archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  de gemeente Best heeft op verzoek van een collega vertrouwelijke brieven van de advocaat van de gemeente inzake een schadeclaim gekopieerd en verstrekt aan haar collega s en gemaild naar haar privé e mailadres Lees meer 23 04 2013 Teamleider beveiliging ontslagen wegens liegen over vroegtijdig informeren sollicitant Een teamleider beveiliging bij de PI Rijnmond heeft naar aanleiding van een sollicitatiegesprek maar voorafgaand aan de officiële mededeling de sollicitant gebeld om te vertellen dat ze is aangenomen Lees meer 14 03 2013 Bevoegd gezag moet voortvarend te werk gaan bij het opleggen van disciplinaire straf Een coördinator kwaliteitsbeheer van de Gemeente Amsterdam heeft zonder toestemming gebruik gemaakt van de dienstauto en informatie verspreid aan medewerkers van de dienst waarin de integriteit van de leidinggevende en personeelsadviseur in twijfel wordt getrokken en hun privacy is geschaad Lees meer 14 03 2013 Medewerker raadpleegt systemen voor privédoeleinden Een medewerker van de gemeente Amsterdam heeft meerdere malen het GBA en het SUWI systeem voor niet zakelijke doeleinden geraadpleegd en ten onrechte geen toestemming gevraagd voor nevenwerkzaamheden bedrijf Lees meer 21 02 2013 Rechercheur houdt informatie achter van strafrechtelijk onderzoek Een medewerker van de tactische recherche Brabant Zuid Oost heeft een gegevensdrager onder zich

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/lekken-en-misbruiken-van-informatie.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=2 (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  te hebben gemaakt van het justitieel systeem om een van beide mannen op te zoeken Lees meer 26 07 2012 Ambtenaar bevoordeelt aannemer in aanbestedingsprocedure Een senior technisch medewerker bij de afdeling ingenieursbureau van de gemeente s Hertogenbosch is verdacht van het niet houden aan de regels met betrekking tot tijdsverantwoording declaraties en aanbestedingen Lees meer 27 06 2012 Medewerker Belastingdienst lekt informatie met betrekking tot onderzoek Een behandelingsfunctionaris van het Regionaal Toezicht Team bij de eenheid Belastingdienst Oost Brabant wordt verweten zijn geheimhoudingsplicht te hebben geschonden door de inhoud van een intern memo per sms door te spelen aan een belastingplichtige systemen oneigenlijk te hebben geraadpleegd en werkzaamheden als het opstellen van aangiften niet als nevenactiviteiten te hebben opgegeven Lees meer 18 06 2012 Politiefunctionaris onderhoudt contacten met criminelen Appellant was werkzaam bij de politieregio Twente laatst in de functie van basispolitiefunctionaris bij het cluster Noord Oost Twente De korpsbeheerder van de politieregio Twente korpsbeheerder heeft aan appellant met ingang van 1 november 2009 ontslag verleend wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid voor het door hem beklede ambt anders dan op grond van ziels of lichaamsgebreken Lees meer 25 04 2012 Onderzoek levert geen zekerheid over anonieme schrijver Betrokkene was vanaf december 1985 werkzaam bij Luchtverkeersleiding Nederland LVNL Hij was betrokken bij de aanbesteding van de vervanging van het Voice Communication System VCS van LVNL Op 13 februari 2009 is de inkoopfunctionaris van LVNL de heer J gebeld door de heer H directeur van aanbieder R S H meldde J dat een medewerker van R S de heer D een anoniem stuk had ontvangen met vergelijkende gegevens over het aanbod van R S en de aanbiedingen van twee van haar mededingers Lees meer 19 01 2012 Politieagent raadpleegt ten onrechte gegevens uit vertrouwelijke politie informatiesysteem Betrokkene was in het korps van

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/lekken-en-misbruiken-van-informatie.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=3 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  2007 is betrokkene in de rang van brigadier als naam functie werkzaam bij het Decentrale Informatie Knooppunt DIK voor West Friesland te Hoorn Op 18 september 2009 is door de zuster van betrokkene een klacht ingediend waarin zij onder meer heeft gemeld dat zij van haar vader heeft vernomen dat betrokkene kennis draagt van het feit dat haar echtgenoot elders woont Lees meer 14 12 2011 Ambtenaar verstrekt onjuist en onvolledig CV ontslag Betrokkene is per 15 september 2005 in dienst getreden bij de gemeente Rotterdam als naam functie bij de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bij besluit van 11 september 2007 is aan betrokkene met onmiddellijke ingang ontslag verleend wegens het voor zijn indiensttreding afleggen van onjuiste verklaringen Lees meer 30 08 2011 Ontslag vrijwillig politieambtenaar levert geen onherstelbare breuk op bij eigen werkgever Betrokkene was sinds 1977 werkzaam bij de gemeente Amsterdam laatst als medewerker Technisch Beheer bij de dienst Advies en Beheer van de gemeente Amsterdam Daarnaast was hij vanaf 1991 vrijwillig politieambtenaar bij de politieregio Amsterdam Amstelland laatst in de rang van naam rang Lees meer 18 04 2011 Politieman maakt zich schuldig aan een aantal ernstige vormen van plichtsverzuim strafbare feiten strafontslag is terecht Verweerder heeft eiser de disciplinaire straf opgelegd van onvoorwaardelijk ontslag op grond van artikel 77 eerste lid en onder j van het Barp en bepaald dat deze straf onmiddellijk ten uitvoer wordt gelegd Lees meer 18 04 2011 Strafontslag politieambtenaar wegens contacten met crimineel Appellante eiser was sinds januari 2007 werkzaam bij de politieregio Midden en West Brabant district Tilburg In het kader van een onderzoek door de Rijksrecherche naar het verdwijnen van een in een politiebureau in Tilburg opgeslagen partij drugs is appellante op 4 maart 2008 aangehouden en in verzekering gesteld Lees meer 04 04 2011 Strafontslag gerechtssecretaris strafsector

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/lekken-en-misbruiken-van-informatie.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=4 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  01 2011 Vragen naar gezondheid bij sollicitatie mag niet maar sollicitant moet relevante informatie wel zelfstandig melden Groepsleerkracht valt ruim een jaar na aanstelling met psychische klachten uit Lees meer 19 01 2011 Ontslag wegens het bewust verstrekken van onjuiste informatie over stand van zaken studie De betrokken ambtenaar is met ingang van 1 februari 1998 bij het gerechtshof aangesteld als senior gerechtssecretaris voor bepaalde tijd Lees meer 19 01 2011 Strafontslag wegens raadplegen van politie informatiesystemen zonder noodzakelijk dienstbelang en verstrekken van informatie mondeling of per e mail vanaf de werkplek aan een onbevoegde derde De betrokken ambtenaar was sinds 1973 werkzaam bij de politieregio laatstelijk als senior medewerker basispolitiezorg bij de districtsrecherche te naam district Lees meer 19 01 2011 Strafontslag wegens niet zakelijk gebruik informatiesystemen De betrokken ambtenaar was sedert 1 mei 2001 werkzaam bij de sociale dienst van de gemeente Amsterdam hierna DWI laatstelijk als inkomensconsulent Lees meer 19 01 2011 Strafontslag wegens het op verzoek van een derde bedrijfssystemen politie bevraagd en informatie daaruit aan die derde verstrekt De betrokken ambtenaar was sinds 1 november 1997 werkzaam bij de politieregio Rotterdam Rijnmond laatstelijk als wijkagent in de rang van hoofdagent Lees meer 19 01 2011

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/lekken-en-misbruiken-van-informatie.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=5 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  van bevoegdheid tot inzage in GBA Op 19 juli 2007 heeft een voormalig medewerkster hierna meldster van de dienst SZW bij de vertrouwenspersoon van de dienst SZW melding gemaakt van het feit dat zij vermoedt dat betrokkene gebruik heeft gemaakt van voor hem toegankelijke registratiesystemen om haar nieuwe geheime adres te achterhalen omdat zij hem twee maal in haar directe woonomgeving heeft gezien Lees meer 19 01 2011 Ontslag wegens raadplegen vertrouwelijke registers De betrokken ambtenaar was werkzaam bij de politieregio Gelderland Midden laatstelijk als medewerker basis politiezorg A Lees meer 19 01 2011 Ontslag wegens raadplegen vertrouwelijke registers Betrokkene is sinds 1981 werkzaam bij de politie laatstelijk als hoofdagent in de functie van allround medewerker bij de Dienst Waterpolitie van het Klpd Lees meer 19 01 2011 Ontslag wegens ongewenste contacten in privésfeer De betrokken ambtenaar was sinds oktober 1996 werkzaam bij de politieregio laatstelijk als generalist in vaste dienst in de rang van hoofdagent bij het bureau naam bureau Lees meer 19 01 2011 Ontslag wegens diefstal en misbruik politieregistersysteem De betrokken ambtenaar is sinds 1 april 1984 in dienst van de politie laatstelijk in de functie van vakspecialist 6 Logistiek bij de dienst Materiële Ondersteuning en werkzaam

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/lekken-en-misbruiken-van-informatie.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=6 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  regels Misdragingen in privésfeer Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Lekken en misbruiken van informatie 19 01 2011 Ontslag politieambtenaar wegens raadplegen vertrouwelijke registers De betrokken ambtenaar is van 1976 tot 1988 met een korte onderbreking werkzaam geweest bij het Korps Rijkspolitie Lees meer 19 01 2011 Met partner praten over politieonderzoek voorwaardelijk strafontslag Een hoofdagent vertelt zijn vrouw over het politieonderzoek naar een kunstdiefstal Via via belandt die informatie bij een van de hoofdverdachten waardoor het onderzoek wordt gefrustreerd Lees meer 19 01 2011 Disciplinair ontslag wegens het ongemandateerd bekijken van documenten De betrokken ambtenaar was sinds 1 januari 1979 werkzaam bij het ministerie van Justitie laatstelijk als systeembeheerder bij de penitentiaire inrichtingen naam PI hierna naam PI Lees meer 19 01 2011 Disciplinair ontslag en financiële aanspraken bij ziekte van betrokkene als rechterlijk ambtenaar en als gewezen rechterlijk ambtenaar De betrokken ambtenaar is vanaf 1975 lid geweest van het openbaar ministerie en was laatstelijk advocaat generaal Lees meer 19 01 2011 Te zware straf wegens belangenverstrengeling De betrokken ambtenaar is werkzaam bij het politiekorps Rotterdam Rijnmond laatstelijk in de functie van buurtagent in een wijkteam Lees meer 18 01 2011 Medewerker sociale dienst is op de hoogte

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/lekken-en-misbruiken-van-informatie.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=7 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Lekken en misbruiken van informatie 18 01 2011 Disciplinaire straf van ontslag wegens schending ambtsgeheim en verduistering De betrokken ambtenaar was werkzaam als brigadier rechercheur bij de Unit naam unit van de Dienst Nationale Recherche van het Korps landelijke politiediensten Lees meer 18 01 2011 Strafontslag wegens raadplegen van politie informatiesystemen zonder noodzakelijk dienstbelang en verstrekken van informatie mondeling of per e mail vanaf de werkplek aan een onbevoegde derde De betrokken ambtenaar was sinds 1973 werkzaam bij de politieregio laatstelijk als senior medewerker basispolitiezorg bij de districtsrecherche te naam district Lees meer 18 01 2011 Strafontslag wegens het op verzoek van een derde bedrijfssystemen politie bevraagd en informatie daaruit aan die derde verstrekt De betrokken ambtenaar was sinds 1 november 1997 werkzaam bij de politieregio Rotterdam Rijnmond laatstelijk als wijkagent in de rang van hoofdagent Lees meer 18 01 2011 Strafontslag politieambtenaar De betrokken ambtenaar is sinds 1975 werkzaam bij de politie het laatst als teamleider hondengeleiders in de rang van inspecteur Lees meer 18 01 2011 Met partner praten over politieonderzoek voorwaardelijk strafontslag Een hoofdagent vertelt zijn vrouw over het politieonderzoek naar een kunstdiefstal Lees meer 18 01 2011 Medewerker sociale dienst

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/lekken-en-misbruiken-van-informatie.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=8 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  schendingen Misbruik positie en belangenverstrengeling Lekken en misbruiken van informatie Raadplegen informatie uit vertrouwelijke registers Lekken van informatie Misbruik van informatie Vertrouwelijke informatie Verlies diefstal van informatie Overig Misbruik van bevoegdheden Misbruik geweldsbevoegdheid Ongewenste omgangsvormen Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels Misdragingen in privésfeer Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Lekken en misbruiken van informatie 18 01 2011 Lekken door politie ambtenaar in vertrouwensfunctie leidt tot overplaatsing naar een algemene recherchefunctie Politie analist lekt informatie over een strafrechtelijk onderzoek naar collega s en echtgenote van de onderzochte ambtenaar Lees meer 18 01 2011 Inspecteur lekt informatie laat een derde meedraaien met politiediensten en bemiddelt in aangifte Een inspecteur van politie wordt verweten dat hij een portofoon zou hebben verstrekt of verkocht twee mobiele hondenkennels zou hebben verduisterd meermaals zijn ambtsgeheim zou hebben geschonden en zich te hebben gedragen in strijd met zijn ambtsplicht Lees meer 18 01 2011 Disciplinaire straf van ontslag wegens schending ambtsgeheim en verduistering De betrokken ambtenaar was werkzaam als brigadier rechercheur bij de Unit naam unit van de Dienst Nationale Recherche van het Korps landelijke politiediensten Lees meer Resultaten 55 tot 57 van 57 Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/lekken-en-misbruiken-van-informatie.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=9 (2015-06-23)
  Open archived version from archive •