archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • I-monitor : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  de managers vindt dat ze dit doen Dat zijn enkele resultaten uit de Monitor Integriteit Openbaar Bestuur 2012 van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector BIOS van het CAOP uit Den Haag Deze monitor is een landelijk kwantitatief onderzoek onder ambtenaren politiek ambtsdragers secretarissen en griffiers naar de integriteitsbeleving en het integriteitsbeleid binnen de overheid In het belang van diverse overheidssectoren heeft BIOS vanuit zijn rol als bovensectoraal kennis en expertisecentrum op het gebied van integriteitsbevordering het onderzoek gecoördineerd en uitgevoerd De I monitor is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties BZK in samenwerking met de koepelorganisaties VNG IPO en UvW Via onderstaande link vindt u de managementsamenvatting van het rapport de volledige monitor en de bijbehorende tabellenboeken In de Statements vindt u conclusies en reacties van de betrokken partijen Daarnaast is door BIOS een handelingsperspectief opgesteld met integriteitsbevorderende maatregelen en initiatieven om de ambtelijke of bestuurlijke integriteit te verbeteren In het menu Pers leest u het persbericht en het laatste nieuws dat is gepubliceerd naar aanleiding van de monitor Managementsamenvatting Monitor Integriteit Openbaar Bestuur 2012 Tabellenboeken Handelingsperspectief Statements van onderstaande partijen Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector BIOS Een gemeenschappelijk statement door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/i-monitor.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  11 03 2015 Hoekstra BIOS Management kijkt nog met een te roze bril naar zichzelf Leiders in organisaties hebben een verwrongen beeld van hoe vanuit de organisatie naar hen wordt gekeken schrijft Alain Hoekstra BIOS deze maand in HR Overheid Lees meer 07 11 2014 Cultuur de ontmaskering van het zwarte gat in het integriteitsdiscours Sommige begrippen zijn als zwarte gaten ze oefenen een enorme aantrekkingskracht uit en bezitten tegelijkertijd het vermogen om zaken vakkundig aan het zicht te onttrekken Cultuur is zo n begrip aldus Alain Hoekstra in zijn column in HR Overheid Lees meer 22 10 2014 Integriteit kun je niet uitbesteden Organisaties doen er goed aan een integriteitsfunctionaris aan te stellen maar deze functionaris is niet in z n eentje het morele geweten van de organisatie Aldus Alain Hoekstra van BIOS tijdens het rondetafelgesprek overheid en integriteit aan de vooravond van de Dag van de Integriteit Lees meer 16 09 2014 Netwerken bieden oplossingen voor integriteitsmanagement van vandaag Op 10 september 2014 traden prof mr R Bekker hoogleraar Arbeidsverhoudingen in de publieke sector Albeda Leerstoel en prof mr dr R Nieuwenkamp hoogleraar Overheid als arbeidsorganisatie Ien Dales Leerstoel gelijktijdig terug van hun leerstoel Lees meer 11 09

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/publicaties.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Jaarboek 2011 Jaarboek 2010 Literatuurlijsten Wet en Regelgeving Jurisprudentie Literatuurlijsten 15 01 2010 Literatuurlijst Artikelen Integriteit theorie beleid Lees meer 15 01 2010 Literatuurlijst artikelen integriteit achtergrond Lees meer 15 01 2010 Boeken Integriteit en Beleid Lees meer 15 01 2010 Boeken Integriteit achtergrond Lees meer 15 01 2010 Boeken Integriteit in de praktijk Lees meer Aanmelden BIOS nieuwsbrief Blijf op de hoogte van BIOS ontwikkelingen en activiteiten Meld aan

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/literatuurlijsten.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  bij gemeenten provincies en waterschappen Algemeen integriteitsbeleid Modelaanpak basisnormen integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten provincies en waterschappen Lees meer 07 10 2013 Tweede druk handreiking integriteit van politiek ambtsdragers bij gemeenten provincies en waterschappen beschikbaar Er is een tweede druk uitgebracht van de Handreiking integriteit van politiek ambtsdragers bij gemeenten provincies en waterschappen Deze versie is een actualisering van de eerste versie die dateert van april 2011 Lees meer 31 07 2013 Circulaire Ongewenste privécontacten rijksambtenaren Circulaire voor rijksambtenaren die ingaat op ongewenste privécontacten door rijksambtenaren Lees meer 01 05 2012 Gewijzigde voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand Naar aanleiding van conclusies uit de Evaluatie klokkenluiderregelingen publieke sector zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand Lees meer 10 02 2012 Besluit melden vermoeden misstand bij Rijk en Politie Staatsblad 2009 572 Structuren en processen In deze regeling vindt u de procedure die gevolgd dient te worden bij een melding van een vermoeden van een misstand bij Rijk en Politie Lees meer 09 02 2012 Arbowetgeving met betrekking tot ongewenste omgangsvormen Structuren en processen Bundeling van arbowetgeving die relevant is voor het voeren van beleid ten aanzien ongewenste omgangsvormen Lees meer Resultaten 1 tot 6 van 27

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/wet-en-regelgeving.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  04 2015 Strafontslag voor hoofd afdeling Gemeentewerken wegens het in stand houden van een informele kas en het gebruiken van gelden daaruit voor doeleinden waarvoor deze niet zijn bestemd Onvoorwaardelijk ontslag Het in stand houden van een informele kas bij Gemeentewerken en het gebruiken van gelden daaruit voor doeleinden waarvoor deze niet zijn bestemd Plichtsverzuim Lees meer 30 04 2015 Strafontslag en schadevergoeding voor motorrijder politieregio wegens in contanten innen van verkeersboetes zonder kwitantie te overhandigen Strafontslag wegens plichtsverzuim Het in contanten innen van verkeersboetes zonder een kwitantie te overhandigen Lees meer 30 04 2015 Strafontslag voor hoofdagent wegens houden onvoldoende professionele afstand tot vrouwelijke collega s en raadplegen gegevens voor privédoeleinden Tenuitvoerleggging van voorwaardelijk strafontslag Appellant heeft volgens de korpschef wederom onvoldoende professionele afstand gehouden tot diverse vrouwen en daarnaast misbruik gemaakt van zijn positie als politieambtenaar door politiegegevens te raadplegen voor privédoeleinden Lees meer 30 04 2015 Schriftelijke berisping voor inspecteur arbeidsinspectie wegens doorsturen e mail aan overige teamleden en in negatieve bewoordingen uitlaten over collega Geen vervroegde pensionering maar functievolger Schriftelijke berisping Volgens de rechtbank houdt het geen gehoor geven aan de genoemde uitnodiging geen plichtsverzuim in Lees meer 30 04 2015 Strafontslag voor stadswacht wegens grof

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/jurisprudentie.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  vrijwel iedereen maar dat ombudsmannen ook binnen organisaties te vinden zijn is niet algemeen bekend De Universiteit Utrecht heeft zo n eigen ombudsman voor het personeel Deze ombudsman is er om te adviseren en te bemiddelen bij uiteenlopende kwesties van conflicten met leidinggevenden tot ontslag en promovendi problematiek In het Tijdschrift Thema zetten Paul Herfs en Sytske Teppema uiteen wat een Ombudsman Personeel binnen een instelling van het Hoger Onderwijs

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/thema/waarden-en-normen/entiteit/publicaties/details/ombudsman-personeel.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  2010 Literatuurlijsten Wet en Regelgeving Jurisprudentie Integriteit parlementariërs rechters en openbare aanklagers tegen het licht gehouden Het internationaal onderzoeksinstituut GRECO heeft op 18 juli jl het vierde evaluatierapport over Nederland gepubliceerd In de jongste evaluatie ligt de focus op kamerleden rechters en openbare aanklagers De uitkomsten en de reactie van BIOS hierop Nieuwsuur van 24 juli 13 vindt u op onze website Bekijk ook Fourth edition van GRECO rapport De

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/thema/internationaal/entiteit/onderzoek/details/kamerleden-rechters-en-openbare-aanklagers-corrupt.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Jurisprudentie Brochure registratie integriteitsschendingen openbaar bestuur en politie Om te tonen dat de overheid serieus optreedt tegen integriteitsschendingen en daarbij niets verbergt hebben vertegenwoordigers van de gemeenten de provincies de waterschappen de politie en het Rijk samengewerkt aan de ontwikkeling van het landelijk model voor de Registratie integriteitsschendingen openbaar bestuur en politie Een dergelijke uniforme registratie biedt openheid over schendingen bij de overheid en geeft de mogelijkheid dit probleem te

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/thema/incidenten/entiteit/publicaties/details/brochure-registratie-integriteitsschendingen-openbaar-bestuur-en-politie.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive •