archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  1990 werkzaam bij de rechtsvoorganger van de gemeente Beesel laatstelijk in de functie van medewerkster team Belastingen WOZ voor 21 uur per week Lees meer 08 07 2011 Boodschappen doen in diensttijd Naar aanleiding van een incident op 23 juni 2009 waarbij een van de betrokkene en een collega tijdens diensttijd boodschappen hebben gedaan is verweerder een intern onderzoek gestart Lees meer 18 04 2011 Strafontslag politieambtenaar wegens contacten met crimineel Appellante eiser was sinds januari 2007 werkzaam bij de politieregio Midden en West Brabant district Tilburg In het kader van een onderzoek door de Rijksrecherche naar het verdwijnen van een in een politiebureau in Tilburg opgeslagen partij drugs is appellante op 4 maart 2008 aangehouden en in verzekering gesteld Lees meer 04 04 2011 Affectieve relatie met gedetineerde of ander soort relatie Betrokkene was laatstelijk werkzaam als medior penitentiair inrichtingswerkster Betrokkene heeft desgevraagd ontkend dat er sprake was van een affectieve relatie tussen haar en gedetineerde A Lees meer 09 03 2011 Handel op het werk levert geen plichtsverzuim op Appellant is aangesteld als ploegchef van de E ploeg bij de dienst Stadsbeheer afdeling Parkeren van de gemeente s Gravenhage verder verweerder Lees meer 16 02 2011 RDW medewerker

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misbruik-bedrijfsmiddelen-en.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=13 (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  in een periode dat betrokkene vanwege ziekte niet in staat was zijn ambtelijke functie te vervullen De betrokken ambtenaar was ten tijde hier van belang in vaste dienst werkzaam als medewerker ondersteuning voor een arbeidsduur van 36 uur per week bij de Immigratie en Naturalisatiedienst van het ministerie van Justitie hierna IND Lees meer 20 01 2011 Grote schulden leiden tot ongeschiktheidsontslag gemeenteambtenaar Een administratief medewerkster bezwaar en beroep bij de Dienst Sociale Zaken heeft een groot aantal kentekens op haar naam staan Lees meer 20 01 2011 Administratief medewerkster politie veronachtzaamt verantwoordelijkheden in grove mate Een administratief medewerkster bij de politie heeft de administratie van derdengelden en gelden van de personeelsvereniging oncontroleerbaar gemaakt Dit is onacceptabel zeker gezien de financiële functie van betrokkene Lees meer 20 01 2011 Strafontslag gerechtvaardigd wegens herhaaldelijk voorhanden hebben van alcoholhoudende drank Geen verplichting tot wijzen op zwijgrecht of cautieplicht Gemeente ambtenaar is eerder bestraft wegens bezit en of gebruik van alcohol onder werktijd Lees meer 20 01 2011 Voorwaardelijk ontslag wegens rijden onder invloed door politieambtenaar Betrokkene is in de functie van Brigadier werkzaam bij een politieregio Hij wordt bij het besturen van zijn auto staande gehouden waarna hem een blaastest is afgenomen

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misbruik-bedrijfsmiddelen-en.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=14 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Niet volgen procedures Slordig omgaan bedrijfmateriaal Gebruik alcohol drugs Overig Misdragingen in privésfeer Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels 20 01 2011 Ontslag wegens wangedrag KMar lid als gevolg van rijden onder invloed De betrokken ambtenaar is met ingang van 12 mei 2003 aangesteld als beroepsmilitair voor bepaalde tijd van de Koninklijke Marechaussee KMar Lees meer 20 01 2011 Ontslag wegens dienstgerelateerd softdrugsgebruik De betrokken ambtenaar was als marinier der derde klasse voor bepaalde tijd aangesteld bij de Koninklijke Marine Op 6 november 2007 heeft betrokkene tijdens vormingsdagen in het bijzijn van een collega militair softdrugs gebruikt Lees meer 20 01 2011 Ongeschiktheidsontslag wegens alcoholgebruik De betrokken ambtenaar was laatstelijk werkzaam als afdelingshoofd van de zuiveringsregio Maas van het waterschap Lees meer 20 01 2011 Gevolgen alcoholverslaving kunnen niet op werkgever worden afgewenteld Medewerker Openbaar Ministerie krijgt wegens voortdurend alcoholprobleem voorwaardelijk strafontslag Lees meer 20 01 2011 Drugsgebruik politie ambtenaar reden voor strafontslag Aan politiemedewerkster wordt wegens bezit en gebruik van drugs GHB strafontslag verleend Lees meer 20 01 2011 Door getuigenverklaringen bewezen bezit en gebruik XTC Politie ambtenaar krijgt strafontslag wegens bezit gebruik en verstrekken van XTC De rechtbank laat de beslissing

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misbruik-bedrijfsmiddelen-en.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=15 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  en overtreding interne regels 20 01 2011 Bezit harddrugs ontslag Betrokken ambtenaar is in mei 2005 als beroepsmilitair begonnen aan een opleiding aan de Koninklijke Militaire School Op 14 oktober 2005 heeft hij tijdens een uitgaansavond verdovende middelen aangeschaft Lees meer 20 01 2011 Alcoholverslaving ontslaat ambtenaar niet van verantwoordelijkheden Gemeente ambtenaar is herhaaldelijk bekeurd voor rijden onder invloed en erkent gebruik van briefpapier van de politie om onder ontzegging van de rijbevoegdheid uit te komen Lees meer 20 01 2011 Ernstig plichtsverzuim van politieambtenaar wegens handelen in strijd met interne regels De betrokken ambtenaar was werkzaam als naam functie bij de politieregio Hollands Midden Lees meer 20 01 2011 Werkgever moet voorzichtig omgaan met belastende verklaringen collega s Een werknemer van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf wordt strafontslag verleend omdat deze zich schuldig gemaakt zou hebben aan het overtreden van de bedrijfsregels Lees meer 20 01 2011 Thuisgebruik van pc levert geen plichtsverzuim op De betrokken ambtenaar was medewerkster op een afdeling van de gemeente Drechterland Zij heeft omstreeks begin februari 2006 een computer hierna pc van de gemeente mee naar huis genomen Lees meer 20 01 2011 Strafontslag wegens onzorgvuldig kasbeheer en het verdoezelen van tekorten De betrokken ambtenaar aanvankelijk

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misbruik-bedrijfsmiddelen-en.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=16 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden ZHEW Lees meer 20 01 2011 Strafontslag van parkeercontroleur wegens schending integriteit De betrokken ambtenaar was werkzaam als toezichthouder bij het bureau Toezicht van de gemeente Nijmegen Op 5 februari 2007 heeft betrokkene vóór aanvang van haar werkzaamheden rond 9 00 uur haar auto geparkeerd op straat x te Nijmegen Lees meer 20 01 2011 Strafontslag van marktmeester wegens betrekken van goederen van de markt zonder daarvoor volledig te betalen De betrokken ambtenaar is per 1 februari 2003 bij wijze van proef voor de duur van een jaar aangesteld als marktmeester en daarbij belast met de zorg voor de markten op het plein 1 en plein 2 Lees meer 20 01 2011 Ontslag wegens niet tijdig melden van strafbare feiten De betrokken ambtenaar heeft sinds januari 2006 wetenschap over het bestaan van strafbare feiten te weten de aanwezigheid van cd s met kinderporno van haar ex vriend in haar huis en door hem gepleegde fraude Lees meer 20 01 2011 Politieambtenaar had leiding moeten informeren over vermoedelijke niet legale activiteiten van partner In tijdelijke dienst aangestelde politiemedewerkster doet geen melding van vermoedelijke niet legale activiteiten van haar partner Lees meer 20 01 2011 Plichtsverzuim toerekenbaarheid

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misbruik-bedrijfsmiddelen-en.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=17 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  functie van wijkagent werkzaam bij de afdeling afdeling 1 van het district district 2 van de politieregio Twente Lees meer 20 01 2011 Onvoorwaardelijk ontslag wegens overtreding interne regels De betrokken ambtenaar was werkzaam bij de gemeente Rijswijk Naar aanleiding van informatie dat betrokkene een verhouding zou hebben met de echtgenote van een ex wethouder raadslid van de gemeente B is bij het college het vermoeden gerezen dat betrokkene deze persoon in diensttijd met de dienstauto thuis heeft bezocht Lees meer 20 01 2011 Onvoorwaardelijk ontslag wegens onbetrouwbaarheid en ongeloofwaardigheid De betrokken ambtenaar was werkzaam als medewerkster burgerzaken en onder andere belast met het beheer van de legeskas Tot haar werkzaamheden behoorden het maandelijks opmaken van de kas en het afstorten van het geld bij de bank Lees meer 20 01 2011 Onvoorwaardelijk ontslag van gevangenisbewaarder wegens contact met gedetineerde De betrokken ambtenaar is met ingang van 3 maart 2003 in tijdelijke dienst aangesteld als bewaarder bij de Dienst Justitiële Inrichtingen DJI Per 1 mei 2004 is hij ingezet bij het detentiecentrum Roermond Lees meer 20 01 2011 Onvoorwaardelijk ontslag van deurwaarder bij Belastingdienst wegens zeer ernstig plichtverzuim De betrokken ambtenaar was werkzaam als deurwaarder bij de Belastingdienst Naar aanleiding

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misbruik-bedrijfsmiddelen-en.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=18 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Voorbeeldrol Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels 20 01 2011 Onevenredig strafontslag na onregelmatigheden met executiebeurs De betrokken ambtenaar was werkzaam als parketwachter bij de politieregio Fryslân Op zaterdag 4 november 2006 heeft betrokkene samen met zijn collega B een zogenoemde executiedienst uitgevoerd Lees meer 20 01 2011 Strafontslag wegens misbruik tankpas De betrokken ambtenaar was sinds 1980 werkzaam bij de provincie Zuid Holland Met ingang van 28 oktober 2004 is betrokkene geschorst nadat was gebleken dat hij betrokken was geweest bij de verkoop van afgeschreven beeldschermen Lees meer 20 01 2011 Informatieplicht Betrokken ambtenaar was in tijdelijke dienst in de functie van Complexbeveiliger bij het ministerie van justitie Betrokken ambtenaar heeft tijdens de sollicitatieprocedure verzuimd melding te maken van zijn lichamelijke situatie en schuldenpositie Lees meer 20 01 2011 Informatieplicht bij sollicitatie De betrokken ambtenaar is na een sollicitatie met ingang van 1 november 2004 aangesteld in tijdelijke dienst voor de duur van één jaar bij afdeling X van de directie Facilitair Bedrijf Lees meer 20 01 2011 Ernstig plichtsverzuim van politieambtenaar wegens handelen in strijd met interne regels De betrokken ambtenaar was werkzaam als naam functie bij de politieregio Hollands Midden Lees meer 20 01 2011 Disciplinaire straf

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misbruik-bedrijfsmiddelen-en.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=19 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  privé c q niet zakelijke uitgaven bij door gemeente gesubsidieerde stichting waar hij een nevenactiviteit verrichtte Disciplinaire straf van schriftelijke berisping Toerekenbaar plichtsverzuim bestaande uit o a declareren privételefoontoestel bureaukosten en etentje zonder zakelijk karakter en contante geldopname Lees meer 29 04 2015 Strafontslag voor ambtenaar Belastingdienst wegens onjuiste privé aangifte IB en niet schriftelijk melden nevenactiviteiten Strafontslag Onjuiste aangifte IB door appellant Onjuiste aangifte voor overleden echtgenote Nevenwerkzaamheden Lees meer 09 01 2015 Strafontslag voor medewerker KLPD wegens afpersing verduistering en raadplegen systemen voor privégebruik Disciplinair ontslag wegens zeer ernstig plichtsverzuim Bekendmaking besluit heeft op rechtsgeldige wijze plaatsgevonden Ingangsdatum ontslag Lees meer 24 07 2014 Strafontslag voor senior opsporingsambtenaar bij de Brigade Grensbewaking op Schiphol wegens betrokkenheid winkeldiefstal Ontslag wegens wangedrag omdat betrokkene geen maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat hij betrokken zou worden bij winkeldiefstal of zich daarvan heeft gedistantieerd Lees meer 24 07 2014 Strafontslag voor hoofdmedewerker DHV wegens betrokkenheid bij toeslagenfraude van echtgenoot 13 jaar goed functioneren en goed gedrag kan hem niet baten Strafontslag Appellant was werkzaam bij de politie een organisatie die namens de overheid burgers aanspreekt op normafwijkend gedrag opspoort en verbaliseert Lees meer 17 07 2014 Strafontslag voor medewerker Rotterdam wegens

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/financiele-schendingen-1.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive