archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Ongewenste omgangsvormen 09 01 2015 Strafontslag voor gemeenteambtenaar archiefdienst wegens huiselijk geweld in privésituatie Strafontslag De misdragingen van betrokkene jegens R zijn van ernstige aard Lees meer 31 07 2014 Ontslag voor commissiegriffier wegens stalken van een collega na verbreken van de relatie Relatie op het werk Langdurige detachering Aangifte stalking na verbreken relatie Lees meer 19 06 2014 Strafontslag voor adjunct directeur stichting openbaar primair onderwijs voor bezit kinderporno Strafontslag Er bestaat voldoende feitelijke grondslag voor het standpunt van de stichting dat appellant op het internet kinderpornografiesites heeft bezocht kinderpornografie heeft gedownload en deze heeft opgeslagen op de vaste schijf van zijn computer en dus in het bezit was van kinderpornografie Lees meer 15 05 2014 Onvoorwaardelijk disciplinair ontslag voor piw er DJI wegens niet melden veroordeling voor mishandeling misdrijf en het zich niet houden aan de etherdiscipline Onvoorwaardelijk ontslag De Raad komt tot de slotsom dat aannemelijk is dat betrokkene de mishandeling en de veroordeling daarvoor niet aan zijn leidinggevenden heeft gemeld Lees meer 14 09 2013 Strafontslag informatierechercheur wegens fraude en dreigementen in privétijd Lees meer 10 08 2013 Ontslag voor herhaald fysiek geweld rechercheur in hoger beroep wegens onvoldoende bewijs vernietigd

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/ongewenste-omgangsvormen-1.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  besluit bevoegd gezag Bij voorwaardelijk strafontslag gestelde voorwaarde dat betrokkene zich niet schuldig zal maken aan soortgelijk of enig ander plichtsverzuim is gericht op toekomstig handelen van ambtenaar Lees meer 21 08 2014 Strafontslag voor officier van justitie wegens herhaald verschijnen op het werk onder invloed van alcohol De aan appellant opgelegde straf van onvoorwaardelijk ontslag is niet onevenredig aan de ernst van het verweten plichtsverzuim Lees meer 26 06 2014 Tenuitvoerlegging eerder opgelegd voorwaardelijk strafontslag voor vakspecialist verkeer politie wegens leugenachtig over alcoholgebruik tijdens diensttijd Strafontslag Tenuitvoerlegging van het bij het eerder genomen besluit gegeven voorwaardelijk ontslag Lees meer 01 05 2014 Strafontslag voor medewerker Politieacademie wegens het thuis exploiteren van een hennepplantage het in verband daarmee illegaal stroom aftappen en de verkoop van de oogst Disciplinair ontslag Plichtsverzuim Hennepplantage Appellant vervulde een functie in de directe onderwijsomgeving en moest aan studenten het goede voorbeeld geven Lees meer 03 03 2014 Toewijzing voorlopige voorziening t a v besluit onvoorwaardelijk strafontslag politieambtenaar wegens rijden onder invloed alcohol i v m twijfel omtrent toerekenbaarheid plichtsverzuim Bij ongedateerd besluit het primaire besluit heeft verweerder verzoeker wegens zeer ernstig plichtsverzuim de straf van onvoorwaardelijk ontslag opgelegd Bij besluit van 5 september 2013 het

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/alcohol-of-drugs.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  een proeftijd van 2 jaar Lees meer 03 03 2014 Strafontslag voor agent in verband met het kopen van een i Phone onder verdachte omstandigheden en verzoek aan dezelfde persoon voor een tweede aankoop Het verkrijgen van een gestolen iPhone het zich geenszins kritisch opstellen ten aanzien van de herkomst van deze iPhone en de persoon van wie de iPhone is verkregen alsmede het bij deze persoon op een later tijdstip navraag doen naar iPhones teneinde er nog een te verkrijgen valt naar het oordeel van de rechtbank aan te merken als plichtsverzuim Lees meer 03 08 2013 Voorwaardelijk strafontslag politierechercheur voor het onderhouden risicovolle relatie met hulpvrager en bewaren drugs en munitie buiten de gebruikelijke opslagplaats In hoger beroep is uitsluitend nog in geschil of de rechtbank terecht het voorwaardelijk strafontslag heeft vernietigd Lees meer 26 07 2012 Medewerkster penitentiaire inrichting heeft relatie met ex gedetineerde Een medewerkster van de penitentiaire inrichting PI Heerhugowaard Alkmaar heeft een relatie met een ex gedetineerde Bevoegd gezag besluit na melding en bevestiging uit het onderzoek van de relatie tot strafontslag op grond van ernstig plichtsverzuim Lees meer 18 06 2012 Politiefunctionaris onderhoudt contacten met criminelen Appellant was werkzaam bij de politieregio Twente laatst in de functie van basispolitiefunctionaris bij het cluster Noord Oost Twente De korpsbeheerder van de politieregio Twente korpsbeheerder heeft aan appellant met ingang van 1 november 2009 ontslag verleend wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid voor het door hem beklede ambt anders dan op grond van ziels of lichaamsgebreken Lees meer 23 12 2011 PI medewerker heeft contacten in criminele circuit Betrokkene verrichtte haar werkzaamheden op de detentieboten in Rotterdam Deze aanstelling is verlengd tot 3 oktober 2008 Op haar verzoek is betrokkene bij besluit van 27 maart 2007 met ingang van 1 maart 2007 overgeplaatst naar de functie van groepsleider

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/ongewenste-contacten.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  vertrouwelijke informatie aan een buitenlandse mogendheid en verboden wapenbezit Onvoorwaardelijk ontslag De rechtbank heeft haar oordeel over de vraag of de overtuiging is verkregen dat er sprake is van plichtsverzuim mede mogen baseren op de uitspraak van de rechter in de strafzaak Lees meer 09 01 2015 Strafontslag voor medewerker Landmacht wegens bezit kinderporno Militair ontslag wegens wangedrag buiten de dienst Bij de huiszoeking in de woning van appellant is kinderporno op zijn computer en feestvuurwerk niet bestemd voor particulier gebruik aangetroffen Lees meer 13 11 2014 Strafontslag voor ambtenaar wegens herhaald loonbeslag Besluit tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk strafontslag Appellant heeft zich binnen de proeftijd schuldig gemaakt aan vergelijkbaar plichtsverzuim als waarvoor hij op 9 februari 2012 disciplinair is gestraft Lees meer 31 07 2014 Ontslag voor commissiegriffier wegens stalken van een collega na verbreken van de relatie Relatie op het werk Langdurige detachering Aangifte stalking na verbreken relatie Lees meer 24 07 2014 Strafontslag medewerker stadsdeel Amsterdam wegens onduidelijkheid over reden van afwezigheid en het niet verschaffen van openheid met betrekking tot wetenschap van moord Strafontslag wegens ernstig plichtsverzuim omdat namens appellant uiteenlopende verklaringen zijn gegeven over de reden van zijn afwezigheid in Lees meer 17 07 2014

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/overig-2.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Lekken en misbruiken van informatie Misbruik van bevoegdheden Misbruik geweldsbevoegdheid Ongewenste omgangsvormen Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels Misdragingen in privésfeer Financiële schendingen Ongewenste omgangsvormen Alcohol of drugs Ongewenste contacten Overig Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Schriftelijke berisping voor gemeenteambtenaar wegens het declareren van privé c q niet zakelijke uitgaven bij door gemeente gesubsidieerde stichting waar hij een nevenactiviteit verrichtte Plaats en datum CRvB 4 december 2014 URL

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misdragingen-in-privesfeer/details/schriftelijke-berisping-voor-gemeenteambtenaar-wegens-het-declareren-van-prive-cq-niet-zakelijke.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Literatuurlijsten Wet en Regelgeving Jurisprudentie Financiële schendingen Misbruik positie en belangenverstrengeling Lekken en misbruiken van informatie Misbruik van bevoegdheden Misbruik geweldsbevoegdheid Ongewenste omgangsvormen Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels Misdragingen in privésfeer Financiële schendingen Ongewenste omgangsvormen Alcohol of drugs Ongewenste contacten Overig Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Strafontslag voor ambtenaar Belastingdienst wegens onjuiste privé aangifte IB en niet schriftelijk melden nevenactiviteiten Plaats en datum CRvB 27 november 2014

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misdragingen-in-privesfeer/details/strafontslag-voor-ambtenaar-belastingdienst-wegens-onjuiste-prive-aangifte-ib-en-niet-schriftelijk.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Regelgeving Jurisprudentie Financiële schendingen Misbruik positie en belangenverstrengeling Lekken en misbruiken van informatie Misbruik van bevoegdheden Misbruik geweldsbevoegdheid Ongewenste omgangsvormen Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels Misdragingen in privésfeer Financiële schendingen Ongewenste omgangsvormen Alcohol of drugs Ongewenste contacten Overig Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Geen strafontslag voor ambtenaar van de meldkamer van de Rijkspolitie wegens onzorgvuldigheid bij besluit bevoegd gezag Plaats en datum CRvB Den Haag 1 mei 1997 publicatie 9 9 2014 URL http deeplink rechtspraak nl uitspraak id ECLI NL CRVB 1997 ZB7043 Bij voorwaardelijk strafontslag gestelde voorwaarde dat betrokkene zich niet schuldig zal maken aan soortgelijk of enig ander plichtsverzuim is gericht op toekomstig handelen van ambtenaar In verband met alcoholverbruik tijdens diensttijd was door het administratief orgaan besloten betrokkene bij wijze van disciplinaire maatregel de straf van voorwaardelijk ontslag op te leggen Ten tijde van de uitreiking van dit besluit onder diensttijd werd wederom geconstateerd dat betrokkene onder invloed van alcohol was met als gevolg dat het administratief orgaan tot tenuitvoeringlegging van voormelde straf overging Ten onrechte naar het oordeel van de Raad De bij een voorwaardelijk strafontslag gestelde voorwaarde dat de betrokken ambtenaar zich niet schuldig zal maken aan een soortgelijk of enig

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misdragingen-in-privesfeer/details/onvoorwaardelijk-strafontslag-voor-gemeenteambtenaar-wegens-excessief-internetgebruik-voor-privedoe-1.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  interne regels Misdragingen in privésfeer Financiële schendingen Ongewenste omgangsvormen Alcohol of drugs Ongewenste contacten Overig Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Strafontslag voor adviseur bij Buitenlandse Zaken wegens het tegen betaling doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een buitenlandse mogendheid en verboden wapenbezit Plaats en datum CRvB 16 oktober 2014 URL http deeplink rechtspraak nl uitspraak id ECLI NL CRVB 2014 3370 Onvoorwaardelijk ontslag De rechtbank heeft haar oordeel over

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misdragingen-in-privesfeer/details/strafontslag-voor-adviseur-bij-buitenlandse-zaken-wegens-het-tegen-betaling-doorspelen-van-vertrouwe.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive •