archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  informatie Misbruik van bevoegdheden Opsporingsmethoden en dwangmiddelen Meineed Valsheid in geschrifte Vergunningen en legitimatiebewijzen Overig Misbruik geweldsbevoegdheid Ongewenste omgangsvormen Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels Misdragingen in privésfeer Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Strafontslag voor handhaver parkeren wegens misbruiken positie om eigen naheffingsaanslag te ontlopen Plaats en datum CRvB 6 maart 2014 URL http deeplink rechtspraak nl uitspraak id ECLI NL CRVB 2014 752 Disciplinaire straf van onvoorwaardelijk

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misbruik-van-bevoegdheden/details/strafontslag-voor-handhaver-parkeren-wegens-misbruiken-positie-om-eigen-naheffingsaanslag-te-ontlope.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Lekken en misbruiken van informatie Misbruik van bevoegdheden Opsporingsmethoden en dwangmiddelen Meineed Valsheid in geschrifte Vergunningen en legitimatiebewijzen Overig Misbruik geweldsbevoegdheid Ongewenste omgangsvormen Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels Misdragingen in privésfeer Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Medewerker gerechtshof gebruikt justitiële informatie voor eigen belang Plaats en datum CRvB 25 oktober 2012 URL http www rechtspraak nl ljn asp ljn BY1275 Een medewerker van het gerechtshof in Den Haag heeft bij aangifte van een zaak tegen twee wintimannen aangegeven gebruik te hebben gemaakt van het justitieel systeem om een van beide mannen op te zoeken Dit materiaal is getoond bij de aangifte Na doorzenden van het proces verbaal besluit het bevoegd gezag tot tuchtrechtelijk onderzoek naar de medewerker gevolgd door strafontslag De medewerker gaat na bezwaar in beroep De rechtbank verklaart het beroep ongegrond In hoger beroep oordeelt de CRvB dat het bevoegd gezag onvoldoende zorgvuldig heeft gehandeld met betrekking tot de voorbereiding van het ontslag waar het gaat om onderzoek naar de toerekenbaarheid van de verweten gedragingen waardoor het besluit voor vernietiging in aanmerking komt Los daarvan bestaat er wel voldoende aanleiding voor ontslag op andere gronden in verband met onherstelbaar verstoorde verhoudingen Echter hier heeft het

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misbruik-van-bevoegdheden/details/medewerker-gerechtshof-gebruikt-justitiele-informatie-voor-eigen-belang.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  door te spelen aan een belastingplichtige systemen oneigenlijk te hebben geraadpleegd en werkzaamheden als het opstellen van aangiften niet als nevenactiviteiten te hebben opgegeven Lees meer 23 12 2011 Gevangenismedewerker tevens OR lid manipuleert het dienstrooster Betrokkene was sinds 1993 werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen en sinds 1997 werkzaam als naam functie in de Penitentiaire Inrichting Zuid West locatie Dordtse Poorten Vanaf mei 2005 vervulde betrokkene de taak van planner Betrokkene was sinds 2007 lid van de Ondernemingsraad OR en sinds zijn indiensttreding kaderlid van de vakbond Vanwege zijn nevenwerkzaamheden werd betrokkene 18 uur per week vrijgesteld van zijn reguliere werkzaamheden Lees meer 19 01 2011 Voorwaardelijk ontslag en overplaatsing wegens schending integriteit Bij brief van 17 mei 2006 heeft Vestia Den Haag Scheveningen hierna Vestia zich bij de leidinggevende van de betrokken ambtenaar beklaagd naar aanleiding van contacten die betrokkene in de maanden maart tot en met mei 2006 heeft gelegd en onderhouden met Vestia over het huren van één of meer bij Vestia in eigendom zijnde parkeervakken Lees meer 19 01 2011 Ernstig plichtsverzuim van politieambtenaar wegens handelen in strijd met interne regels De betrokken ambtenaar was werkzaam als naam functie bij de politieregio Hollands Midden Lees

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misbruik-van-bevoegdheden.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=1 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  en dwangmiddelen Meineed Valsheid in geschrifte Vergunningen en legitimatiebewijzen Overig Misbruik geweldsbevoegdheid Ongewenste omgangsvormen Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels Misdragingen in privésfeer Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Misbruik van bevoegdheden 19 01 2011 Strafontslag wegens valsheid in geschrift horen getuigen De betrokken ambtenaar was werkzaam in de functie van projectleider bij de afdeling Stadsontwikkeling van de sector Ruimte van de gemeente Hoorn Lees meer 19 01 2011 Strafontslag wegens vervalsing van studiekosten De betrokken ambtenaar was werkzaam als veldtoetser controlefunctionaris bij de Belastingdienst regio kantoor vestigingsplaats Lees meer 19 01 2011 Strafontslag wegens valsheid in geschrifte De betrokken ambtenaar was werkzaam als klantmanager bij het daklozenteam van de DWI Lees meer 19 01 2011 Strafontslag wegens onjuiste belastingaangifte De betrokken ambtenaar was werkzaam bij de Belastingdienst laatstelijk in de functie van Behandelfunctionaris Vaktechnisch adviseur Inkomstenbelasting Winst Lees meer 19 01 2011 Strafontslag wegens niet nakomen van fiscale verplichtingen medewerker Belastingdienst De betrokken ambtenaar is sinds 1972 werkzaam bij de Belastingdienst laatstelijk als medewerker groepsfunctie E bij de Douane Noord Lees meer 19 01 2011 Onvoorwaardelijk ontslag van deurwaarder bij Belastingdienst wegens zeer ernstig plichtverzuim De betrokken ambtenaar was werkzaam als deurwaarder bij de Belastingdienst Lees meer Resultaten

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misbruik-van-bevoegdheden.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=2 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  01 2011 Ontslag wegens het bewust verstrekken van onjuiste informatie over stand van zaken studie De betrokken ambtenaar is met ingang van 1 februari 1998 bij het gerechtshof aangesteld als senior gerechtssecretaris voor bepaalde tijd Lees meer 19 01 2011 Strafontslag wegens onterecht gebruik meestertitel De betrokken ambtenaar is met ingang van 1 februari 1998 bij het gerechtshof aangesteld in de functie van Senior gerechtssecretaris voor bepaalde tijd Lees meer 19 01 2011 Strafontslag wegens onjuiste belastingaangifte De betrokken ambtenaar was werkzaam bij de Belastingdienst laatstelijk in de functie van Behandelfunctionaris Vaktechnisch adviseur Inkomstenbelasting Winst Lees meer 19 01 2011 Disciplinaire straf van ontslag wegens valsheid in geschrifte De betrokken ambtenaar is sedert 1978 werkzaam bij de politie en is komende vanuit de politieregio naam regio A van 1 april 2004 tot 1 april 2007 aangesteld als naam functie 1 in de rang van inspecteur bij het naam team van de Dienst naam dienst van de politieregio naam regio B Lees meer 19 01 2011 Disciplinaire straf van ontslag wegens niet volgen interne regels De betrokken ambtenaar was werkzaam bij de gemeente Amsterdam stadsdeel Slotervaart hierna stadsdeel als allround medewerker burgerzaken Lees meer 19 01 2011 Alcoholverslaving ontslaat ambtenaar niet

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misbruik-van-bevoegdheden.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=3 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  in het kader van een disciplinaire straf overgeplaatst naar een andere dienst Het door een ambtenaar in strijd met de waarheid afleggen van een verklaring kan onder omstandigheden plichtsverzuim opleveren en als zodanig disciplinair worden gestraft Lees meer 19 01 2011 Ontslag wegens diefstal en misbruik politieregistersysteem De betrokken ambtenaar is sinds 1 april 1984 in dienst van de politie laatstelijk in de functie van vakspecialist 6 Logistiek bij de

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misbruik-van-bevoegdheden.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=4 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Voorbeeldrol Fysiek geweld 09 01 2015 Strafontslag voor ambtenaar KMAR wegens toepassen geweld jegens een arrestant Ontslag wegens wangedrag Het verweten wangedrag bestaat uit het toepassen van offensief geweld jegens een arrestant die geboeid op de grond lag Lees meer 19 01 2011 Strafontslag wegens buitensporig geweld bij aanhouding en insluiting arrestant Politieagent gebruikt bij de aanhouding en insluiting van een zich hevig verzettende arrestant geweld zodanig dat hem dit

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/fysiek-geweld.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  regels Misdragingen in privésfeer Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Vuurwapengebruik 17 04 2014 Strafontslag voor politie agent die samen met een collega een Poolse man heeft meegenomen buiten gemeente en niet adequaat heeft gemeld dat de collega de Poolse man met dienstwapen heeft bedreigd Strafontslag Lees meer 17 04 2014 Onvoorwaardelijk strafontslag parkeerwachter vanwege niet op locatie aanwezig zijn en daarover onsamenhangende en ontwijkende verklaringen te hebben afgelegd

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/vuurwapengebruik.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive •