lidmaatschap biedt tevens toegang tot volledige nieuwsberichten op deze site Meer weten over deze mogelijkheid Kijk hier Tweets Tweets by IMK nl Good Company Magazine Hét magazine voor de publieke sector over ondernemerschap IMK wil met GoodCompany een debat creëren over de complexe relatie tussen ondernemers en overheid

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/2013/07/16/evaluatie-regeling-zelfstandig-en-zwanger/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • UWV: Eigen bedrijf en ziektewet | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  eigen bedrijf vanuit de Ziektewet Ook is de handige folder Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen Met een WW uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Via het UWV kan men zich vrijwillig verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid Hiervoor gebruikt men het formulier UWV Aanmelding vrijwillige verzekering binnenland Ook is er een formulier beschikbaar voor het aanvragen van voorzieningen De mogelijkheden van een starterskrediet worden beschreven op de website van het UWV deeplink Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en ZW Filter Filter nieuws op IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Groothandel Horeca Industrie Ioaz Jurisprudentie Kunst cultuur Landbouw Normbedragen Participatiewet Toerisme Transport logistiek URS Verzamelbrieven Vraag Antwoord WAJONG WAO WAZ WAZO WIA WW WWIK WWNV Webwinkels Wwb ZEZ ZW Zorg Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Archief 2011 Archief 2010 IMK Helpdesk Opdrachtgevers en relaties van IMK kunnen met behulp van een persoonlijke inlogcode de IMK Helpdesk vragen stellen Dit lidmaatschap biedt tevens toegang tot volledige nieuwsberichten op deze site Meer weten over deze mogelijkheid Kijk hier Tweets Tweets by IMK nl Good Company Magazine Hét magazine voor de publieke sector over ondernemerschap IMK wil met GoodCompany een debat

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/2012/01/03/uwv-informatie-over-ziektewet/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Minder werknemers, maar meer zelfstandigen in de zorg | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  onder andere doordat het geneesmiddelengebruik minder hard steeg èn de gemiddelde prijs van geneesmiddelen daalde In de welzijnszorg bleven de uitgaven na een aantal jaren van groei in 2013 nagenoeg constant De door beleid ingezette beperking van de zorgbudgetten en verlaging van de zorgtarieven bij de ouderen en gehandicaptenzorg droegen hier aan bij Vooral minder banen in de ouderenzorg Eind 2013 waren er nog wel meer banen in de zorg dan eind 2009 in totaal 63 duizend ofwel bijna 5 procent meer Met een totaal van 439 duizend banen is de ouderenzorg met afstand de grootste werkgever binnen de zorg Hoewel gedurende 2013 het aantal banen in de ouderenzorg terugliep met 11 duizend zijn het er wel 38 duizend meer dan eind 2009 In dezelfde periode nam de bevolking met bijna 2 procent toe het aantal 65 plussers zelfs met bijna 15 procent Daling van de werkgelegenheid in de laatste jaren is te vinden in deelsectoren als de kinderopvang Dat kwam onder meer doordat steeds minder kinderen naar de opvang gaan zoals blijkt uit een eerder gepubliceerd CBS bericht Ook kwamen er minder banen bij arbodiensten doordat bedrijven minder vaak een contract hebben met een gecertificeerde arbodienst Sterkste groei zelfstandigen in ouderenzorg Voor een deel is de daling van het aantal werknemers opgevangen door een al jaren groeiend aantal zelfstandigen in de zorg In aantallen is de groei vergeleken met 2009 beduidend minder omvangrijk dan bij werknemers maar toch nog altijd goed voor 24 duizend bijna 29 procent meer dan in 2009 In de ouderenzorg waar traditioneel weinig zelfstandigen werken heeft de laatste jaren een flinke groei plaatsgevonden Het aantal zelfstandigen is er in vijf jaar tijd bijna verdubbeld tot circa 11 duizend Een kwart van de toename bij zorgzelfstandigen 6 duizend vond plaats bij de paramedische praktijken zoals ergotherapeuten

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/2015/03/16/minder-werknemers-maar-meer-zelfstandigen-in-de-zorg/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Startersgolf in stagnerende zorgmarkt | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  sterkst in de thuiszorg en maatschappelijke dienstverlening aan ouderen en gehandicapten Startersgolf veroorzaakt door afgevloeid personeel Het merendeel van het recordaantal zorgstarters blijkt uit herintredend zorgpersoneel te bestaan personen die eerder in dienst van een zorgaanbieder waren en na ontslag voor zichzelf zijn begonnen Zorgaanbieders hebben met een nieuwe realiteit te maken De zorg wordt in hoog tempo een meer bedrijfsmatig aangestuurde sector met de bijbehorende bedrijfsrisico s licht ING econoom Edse Dantuma toe Niet alleen instellingen voor ouderenzorg krijgen met steeds grotere bedrijfsrisico s te maken in 2013 ging voor het eerst in twintig jaar ook weer een ziekenhuis failliet De golf van startende zzp ers leidt tot een nieuwe dynamiek vertelt Dantuma In de huishoudelijke ondersteuning zetten gemeenten bijvoorbeeld al langere tijd op grote schaal zelfstandige alfahulpen in Eenpitters leveren vaak goedkopere zorg dan traditionele aanbieders en zijn flexibeler inzetbaar Aantal nieuwe aanbieders ouderen en gehandicaptenzorg verzesvoudigd De sterke groei van het aantal zorgaanbieders betekent dus allerminst dat het om een groeimarkt gaat Het aantal geleverde zorgprestaties groeide in 2013 niet of nauwelijks en ook voor 2014 en 2015 moeten aanbieders met name in de langdurige zorg rekening houden met een volumekrimp door bezuinigingen en meer kostenbewuste gemeenten verzekeraars en zorgvragers Vooral aanbieders van zorg zonder overnachtingsmogelijkheid nemen snel in aantal toe Daarbinnen bestaan in absolute zin de meeste zorgstarters uit paramedische praktijken en overige eerstelijns zorgaanbieders Deze groep is goed voor de helft van het aantal starters Procentueel gezien is de toename het sterkst in de thuiszorg en maatschappelijke dienstverlening aan ouderen en gehandicapten Het aantal beginnende aanbieders in deze branche verzesvoudigde in 2013 Bron ING Geplaatst in Markt Trefwoord en Zorg Filter Filter nieuws op IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Groothandel Horeca Industrie Ioaz Jurisprudentie Kunst cultuur Landbouw Normbedragen

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/2014/07/24/startersgolf-in-stagnerende-zorgmarkt/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Toename starters vooral in gezondheid en welzijn | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  op een positieve ontwikkeling van de economie Vooral de sectoren gezondheid en welzijn laten in de afgelopen maanden een toename van het aantal starters zien Veel van hen zijn zzp er In 2013 waren voornamelijk de sectoren cultuur en recreatie populair bij starters De mkb ondernemer die start in de horeca kiest vooral voor een restaurant of cafetaria Het groeisaldo het aantal starters minus het aantal stoppers is het hoogst in de provincie Noord Holland daar zijn 23 meer bedrijven gestart dan gestopt Zeeland heeft het laagste groeisaldo namelijk 1 Van de starters is vrouw de gemiddelde leeftijd van starters ligt tussen de 45 49 jaar Vrouwelijke starters richten zich vooral op de algemene dienstverlening zorg kinderopvang etc en mannelijke starters zijn sterker gericht op facilitaire dienstverlening consultancy ICT etc Bron KvK Geplaatst in Markt Trefwoord en Zorg Filter Filter nieuws op IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Groothandel Horeca Industrie Ioaz Jurisprudentie Kunst cultuur Landbouw Normbedragen Participatiewet Toerisme Transport logistiek URS Verzamelbrieven Vraag Antwoord WAJONG WAO WAZ WAZO WIA WW WWIK WWNV Webwinkels Wwb ZEZ ZW Zorg Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Archief 2011 Archief 2010 IMK Helpdesk Opdrachtgevers en

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/2014/07/04/toename-starters-vooral-in-gezondheid-en-welzijn/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Nieuws | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  ING Economisch Bureau Lees meer Geplaatst in Markt Trefwoord en Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Horeca Transport logistiek Zorg 06 mei 2013 ING Kwartaalbericht Sectoren Nog geen groei Alle sectoren blijven in 2013 last houden van beperkte afzetmogelijkheden in binnen en buitenland De groothandel transportsector en industrie vertonen door een zwakke vraag vanuit Europa in 2013 nog geen groei De volumes in de detailhandel en de horeca blijven onder druk staan door een consument waarvan de koopkracht daalt De bouw krimpt ook in 2013 en de tijdelijke btw verlaging op onderhoud lijkt hieraan nauwelijks enig tegenwicht te bieden Aldus ING Economisch Bureau in het Kwartaalbericht Sectoren Lees meer Geplaatst in Markt Trefwoord en Bouwnijverheid Groothandel Horeca Zorg 11 februari 2013 UWV Sectoranalyses metaalindustrie zorg en overheid De sectorbeschrijvingen over de metaalindustrie zorg en overheid zijn de eerste van een reeks sectorbeschrijvingen die in 2013 zullen verschijnen UWV maakt samen met werkgevers en werknemersorganisaties VNG gemeenten en arbeidsmarktdeskundigen analyses van ruim twintig sectoren Lees meer Geplaatst in Markt Trefwoord en Industrie Zorg 01 februari 2013 Kwartaalbericht Sectoren Stabilisatie in meeste sectoren Alleen de zorg en de agrarische sector groeien in 2013 Beide sectoren zijn nauwelijks afhankelijk van de economische conjunctuur De groothandel industrie en de transportsector wisselen de krimp van 2012 in voor nulgroei in 2013 De zeer beperkte exportgroei kan de negatieve effecten van de dalende binnenlandse bestedingen voor deze sectoren maar beperkt compenseren Ook de detailhandel en de horeca gaan gebukt onder de afnemende koopkracht Dit stelt het ING Economisch Bureau in het kwartaalbericht sectoren Lees meer Geplaatst in Markt Trefwoord en Bouwnijverheid Detailhandel Groothandel Horeca Industrie Landbouw Transport logistiek Zorg Eerste Vorige 1 2 3 Volgende Laatste Filter Filter nieuws op IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Groothandel Horeca Industrie Ioaz Jurisprudentie Kunst cultuur

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/?tag=Zorg&key=tags&page=2 (2015-11-02)
  Open archived version from archive