archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Misdragingen in privésfeer Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Financiële schendingen 18 01 2011 Betrokkenheid bij valse bankgaranties maakt hoofdagent ongeschikt voor zijn functie Een hoofdagent verricht met toestemming nevenwerkzaamheden als assurantietussenpersoon Vanwege zijn betrokkenheid bij het verhandelen en verzilveren van valse bankgaranties krijgt hij ontslag wegens ongeschiktheid voor zijn functie anders dan wegens ziekte of gebrek Lees meer 18 01 2011 Belastingambtenaar fraudeert strafontslag Een ambtenaar van de Belastingdienst vult zijn aangifte onjuist in drijft zonder toestemming een onderneming en verricht dus nevenwerkzaamheden zonder toestemming Daarnaast vult de betrokkene zijn IKAP aanvraag en zijn aanvraag voor studiekostenvergoeding onjuist in Lees meer 18 01 2011 Overplaatsing wegens betrokkenheid bij informele kas De betrokken ambtenaar was eerst als schoolverlater via een uitzendbureau en later in vaste dienst als adviseur werkzaam bij de gemeente Almelo Lees meer 18 01 2011 Ongeschiktheidsontslag wegens betrokkenheid bij informele kas De betrokken ambtenaar was werkzaam als inspecteur bij de gemeente Almelo Daar waren ook nog werkzaam een coördinator senior adviseur en twee adviseurs Lees meer 17 01 2011 Arrestantenbewaarder wisselt vals biljet uit personeelskas tegen echt biljet van arrestant strafontslag De betrokkene acht deze disciplinaire maatregel onevenredig mede gezien de gevolgen voor zijn gezin Lees

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/financiele-schendingen.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=16 (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  28 09 2013 Verbod nevenactiviteit medewerker les geven niet toegestaan beroep op vrijheid van onderwijs gehonoreerd Lees meer 24 08 2013 Strafontslag ambtenaar Belastingdienst wegens niet melden van verrichten van nevenactiviteiten en van hem bekende fiscale voordelen uit aanmerkelijk belang vastgoed BV alsmede van de naheffingvordering die hij hiervoor ontving Lees meer 21 02 2013 Rechercheur houdt informatie achter van strafrechtelijk onderzoek Een medewerker van de tactische recherche Brabant Zuid Oost heeft een gegevensdrager onder zich gehouden Lees meer 18 06 2012 Terechte overplaatsing voor als zakelijk verantwoord gebruik van internet en kopieerapparaat voor privédoeleinden Appellant is sinds 1 oktober 1975 werkzaam bij de gemeente s Gravenhage salarisschaal 7 Appellant hield zich bezig met de controle op overtredingen in de stad zoals die ter zake van het hondenbeleid en het huisvuilbeleid Lees meer 25 04 2012 Illegale nevenwerkzaamheden bedrijfsmatig verhuren van panden Betrokkene was werkzaam op de afdeling P O bij de dienst Stadstoezicht van de gemeente Rotterdam Naar aanleiding van een signaal over oneigenlijke verhuur van woningen waarvan appellante mede eigenaresse zou zijn is in 2009 een onderzoek ingesteld Lees meer 19 01 2012 Medewerker Raad voor Kinderbescherming verricht nevenactiviteiten Betrokkene werkte sedert 1997 als coördinator taakstraffen bij de

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/nevenactiviteiten.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  kermis begunstigt waar hij en zijn vrouw neven activiteiten voor verrichten Lees meer 24 08 2013 Strafontslag ambtenaar Belastingdienst wegens niet melden van verrichten van nevenactiviteiten en van hem bekende fiscale voordelen uit aanmerkelijk belang vastgoed BV alsmede van de naheffingvordering die hij hiervoor ontving Lees meer 17 08 2013 Ambtsbericht KMar officier Medewerker ECID wegens schijn van belangenverstrengeling het als privé persoon aanbieden van trainingen aan dezelfde klantenkring Minister van Defensie heeft in een ambtsbericht terecht de gedragingen van eiser als laakbaar en verwijtbaar gekwalificeerd en ernstige twijfel over de integriteit van eiser Lees meer 11 02 2013 Projectmanager vastgoed ontvangt EUR 20 000 van bouwbedrijf Een projectmanager van de afdeling vastgoed en projecten van de gemeente Sittard Geleen is door het bevoegd gezag ongevraagd ontslag aangezegd in verband met het aannemen van EUR 20 000 van de directeur van een bouwbedrijf het verzoeken om relatiegeschenken en de poging tot overhalen van dit bouwbedrijf tot het betalen van een onverplichte vergoeding aan de gemeente in ruil voor geheime prijsinformatie met betrekking tot aanbestedingen Lees meer 26 07 2012 Medewerker grondfraude Schinnen voorlopig thuis tot uitspraak meervoudige kamer Een medewerker van de gemeente Schinnen heeft een perceel in dezelfde gemeente

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/financiele-belangen.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  zich schuldig gemaakt aan zeer ernstig plichtverzuim doordat hij geld heeft aangenomen van marktkooplieden en betrokken is geweest bij het systematisch inzamelen van gelden van marktkooplieden en daarvan heeft geprofiteerd Lees meer 11 02 2013 Marktmeester ontvangt steekpenningen van marktkooplieden Een marktmeester van het stadsdeel Amsterdam Centrum is samen met zes anderen verdacht van het aannemen van steekpenningen ter waarde van EUR 35 000 van marktkooplieden Lees meer 11 02 2013 Projectmanager vastgoed ontvangt EUR 20 000 van bouwbedrijf Een projectmanager van de afdeling vastgoed en projecten van de gemeente Sittard Geleen is door het bevoegd gezag ongevraagd ontslag aangezegd in verband met het aannemen van EUR 20 000 van de directeur van een bouwbedrijf het verzoeken om relatiegeschenken en de poging tot overhalen van dit bouwbedrijf tot het betalen van een onverplichte vergoeding aan de gemeente in ruil voor geheime prijsinformatie met betrekking tot aanbestedingen Lees meer 18 01 2011 Strafontslag wegens aannemen geld van derden in verband met transactie De betrokken ambtenaar was werkzaam bij de gemeente Kerkrade als functie bij sector In die functie was betrokkene belast met de ambtelijke voorbereiding van de koop en verkoop van gemeentelijk onroerend goed Lees meer 18 01 2011 Ontslag wegens

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/omkoping-corruptie.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Eiser was werkzaam op de afdeling vastgoed bij de gemeente Utrecht In het kader van een project maakt hij deel uit van een werkgroep Lees meer 11 02 2013 Marktmeester ontvangt steekpenningen van marktkooplieden Een marktmeester van het stadsdeel Amsterdam Centrum is samen met zes anderen verdacht van het aannemen van steekpenningen ter waarde van EUR 35 000 van marktkooplieden Lees meer 20 02 2012 Gemeenteambtenaar maakt geld over naar privérekening en neemt relatiegeschenken aan Betrokkene is ruim dertig jaar in dienst geweest bij de gemeente Alphen aan den Rijn In het kader van zijn functie leverde betrokkene ambtelijke ondersteuning aan het comité Open Monumentendag Alphen aan den Rijn In maart 2009 heeft de ex vrouw van betrokkene de gemeente laten weten dat betrokkene in 2006 geld van een rekening van het COM naar zijn privérekening heeft overgeboekt Lees meer 05 04 2011 Projectmanager neemt geld aan van bouwbedrijf Eiser was sinds juni 1994 werkzaam als projectmanager B bij de afdeling Vastgoed en Projecten en belast met het opstellen van projectplannen het laten vervaardigen van beslisdocumenten en het medeadviseren over verlening van deelopdrachten aan externe bedrijven Lees meer 18 01 2011 Strafontslag wegens valsheid in geschrift horen getuigen De betrokken

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/aannemenvragen-geschenken.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Vastgoed voor bevoordelen bevriende aannemer en doorspelen informatie over andere offertes Eiser was werkzaam op de afdeling vastgoed bij de gemeente Utrecht In het kader van een project maakt hij deel uit van een werkgroep Lees meer 22 11 2013 Strafontslag gemeente ambtenaar ontslagen wegens het niet in de kas verwerken en het verduisteren van betalingen ten behoeve van rijbewijsaanvragen Gemeente ambtenaar heeft zich schuldig gemaakt aan het niet in de kas verwerken en verduisteren van betalingen ten behoeve van rijbewijsaanvragen dan wel aan het om niet verstrekken van rijbewijzen Lees meer 21 09 2013 Strafontslag medewerker handhaving die kermis begunstigt waar hij en zijn vrouw neven activiteiten voor verrichten Lees meer 21 06 2012 Ontslag te zwaar voor schijn van belangenverstrengeling bij APK keuring Een technisch medewerker van de RDW heeft zijn auto laten keuren door een garage waar hij toezicht houdt en is bij deze keuring aanwezig geweest Lees meer 18 04 2011 Politieman maakt zich schuldig aan een aantal ernstige vormen van plichtsverzuim strafbare feiten strafontslag is terecht Verweerder heeft eiser de disciplinaire straf opgelegd van onvoorwaardelijk ontslag op grond van artikel 77 eerste lid en onder j van het Barp en bepaald dat deze straf onmiddellijk

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/favoritisme.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Misbruik legitimatiebewijs 31 10 2011 Gevangenisbewaarder bedreigt opsporingsambtenaar Betrokkene is sinds 8 maart 1979 werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen hierna DJI laatstelijk in de functie van complexbeveiliger bij de Rijksinrichting voor Jongens Wegens een verstoorde arbeidsrelatie is betrokkene met ingang van 1 mei 2007 overgeplaatst naar de functie van complexbeveiliger bij de Rijksinrichting voor Jongens Door diverse omstandigheden waaronder een mediationtraject en ziekte heeft werkhervatting feitelijk

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misbruik-legitimatiebewijs.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  gevoelige kwestie zonder overleg leidinggevende Ontslag wegens plichtsverzuim Onvoldoende feitelijke grondslag voor het verwijt dat betrokkene op het werk naar alcohol zou hebben geroken Voldoende feitelijke grondslag dat betrokkene voorafgaand aan de publicatie contact gehad met een journalist van het AD zonder zijn leidinggevende te raadplegen Lees meer 09 01 2015 Strafontslag voor medewerker gemeente wegens afval inzamelen van een bedrijf zonder contractuele relatie voor een kop koffie Onvoorwaardelijk strafontslag wegens toerekenbaar ernstig plichtsverzuim Omvang geding Tussen de opgelegde straf en het daaraan ten grondslag gelegde plichtsverzuim bestaat een sterke verwevenheid zodat ook al is alleen het bestuursorgaan in hoger beroep gekomen getoetst moet worden of terecht plichtsverzuim aanwezig is geacht Lees meer 07 08 2014 Strafontslag voor agente die dienstauto op vergunningsplaats parkeerde en zichzelf daarvoor fakefacturen uitschreef Onvoorwaardelijk ontslag Plichtsverzuim Lees meer 24 07 2014 Strafontslag onevenredig voor consulent DWI wegens oproepen schijn van belangenverstrengeling door thuis ontvangen van cliënten werkzaamheden willen laten verrichten en of bemiddelen voor vrienden Strafontslag De Raad heeft uit de gedingstukken en het verhandelde ter zitting de overtuiging gekregen dat betrokkene met de gedragingen Lees meer 13 03 2014 Strafontslag voor handhaver parkeren wegens misbruiken positie om eigen naheffingsaanslag te ontlopen Disciplinaire straf

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/overig-6.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive •