archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  2012 Jaarboek 2011 Jaarboek 2010 Literatuurlijsten Wet en Regelgeving Jurisprudentie Financiële schendingen Diefstal en verduistering Fraude Overig Misbruik positie en belangenverstrengeling Lekken en misbruiken van informatie Misbruik van bevoegdheden Misbruik geweldsbevoegdheid Ongewenste omgangsvormen Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels Misdragingen in privésfeer Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Strafontslag wegens ten onrechte declareren van maaltijdvergoedingen en misbruik maken van dienstauto voor privé doeleinden niet evenredig in verband met verminderde toerekenbaarheid Plaats en datum CRvB 11 december 2014 URL http deeplink rechtspraak nl uitspraak id ECLI NL CRVB 2014 4155 1 Onvoorwaardelijk ontslag wegens zeer ernstig plichtsverzuim bestaande uit het ontvangen van een te hoge vergoeding voor woon werkverkeer het ten onrechte declareren van maaltijdvergoedingen en het zonder toestemming en ten onrechte gebruikmaken van de dienstauto voor privédoeleinden dan wel woonwerkverkeer Twee van de drie verweten gedragingen zijn terecht als plichtsverzuim aangemerkt en er is gelet op de psychische gesteldheid van appellant sprake van een verminderde toerekenbaarheid De straf van onvoorwaardelijk ontslag is niet evenredig is aan de ernst van het immers in verminderde mate aan appellant toe te rekenen plichtsverzuim 2 Schorsing Concrete verdenking van ernstig plichtsverzuim 3 Inhouding bezoldiging De staatssecretaris heeft de gedeeltelijke inhouding van de bezoldiging

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/financiele-schendingen/details/strafontslag-wegens-ten-onrechte-declareren-van-maaltijdvergoedingen-en-misbruik-maken-van-dienstaut.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  privételefoontoestel bureaukosten en etentje zonder zakelijk karakter en contante geldopname Lees meer 29 04 2015 Strafontslag voor ambtenaar NWO wegens het op kosten van werkgever aanschaffen meubels en schilderij voor privégebruik Strafontslag wegens ernstig plichtsverzuim zonder opzegtermijn Anders dan appellante betoogt kan de opgelegde straf niet worden aangemerkt als onevenredig aan de aard en de ernst van het vastgestelde plichtsverzuim Lees meer 29 04 2015 Strafontslag voor ambtenaar Belastingdienst wegens onjuiste privé aangifte IB en niet schriftelijk melden nevenactiviteiten Strafontslag Onjuiste aangifte IB door appellant Onjuiste aangifte voor overleden echtgenote Nevenwerkzaamheden Lees meer 09 01 2015 Strafontslag voor hoofdmedewerker basispolitiezorg wegens het meermalen kort tevoren opgenomen verlof niet te verantwoorden in het planningssysteem en het onjuist declareren Ontslag Ernstig plichtsverzuim Door meerdere malen en over een langere periode kort tevoren opgenomen verlof niet te verantwoorden in de BVCM heeft appellant zijn werkgever financieel benadeeld Lees meer 09 01 2015 Strafontslag voor medewerker gemeente wegens afval inzamelen van een bedrijf zonder contractuele relatie voor een kop koffie Onvoorwaardelijk strafontslag wegens toerekenbaar ernstig plichtsverzuim Omvang geding Tussen de opgelegde straf en het daaraan ten grondslag gelegde plichtsverzuim bestaat een sterke verwevenheid zodat ook al is alleen het bestuursorgaan in hoger beroep gekomen

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/financiele-schendingen.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=1 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  de gemeente Strafontslag Anders dan appellant betoogt kan de opgelegde straf van ontslag niet als onevenredig aan de aard en ernst van het vastgestelde plichtsverzuim worden aangemerkt Lees meer 24 07 2014 Strafontslag voor hoofdmedewerker DHV wegens betrokkenheid bij toeslagenfraude van echtgenoot 13 jaar goed functioneren en goed gedrag kan hem niet baten Strafontslag Appellant was werkzaam bij de politie een organisatie die namens de overheid burgers aanspreekt op normafwijkend gedrag opspoort en verbaliseert Lees meer 19 06 2014 Strafontslag voor medewerker repro van een universiteit wegens het in eigen zak steken van opbrengsten van de repro Onderzoek door middel van heimelijke camera observatie niet onzorgvuldig Vermoeden van onrechtmatige handelingen in de uitvoering van werkzaamheden Zorgvuldig onderzoek Toerekenbaarheid Plichtsverzuim Strafontslag Lees meer 12 06 2014 Schorsing en strafontslag ambtenaar belastingdienst die oogje dichtkneep bij foutieve BPM aangiften Vier voorlopige voorzieningen deels niet ontvankelijk deels afgewezen Vier voorlopige voorzieningen gericht tegen schorsing en disciplinaire ontslag van een ambtenaar bij de belastingdienst Lees meer 05 06 2014 Strafontslag voor ambtenaar belastingdienst wegens doen van onjuiste en onvolledige IB aangiften Strafontslag medewerker belastingdienst De aan appellant opgelegde straf van ontslag kan niet als onevenredig aan de aard en ernst van het plichtsverzuim worden

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/financiele-schendingen.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=2 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  bij haar reisdeclaraties valse horecabonnen heeft overgelegd en dat zij declaraties voor overuren structureel niet naar waarheid en in strijd met de geldende regels heeft ingevuld Lees meer 03 03 2014 Onvoorwaardelijk strafontslag voor chauffeur laadkraanmachinist wegens onbevoegd verwijderen van grofvuil zonder hiervan melding te maken Oplegging onvoorwaardelijk strafontslag met onmiddelijke ingang Op grond van de beschikbare administratieve gegevens concludeert de Raad dat appellant de hem verweten gedragingen heeft begaan Lees meer 03 03 2014 Strafontslag inkoper wegens aanschaf prive artikelen op kosten van gemeente Appellant had een inkoopfunctie en was uit dien hoofde bevoegd om artikelen aan te schaffen Hij heeft gehandeld in strijd met de eisen van integriteit en daardoor het in hem te stellen vertrouwen onherstelbaar heeft geschonden Lees meer 22 11 2013 Strafontslag gemeente ambtenaar ontslagen wegens het niet in de kas verwerken en het verduisteren van betalingen ten behoeve van rijbewijsaanvragen Gemeente ambtenaar heeft zich schuldig gemaakt aan het niet in de kas verwerken en verduisteren van betalingen ten behoeve van rijbewijsaanvragen dan wel aan het om niet verstrekken van rijbewijzen Lees meer 07 09 2013 Onvoorwaardelijk strafontslag medewerkster universiteit wegens niet melden financiële constructie die in strijd is met de subsidieregels Onvoldoende toezicht kan

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/financiele-schendingen.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=3 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  belang vastgoed BV alsmede van de naheffingvordering die hij hiervoor ontving Lees meer 17 08 2013 Afwijzing verzoek voorlopige voorziening ten aanzien van onvoorwaardelijk strafontslag beleidsmedewerker wegens poging om zonder toestemming printer van de zaak mee naar huis te nemen Poging meenemen printer Bij het opleggen van de disciplinaire straf heeft verweerder mogen betrekken dat verzoeker op diverse cruciale momenten verkeerde keuzes heeft gemaakt en foute beslissingen heeft genomen Lees meer 27 07 2013 Strafontslag leidinggevende afvaldepot die niet optrad tegen cultuur van meenemen goederen door medewerkers Strafontslag leidinggevende afvaldepot Gezien de aard en de ernst van de verwijtbaarheid van de gedragingen van verzoeker is de voorzieningenrechter van oordeel dat de opgelegde sanctie van disciplinair strafontslag niet onevenredig is aan het gepleegde plichtsverzuim Lees meer 15 07 2013 Junior juridisch medewerker verstrekt tijdens sollicitatie onjuiste informatie over studie Een junior juridisch medewerker van het team insolventierecht heeft bij navraag naar zijn cijferlijsten een half jaar na indiensttreding niets kunnen overleggen Lees meer 15 07 2013 Conciërge goochelt met laptops en facturen Een conciërge van een voortgezet onderwijs stichting heeft als verantwoordelijke voor de contacten met leveranciers van computerapparatuur een aanbieding aan docenten voorgelegd voor de aanschaf van laptops voor privégebruik

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/financiele-schendingen.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=4 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Een medewerker administratie van de Belastingdienst heeft op grote schaal privé gebruik gemaakt van de hem ter beschikking gestelde vaste telefoontoestellen en hier geen toereikende verklaringen over af kunnen leggen Lees meer 22 04 2013 Repromedewerker verduistert contant ontvangen gelden Een medewerker repro van het UMC Groningen is verdacht van het verduisteren van middelen bij de contante verrekening van zijn werkzaamheden Lees meer 14 03 2013 Medewerker gemeente beheert informele kas en wordt ontslagen Een medewerker van de afdeling gemeentewerken van de gemeente Texel verkeerde op grond van niet nader genoemde voorvallen en aanvaringen in de situatie van in goed overleg beëindigen van het dienstverband Lees meer 14 03 2013 Medewerker steelt eigendommen van werkgever Een medewerker heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal van eigendommen van de werkgever Bevoegd gezag besluit hierop de medewerker onvoorwaardelijk strafontslag te verlenen Lees meer 21 02 2013 Motoragent int bekeuringen zonder af te dragen Een motorrijder van het politieteam Stadscentrum te Nijmegen heeft in contanten een verkeersboete heeft geïnd zonder daarvan een kwitantie te overleggen Lees meer 21 02 2013 Grondverwerver laat hout op eigen grond leveren Een grondverwerver van de provincie Fryslân heeft in samenspraak met de senior projectleider het bestek van de

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/financiele-schendingen.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=5 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  van het stadsdeel Amsterdam Centrum is samen met zes anderen verdacht van het aannemen van steekpenningen ter waarde van EUR 35 000 van marktkooplieden Lees meer 11 02 2013 Administratrice verduistert executiegelden Een bedrijfsadministratrice van DCIV van de Politie Amstelland heeft executiegelden verduisterd uit de afstortkluis Lees meer 11 02 2013 Oud hoofd ROV gemeente Schinnen misbruikte zwakke controle bij gemeente voor eigen gewin bij aanschaf en doorverkoop van perceel Een ambtenaar van de gemeente Schinnen is ontslagen wegens belangenverstrengeling bij de aankoop van grond van de gemeente en doorverkoop aan een derde Lees meer 11 02 2013 Depressieve medewerker kon niet stoppen met stelen Een medewerker stadstoezicht van de gemeente Amsterdam heeft voor een bedrag van EUR 13 000 verduisterd Het bevoegd gezag heeft haar hierop disciplinair ontslagen De medewerker gaat na bezwaar in beroep Lees meer 17 12 2012 Chauffeur van de Belastingdienst declareert erop los Een chauffeur van de Belastingdienst in Heerlen is in het weekend gesignaleerd met de dienstauto Uit hierop volgend onderzoek is gebleken dat de chauffeur stelselmatig met de dienstauto in het weekend en op verlofdagen heeft gereden Lees meer 17 12 2012 Strafontslag voor agent die geïnde boete niet afdraagt Een agent werkzaam

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/financiele-schendingen.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=6 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Hertogenbosch is verdacht van het niet houden aan de regels met betrekking tot tijdsverantwoording declaraties en aanbestedingen Lees meer 20 02 2012 Gemeenteambtenaar maakt geld over naar privérekening en neemt relatiegeschenken aan Betrokkene is ruim dertig jaar in dienst geweest bij de gemeente Alphen aan den Rijn In het kader van zijn functie leverde betrokkene ambtelijke ondersteuning aan het comité Open Monumentendag Alphen aan den Rijn In maart 2009 heeft de ex vrouw van betrokkene de gemeente laten weten dat betrokkene in 2006 geld van een rekening van het COM naar zijn privérekening heeft overgeboekt Lees meer 20 02 2012 Marktmeester draagt geïnde marktgelden niet af aan gemeentekas Betrokkene was werkzaam als marktmeester In die functie was hij tevens buitengewoon opsporingsambtenaar Begin augustus 2008 kreeg het college het vermoeden dat betrokkene aan hem gedane contante betalingen van marktgelden niet in de gemeentekas had gestort Lees meer 06 02 2012 PI medewerker dient ten onrechte declaraties in voor dienstreizen Betrokkene is aangesteld als senior penitentiair inrichtingswerker PIW er bij de Penitentiaire Inrichting Vught PI Vught Betrokkene is daarnaast voorzitter van de ondernemingsraad van PI Vught en lid secretaris van de groepsondernemingsraad GOR van het gevangeniswezen Lees meer 23 12 2011 PI

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/financiele-schendingen.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=7 (2015-06-23)
  Open archived version from archive •