archive-nl.com » NL » I » INDUSTOX.NL

Total: 95

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Adviesdiensten IndusTox - Landbouw en Tuinbouw
  bedrijfstak Land en Tuinbouw Stoffen Agrarisch stof Bestrijdingsmiddelen Bioaerosol Dieselmotoremissie Endotoxine Inhaleerbaar stof Kwarts Aard dienst Uitgevoerd project Second opinion van kwaliteit van onderzoek van derden Toetsing van de kwaliteit van onderzoek van allergologen van Academisch Ziekenhuis Rotterdam naar het voorkomen van allergie onder medewerkers in de glastuinbouw Productschap Tuinbouw Meten van blootstelling in uienverwerking Onderzoek naar de mate van blootstelling aan endotoxine in de uienverwerking Danisco Actieplan veilig werken

  Original URL path: http://www.industox.nl/adviesdiensten%20Landbouw%20en%20Tuinbouw.htm (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Adviesdiensten IndusTox - Metaal en Metalektro
  2013 bij 26 bedrijven uitgevoerd In 2013 volgt de analyse en rapportage Zie voor meer de video on YouTube Sociale Partners Metaal en Metalektro Beoordelen kwaliteit van rapport Gezondheidsraad Review concept rapport van de Gezondheidsraad Health based recommended occupational exposure limit for aerosols of mineral oils Draft report FME en Kon MetaalUnie Ontwikkeling van voorspellend model voor de blootstelling aan lasrook Verbetercheck Lasrook 2010 Opstellen van een evidence based model

  Original URL path: http://www.industox.nl/adviesdiensten%20Metaal%20en%20metalektro.htm (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Adviesdiensten IndusTox - Transport en logistiek
  info industox nl 31 0 24 3528842 Last update 18 06 2015 Producten en diensten per bedrijfstak Transport en Logistiek Stoffen Benzeen Dieselmotoremissie Aard dienst Uitgevoerd project Ontwerp van internet tool voor advies gezond verladen Tool opgemaakt voor gezond laden

  Original URL path: http://www.industox.nl/adviesdiensten%20Transport%20en%20logistiek.htm (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Adviesdiensten IndusTox - Brandweer
  Bedrijfs Medewerkers informatie Opdrachtgevers Werkwijze Kwaliteit Contact info industox nl 31 0 24 3528842 Last update 23 09 2015 Producten en diensten per bedrijfstak Brandweer Stoffen Oplosmiddelen PAK s cyaniden Aard dienst Uitgevoerd project Beoordeling van blootstelling aan roet via de huid zie informatieblad huidblootstelling Biologische monitoring van blootstelling aan PAK Onderzoek bij leden van brandweerschool van marine Zie artikel Marine Den Helder Beslismodel voor soort huidbeschemende kleding Ontwikkelen van

  Original URL path: http://www.industox.nl/adviesdiensten%20Brandweer.htm (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Adviesdiensten IndusTox - Ziekenhuis en Zorg
  24 3528842 Last update 07 05 2014 Producten en diensten per bedrijfstak Ziekenhuis en Zorg Stoffen Bioaerosol Ethanol Formaldehyde Geneesmiddelen Aard dienst Uitgevoerd project Leidraad arbotoets vernevelen voor ziekenhuizen Ontwikkeling van de arbotoets vernevelen geneesmiddelen voor verpleegkundigen Onderdeel van het

  Original URL path: http://www.industox.nl/adviesdiensten%20Ziekenhuis%20en%20Zorg.htm (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Ontdek 25 jaar IndusTox
  Gelderlander 6 april 1993 en Interview Chemisch Weekblad 1993 1994 1e Workshop Doeltreffend bewaken van PAK blootstelling op de werkvloer Zie de flyer 1994 Interview t b v boek Kennis Ondernemerschap in Nijmegen 1996 Interview Volkskrant 6 juni 1996 1996 Uitgave van nieuwsbrieven Zie IndusTox Nieuws jaargangen 1996 t m 1998 2004 Handboek stofbeheersing in de bakkerij Zie www blijmetstofvrij nl 2006 Handboek Veilig werken met koel en smeer vloeistoffen

  Original URL path: http://www.industox.nl/25jaarindustox.htm (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Proc NVVA 2003: Chroom in urine van RVS slijpers
  BAT DFG 20 in μg L 24 30 in μg g Als einde dienst Onderzoeksopzet Elke medewerker heeft op twee momenten van een werkweek een urinemonster afgegeven namelijk voor het begin van de werkweek op de maandagochtend en aan het eind van de werkweek op donderdag of vrijdagmiddag Alle productiemedewerkers algemeen productiemedewerker constructiebankwerker slijper polijster bedrijfsleiding en het administratieve kantoorpersoneel zijn gevraagd mee te doen aan het onderzoek De constructiebankwerkers zijn de medewerkers die de laswerkzaamheden uitvoeren Elke deelnemer heeft een vragenlijst ingevuld met vragen over i roken ii gebruik van geneesmiddelen iii gebruik van alcohol Voorafgaand aan het vullen van de urinepotjes is de werkkleding uitgedaan en zijn de handen gewassen om directe verontrei ni ging van de urinemonsters te voorko men De urinemonsters zijn koel bewaard De bepaling van chroom in urine is verricht met GF AAS Ook creatinine is bepaald om te kunnen corrigeren voor verdunning van urine De concentraties chroom zijn uitgedrukt als μg g creatinine De concentraties chroom in urine zijn getoetst t o v de normaalwaarde en de grenswaarde Als de waarde kleiner was dan de detectiegrens is 2 3 van de detectiegrens genomen Resultaten Representativiteit onderzoek De urinemonsters zijn verzameld in week 49 en 50 van 2001 Deze weken waren normale werkweken Er zijn van 7 kantoormedewerkers controlegroep en van 18 productiemedewerkers urinemonsters verzameld De gegevens van de controlegroep en de productiemedewerkers zijn in tabel 2 vermeld Tabel 2 Kenmerken van onderzochte medewerkers Groep aantal aantal rokers Leeftijd gem geslacht m v Medewerkers kantoor en bedrijfsleiding 7 3 30 4 3 Productiemedewerkers 18 15 37 18 0 Concentratie chroom in urine In totaal werden 45 urinemonsters ingeleverd Er was één monster met te zeer verdunde urine namelijk met creatinine 40 mg L Deze waarde is daarom niet meegenomen in verdere analyse van gegevens De concentratie chroom in de urinemonsters ligt voor het overgrote deel in het normaalgebied Twee medewerkers hebben verhoogde concentraties Deze medewerkers zijn werkzaam als pijp en plaatconstructeur die beide laswerkzaamheden verrichten De waarden in de voor werkweek versus na werkweek urinemonsters van de pijpconstructeur en de plaatconstructeur zijn respectievelijk 2 60 3 40 en 3 20 3 40 μg g creatinine De concentratie chroom van de productiewerknemers aan het einde van de werkweek is vergeleken met die van de controlegroep De individuele toename over de werkweek is op dezelfde wijze getoetst De resultaten staan in tabel 3 Het is duidelijk dat de eindwerkweek concentratie chroom in urine van de productiemedewerkers hoger is dan die van het kantoorpersoneel Er bleek geen stijging van chroom in urine over de werkweek te zijn noch in de groep productiemedewerkers noch in de controlegroep De 90 betrouwbaarheids interval van het gemiddelde bevat 0 CI 5 95 0 13 tot 0 32 resp 0 29 tot 0 11 Dit betekent dat er geen verhoging over de week meetbaar is Tabel 3 Chroom in urine van de medewerkers van het onderzochte bedrijf Groep Chroom in urine Eind werkweek in m g g creatinine Chroom in urine Toename

  Original URL path: http://www.industox.nl/ProcNVVA03cr.htm (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Nauwkeurigheid van het meten van endotoxine volgens nieuw ontwerp
  789 Blanco s Aantal 4 4 4 4 Range EU filter 0 25 18 8 0 25 4 0 0 5 4 6 5 11 25 Gemiddeld EU filter 4 9 1 5 2 0 6 25 In figuur 1 zijn zowel de ASCOR resultaten van de directe analyse zonder invriezen als de analyse na invriezen na invriezen opgenomen Invriezen van extracten is eveneens door IRAS gedaan dus deze vergelijking is de juiste doorgetrokken lijn De concentratie bepaald door ASCOR blijkt een factor 0 24 lager te zijn dan die bepaald door IRAS Conclusie IRAS rapporteert 1 0 24 4 2 hogere concentraties Figuur 2 geeft de mate van overeenkomst van de resultaten van IRAS en BAUA De concentratie die gerapporteerd wordt door IRAS is hoger Het verschil is een factor 1 0 4 2 5 Omdat de extracten niet exact gelijk behandeld zijn is de interpretatie van deze vergelijking lastig Tenslotte is in figuur 3 de overeenkomst tussen ASCOR en BAUA weergegeven Beide lab s hebben de extracten niet ingevroren maar direct gemeten De dikke lijn is gebaseerd op directe analyse van extracten dus zonder invriezen De lineaire regressielijn past in dit geval niet goed de regressielijn met een machts functie geeft een veel hogere verklaarde variantie R 2 dus deze is opgenomen De overeenkomst tussen deze twee lab s is in het lage gebied redelijk maar in het hogere gebied rapporteert BAUA hogere concentraties Systematisch verschil van stof op de monsters De verschillen in de endotoxine concentraties tussen de laboratoria kunnen ook veroorzaakt zijn door een systematisch verschil in de hoeveelheid stof op de filters die aan de 3 laboratoria aangeboden zijn Om na te gaan of dit een rol speelde is in tabel 2 de concentratie stof gegeven van de series die naar de 3 laboratoria gezonden zijn Tabel 2 Concentratie inhaleerbaar stof in de monsters die naar de 3 lab s verzonden zijn Oorspong monsters Kenmerken van de meetserie Serie monsters voor ASCOR Serie monsters voor BAUA Serie monsters voor IRAS Installatie V Aantal monsters 10 10 10 Range mg m 3 0 8 7 2 0 8 7 2 0 9 7 5 Gemiddeld mg m 3 2 6 2 7 2 9 Installatie D Aantal monsters 9 8 9 Range mg m 3 0 5 1 4 0 4 1 5 0 6 1 7 Gemiddeld mg m 3 0 8 0 8 0 9 Blanco s Aantal 4 4 4 Range mg filter 0 01 0 17 0 02 0 12 0 13 0 08 Gemiddeld mg filter 0 06 0 05 0 02 De gegevens van tabel 2 laten zien dat er slechts minimale verschillen tussen de 3 series zijn In Figuur 4 zijn de stofconcentraties van de serie monsters die door IRAS zijn geanalyseerd vergeleken met die van de serie monsters die naar ASCOR zijn gegaan Omdat de blanco s zo goed als nul zijn is regressielijn door de oorsprong getrokken De hellingshoek van de regressielijn is daarom te beschouwen als

  Original URL path: http://www.industox.nl/procNVVA03endo.htm (2016-01-05)
  Open archived version from archive