archive-nl.com » NL » I » IMK.NL

Total: 1042

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Onderzoek naar de gemeentelijke leges voor de horeca | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  beste locatie van de gemeente met daarbij een terras van 50m² op gemeentegrond Grote verschillen De meeste gemeenten voeren jaarlijks een tariefsverhoging door voor hun vergunningen en belastingen In 2012 bedraagt het gemiddelde stijgingspercentage ten opzichte van 2011 voor een Drank en Horecawetvergunning 7 5 waardoor deze in 2012 gemiddeld 286 kost Voor een exploitatievergunning bedraagt deze stijging 5 8 naar 220 en voor een terrasvergunning 6 5 naar 115 Het totaalpakket van deze vergunningen is met 6 2 in prijs gestegen tot gemiddeld 449 Precariobelasting op een horecaterras kost gemiddeld 2 2 meer dan in 2011 en komt op 1 708 per jaar voor een terras van 50 m² Het tarief voor het wisselen van een leidinggevende steeg met 5 naar 127 Uiteenlopende tarieven Evenals in vorige jaren passen gemeenten zeer uiteenlopende tarieven toe voor de vergunningen Zo kost het totale vergunningenpakket Drank en Horecawetvergunning exploitatievergunning en terrasvergunning in de duurste gemeente 2 395 en in de goedkoopste 28 Hoewel deze verschillen voor een deel voortkomen uit een verschil in het aantal vereiste vergunningen zijn de tariefsverschillen tussen de gemeenten aanzienlijk Ook per vergunning komen dit soort uitersten voor een Drank en Horecawetvergunning kost tussen 28 en 1 763 een exploitatievergunning tussen 8 en 1 424 en een terrasvergunning varieert in tarief van 8 tot 1 981 Meer informatie KHN en Bedrijfschap Horeca Onderzoek Gemeentelijke Leges 2012 pdf bestand Geplaatst in Markt Trefwoord en Horeca Filter Filter nieuws op IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Groothandel Horeca Industrie Ioaz Jurisprudentie Kunst cultuur Landbouw Normbedragen Participatiewet Toerisme Transport logistiek URS Verzamelbrieven Vraag Antwoord WAJONG WAO WAZ WAZO WIA WW WWIK WWNV Webwinkels Wwb ZEZ ZW Zorg Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Archief 2011 Archief 2010 IMK Helpdesk Opdrachtgevers en relaties van

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/2013/02/20/onderzoek-naar-de-gemeentelijke-leges-voor-de-horeca/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive


 • Toerisme en recreatie in cijfers 2012 | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  publicatie Toerisme en recreatie in cijfers is een compilatie van diverse nationale en internationale onderzoeken op het gebied van toerisme en recreatie Het overzicht van de toerisme en recreatiesector beschrijft het gebruik van de Nederlandse logiesaccommodaties vakanties van Nederlanders de economische kant van toerisme en recreatie en de aantrekkelijkheid van diverse vormen van toerisme en recreatie Meer informatie CBS Toerisme en recreatie in cijfers 2012 pdf bestand Geplaatst in Markt Trefwoord en Horeca Toerisme Filter Filter nieuws op IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Groothandel Horeca Industrie Ioaz Jurisprudentie Kunst cultuur Landbouw Normbedragen Participatiewet Toerisme Transport logistiek URS Verzamelbrieven Vraag Antwoord WAJONG WAO WAZ WAZO WIA WW WWIK WWNV Webwinkels Wwb ZEZ ZW Zorg Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Archief 2011 Archief 2010 IMK Helpdesk Opdrachtgevers en relaties van IMK kunnen met behulp van een persoonlijke inlogcode de IMK Helpdesk vragen stellen Dit lidmaatschap biedt tevens toegang tot volledige nieuwsberichten op deze site Meer weten over deze mogelijkheid Kijk hier Tweets Tweets by IMK nl Good Company Magazine Hét magazine voor de publieke sector over ondernemerschap IMK wil met GoodCompany een debat creëren over de complexe relatie tussen ondernemers en overheid

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/2012/11/16/toerisme-en-recreatie-in-cijfers-2012/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Leegstand in aanloopstraten is toegenomen | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  Business presenteert in haar retailvisie oplossingsrichtingen voor leegstand en een beoordelingskader om de potentie van een aanloopstraat gezamenlijk te bepalen Uit het onderzoek in 116 gebieden blijkt dat met name de kernwinkelgebieden van middelgrote steden met 50 000 tot 100 000 inwoners te maken hebben met een hoge leegstand Leegstand van winkelruimte is vooral een lokaal probleem dat zich verspreid in Nederland voordoet Door de aanwezige speciaalzaken vernieuwende winkelformules en horecabedrijven geven aanloopstraten een bijzondere kleur aan het karakter van een stad Aanloopstraten zijn vaak een broedplaats voor startende ondernemers en nieuwe winkelformules vanwege de lagere huurprijzen Het is echter niet realistisch om alle aanloopstraten te handhaven Er zijn kansrijke en kansarme aanloopstraten Kansarme aanloopstaten bieden mogelijkheden voor functietransformatie bijvoorbeeld naar zorg dienstverlening en wonen Voor kansrijke aanloopstraten benoemt NVM Business maatregelen om deze straten toekomstbestendig te houden zoals gebiedsbranding verbetering van de branchemix en het integreren van online en offline winkelen NVM Business presenteert bij deze gezamenlijke aanpak ook maatregelen ter voorkoming en maskering van leegstand NVM Business wil met deze publicatie duidelijk maken dat het maken van gezamenlijke keuzes bijdraagt aan het beter functioneren van de binnenstad De voorgestelde aanpak voor aanloopstraten is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokkenen waarbij ook de bedrijfsmakelaar zijn rol vervult Door in te zetten op versterking van een compacter maar aantrekkelijker centrum en door functiewijziging van aanloopstraten met minder potentie wordt een kwaliteitsslag gemaakt Meer informatie NVM Visie Aanloopstraten pdf bestand Geplaatst in Markt Trefwoord en Detailhandel Horeca Filter Filter nieuws op IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Groothandel Horeca Industrie Ioaz Jurisprudentie Kunst cultuur Landbouw Normbedragen Participatiewet Toerisme Transport logistiek URS Verzamelbrieven Vraag Antwoord WAJONG WAO WAZ WAZO WIA WW WWIK WWNV Webwinkels Wwb ZEZ ZW Zorg Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/2012/10/22/leegstand-in-aanloopstraten-is-toegenomen/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Lokale markt belangrijk voor toeristisch-recreatieve voorzieningen | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  globale verkenning van toeristisch recreatieve koopstromen worden de volgende conclusies getrokken De eigen gemeente is een zeer belangrijke leverancier van consumenten voor de lokale vrijetijdsindustrie Gemeten in bestedingen is 56 afkomstig uit de eigen gemeente De betekenis van de lokale consument neemt toe naarmate de gemeente groter is hetgeen verklaarbaar is uit een grotere variëteit van het aanbod en zwaartekrachteffecten die optreden als sprake is van een ruimtelijke aanbodconcentratie De vrijetijdsconsument heeft voor zijn bestedingen dientengevolge een beperkte actieradius 80 van de bestedingen voor sportbeoefening vindt plaats binnen een straal van 10 kilometer binnen de eigen woonplaats inclusief de eigen woonplaats voor maaltijd en drankconsumptie ligt deze grens op 15 kilometer voor cultuur en overige recreatie op 35 kilometer Voor logiesverstrekking ligt deze grens op 75 kilometer wat gezien de aard van het product geen verbazing zal wekken De verdiepende casestudy voor de Waddeneilanden toont aan dat de vrijetijdssector lokaal van grote betekenis is zowel in termen van werkgelegenheid als in iets mindere mate toegevoegde waarde Groot Amsterdam en Utrecht zijn de belangrijkste herkomstgebieden van de consumenteneuro voor de eilanden maar dat beeld wordt in belangrijke mate beïnvloed door het omvangrijke aantal inwoners dat beide regio s hebben Als daarvoor wordt gecorrigeerd komt weer een duidelijk regionaal patroon naar voren waarbij de bestedingen afnemen naarmate de afstand toeneemt Deze inzichten zouden sturend kunnen zijn voor marketinginspanningen Het hoogste effect van de marketingeuro is te behalen door deze in nabijgelegen markten te investeren en andersom Ter illustratie een verdubbeling van de bestedingen van inwoners uit de gehele provincie Noord Brabant zal slechts leiden tot een groei van de bestedingen op de Waddeneilanden met 2 Meer informatie Rabobank Analyse TR Koopstromen Vrijetijdsindustrie Geplaatst in Markt Trefwoord en Horeca Filter Filter nieuws op IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/2012/07/18/lokale-markt-belangrijk-voor-toeristisch-recreatieve-voorzieningen/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Bevolkingskrimp biedt regio's kansen voor landbouw, recreatie en toerisme | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  bijvoorbeeld gebruikt worden voor agroparken landbouw of themaparken recreatie De daling van de grondprijzen doet zich echter niet overal voor waar krimp optreedt Voor de landbouwketen kunnen tekorten ontstaan aan geschoolde arbeidskrachten De primaire landbouw en de recreatiesector zullen daarentegen in staat blijven voldoende arbeid aan te trekken Het uitbreiden van activiteiten in de landbouw kunnen krimpregio s aantrekkelijk er maken voor recreanten Verschillen tussen krimpregio s In de regio Noordoost Groningen is de landbouwsector vitaal en het effect van krimp zal gering zijn De recreatiesector is vooral gericht op de eigen bevolking In Zeeuws Vlaanderen is de landbouw redelijk vitaal De recreatiesector is sterk ontwikkeld en stuwend vooral aan de kust Deze regio is relatief welvarend en de krimp zeer gering In Zuid Limburg is de landbouwsector economisch ondergeschikt maar wel beeldbepalend voor het landschap Meer informatie Landbouw en recreatie in krimpregio s Knelpunten en kansen pdf bestand Geplaatst in Markt Trefwoord en Horeca Landbouw Filter Filter nieuws op IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Groothandel Horeca Industrie Ioaz Jurisprudentie Kunst cultuur Landbouw Normbedragen Participatiewet Toerisme Transport logistiek URS Verzamelbrieven Vraag Antwoord WAJONG WAO WAZ WAZO WIA WW WWIK WWNV Webwinkels Wwb ZEZ

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/2012/07/09/bevolkingskrimp-biedt-regios-kansen-voor-landbouw-recreatie-en-toerisme/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • STAP: Gemeenten niet klaar voor Drank- en Horecawet | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  geen idee wat ze over een halfjaar moeten gaan doen zegt Joost Mulder van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP in Binnenlands Bestuur Vanaf 2013 zijn gemeenten verantwoordelijk voor toezicht en handhaving Uiterlijk op 1 januari 2014 zij een verordening hebben voor paracommercie verkoop van alcohol in sportkantines buurthuizen en verzorgingshuizen Ook kunnen gemeenten voor horeca instellingen slijters en supermarkten voorschriften opnemen in een facultatieve verordening Bijvoorbeeld over toelatingstijden in de horeca prijsacties in supermarkten of een tijdelijk verbod op alcoholverkoop bij verkoop aan te jonge kinderen Bron Binnenlands Bestuur Geplaatst in Ondernemersregelingen Trefwoord en Horeca Filter Filter nieuws op IMK Markt Ondernemersregelingen Trefwoorden Abw Automotive Awb Bbz Borgstellingsregeling Bouwnijverheid Detailhandel Dienstverlening Groothandel Horeca Industrie Ioaz Jurisprudentie Kunst cultuur Landbouw Normbedragen Participatiewet Toerisme Transport logistiek URS Verzamelbrieven Vraag Antwoord WAJONG WAO WAZ WAZO WIA WW WWIK WWNV Webwinkels Wwb ZEZ ZW Zorg Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Archief 2011 Archief 2010 IMK Helpdesk Opdrachtgevers en relaties van IMK kunnen met behulp van een persoonlijke inlogcode de IMK Helpdesk vragen stellen Dit lidmaatschap biedt tevens toegang tot volledige nieuwsberichten op deze site Meer weten over deze mogelijkheid Kijk hier Tweets Tweets by IMK nl Good Company Magazine Hét

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/2012/06/28/stap-gemeenten-niet-klaar-voor-drank-en-horecawet/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Toeristische sector onder druk, belang verschilt sterk per regio | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  bestedingen voor overnachtingen komt in deze categorie terecht campings inclusief vaste plekken en hotels scoren aandelen van respectievelijk 31 en 14 Er is echter nog veel te winnen want het aandeel buitenlandse gasten in logiesaccommodaties is slechts 10 het laagste percentage van alle provincies Utrecht moet het voornamelijk van dagjesmensen hebben De provincie Utrecht eindigt op de laatste plaats in de rangschikking van de toerisme index Met slechts 20 horecabedrijven per 10 000 inwoners Nederland gemiddeld 26 is dat niet verwonderlijk Daarnaast vindt nog geen 3 van alle overnachtingen in logiesaccommodaties in Utrecht plaats De provincie moet het vooral hebben van dagjesmensen Jaarlijks is Utrecht de bestemming van circa 70 mln dagtochten waarbij sporten winkelen en uitgaan het populairst zijn Gelderland in trek bij binnenlandse toerist Gelderland scoort met de toerisme index minder dan verwacht mag worden nummer zes van de populairste bestemming voor binnenlandse vakanties De aantrekkingskracht van Gelderland op natuurliefhebbers is groot De Veluwe is het grootste aaneengesloten bosrijke natuurgebied van Nederland en ook de Achterhoek en Rivierenland staan bekend om de natuur Het aantal overnachtingen in logiesaccommodaties is met 9 5 mln hoog maar per inwoner blijft de provincie met 4 7 onder het Nederlandse gemiddelde van 5 1 Daarnaast blijft het aantal horecabedrijven met ruim 23 per 10 000 inwoners achter bij het landelijk gemiddelde Gelderland heeft de meeste campings 417 en parken met vakantiehuisjes 136 van alle provincies Overijssels toerisme profiteert van Nederlandse vakantieganger en Duitse dagtoerist Overijssel staat in de toeristische middenmoot op basis van de regionale toerisme index Het aantal horecabedrijven per 10 000 inwoners blijft achter bij het landelijke gemiddelde en ook het aantal overnachtingen per inwoner ligt met 4 8 onder het gemiddelde Toch heeft Overijssel op toeristisch vlak voor Nederland veel te bieden getuige het relatief grote aantal binnenlandse vakantiegangers dat de provincie aandoet en goed is voor 4 8 mln overnachtingen De provincie heeft een groot aanbod aan logiesaccommodatie met circa 270 kampeerterreinen doet ze nauwelijks onder voor toeristisch paradijs Zeeland Ook zijn er 300 officiële bed breakfast locaties te vinden Zuid Holland moet het hebben van de internationale toerist In combinatie met Noord Holland is Zuid Holland de bakermat van het Nederlandse culturele toerisme Kenmerkende steden als Delft en Gouda dragen hieraan bij maar ook de Keukenhof in Lisse en de molens van Kinderdijk zetten de provincie toeristisch op de kaart Toerisme staat in Flevoland nog in de kinderschoenen Op toeristisch vlak speelt Flevoland een bescheiden rol In de regionale toerisme index bevindt de provincie zich dan ook in de achterhoede Dit komt vooral doordat de jonge provincie minder cultureel erfgoed heeft Toch is er wel ontwikkeling te zien Flevoland kent het laagste aantal horecabedrijven per 10 000 inwoners maar dit is in de afgelopen jaren licht gestegen Daarnaast is het aantal overnachtingen in dezelfde periode verdubbeld al blijft het aandeel met 2 van het landelijke totaal gering Zeeland profiteert meest van toerisme Op de toerisme index steekt Zeeland met kop en schouders boven de rest van Nederland

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/2012/05/30/toeristische-sector-onder-druk-belang-verschilt-sterk-per-regio/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • CBS Monitor horeca vierde kwartaal 2011 | IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
  kwartalen Minder omzet hogere prijzen en minder personeel verwacht De ondernemers in de horecabranche zijn zeer pessimistisch over de omzetverwachting voor het eerste kwartaal van 2012 Door per saldo één op de vier wordt een daling van de omzet voorzien Verder verwacht per saldo 11 procent van de ondernemers dat zij hogere prijzen voor hun diensten in rekening zullen brengen aan hun klanten Over de werkgelegenheid in het eerste kwartaal van 2012 zijn de bedrijven ook somber gestemd Per saldo voorziet 18 procent van de ondernemers een krimp van hun personeelsbestand Omzetgroei hotels blijft achter In het vierde kwartaal van 2011 hebben hotels inclusief pensions en conferentieoorden bijna 1 procent meer omzet behaald dan een jaar eerder De groei is lager dan in het voorgaande kwartaal In het derde kwartaal van dit jaar kwam de groei nog uit op 3 procent Vooral door de goede resultaten in het eerste en tweede kwartaal steeg de omzet van hotels over heel 2011 met bijna 5 procent Vorig jaar steeg de omzet van hotels met ruim 3 procent Omzet restaurants stijgt Restaurants en cafetaria s hebben dit kwartaal het meeste bijgedragen aan de omzetgroei in de horeca Restaurants hebben 4 procent meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder De prijzen waren 2 8 procent hoger en het omzetvolume was 1 1 procent hoger Over heel 2011 steeg de omzet met 5 procent In 2010 kromp de omzet van de restaurants nog met ruim 5 procent Cafetaria s positieve uitschieters Cafetaria s behaalden wederom de grootste omzetgroei Hun omzet groeide met 7 5 procent in vergelijking met het vierde kwartaal van 2010 De prijzen bij cafetaria s stegen met 3 2 procent Het omzetvolume was 4 2 procent hoger Over heel 2011 nam de omzet van cafetaria s met bijna 8 procent

  Original URL path: https://www.imk.nl/nieuwsberichten/2012/02/29/cbs-monitor-horeca-vierde-kwartaal-2011/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive