archive-nl.com » NL » I » IMK.NL

Total: 1042

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Detailhandel staat voor grote uitdagingen, een actieplan van Detailhandel Nederland | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  btw verhoging terug te draaien van 21 naar 19 en om de nullijn bij lokale belastingen te hanteren De btw verhoging heeft geleid tot minder aankopen met extra verlies van omzet en werkgelegenheid en meer faillissementen tot gevolg Ook de werkelijke opbrengst voor de schatkist is fors lager dan eerder begroot Het is een tegenvaller van 70 als gevolg van de zogenoemde weglekeffecten De OZB aanslag 2013 is voor veel winkeliers ook een tegenvaller gebleken In 84 van de gemeenten is deze belasting duurder uitgevallen De nullijn zou ook voor de parkeertarieven moeten gelden Deze schieten op veel plaatsen omhoog Jan Meerman Parkeren mag geen melkkoe zijn om gaten in de begroting te dichten Verlaag de kosten van arbeid Stijgende loonkosten drukken zwaar op de toch al onder druk staande marges van winkeliers en leiden tot verlies van banen Als gevolg van bijvoorbeeld de Wet Uniformering Loonbegrip zijn de loonkosten met 1 5 tot 2 opgelopen Een verlichting van de premies helpt om de werkgelegenheid in stand te houden De invoering van de kleinebanenregeling kan helpen om dat doel te bereiken Ruim winkelmeters op Nu al staan veel winkels leeg Leegstand in buurt stads en dorpscentra leidt tot een sterk gevoel van onveiligheid bij inwoners en verloedering Ook moet een gelijk speelveld tussen on en offline winkelen gecreëerd worden De omzet die online behaald wordt is inmiddels 6 van de totale detailhandelsomzet Mede hierdoor neemt de vraag naar winkelpanden af Centrale sturing van provincies en samenwerking tussen gemeenten en marktpartijen is nodig om complexe barrières te doorbreken Kansrijke winkelgebieden moeten versterkt worden Brandbrief Niet alleen de minister van Economische Zaken ontvangt het Actieplan Detailhandel maar ook Nederlandse politici en bestuurders in het nationale parlement de gemeentes en provincies en in het Europees parlement Het Actieplan schetst de ontwikkelingen in de

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/2013/07/16/detailhandel-staat-voor-grote-uitdagingen-een-actieplan-van-detailhandel-nederland/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive


 • Modelverordening winkeltijden 2013 VNG | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  winkeltijden 2013 opgesteld Op grond van de gewijzigde Winkeltijdenwet blijven de wettelijke verboden om winkels op zon feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen op zichzelf bestaan Gemeenten kunnen na de wetswijziging echter zelf bepalen of en in hoeverre zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden De uitzonderingsbepalingen daarvoor uit de nu nog geldende Winkeltijdenwet zoals de toerismebepaling en de avondwinkelbepaling komen namelijk te vervallen Meer informatie VNG 20130619 ledenbrief modelverordening winkeltijden 2013 pdf bestand VNG 20130619 modelverordening winkeltijden 2013 word document Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Detailhandel Filter Filter nieuws op IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Groothandel Horeca Industrie Ioaz Jurisprudentie Kunst cultuur Landbouw Normbedragen Participatiewet Toerisme Transport logistiek URS Verzamelbrieven Vraag Antwoord WAJONG WAO WAZ WAZO WIA WW WWIK WWNV Webwinkels Wwb ZEZ ZW Zorg Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Archief 2011 Archief 2010 IMK Helpdesk Opdrachtgevers en relaties van IMK kunnen met behulp van een persoonlijke inlogcode de IMK Helpdesk vragen stellen Dit lidmaatschap biedt tevens toegang tot volledige nieuwsberichten op deze site Meer weten over deze mogelijkheid Kijk hier Tweets Tweets by IMK nl Good Company Magazine Hét

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/2013/06/24/modelverordening-winkeltijden-2013-vng/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Ontwerpadvies SER: ambachten onmisbare schakel in Nederlandse economie | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  zichtbaar en inzichtelijk te maken Als gevolg van nieuwe technologische ontwikkelingen spelen kennis en techniek een steeds grotere rol in het ambacht Het is dan ook een misvatting dat het om ongeschoold werk zou gaan De raad vraagt in het bijzonder aandacht voor de rol van kleinschalige opleidingen Hij acht het noodzakelijk dat deze opleidingen voor een specialistisch beroep met een reëel arbeidsmarktperspectief in stand kunnen blijven zoals specialistische opleidingen voor beroepen als fietstechnici pianotechnici audiciens tandtechnici glasblazers keramisten en meubelmakers Wezenlijk onderdeel van het ambachtsonderwijs zijn de leerbedrijven Aangezien de ambachtseconomie een relatief groot aandeel zzp ers kent en gezien de verwachting dat dit aandeel nog zal groeien acht de raad het wenselijk dat ook zzp ers in aanmerking kunnen komen voor de nieuwe subsidieregeling per 1 januari 2014 om leerlingen als leerbedrijf te begeleiden bij hun stage of leerwerk traject Versterk ondernemerschap De ambachtseconomie kent veel kleinschalige bedrijven en een relatief groot aandeel zzp ers Dit betekent dat ambachtelijk vakmanschap en ondernemerschap vaak in combinatie moeten worden uitgeoefend Deze combinatie is in de praktijk veeleisend De raad acht het wenselijk dat ontwikkeling en training van vaardigheden die nodig zijn voor het ondernemerschap zo mogelijk al in het beroepsonderwijs worden aangeleerd Om ondernemerschap verder te versterken kunnen de nieuwe Ondernemerspleinen ondersteuning en voorlichting geven aan ondernemers in de ambachtseconomie De focus ligt daarbij vooral op starters Het gaat om ondersteuning bij onderwerpen als internationaal zakendoen en bedrijfsopvolging en overname Let op kwalitatief goed werk Ondernemerschap betekent ook aandacht voor kwalitatief goed werk en duurzame inzetbaarheid De raad doelt daarmee op gezond en veilig werk en aandacht voor scholing Dit geldt voor alle werkenden in de ambachtseconomie zowel voor zzp ers als voor werknemers Tekorten bieden ook kansen De oplopende tekorten aan vakmensen in de ambachtseconomie ontstaan doordat veel ouderen

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/2013/06/18/ontwerpadvies-ser-ambachten-onmisbare-schakel-in-nederlandse-economie/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Omzet supermarkten blijft groeien, online boodschap breekt door | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  2 8 in 2013 en 2 in 2014 Die groei komt voort uit prijsverhogingen het volume neemt nauwelijks meer toe Omzetgroei van 2 8 in 2013 vlakt in 2014 iets af Ook dit jaar en volgend jaar zien supermarkten de omzet groeien Vooral door prijsverhogingen in de winkel komt de omzet in 2013 naar verwachting 2 8 hoger uit dan een jaar eerder Het effect van prijsstijgingen lijkt in 2014 wat af te zwakken waardoor een iets lagere omzetgroei van 2 wordt voorzien Toenemende online concurrentiestrijd zorgt voor differentiatie De markt voor online boodschappen breekt langzamerhand door nu het aantal aanbieders stijgt de regionale dekking groter is en de mogelijkheden voor klanten toenemen Net als in de non food retail bestaat de toekomst van boodschappen doen uit een combinatie van kanalen waarbij winkel mobiele webshop afhaalpunt en bezorgservice elkaar aanvullen De toevoeging van de optie om online boodschappen af te halen bij winkels of andere locaties zorgt voor verdere differentiatie in het winkellandschap en biedt de klant meer flexibiliteit Dirk Mulder sectormanager Food Retail De rol van internet in food neemt toe en dit zorgt voor een verschuiving van omzet De ondernemer kan dit als kans zien bijvoorbeeld door ook online aanwezig te zijn als klanten vragen hebben of hun mening geven en daar verbeteringen uit te halen Meer informatie ING Supermarkten houden groei vast juni 2013 pdf bestand Geplaatst in Markt Trefwoord en Detailhandel Filter Filter nieuws op IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Groothandel Horeca Industrie Ioaz Jurisprudentie Kunst cultuur Landbouw Normbedragen Participatiewet Toerisme Transport logistiek URS Verzamelbrieven Vraag Antwoord WAJONG WAO WAZ WAZO WIA WW WWIK WWNV Webwinkels Wwb ZEZ ZW Zorg Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Archief 2011 Archief 2010 IMK Helpdesk Opdrachtgevers en relaties van IMK

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/2013/06/07/omzet-supermarkten-blijft-groeien-online-boodschap-breekt-door/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Nieuwe modelverordening Winkeltijdenwet | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  gelegenheden van religieuze aard De vervallen vrijstellingen kunnen straks door gemeenten wel in de gemeentelijke verordening op genomen worden De VNG heeft onlangs haar leden gewezen op een tussenoplossing in de vorm van een reparatieverordening Gemeenten kunnen deze gebruiken totdat zij zover zijn dat ze een nieuwe gemeentelijke verordening Wtw kunnen vaststellen Deze modelverordening wordt nu alvast door de VNG aangeboden omdat niet met zekerheid gezegd kan worden dat een modelverordening die als basis kan dienen voor een algehele herziening waarbij gebruik gemaakt wordt van de verruimde bevoegdheid om vrijstellingen bij verordening vast te stellen tijdig gereed is Meer informatie VNG ledenbrief wijziging modelverordening winkeltijden 2010 Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Detailhandel Filter Filter nieuws op IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Groothandel Horeca Industrie Ioaz Jurisprudentie Kunst cultuur Landbouw Normbedragen Participatiewet Toerisme Transport logistiek URS Verzamelbrieven Vraag Antwoord WAJONG WAO WAZ WAZO WIA WW WWIK WWNV Webwinkels Wwb ZEZ ZW Zorg Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Archief 2011 Archief 2010 IMK Helpdesk Opdrachtgevers en relaties van IMK kunnen met behulp van een persoonlijke inlogcode de IMK Helpdesk vragen stellen Dit lidmaatschap biedt tevens toegang tot volledige nieuwsberichten op deze site

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/2013/04/23/nieuwe-modelverordening-winkeltijdenwet/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Nieuws | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  de ruimtelijke ontwikkeling en de functie van winkelgebieden Lees meer Geplaatst in Markt Trefwoord en Detailhandel 28 maart 2012 Geen verband tussen parkeertarieven en omzet per vierkante meter Onderzoek van het KpVV Kennisplatform Verkeer en Vervoer en de Erasmus Universiteit wijst uit dat er geen verband is tussen de omzet per vierkante meter en parkeertarieven Lees meer Geplaatst in Markt Trefwoord en Detailhandel 26 maart 2012 Structurele winkelleegstand dreigt in steeds meer gemeenten Het aantal gemeenten dat te maken krijgt met forse structurele winkel leegstand is het afgelopen jaar met maar liefst 26 toegenomen Begin 2011 was in 109 gemeenten de leegstand groter dan de normale frictieleegstand en werd een krimp van de bevolking voorspeld In 2012 is het aantal gemeenten met deze sombere toekomstverwachting toegenomen tot 136 aldus DNTP Lees meer Geplaatst in Markt Trefwoord en Detailhandel 08 maart 2012 Retail Facts 2012 kengetallen over de Nederlandse detailhandel Voor het vijfde achtereenvolgende jaar publiceert Locatus de zogenaamde Retailfacts In deze publicatie wordt retailinformatie over Nederlandse winkelgebieden samengevat in 13 pagina s met kengetallen en geaggregeerde statistische informatie Lees meer Geplaatst in Markt Trefwoord en Detailhandel Eerste Vorige 6 7 8 9 10 11 12 13 Volgende Laatste Filter Filter nieuws op IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Groothandel Horeca Industrie Ioaz Jurisprudentie Kunst cultuur Landbouw Normbedragen Participatiewet Toerisme Transport logistiek URS Verzamelbrieven Vraag Antwoord WAJONG WAO WAZ WAZO WIA WW WWIK WWNV Webwinkels Wwb ZEZ ZW Zorg Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Archief 2011 Archief 2010 IMK Helpdesk Opdrachtgevers en relaties van IMK kunnen met behulp van een persoonlijke inlogcode de IMK Helpdesk vragen stellen Dit lidmaatschap biedt tevens toegang tot volledige nieuwsberichten op deze site Meer weten over deze mogelijkheid Kijk hier Tweets Tweets by IMK nl Good Company

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/?tag=Detailhandel&key=tags&page=11 (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • CBW-MITEX: Transformatie jaar voor woon- en moderetail | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  mode retail 2012 een transformatiejaar wordt Veel ondernemingen zullen transformeren naar een retailconcept met ìn en rond de fysieke winkel veel online activiteiten Naar verwachting zal maar zo n 20 omzet groei realiseren Ondernemers beseffen inmiddels heel goed dat het resultaat uitblijft als je alleen praat over noodzakelijke veranderingen Er is daadkracht nodig Dat vraagt om een enorme mentale investering De basis voor succes wordt in 2012 opnieuw gelegd De woon en modedetailhandel eindigde qua omzetontwikkeling in 2011 in de min De branche realiseerde 3 minder omzet in wonen en 6 2 minder in mode In de schoendetailhandel bleef het omzetverlies beperkt tot 2 5 Dit jaar wordt voor veel ondernemers een transformatiejaar waarin veel meer retailconcepten gaan bestaan uit combinaties van fysieke winkels en online activiteiten Daarnaast is de retail geholpen bij een daadkrachtige overheid die beslissingen neemt die de consument de duidelijkheid biedt die hij zoekt Geplaatst in Markt Trefwoord en Detailhandel Filter Filter nieuws op IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Groothandel Horeca Industrie Ioaz Jurisprudentie Kunst cultuur Landbouw Normbedragen Participatiewet Toerisme Transport logistiek URS Verzamelbrieven Vraag Antwoord WAJONG WAO WAZ WAZO WIA WW WWIK WWNV Webwinkels Wwb ZEZ ZW Zorg

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/2012/02/08/cbw-mitex-transformatie-jaar-voor-woon-en-moderetail/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Grootste winkelsteden nog sterker in 2011 | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  zich op de sterkste locaties die een duidelijke identiteit als fun run of goal winkelgebied uitstralen Het gevolg is dat het totale aanbod in 2011 met 15 steeg tot een niveau van ruim 2 9 miljoen m2 Dit algemene cijfer verhult echter de grote lokale verschillen die door de concentratietrend zijn ontstaan Met name winkelstraten buiten het kernwinkelgebied zien de leegstand sterk stijgen Dit biedt overigens kansen voor nicheformules zoals speciaalzaken etnische supermarkten kappers en cateraars De toenemende populariteit van online winkelen kent een spin off in de vorm van een behoefte aan afhaalpunten Daar bereikbaarheid voor deze afhaalpunten zeer belangrijk is bieden lege winkels buiten het kernwinkelgebied mogelijk soelaas De perifere detailhandel is aan schaalvergroting en diversificatie onderhevig De sterkste winkellocaties bieden een combinatie van goede autobereikbaarheid en een ruim assortiment De toevoeging van een supermarkt leidt tot het ontstaan van een Retail Park dat extra bezoekers trekt doordat de dagelijkse boodschappen er kunnen worden gedaan Bron CBRE Geplaatst in Markt Trefwoord en Detailhandel Filter Filter nieuws op IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Groothandel Horeca Industrie Ioaz Jurisprudentie Kunst cultuur Landbouw Normbedragen Participatiewet Toerisme Transport logistiek URS Verzamelbrieven Vraag Antwoord WAJONG WAO

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/2012/02/07/grootste-winkelsteden-nog-sterker-in-2011/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive