archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  functioneel heeft geraadpleegd Lees meer 07 06 2012 Medewerker Raad voor de Kinderbescherming overtreedt regels tijdens ziekteverlof Een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming heeft haar partner meegenomen in het Veiligheidshuis en tijdens dit bezoek de regels van het Veiligheidshuis overtreden Lees meer 26 04 2012 Medewerker jongerenloket niet professioneel ongewenst gedrag Appellant was werkzaam als naam functie bij het jongerenloket van de naam dienst van de naam gemeente Bij besluit van 22 mei 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam college appellant de disciplinaire straf van schriftelijke berisping opgelegd wegens plichtsverzuim Lees meer 25 04 2012 Illegale nevenwerkzaamheden bedrijfsmatig verhuren van panden Betrokkene was werkzaam op de afdeling P O bij de dienst Stadstoezicht van de gemeente Rotterdam Naar aanleiding van een signaal over oneigenlijke verhuur van woningen waarvan appellante mede eigenaresse zou zijn is in 2009 een onderzoek ingesteld Lees meer 20 02 2012 Gemeenteambtenaar maakt geld over naar privérekening en neemt relatiegeschenken aan Betrokkene is ruim dertig jaar in dienst geweest bij de gemeente Alphen aan den Rijn In het kader van zijn functie leverde betrokkene ambtelijke ondersteuning aan het comité Open Monumentendag Alphen aan den Rijn In maart 2009 heeft

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misbruik-positie-en-belangenverstrengeling.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=4 (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  18 april 2009 Lees meer 03 11 2011 Complexbeveiliger PI start eigen bedrijf zonder dit te melden Betrokkene was werkzaam als medior complexbeveiliger in de Penitentiaire Inrichting PI hierna ook PI Amsterdam In april 2005 heeft betrokkene onder een aantal voorwaarden toestemming gekregen voor het voeren van een eigen bedrijf in de beveiligingsbranche Lees meer 31 10 2011 Gevangenisbewaarder bedreigt opsporingsambtenaar Betrokkene is sinds 8 maart 1979 werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen hierna DJI laatstelijk in de functie van complexbeveiliger bij de Rijksinrichting voor Jongens Wegens een verstoorde arbeidsrelatie is betrokkene met ingang van 1 mei 2007 overgeplaatst naar de functie van complexbeveiliger bij de Rijksinrichting voor Jongens Door diverse omstandigheden waaronder een mediationtraject en ziekte heeft werkhervatting feitelijk nooit plaatsgevonden Lees meer 08 08 2011 Ontslag van ambtenaar wegens nevenactiviteiten als makelaar Betrokkene is in 1986 in dienst getreden van de gemeente Laatstelijk is hij daar sinds juli 2002 werkzaam geweest als naam functie hierna functie In 1998 heeft betrokkene op kosten van de gemeente een opleiding tot makelaar gevolgd Lees meer 22 06 2011 Strafontslag marktmeester voor matsen marktkooplieden Eiser was sinds 1 december 1995 werkzaam als marktmeester in dienst van de rechtsvoorganger van verweerder Aan eiser

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misbruik-positie-en-belangenverstrengeling.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=5 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  projectmanager B bij de afdeling Vastgoed en Projecten en belast met het opstellen van projectplannen het laten vervaardigen van beslisdocumenten en het medeadviseren over verlening van deelopdrachten aan externe bedrijven Lees meer 26 01 2011 Werkonderbreking om voorrang te geven aan een familielid van een collega geen juiste handelwijze Betrokkene is werkzaam bij de Gemeentelijke Belastingdienst als heffingsmede werker bij de groep naam groep van de afdeling naam afdeling Lees meer 18 01 2011 Strafontslag wegens valsheid in geschrift horen getuigen De betrokken ambtenaar was werkzaam in de functie van projectleider bij de afdeling Stadsontwikkeling van de sector Ruimte van de gemeente Hoorn Lees meer 18 01 2011 Strafontslag wegens reizen en verblijf op kosten van bedrijven De betrokken ambtenaar was functie van de hoofdafdeling naam afdeling van het ministerie van Verkeer en Waterstaat Lees meer 18 01 2011 Strafontslag van marktmeester wegens betrekken van goederen van de markt zonder daarvoor volledig te betalen De betrokken ambtenaar is per 1 februari 2003 bij wijze van proef voor de duur van een jaar aangesteld als marktmeester en daarbij belast met de zorg voor de markten op het plein 1 en plein 2 Lees meer 18 01 2011 LJN BO8956 Rechtbank Maastricht

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misbruik-positie-en-belangenverstrengeling.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=6 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  belangenverstrengeling 18 01 2011 Rijksambtenaar neemt giften aan tijdens dienstreizen en vertoont ontoelaatbaar gedrag Een Defensie ambtenaar heeft in de functie van militair toezichthouder tijdens een tweetal dienstreizen giften ontvangen die hij had moeten weigeren op grond van de geldende regelgeving Lees meer 18 01 2011 Provincieambtenaar maakt snoepreisjes bouwfraude Een provincieambtenaar schaft materiaal voor zijn tuin aan op kosten van de provincie Lees meer 18 01 2011 Provincie ambtenaar maakt snoepreisjes bouwfraude Provinciaal ambtenaar schaft op kosten van de provincie materiaal aan ten behoeve van zijn tuin Lees meer 18 01 2011 Strafontslag wegens schending lichamelijke integriteit van arrestanten De betrokken ambtenaar was sinds 1 oktober 1996 werkzaam bij de politieregio Amsterdam Amstelland laatst als specialist bij het naam Team van het voormalige nummer district van het korps binnen welk team betrokkene omstreeks 2003 werd belast met de aanpak van zogenoemde Harde Kern Jongeren van 17 jaar en ouder Lees meer 18 01 2011 Strafontslag van hoofdagent van politie wegens onprofessioneel en ongewenst gedrag jegens vrouwelijke burgers De betrokken ambtenaar was als hoofdagent van politie werkzaam in de naam dienstonderdeel in het team naam team van de politieregio naam politieregio Lees meer 18 01 2011 Nieuwe informatie leidt tot

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misbruik-positie-en-belangenverstrengeling.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=7 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  positie en belangenverstrengeling 18 01 2011 Ontslag wegens seksuele toespelingen en misbruik machtspositie De betrokken ambtenaar verrichtte sinds 1996 de werkzaamheden van arrestantenbewaarder en was vanaf 1 september 1999 als zodanig aangesteld als ambtenaar in het cellencomplex te plaatsnaam Arrestant J heeft over de gedragingen van betrokkene en zijn collega M jegens haar op 1 mei 2003 een klacht ingediend Lees meer 18 01 2011 Strafontslag wegens niet integer handelen Naar aanleiding van een onderzoek naar mogelijke corruptie gepleegd door een collega van de betrokken ambtenaar zijn bij het OM tevens verdenkingen tegen betrokkene gerezen Lees meer 18 01 2011 Onnodig geweld in penitentiaire inrichting Medewerker penitentiaire inrichting gebruikt zonder aanleiding geweld tegen een gedetineerde en krijgt strafontslag Lees meer 18 01 2011 Hogere militair helpt aanvragers een vergunning te krijgen Een leidinggevende militair is belast met toezicht op en advisering over vergunningverlening voor opslag van explosieven Lees meer 18 01 2011 Ontslag wegens raadplegen vertrouwelijke registers Betrokkene is sinds 1981 werkzaam bij de politie laatstelijk als hoofdagent in de functie van allround medewerker bij de Dienst Waterpolitie van het Klpd Lees meer 18 01 2011 Disciplinair ontslag en financiële aanspraken bij ziekte van betrokkene als rechterlijk ambtenaar en als

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misbruik-positie-en-belangenverstrengeling.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=8 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  in privésfeer Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Misbruik positie en belangenverstrengeling 18 01 2011 Strafontslag wegens valsheid in geschrift horen getuigen De betrokken ambtenaar was werkzaam in de functie van projectleider bij de afdeling Stadsontwikkeling van de sector Ruimte van de gemeente Hoorn Lees meer 18 01 2011 Strafontslag wegens reizen en verblijf op kosten van bedrijven De betrokken ambtenaar was functie van de hoofdafdeling naam afdeling van het ministerie van Verkeer en Waterstaat Lees meer 18 01 2011 Schorsing en strafontslag van ambtenaar sociale dienst De betrokken ambtenaar was aangesteld bij de afdeling Handhaving van de toenmalige sociale dienst van de gemeente Amsterdam Lees meer 18 01 2011 Milieumedewerker overtreedt bij herhaling verbod op het laten meenemen door derden van afval Een medewerker van het gemeentelijk milieustation is eerder bestraft omdat hij derden spullen heeft laten meenemen die bij het afval waren aangetroffen Lees meer 18 01 2011 Directeur Gemeentewerken haalt opmerkelijk financieel voordeel uit privétransacties strafontslag gerechtvaardigd bouwfraude Een directeur Gemeentewerken met directe invloed op aanbestedingsprocedures koopt een auto en een caravan Lees meer 18 01 2011 Lagere strafmaat omdat deel van tenlastelegging niet voldoende aannemelijk is Aan een hoofdagent wordt strafontslag verleend Dit is gebaseerd

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misbruik-positie-en-belangenverstrengeling.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=9 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  bevoegdheden Misbruik geweldsbevoegdheid Ongewenste omgangsvormen Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels Misdragingen in privésfeer Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Misbruik positie en belangenverstrengeling 18 01 2011 Strafontslag wegens aannemen giften tijdens dienstreizen De betrokken ambtenaar was werkzaam als medewerker Produktgroep Militair Toezicht Lees meer 18 01 2011 Strafontslag wegens aannemen geld van derden in verband met transactie De betrokken ambtenaar was werkzaam bij de gemeente Kerkrade als functie bij sector In die functie was betrokkene belast met de ambtelijke voorbereiding van de koop en verkoop van gemeentelijk onroerend goed Lees meer 18 01 2011 TAR 2008 74 Strafontslag wegens doen van zwarte betalingen De betrokken ambtenaar was werkzaam als groepsfunctionaris E bij de Belastingdienst Centrale administratie Lees meer 18 01 2011 Ontslag wegens raadplegen vertrouwelijke registers De betrokken ambtenaar was werkzaam bij de politieregio Gelderland Midden laatstelijk als medewerker basis politiezorg A Lees meer 18 01 2011 Nieuwe informatie leidt tot opeenvolgende straffen Een toezichthoudende medewerker van Gemeentewerken laat een aannemer met wie hij functioneel contact heeft in zijn huis een keuken plaatsen Lees meer 18 01 2011 Strafontslag wegens privéactiviteiten onder werktijd De betrokken ambtenaar is sinds 1976 aangesteld geweest laatstelijk in de buitendienstfunctie Lees meer Resultaten

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misbruik-positie-en-belangenverstrengeling.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=10 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Ongewenste omgangsvormen Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels Misdragingen in privésfeer Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Misbruik positie en belangenverstrengeling 18 01 2011 Directeur Gemeentewerken haalt opmerkelijk financieel voordeel uit privétransacties strafontslag gerechtvaardigd bouwfraude Een directeur Gemeentewerken met directe invloed op aanbestedingsprocedures koopt een auto en een caravan Lees meer 18 01 2011 Strafontslag wegens nevenwerkzaamheden De betrokken ambtenaar was sinds december 1997 werkzaam bij de IND laatstelijk in de functie van casemanager bij het project Terugkeer Lees meer 18 01 2011 Strafontslag wegens het voorhanden hebben en te koop aanbieden van gestolen boot De betrokken ambtenaar heeft in juni 2005 op www marktplaats nl een snelle motorboot van het merk merknaam te koop aangeboden Lees meer 18 01 2011 Strafontslag wegens fraude en diefstal in nevenfunctie vernietigd wegens te lang wachten Een gemeenteambtenaar ruimtelijke ordening verricht nevenwerkzaamheden bij een incassobedrijf Lees meer 18 01 2011 Onvoorwaardelijk ontslag wegens overtreding interne regels De betrokken ambtenaar was werkzaam bij de gemeente Rijswijk Lees meer 18 01 2011 Ontslag wegens niet beëindigen nevenwerkzaamheden De betrokken ambtenaar was sedert 1985 in dienst van de gemeente Amsterdam laatstelijk als medewerker bij de afdeling Klachten Bezwaar van de toenmalige Sociale Dienst te Amsterdam

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misbruik-positie-en-belangenverstrengeling.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=11 (2015-06-23)
  Open archived version from archive •