archive-nl.com » NL » I » INTEGRITEITOVERHEID.NL

Total: 1018

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  misbruik politieregistersysteem De betrokken ambtenaar is sinds 1 april 1984 in dienst van de politie laatstelijk in de functie van vakspecialist 6 Logistiek bij de dienst Materiële Ondersteuning en werkzaam als wapenmeester op de wapenkamer Lees meer 21 01 2011 Grote schulden leiden tot ongeschiktheidsontslag gemeenteambtenaar Een administratief medewerkster bezwaar en beroep bij de Dienst Sociale Zaken heeft een groot aantal kentekens op haar naam staan Lees meer 21 01 2011 Disciplinaire sanctie van ontslag wegens financiële schendingen in privésfeer De betrokken ambtenaar was werkzaam als groepsfunctionaris C bij de Belastingdienst In een gesprek met twee leidinggevenden op 6 oktober 2006 is betrokkene geconfronteerd met de bevindingen van een administratieve controle bij naam bedrijf Lees meer 21 01 2011 Strafontslag wegens het zich bij herhaling en welbewust begeven in crimineel prostitutiemilieu De betrokken ambtenaar was sinds 1993 werkzaam bij de politieregio laatstelijk als naam functie bij het Regionaal Service Centrum Lees meer 21 01 2011 Strafontslag van politiefunctionaris wegens contact in privé sfeer De betrokken ambtenaar was sinds oktober 1996 werkzaam bij een politieregio laatstelijk als generalist in vaste dienst in de rang van hoofdagent bij het bureau Lees meer 21 01 2011 Politieambtenaar had leiding moeten informeren over vermoedelijke

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misdragingen-in-privesfeer.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=16 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  de vroege ochtend van 24 november 2006 is de betrokken ambtenaar een politieagent onder invloed van alcohol betrokken geraakt bij een vechtpartij in een horecagelegenheid Café X gelegen in zijn eigen werkgebied Lees meer 21 01 2011 Politie ambtenaar had leiding moeten informeren over vermoedelijke niet legale activiteiten van partner In tijdelijke dienst aangestelde politiemedewerkster doet geen melding van kenbare niet legale activiteiten van partner Werkgever geeft betrokkene ontslag na afloop van de proeftijd Lees meer 21 01 2011 Ontslag wegens ongewenste contacten in privésfeer De betrokken ambtenaar was sinds oktober 1996 werkzaam bij de politieregio laatstelijk als generalist in vaste dienst in de rang van hoofdagent bij het bureau naam bureau Lees meer 21 01 2011 Ontslag van politieambtenaar wegens ongewenste contacten in privésfeer De betrokken ambtenaar was sinds 17 juli 2005 bij een politieregio werkzaam in de rang van hoofdagent en geplaatst in de executieve functie van medewerker basispolitiezorg Lees meer 21 01 2011 Ontslag van aspirant agent wegens ongewenste contacten in privésfeer De betrokken ambtenaar is met ingang van 1 november 2004 benoemd tot aspirant agent bij de politieregio Haaglanden in tijdelijke dienst voor de tijd dat de basisopleiding wordt gevolgd Lees meer 21 01 2011 Lagere

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misdragingen-in-privesfeer.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=17 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Te zware straf wegens belangenverstrengeling De betrokken ambtenaar is werkzaam bij het politiekorps Rotterdam Rijnmond laatstelijk in de functie van buurtagent in een wijkteam Lees meer 21 01 2011 Relatie met een gedetineerde De betrokken ambtenaar was werkzaam in de functie van arbeidsmedewerker binnen de Penitentiaire Inrichting Achterhoek locatie Ooyerhoek te Zutphen Lees meer 21 01 2011 Uiteenlopende toepassing van het sanctiebeleid binnen Defensie bij geconstateerd gebruik gebruik van soft drugs Landmachtmilitair wordt conform landmachtbeleid wegens roken van een joint onmiddellijk ontslagen Bij luchtmacht en marine zou volstaan zijn met een waarschuwing Lees meer 21 01 2011 Rijden onder invloed buiten diensttijd leidt tot ontslag voor marechaussee Bij een beroepsmilitair aangesteld bij de mareschaussee wordt tijdens een incidentele controle een grove overschrijding van het toegestane alcoholpromillage geconstateerd Lees meer 21 01 2011 Voorwaardelijk ontslag wegens rijden onder invloed door politieambtenaar Betrokkene is in de functie van Brigadier werkzaam bij een politieregio Hij wordt bij het besturen van zijn auto staande gehouden waarna hem een blaastest is afgenomen Lees meer 21 01 2011 Plichtsverzuim gemeente ambtenaar vanwege het hebben van een hennepplantage Gemeente ambtenaar blijkt thuis een hennepplantage te hebben Hij is eerder al door de strafrechter veroordeeld voor overtreding van

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misdragingen-in-privesfeer.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=18 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Overig Onderzoek straf maat screening Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Misdragingen in privésfeer 21 01 2011 Plichtsverzuim door overschrijding van toegestane alcoholwaarde De betrokken ambtenaar is als brigadier werkzaam bij de politieregio Op 4 oktober 2005 om 19 45 uur is betrokkene bij het besturen van zijn auto staande gehouden waarna hem een blaastest is afgenomen Lees meer 21 01 2011 Strafontslag wegens rijden onder invloed De betrokken ambtenaar was werkzaam als parkeercontroleur tevens buitengewoon opsporingsambtenaar bij de gemeente Arnhem Lees meer 21 01 2011 Gemeenteambtenaar staat drugshandel vanuit eigen huis toe en pleegt winkeldiefstallen In het huis van een gemeenteambtenaar wordt gehandeld in drugs Bovendien is zij betrapt op winkeldiefstal Lees meer 21 01 2011 Gemeente ambtenaar staat drugshandel vanuit eigen huis toe en pleegt winkeldiefstallen In het huis van een gemeente ambtenaar wordt gehandeld in drugs Zij is ook betrapt op winkeldiefstal Aan haar wordt voorwaardelijk strafontslag opgelegd Nadat ze weer is betrapt op winkeldiefstal wordt de straf uitgevoerd Lees meer 21 01 2011 Drugsgebruik politieambtenaar reden voor strafontslag Een politiemedewerkster krijgt strafontslag wegens bezit en gebruik van drugs GHB Lees meer 21 01 2011 Drugsgebruik politie ambtenaar reden voor strafontslag Aan politiemedewerkster wordt wegens bezit en gebruik van drugs

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/misdragingen-in-privesfeer.html?no_cache=1&tx_impkbviewer_pi1%5Bpointer%5D=19 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  met H een collega van het politiebureau In datzelfde jaar zijn ze gaan samenwonen in de woning van appellant De relatie is in april 2008 beëindigd Lees meer 26 04 2012 In beginsel keuzevrijheid adviseurs bij integriteitonderzoek Verweerder heeft verzoeker wegens ernstig plichtsverzuim disciplinair gestraft met onvoorwaardelijk strafontslag Tegen dit besluit heeft verzoeker bezwaar gemaakt bij verweerder en heeft hij een verzoek om voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8 81 van de Algemene wet bestuursrecht hierna Awb ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Dordrecht Lees meer 25 04 2012 Onderzoek levert geen zekerheid over anonieme schrijver Betrokkene was vanaf december 1985 werkzaam bij Luchtverkeersleiding Nederland LVNL Hij was betrokken bij de aanbesteding van de vervanging van het Voice Communication System VCS van LVNL Op 13 februari 2009 is de inkoopfunctionaris van LVNL de heer J gebeld door de heer H directeur van aanbieder R S H meldde J dat een medewerker van R S de heer D een anoniem stuk had ontvangen met vergelijkende gegevens over het aanbod van R S en de aanbiedingen van twee van haar mededingers Lees meer 30 08 2011 Disciplinair ontslag vanwege zedenmisdrijf houdt geen stand Betrokkene was werkzaam bij de gemeente IJsselstein als technisch uitvoerend medewerker C bij de afdeling Civiele Techniek Naar in november 2008 aan het college bekend is geworden is betrokkene door de strafrechter veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf in verband met het plegen van een zedenmisdrijf Lees meer 30 08 2011 Sociotherapeut roostert onregelmatige diensten in voor verkrijgen toeslag Betrokkene was werkzaam als sociotherapeut bij de Dr S van Mesdagkliniek te Groningen rijksinrichting voor TBS Tevens had betrokkene de taak van roostermaker bij de afdeling naam afdeling van die kliniek Bij besluit van 26 november 2007 heeft de minister hem met onmiddellijke ingang disciplinair strafontslag verleend Lees meer

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/mankement-onderzoekbewijs.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Een medewerker van de voormalige politieregio Hollands Midden is door collega s aangetroffen met een minderjarig meisje zijn zestienjarige nichtje op de achterbank van zijn auto incident Lees meer 08 08 2011 Ontslag van gemeenteambtenaar vanwege handmatig corrigeren werktijdregistratiesysteem Betrokkene was sinds juni 1990 werkzaam bij de rechtsvoorganger van de gemeente Beesel laatstelijk in de functie van medewerkster team Belastingen WOZ voor 21 uur per week Lees meer 04 04 2011 Strafontslag gerechtssecretaris strafsector wegens in bezit hebben en gebruik maken van justitiele documentatie geen onrechtmatig verkregen bewijs Eiseres was werkzaam in vaste dienst als senior secretaris bij de strafsector en heeft strafontslag gekregen op basis van de inhoud van een proces verbaal waaruit verweerder is gebleken dat eiseres vermoedelijk justitiële documenten in haar bezit had welke zij voor privédoeleinden heeft gebruikt Lees meer 24 01 2011 Strafontslag van hoofdagent van politie wegens onprofessioneel en ongewenst gedrag jegens vrouwelijke burgers De betrokken ambtenaar was als hoofdagent van politie werkzaam in de naam dienstonderdeel in het team naam team van de politieregio naam politieregio Lees meer 24 01 2011 Niet meewerken aan onderzoek en buitenproportionele reactie op voorgenomen besluit vormen voldoende redenen voor tussentijds ontslag uit tijdelijke dienst Uit de kluis

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/niet-meewerken-aan-onderzoek.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  wegens verstoorde verhouding naar aanleiding van het blijvend classificeren als fraude diefstal van verdwijnen plusuren in het systeem Lees meer 29 08 2011 Onvoorwaardelijk ontslag kan niet meer Betrokkene was sinds 1988 werkzaam bij de Dienst voor Reiniging Ontsmetting Transport en Bedrijfswerkplaatsen hierna Roteb van de gemeente Rotterdam laatstelijk als meewerkend voorman bij de afdeling naam milieupark Lees meer 16 02 2011 RDW medewerker ontslagen als gevolg van laakbaar gebruik van administratieve systemen RDW verder verweerder heeft met toepassing van artikel 123 eerste lid aanhef en onder i van het Rechtspositiereglement RDW aan eiser per 1 april 2009 de disciplinaire straf van onvoorwaardelijk ontslag opgelegd Lees meer 24 01 2011 Uiteenlopende toepassing van het sanctiebeleid binnen Defensie bij geconstateerd gebruik gebruik van soft drugs Landmachtmilitair wordt conform landmachtbeleid wegens roken van een joint onmiddellijk ontslagen Bij luchtmacht en marine zou volstaan zijn met een waarschuwing Lees meer 24 01 2011 Strafontslag wegens het op verzoek van een derde bedrijfssystemen politie bevraagd en informatie daaruit aan die derde verstrekt De betrokken ambtenaar was sinds 1 november 1997 werkzaam bij de politieregio Rotterdam Rijnmond laatstelijk als wijkagent in de rang van hoofdagent Lees meer 24 01 2011 Strafontslag als gevolg van zeer

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/overig-7.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kenniscentrum (vervolg) : Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
  Regelgeving Jurisprudentie Financiële schendingen Misbruik positie en belangenverstrengeling Lekken en misbruiken van informatie Misbruik van bevoegdheden Misbruik geweldsbevoegdheid Ongewenste omgangsvormen Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels Misdragingen in privésfeer Onderzoek straf maat screening Mankement onderzoek bewijs Niet meewerken aan onderzoek Overig Klokkenluiden Cultuur Voorbeeldrol Berisping en overplaatsing Jeugdarts GGD wegens verstoorde verhouding naar aanleiding van het blijvend classificeren als fraude diefstal van verdwijnen plusuren in het systeem Plaats en datum CRvB 22 augustus 2013 URL http deeplink rechtspraak nl uitspraak id ECLI NL CRVB 2013 1507 1 Disciplinaire maatregel van schriftelijke berisping Het is invoelbaar dat appellante teleurgesteld was over het feit dat er geen aanleiding is gezien de kwestie van de plusuren aan een nader onderzoek te onderwerpen De wijze waarop appellante echter aan die teleurstelling uiting heeft gegeven en daarmee is doorgegaan heeft het bestuur als onacceptabel gedrag en daarmee als plichtsverzuim kunnen aanmerken Het bestuur was bevoegd daartegen corrigerend op te treden Of het bestuur ook op deze kwestie de klachtenregeling klokkenluiders had moeten toepassen zoals door appellante gesteld is niet relevant 2 Overplaatsing in het belang van de dienst Verstoorde verhoudingen binnen het team Van verbetering van de verstandhoudingen kon geen sprake zijn zodat het in

  Original URL path: http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/onderzoek-strafmaat-screening/details/berisping-en-overplaatsing-jeugdarts-ggd-wegens-verstoorde-verhouding-naar-aanleiding-van-het-blijve.html (2015-06-23)
  Open archived version from archive