archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  de Ondernemingsraad OR en sinds zijn indiensttreding kaderlid van de vakbond Vanwege zijn nevenwerkzaamheden werd betrokkene 18 uur per week vrijgesteld van zijn reguliere werkzaamheden Lees meer 23 12 2011 Gemeenteambtenaar Heerlen fraudeert met ADV dagen Betrokkene was werkzaam bij de gemeente Heerlen De laatste functie die zij daar bekleedde was de functie van naam functie In die functie werkte betrokkene 32 uur per week verdeeld over vijf dagen en bouwde zij geen ADV op Lees meer 08 07 2011 Onregelmatigheden op afvalstation Betrokkenen waren als medewerker locaties Afvalstoffendienst werkzaam op het milieustation Met een derde medewerker uitzendkracht M vormden zij een vast team In de regel deden twee van hen samen dienst Lees meer 05 04 2011 Urenverantwoordingsstaten niet overeenkomstig de waarheid ingevuld Aan eiser is strafontslag verleend omdat hij volgens verweerder de werkzaamheden die hij in het kader van zijn re integratietraject zou verrichten in Emmen vanaf mei 2009 nimmer heeft verricht terwijl hij door het invullen van urenverantwoordingsstaten en door zijn verklaringen wel de indruk heeft gewekt in Emmen te hebben gewerkt Lees meer 24 02 2011 Ontslag wegens meenemen hout van waterschap voor privégebruik zonder toestemming herhaling Betrokkene was werkzaam als onderhoudsmedewerker bij het waterschap Noorderzijlvest

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/financiele-schendingen.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=8 (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  taak van appellante behoorde onder meer het organiseren van evenementen Daartoe werden door appellante budgetaanvragen gedaan op grond waarvan aan appellante per kas een voorschot werd verleend Lees meer 18 01 2011 Wegnemen kinderkleding in winkel reden voor ontslag De betrokken ambtenaar was sinds 2000 werkzaam als hoofdagent van politie bij de politieregio X Op 28 december 2005 heeft zij een winkel te s Hertogenbosch verlaten met niet afgerekende kinderkleding Lees meer 18 01 2011 Verduistering illegaal vuurwerk gebruik onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal toegestaan Een brigadier van politie belast met beheer en coördinatie van vuurwerkzaken gebruikt en biedt illegaal vuurwerk aan vanuit zijn huis Lees meer 18 01 2011 Thuisgebruik van pc levert geen plichtsverzuim op De betrokken ambtenaar was medewerkster op een afdeling van de gemeente Drechterland Zij heeft omstreeks begin februari 2006 een computer hierna pc van de gemeente mee naar huis genomen Lees meer 18 01 2011 Strafontslag wegens het wegnemen van 300 Onvoldoende bewijs De betrokken ambtenaar was sinds begin 2001 werkzaam bij de Penitentiaire Inrichtingen Arnhem locatie De Berg hierna P I Lees meer 18 01 2011 Strafontslag wegens toe eigenen van duikhorloge door brandweerman De betrokken ambtenaar was werkzaam bij de brandweer Op 5 september

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/financiele-schendingen.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=9 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  18 01 2011 Strafontslag wegens onzorgvuldig kasbeheer en het verdoezelen van tekorten De betrokken ambtenaar aanvankelijk werkzaam bij het korps rijkspolitie heeft vanaf 1994 verschillende administratieve functies vervuld bij het voormalige district Lees meer 18 01 2011 Strafontslag wegens het voorhanden hebben en te koop aanbieden van gestolen boot De betrokken ambtenaar heeft in juni 2005 op www marktplaats nl een snelle motorboot van het merk merknaam te koop aangeboden Lees meer 18 01 2011 Strafontslag wegens het mee naar huis nemen van in beslag genomen vuurwerk voor eigen gebruik De betrokken ambtenaar geboren in 1948 was als brigadier van politie belast met het taakaccent milieu en vanuit die functie mede belast met de algehele coördinatie van vuurwerkzaken en met het beheer van in beslag genomen vuurwerk voor de hele politieregio Gooi en Vechtstreek Lees meer 18 01 2011 Strafontslag kaartverkoper vervoerbedrijf wegens kastekort houdt geen stand Een kaartverkoper van een gemeentelijk vervoerbedrijf wordt berispt nadat kastekorten zijn geconstateerd Lees meer 18 01 2011 Statistische gegevens onvoldoende bewijs voor diefstal 1 Onbegrijpelijke kasmutaties leiden tot strafontslag van een gemeentelijke kasmedewerker Lees meer 18 01 2011 Statistische gegevens onvoldoende bewijs voor diefstal 2 Gemeentelijke taxateur bij stadsbank wordt beschuldigd van diefstal

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/financiele-schendingen.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=10 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  ambtenaar is sinds 1975 werkzaam bij de politie het laatst als teamleider hondengeleiders in de rang van inspecteur Lees meer 18 01 2011 Politieagent schendt de regels voor het innen van verkeersboetes Een politieagent rekent verkeersboetes contant af zonder kwitantie Lees meer 18 01 2011 Onvoorwaardelijk ontslag wegens onbetrouwbaarheid en ongeloofwaardigheid De betrokken ambtenaar was werkzaam als medewerkster burgerzaken en onder andere belast met het beheer van de legeskas Lees meer 18 01 2011 Onvoorwaardelijk ontslag van deurwaarder bij Belastingdienst wegens zeer ernstig plichtverzuim De betrokken ambtenaar was werkzaam als deurwaarder bij de Belastingdienst Naar aanleiding van de gang van zaken bij een executoriale verkoop op 27 mei 2005 waar betrokkene als verkopend deurwaarder optrad heeft zijn leidinggevende geconstateerd dat betrokkene zich aan plichtsverzuim heeft schuldig gemaakt Lees meer 18 01 2011 Onevenredig strafontslag na onregelmatigheden met executiebeurs De betrokken ambtenaar was werkzaam als parketwachter bij de politieregio Fryslân Op zaterdag 4 november 2006 heeft betrokkene samen met zijn collega B een zogenoemde executiedienst uitgevoerd Lees meer 18 01 2011 Niet meewerken aan onderzoek en buitenproportionele reactie op voorgenomen besluit voldoende redenen voor tussentijds ontslag uit tijdelijke dienst Uit de kluis van een gemeentelijk museum is geld gestolen Uit onderzoek

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/financiele-schendingen.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=11 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  2011 Niet meewerken aan onderzoek en buitenproportionele reactie op voorgenomen besluit vormen voldoende redenen voor tussentijds ontslag uit tijdelijke dienst Uit de kluis van een gemeentelijk museum is geld gestolen Uit onderzoek blijkt dat er een beperkte groep verdachten is waaronder een beveiligingsmedewerker in tijdelijke dienst Lees meer 18 01 2011 Na strafrechtelijke veroordeling van beroepsmilitair volgt strafontslag Een beroepsofficier is strafrechtelijk veroordeeld wegens verduistering of medeplegen daarvan Lees meer 18 01 2011 Strafontslag wegens misbruik tankpas De betrokken ambtenaar was sinds 1980 werkzaam bij de provincie Zuid Holland Met ingang van 28 oktober 2004 is betrokkene geschorst nadat was gebleken dat hij betrokken was geweest bij de verkoop van afgeschreven beeldschermen Lees meer 18 01 2011 Strafontslag wegens vervalsing van studiekosten De betrokken ambtenaar was werkzaam als veldtoetser controlefunctionaris bij de Belastingdienst regio kantoor vestigingsplaats Lees meer 18 01 2011 Integriteit ambtenaar in buitendienst meenemen eenjarig in eigendom aan gemeente toebehorend plantgoed aan einde plantdag De betrokken ambtenaar was werkzaam bij de dienst Gemeentewerken hierna GW van de gemeente Rotterdam als vakman bij de afdeling Onderhoud Wegen en Groen Lees meer 18 01 2011 Strafontslag wegens betrokkenheid bij informele kas De betrokken ambtenaar was werkzaam als senior adviseur ook

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/financiele-schendingen.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=12 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  en bemiddelt in aangifte Een inspecteur van politie wordt verweten dat hij een portofoon zou hebben verstrekt of verkocht twee mobiele hondenkennels zou hebben verduisterd meermaals zijn ambtsgeheim zou hebben geschonden en zich te hebben gedragen in strijd met zijn ambtsplicht Lees meer 18 01 2011 Provincieambtenaar verkoopt computerschermen deels voor eigen gewin en gebruikt diensttankpas voor privédoeleinden Een ambtenaar van de provincie Zuid Holland is betrokken bij de verkoop van afgeschreven beeldschermen De opbrengst daarvan houdt hij deels voor zichzelf Lees meer 18 01 2011 Provincieambtenaar verkoopt computerschermen deels voor eigen gewin en gebruikt diensttankpas voor privédoeleinden Een ambtenaar van de provincie Zuid Holland is betrokken bij de verkoop van afgeschreven beeldschermen De opbrengst daarvan houdt hij deels voor zichzelf Lees meer 18 01 2011 Provincieambtenaar maakt snoepreisjes bouwfraude Een provincieambtenaar schaft materiaal voor zijn tuin aan op kosten van de provincie In diensttijd vervoeren medewerkers van de provincie het materiaal en voeren ze andere werkzaamheden uit Lees meer 18 01 2011 Provincie ambtenaar maakt snoepreisjes bouwfraude Provinciaal ambtenaar schaft op kosten van de provincie materiaal aan ten behoeve van zijn tuin Het vervoer en andere werkzaamheden vond plaats door medewerkers van de provincie tijdens diensttijd Lees meer 18

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/financiele-schendingen.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=13 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Financiële schendingen 18 01 2011 Ontbreken van controle op financieel beheer ontslaat ambtenaar niet van eigen verantwoordelijkheid Provincie ambtenaar houdt bij herhaling de opbrengst van verkocht dienstmateriaal gedeeltelijk achter en krijgt strafontslag Lees meer 18 01 2011 Medewerker rechterlijke macht misleidt werkgever over overlijden echtgenote Een gerechtssecretaris misleidt zijn werkgever over de zogenaamde dood van zijn echtgenote in het buitenland geniet ten onrechte verlof en weigert vervolgens opheldering te verschaffen Lees meer 18 01 2011 Informatie achterhouden over inkomsten uit andere arbeid is plichtsverzuim Een hoogleraar wordt na twee jaar onderhandelen vrijgesteld van het verrichten van arbeid bij de universiteit Lees meer 18 01 2011 Gemeenteambtenaar fraudeert met reisdeclaraties opdracht tot andere betrekking in dienstbelang Een plaatsvervangend afdelingshoofd bij de gemeente declareert herhaaldelijk een reistraject dat hij niet volledig aflegt Lees meer 18 01 2011 Gebrek aan controle op financieel beheer ontslaat ambtenaar niet van eigen verantwoordelijkheid Een provincieambtenaar houdt bij herhaling de opbrengst van verkocht dienstmateriaal gedeeltelijk achter en krijgt strafontslag Lees meer 18 01 2011 Frauderende nachtbuschauffeurs geobserveerd met geheime camera Na signalen over fraude met vervoersbewijzen laat een werkgever een observatieonderzoek uitvoeren onder andere met geheim cameratoezicht Op basis van dit onderzoek wordt

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/financiele-schendingen.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=14 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Financiële schendingen 18 01 2011 Disciplinaire straf van ontslag wegens plichtsverzuim De betrokken ambtenaar was werkzaam als arrestantenverzorger op het hoofdbureau van politie te Rotterdam Lees meer 18 01 2011 Strafontslag wegens diefstal van bankpas De betrokken ambtenaar is met ingang van 1 april 2003 in tijdelijke dienst voor de duur van een jaar aangesteld als secretaresse bij de gemeente s Gravenhage Lees meer 18 01 2011 Disciplinaire straf van ontslag wegens opgave onjuiste verlofuren De betrokken ambtenaar was sedert 1995 als ambtenaar werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken Lees meer 18 01 2011 Betrokkenheid beheerder chemisch afvaldepot bij illegale doorverkoop in hoger beroep niet bewezen geacht Een beheerder van een gemeentelijk chemisch afvaldepot heeft strafontslag gekregen wegens betrokkenheid bij onder andere verkoop van oud ijzer en pallets en voor het meedelen in emballageopbrengsten Lees meer 18 01 2011 Brigadier neemt kantoormeubilair mee Een brigadier van politie neemt na werktijd zonder toestemming een kluis en twee stoelen van het politiebureau mee naar huis Hij krijgt strafontslag Lees meer 18 01 2011 Beschuldiging van diefstal door collega onvoldoende basis voor bestraffing Een penitentiair medewerker wordt beschuldigd van diefstal van machines en krijgt strafontslag

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/financiele-schendingen.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=15 (2015-06-23)
  Open archived version from archive