archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  in privésfeer Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Misbruik positie en belangenverstrengeling 18 01 2011 Betrokken ambtenaar met als functie Medewerker ondersteuning bij de IND verricht nevenwerkzaamheden tijdens ziekte strafontslag De betrokken ambtenaar heeft tijdens ziekte als nevenbetrekking in loondienst schoonmaakwerkzaamheden verricht vanwege financiële problemen Lees meer 18 01 2011 Justitiemedewerker verricht nevenwerkzaamheden tijdens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Een medewerker ondersteuning van de Immigratie en Naturalisatiedienst heeft in een periode van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid als nevenbetrekking schoonmaakwerkzaamheden verricht Lees meer 18 01 2011 Inspecteur Arbeidsinspectie gedraagt zich niet als een goed ambtenaar strafontslag Een inspecteur van de Arbeidsinspectie stelt zich op als belangenbehartiger voor een bedrijf dat hij zelf heeft gecontroleerd en beboet Lees meer 18 01 2011 Hogere militair helpt aanvragers een vergunning te krijgen Een leidinggevende militair is belast met toezicht op en advisering over vergunningverlening voor opslag van explosieven Lees meer 18 01 2011 Gemeenteambtenaren houden zich niet aan voorwaarden bij nevenwerkzaamheden Twee gemeenteambtenaren een senior projectleider en een projectmedewerker houden zich bij hun nevenwerkzaamheden voor een bouwkundig adviesbureau niet aan de voorwaarden die de werkgever heeft gesteld Lees meer 18 01 2011 Gemeenteambtenaar verzwijgt betaalde nevenwerkzaamheden tijdens ziekteperiode Een gemeentelijk projectleider verricht tijdens ziekte betaald werk voor een

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misbruik-positie-en-belangenverstrengeling.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=12 (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels Misdragingen in privésfeer Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Misbruik positie en belangenverstrengeling 18 01 2011 Gemeenteambtenaar verricht privé activiteiten in diensttijd ten onrechte te lang onderzoek en geen verbeterkans Gemeenteambtenaar verricht bij herhaling privé activiteiten onder diensttijd en verantwoordt deze in de aanwezigheidsregistratie als werktijd Lees meer 18 01 2011 Gemeenteambtenaar bouwzaken maakt voor derden privé en tegen betaling bouwtekeningen voor percelen onder zijn toezicht Een gemeenteambtenaar bij bouwzaken heeft tegen betaling bestek en bouwtekeningen gemaakt voor particulieren ook voor locaties die onder zijn toezicht stonden Lees meer 18 01 2011 Gemeenteambtenaar behoort schijn van belangenverstrengeling te vermijden Een afdelingshoofd bij de gemeente verricht nevenwerkzaamheden met zijn eigen BV adviseren over ruimtelijke ordening en volkshuisvesting aan en verkoop van onroerende zaken en projectmanagement Lees meer 18 01 2011 Betrokkenheid bij valse bankgaranties maakt hoofdagent ongeschikt voor zijn functie Een hoofdagent verricht met toestemming nevenwerkzaamheden als assurantietussenpersoon Lees meer 18 01 2011 Berisping wegens schijn belangenverstrengeling De betrokken ambtenaar is werkzaam als beleidsmedewerker bij de gemeente Leusden Lees meer 18 01 2011 Belastingambtenaar fraudeert strafontslag Een ambtenaar van de Belastingdienst vult zijn aangifte onjuist in drijft zonder toestemming een onderneming en verricht dus

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misbruik-positie-en-belangenverstrengeling.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=13 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  overtreding interne regels Misdragingen in privésfeer Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Misbruik positie en belangenverstrengeling 18 01 2011 Belastingambtenaar benadeelt werkgever met nevenwerkzaamheden Een groepsfunctionaris van de Belastingdienst heeft toestemming om nevenwerkzaamheden te verrichten onder voorwaarde dat de Belastingdienst hier geen enkel nadeel van ondervindt Lees meer 18 01 2011 Te zware straf wegens belangenverstrengeling De betrokken ambtenaar is werkzaam bij het politiekorps Rotterdam Rijnmond laatstelijk in de

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misbruik-positie-en-belangenverstrengeling.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=14 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  en raadplegen gegevens voor privédoeleinden Tenuitvoerleggging van voorwaardelijk strafontslag Appellant heeft volgens de korpschef wederom onvoldoende professionele afstand gehouden tot diverse vrouwen en daarnaast misbruik gemaakt van zijn positie als politieambtenaar door politiegegevens te raadplegen voor privédoeleinden Lees meer 09 01 2015 Strafontslag voor medewerker KLPD wegens afpersing verduistering en raadplegen systemen voor privégebruik Disciplinair ontslag wegens zeer ernstig plichtsverzuim Bekendmaking besluit heeft op rechtsgeldige wijze plaatsgevonden Ingangsdatum ontslag Lees meer 09 01 2015 Strafontslag voor gemeentelijke deurwaarder wegens bewust afwijken van de declaratierichtlijnen Disciplinaire straf van ontslag van gemeentelijke deurwaarder Eiser heeft bewust in strijd met verweerders regeling gehandeld omdat hij het niet eens was met de vanaf 1 december 2012 voor hem geldende wijze van declareren Lees meer 09 01 2015 Strafontslag voor ambtenaar gemeente Amsterdam wegens raadplegen en doorspelen van vertrouwelijke informatie Onvoorwaardelijk ontslag Vast is komen te staan dat appellante de haar verweten gedragingen te weten het voor niet zakelijke doeleinden raadplegen van vertrouwelijke gegevens heeft begaan Lees meer 09 01 2015 Strafontslag voor adviseur bij Buitenlandse Zaken wegens het tegen betaling doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een buitenlandse mogendheid en verboden wapenbezit Onvoorwaardelijk ontslag De rechtbank heeft haar oordeel over de vraag of de overtuiging

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/raadplegen-informatie-uit-vertrouwelijke-registers.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  De rechtbank heeft haar oordeel over de vraag of de overtuiging is verkregen dat er sprake is van plichtsverzuim mede mogen baseren op de uitspraak van de rechter in de strafzaak Lees meer 03 03 2014 Overplaatsing van plaatsvervangend griffier naar andere functie voor onbepaalde tijd wegens onzorgvuldige omgang met informatie onderzoeksrapportage over griffier Ernstig plichtsverzuim De plaatsing in een andere functie binnen de gemeente voor onbepaalde tijd is gelet op het niet zorgvuldig omgaan met informatie die eiser uit hoofde van zijn functie heeft verkregen doorzenden van vertrouwelijke rapportage via email aan derden gerechtvaardigd Lees meer 21 11 2013 Strafontslag medewerkster Belastingdienst wegens lekken informatie uit intern memo aan belastingplichtige via sms Een medewerker van de belastingdienst heeft onder meer de geheimhoudingsplicht geschonden door de inhoud van een interne memo per sms door te spelen aan een belastingplichtige Lees meer 17 05 2013 Juridisch medewerker is onzorgvuldig met vertrouwelijke informatie Een juridisch adviseur van de gemeente Best heeft op verzoek van een collega vertrouwelijke brieven van de advocaat van de gemeente inzake een schadeclaim gekopieerd en verstrekt aan haar collega s en gemaild naar haar privé e mailadres Lees meer 21 02 2013 Rechercheur houdt informatie achter van strafrechtelijk

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/lekken-van-informatie.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  informatie Raadplegen informatie uit vertrouwelijke registers Lekken van informatie Misbruik van informatie Vertrouwelijke informatie Verlies diefstal van informatie Overig Misbruik van bevoegdheden Misbruik geweldsbevoegdheid Ongewenste omgangsvormen Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels Misdragingen in privésfeer Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Misbruik van informatie 21 11 2013 Strafontslag senior juridisch medewerker wegens veelvuldig raadplegen GBA en kadastergegevens voor privédoeleinden Een senior juridisch medewerker Belastingen bij de gemeente Rijswijk heeft buitensporig veel kadastrale en hypothecaire gegevens geraadpleegd Lees meer 14 03 2013 Bevoegd gezag moet voortvarend te werk gaan bij het opleggen van disciplinaire straf Een coördinator kwaliteitsbeheer van de Gemeente Amsterdam heeft zonder toestemming gebruik gemaakt van de dienstauto en informatie verspreid aan medewerkers van de dienst waarin de integriteit van de leidinggevende en personeelsadviseur in twijfel wordt getrokken en hun privacy is geschaad Lees meer 18 01 2011 Medewerker sociale dienst is op de hoogte van bijstandsfraude en werkt controle tegen Een medewerker van de gemeentelijke Sociale Dienst weet van mogelijke bijstandsfraude door een burger Lees meer 18 01 2011 Disciplinaire straf van ontslag wegens schending ambtsgeheim en verduistering De betrokken ambtenaar was werkzaam als brigadier rechercheur bij de Unit naam unit van de Dienst Nationale Recherche van

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misbruik-van-informatie.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  informatie aan een buitenlandse mogendheid en verboden wapenbezit Onvoorwaardelijk ontslag De rechtbank heeft haar oordeel over de vraag of de overtuiging is verkregen dat er sprake is van plichtsverzuim mede mogen baseren op de uitspraak van de rechter in de strafzaak Lees meer 08 05 2014 Ontslag voor medewerker informatiecentrum Hoogheemraadschap wegens verstrekken informatie aan geschorste collega Ontslag wegens plichtsverzuim Lees meer 03 03 2014 Overplaatsing van plaatsvervangend griffier naar andere functie voor onbepaalde tijd wegens onzorgvuldige omgang met informatie onderzoeksrapportage over griffier Ernstig plichtsverzuim De plaatsing in een andere functie binnen de gemeente voor onbepaalde tijd is gelet op het niet zorgvuldig omgaan met informatie die eiser uit hoofde van zijn functie heeft verkregen doorzenden van vertrouwelijke rapportage via email aan derden gerechtvaardigd Lees meer 21 11 2013 Strafontslag senior juridisch medewerker wegens veelvuldig raadplegen GBA en kadastergegevens voor privédoeleinden Een senior juridisch medewerker Belastingen bij de gemeente Rijswijk heeft buitensporig veel kadastrale en hypothecaire gegevens geraadpleegd Lees meer 17 05 2013 Juridisch medewerker is onzorgvuldig met vertrouwelijke informatie Een juridisch adviseur van de gemeente Best heeft op verzoek van een collega vertrouwelijke brieven van de advocaat van de gemeente inzake een schadeclaim gekopieerd en verstrekt aan haar collega

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/vertrouwelijke-informatie.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  2010 Literatuurlijsten Wet en Regelgeving Jurisprudentie Financiële schendingen Misbruik positie en belangenverstrengeling Lekken en misbruiken van informatie Raadplegen informatie uit vertrouwelijke registers Lekken van informatie Misbruik van informatie Vertrouwelijke informatie Verlies diefstal van informatie Overig Misbruik van bevoegdheden Misbruik geweldsbevoegdheid Ongewenste omgangsvormen Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels Misdragingen in privésfeer Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Verlies diefstal van informatie Aanmelden BIOS nieuwsbrief Blijf op de hoogte van

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/verliesdiefstal-van-informatie.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive